Trends in Corporate Social Responsibility in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
68769
Type K
Principal investigator Pataki, György
Title in Hungarian A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának tendenciái Magyarországon
Title in English Trends in Corporate Social Responsibility in Hungary
Keywords in Hungarian vállalatok társadalmi felelőssége, üzleti etika, gazdaságetika
Keywords in English corporate social responsibility, business ethics
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Economics
Department or equivalent Department of Decision Sciences (Corvinus University of Budapest)
Participants Gáspár, Judit
Matolay, Réka
Szántó, Richárd
Wimmer, Ágnes
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-12-31
Funding (in million HUF) 5.850
FTE (full time equivalent) 2.40
state closed project
Summary in Hungarian
Jelen kutatás kérdésfeltevése arra irányul, hogy föltárja a vállalatok társadalmi felelőssége (VTF) magyarországi tendenciáit a rendszerváltozás óta eltelt időben; a VTF értelmezésének különféle mintázatait; s legfőképp azt, hogy mit, hogyan és kinek kommunikálnak a hazai vállalatok a VTF témakörében. Eme időben és tartalmában meglehetősen átfogó és összetett kérdéskörre a kutatás igyekszik „több lábon álló”, azaz megfelelően összetett módszertannal és többféle kutatási iránnyal válaszolni. Ennek érdekében a kutatás módszertana elsősorban kvalitatív, másodsorban kvantitatív. Összegyűjtjük a hazai gazdasági sajtó VTF-hez kapcsolódó cikkeit, egyéb információit; a releváns vállalati honlapokat; valamint ugyanezeknek a vállalatoknak a VTF vonatkozásában releváns kiadványait. Az ezekből készített adatbázis alapján tartalomelemzést végzünk a VTF hazai kommunikációs mintázatait föltárandó. Mélyinterjúk készülnek továbbá az üzleti szféra ama képviselőivel, akik exponálták magukat a VTF témakörében. Fókuszcsoportos kutatást végzünk a legfőbb nem-vállalati érintettek (fogyasztók, üzleti tanaácsadók, civil szervezetk és az állami hatóságok) percepcióinak és elvárásainak föltárása érdekében.
Summary
The present research aims at exploring the trends in corporate social responsibility (CSR) in Hungary after the regime change. We attempt to understand the different concepts of CSR characterising different stakeholder groups. We put special emphasis upon exploring the patterns in communiting CSR by Hungarian firms. The research will apply primarily qualitative research techniques and secondarily quantitative ones. We explore by content analysis the CSR discourses prevailing in the Hungarian economic press. We collect and analyse both company documents and web sites communicating CSR issues. Semi-structured interviews will be conducted with top managers and others responsible for CSR within for-profit organisations. Focus group discussions will be arranged in order to explore consumers', civil organisations', business consultants and state representatives' perceptions and demands with regard to CSR in Hungary.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen kutatás a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának magyarországi értelmezéseit tárja föl többféle kutatási módszertan alkalmazásával. A hazai nagyvállalatok fenntarthatósági jelentéseit és online kommunikációját elemeztük. Médiakutatásunkban a hazai gazdasági sajtó adatbázisait is földolgoztuk. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának számos ellentmondását és inkonzisztenciáját tártuk föl. A legnagyobb árbevételű hazai cégek 43 százaléka az utóbbi években legalább egyszer megsértette a vonatkozó fogyasztó-, munkavédelmi, versenyhatósági és adózási szabályokat. Azok az iparágak és vállalatok, amelyek a társadalmi felelősségvállalás kommunikációjának élenjárói, nem teljesítenek jobban e törvényességi minimumok tekintetében, mint azok a cégek, amelyek lemaradóknak tekinthetők e kommunikációban. Némely szektor éppen azokat a jogi elvárásokat nem teljesíti, amellyel éppen azt az érintett csoportot szolgálná, akinek a felelősségvállalásról szóló kommunikációját célozza. A jótékonysághoz és a szponzorációhoz kapcsolódó tevékenységeiket emeli ki jellemző módon a hazai cégek többsége. Vállalati szakemberekkel és tanácsadókkal mélyinterjúkat és fókuszcsoportos beszélgetéseket folytattunk, amelyekből megmutatkoznak a vállalati felelősségvállalás eltérő felfogásai: a társadalmi felelősségvállalás mint vállalati kommunikáció, illetve mint vezetési filozófia. A tanácsadók kiemelik a stratégiai megközelítés és az érintettekkel folytatandó párbeszéd fontosságát.
