Bentosz foraminiferák a Mecsek, a Dunántúli-középhegység és a Bükk középső-jurájából  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68791
típus K
Vezető kutató Görög Ágnes
magyar cím Bentosz foraminiferák a Mecsek, a Dunántúli-középhegység és a Bükk középső-jurájából
Angol cím Middle Jurassic benthos foraminifera fauna of the Mecsek Mts, Transdanubian Central Range and Bükk Mts (Hungary)
magyar kulcsszavak bentosz foraminifera, középső-jura, taxonómia, biosztratigráfia, ökológia, ősföldrajz
angol kulcsszavak benthos foraminifera, Middle Jurassic, taxonomy, biosztratigraphy, eocology, palaeobiogeography
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)90 %
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)5 %
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)5 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.680
FTE (kutatóév egyenérték) 1.49
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt mikropalaeontológiai alapkutatás. Célja Magyarország három területének, a Mecsek, a Dunántúli-középhegység és a Bükk középső-jura bentosz foraminiferáinak (mészvázú egysejtűek) rendszertani, biosztratigráfiai, ökológiai és ősföldrajzi értékelése. A vizsgált területek a középső-jura során földrajzi helyzetükből adódón különböző foraminifera fauna provinciákhoz tartoztak: a Mecsek a szubmediterrán, a Dunántúli-középhegység a mediterrán és a Bükk a dinári-típusú provinciához. Korábban hasonló vizsgálat hazai anyagon csak a mecseki bath képződményekből történt (Görög, 1995). Bentosz foraminiferák a mediterrán provincia egész területéről, illetve a Bükkből szinte kizárólag csak kőzetek vékonycsiszolataiból ismertek. Az általam már régóta sikerrel alkalmazott tömény ecetsavas oldás lehetővé teszi ezen formák izolálását, így elsőként modern rendszertani feldolgozásukat. Az ökológiai értékelések, melyek mind a klasszikus, mind a modern módszereket alkalmazva készülnek, nagyban finomíthatják az egykori környezetről alkotott képet. A foraminiferák elemzéséből nyerhető koradatoknak különösen a mecseki rétegsorok tagolásában van jelentőségük, ahonnan -a bath kivételével- szelvényszerű őslénytani feldolgozás, így biosztratigráfiai elemzés nem áll rendelkezésre, továbbá a bükki rétegsorok sztratigráfiai helyzetéhez adhatnak fontos, új információkat. A koradatok és az egykori környezet ismerete segítséget nyújt ezen területek ősföldrajzi helyzetének még részletesebb megismerésében.
angol összefoglaló
The project is micropalaeontological basic research. The aim of it is to study the Middle Jurassic foraminifera (calcareous one-cell animal) faunas from the Mecsek Mts, Transdanubian Central Range (TCR) and Bükk Mts, Hungary. My former research proved that these areas belonged to different foraminifera fauna provinces during the Middle Jurassic: Mecsek Mts to the submediterrenean province, the TCR to the mediterranean one and the Bükk Mts to the dinaric-type one. The research deals with the taxonomy, biostratigraphy, palaeoecology and palaeogeographical relationships of the faunas. The only similar study on the Bathonian foraminifers of Hungary was published by myself (Görög, 1995). Because of the facies, foraminifera are known almost only from thin sections of the rocks. The acetic acid extracting method, used successfully by myself on other samples, would make it possible for the first time to set the fauna free and this way describe it accurately. Eocological studies on the foraminifera fauna will be done, helping the interpretation of the former environment. The biostratigraphical records of the foraminifera faunas are especially important in the Mecsek Mts, where no detailed stratigraphical studies have been done yet. The precise age and environment determination could help a more exact understanding of the palaeogeographical situation of the studied areas during the Middle Jurassic.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében a magyarországi képződmények középső-jura foraminifera faunájának rendszertani, biosztratigráfiai, ökológiai és ősföldrajzi értékelése történt 22 felszíni és 14 fúrási szelvény mintáinak kőzetvékony csiszolatából (>500 db) és hidrogén-peroxidos illetve töményecetsavas oldási maradékából (>300 db). Munkám során több közel 300 faj került részletes taxonómiai leírásra, zömében elsőként Magyarországról. Több faj leírását és rétegtani elterjedését pontosítottam. A Bükkben, Aggteleki-hegységben és a Villányi-zóna fúrásaiban a foraminiferák segítségével a kőzetek korát megállapítottam, ezek alapján lehett a területek fejlődéstörténetét pontosítani. A többi területen a foraminifera fauna alapján elsősorban az ökológiai körülményekre és változásokra tudtam következtetni. Ezek alapján pontosítottam az aaleniben a Bakonyban, a Gerecsében és a Bükkben; a bajóciban előzőeken felül a Mecsekben; bathban a Bükkben, a Bakonyban és a Mecsekben; a calloviban a Mecsekben és a Villányi-hegységben a vizsgált képződmények leülepedési környezetét. Vizsgálataim egyértelműen igazolták az egyes szerkezeti egységek paleobiogeográfiai elkülönülését a középső-jura folyamán. A projekt keretében mikro-CT berendezésnek az alap és alkalmazott CT kutatásban történő alkalmazásának módszertanát is kidolgoztuk.