Results in English
The present research aimed at exploring the different interpretations of CSR prevalent in Hungary by applying multiple research methods. A critical methodological review of empirical research published in management journals were carried out; sustainability reports published by Hungarian companies were analysed; corporate online CSR communication through Hungarian corporate websites was critically examined; media research was also conducted in Hungarian business press. Controversies and inconsistencies of corporate CSR communication were demonstrated. Out of the Top 200 companies in Hungary, 43 percent is reported to be committed some legal violations related to consumer protection, employee safety, fair competition, or taxation. Those sectors and companies who are in the forefront of CSR communication are not performing better with regard to these fundamental legal requirements than those who are laggards in CSR communication. Some sectors typically hurt the interest of those stakeholders whom they target their CSR communication to. Philanthropy and sponsorship are among the most reported CSR activities by companies themselves as well as the business press. More than 50 interviews were conducted with company CSR officials and focus group discussions were also organised with CSR consultants, among others. The views of practitioners are also experience a tension between CSR as primarily communication and CSR as a management approach towards sustainability.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68769
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pataki György, Varga Tímea: A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a fenntarthatóság elméletének viszonya, Műhelytanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, megjelenés alatt, 2012
Bodorkós Barbara, Pataki György: Hogyan kutassuk a CSR-t? A nemzetközi szakirodalom empirikus kutatásainak módszertani áttekintése, Műhelytanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, 148. szám, 2012
Gáspár Judit, Magyar Kinga, Schneider Júlia: Communication of CSR in Sustainability Reports in Hungarian Companies, Műhelytanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, 147. szám, 2012
Pataki György, Szántó Richárd: A társadalmi felelősségvállalás vállalati online kommunikációjának kritikai elemzése, Vezetéstudomány, XLII. évfolyam, 12. szám, 2-12, 2011
Szántó Richárd: Fények és árnyak - online CSR-kommunikáció Magyarországon, Borgulya Ágnes, Deák Csaba(szerk): Vállalati kommunikáció a 21. század elején. Z-Press, Miskolc. 125-138, 2011
Réka Matolay, Susan Meriläinen, György Pataki, Janne Tienari: Headhunters and Diversity: Ethnicity in Management Recruitment – A Comparison of Finland and Hungary, Session on Responsible Leadership, Corporate Responsibility Research Conference, Sustainability Research Institute, University of Leeds, September 12-14., 2011
Szántó Richárd: A társadalmi felelősségvállalás tendenciái a gyógyszeriparban, Műhelytanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, 140. szám, 2011
Matolay Réka: CSR in Agri-biotechnology: Managing a Highly Controversial Stakeholder Field, Corporate Responsibility Research Conference, Euromed Management School, 15-17 September, 2010, Marseille, France, 2010
Pataki György, Szántó Richárd: Critical Analysis of Online CSR Communication, Corporate Responsibility Research Conference, Euromed Management School, 15-17 September, 2010, Marseille, France, 2010
Matolay Réka: A hazai írott sajtó a vállalatok társadalmi felelősségéről, Ferencz Árpád (szerk.): Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, 2009. szeptember 3-4., Kecskemét, pp. 654-658, 2010
Szántó Richárd: A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a vállalati honlapokon, Ferencz Árpád (szerk.): Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, 2009. szeptember 3-4., Kecskemét, pp. 575-579, 2010
Matolay Réka: Vállalati társadalmi felelősségvállalás: hatékonysági vonzatok, Reszegi László – Wimmer Ágnes (szerk.): Hatékony piac, hatékony vállalat. Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület és Alinea Kiadó. Budapest. 209-230, 2010
Matolay Réka: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: hatékonysági vonzatok, Vezetéstudomány, XLI. évf., 7–8. szám, 43-50, 2010
Matolay Réka: Efficiency Problems of CSR, ISEE Conference, 22-25 August, Oldenburg – Bremen, Germany, 2010
Szántó Richárd: A társadalmi felelősségvállalás online kommunikációja, Marketing & Menedzsment, XLIV. évfolyam, 2. szám, 52-58, 2010
Matolay Réka: How Serious are Firms about CSR?, Budapest Business Journal, Budapest, 18 January, p. 16, 2010
Matolay Réka: CSR értelmezések – kritikai elemzés, LI Georgikon Napok, Pannon Egyetem, Keszthely, október 1-2. Online konferencia kötet, 2009
Pataki György, Gáspár Judit, Szántó Richárd: CSR Communication through corporate reports and web pages: Hungarian experience, Corporate Responsibility Research Conference, 2009, 7-9 September, University of Vaasa, Finland, 2009
Matolay Réka, Pataki György: CSR in the Media – Approaches and attitudes to Corporate Social Responsibility of Business Journals in Hungary, Proceedings for the Corporate Responsibility Research Conference, 7-9 September, University of Vaasa, Finland, 2009
Ágnes Wimmer, Réka Matolay: Corporate Social and Business Performance – Diverse Meanings by Variant Academic Fields, Proceedings for the Corporate Responsibility Research Conference, 7-9 September, University of Vaasa, Finland, 2009
Szántó Richárd: A társadalmi felelősségvállalás kommunikációja a vállalati weboldalakon, Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Veszprém, 2009. szeptember 4., 2009
Judit Gáspár, Kinga Magyar, Júlia Schneider: Communication of CSR in Sustainability Reports in Hungarian Companies, 15th Annual International Sustainable Development Research Conference: Taking up the Global Challenge, July 5-8, 2009, Utrecht, The Netherlands, 2009
Richárd Szántó: CSR communication on corporate web pages, 15th Annual International Sustainable Development Research Conference: Taking up the Global Challenge, July 5-8, 2009, Utrecht, The Netherlands, 2009
Wimmer Ágnes – Matolay Réka: Felelős vállalat, felelős logisztika, felelős ellátási lánc – elvek, gyakorlat és teljesítmény?, Határtalan logisztika – Regionális lehetőségek és összefogások a logisztika és ellátás területén. MLBKT XVI. kkongresszusa, Siófok, november 12–14. Előadáskötet. 150-157, 2008
Matolay Réka, Wimmer Ágnes: Corporate Social and Business Performance, Csutora M., Marjainé Szerényi Zs. (eds.): EMAN-EU 2008 Conference Proceedings. Oct. 6-7, 2008. Sustainability and Corporate Responsibility Accounting. Budapest, pp. 39-42, 2008
Back »