kutatási eredmények (angolul)
The project is about the Middle Jurassic foraminifera fauna of Hungary; their taxonomy, biostratigraphy, ecological and palaeogeographical distribution. Results were based on study of rock thin sections (> 500 pc) and of isolated specimens extraxted by hydrogene peroxid or pure acetic acid (> 300 pc) of 22 outcrops and of 14 borehole sections. Detailed taxonomic description are given about 300 species, mostly first from Hungary. Several species descriptions and stratigraphic range were clarified. The age of rocks of Bükk Mountains, of Aggtelek-Mountains and of wells of Villány-zone was determined with the help of foraminifers, with the aid of it the development history of these areas could be specified. In other areas on the basis of foraminifera fauna ecological circumstances and changes could be interpret. The facies of studied rocks were clarified in the Aalenien of Bakony, of Gerecse and of Bükk Mountains; in the Bajocian in addition to the previous ones of Mecsek Hills; in the Bathonian of Bükk, Mecsek and of Bakony Mountains; in the Callovian of Mecsek and Villányi Mountains. My results clearly demonstrated the palaeogeographic separation of different structural units during the Middle Jurassic. In the frame of the project the usability and methodology of micro-CT device was worked out in basic and applied micropalaeontological research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68791
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
GÖRÖG, Á.: Foraminifera vizsgálatok az É-Magyarországi mezozoos képződményekből, Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Sopron, p. 12., 2009
KOVÁCS, S. HAAS, J., SZEBÉNYI, G., GULÁCSI, Z., PELIKÁN, P. BAGOLY-ÁRGYELÁN, G., JÓZSA, S., GÖRÖG, Á., OZSVÁRT, P., GECSE, ZS, & SZABÓ, I.: Permo-Mesozoic Foramtions of the Recsk-Darnó Hill area: Startigraphy and structure of the Pre-tertiary basement of the Paleogene Recsk Orefield., Publications of the University of Miskolc series A, Mining, vol. 73, pp. 33-56, 2008
KÖVÉR, SZ., HAAS, J., OZSVÁRT, P., GÖRÖG, Á., GÖTZ, A. & JÓZSA, S.: Lithofacies and age data of the Uppermost Triassic - Jurassic foreslope and basin sediments of Rudabánya Hills, NE Hungary, Geologica Carpathica, 60/5, 351-379, 2009
WERNLI, R. & GÖRÖG, Á.: Kimmeridgian protoglobigerinids (Foraminifera) of Crussol (SE France), Swiss Journal of Geosciences, 103, pp. 83-100., 2010
WERNLI, R. & GÖRÖG, Á.: Protoglobigérines et Oberhauserellidae (Foraminifères) du Bajocien Bathonien du Jura méridional, France, Revue de Micropaleontologie, 50, pp. 185-205, 2 figs, 4 pls., 2007
HAAS, J., PELIKÁN, P., GÖRÖG, Á., JÓZSA, S. & OZSVÁRT, P.: Stratigrapy and facies characteristics of Jurassic formations in the SW part of the Bükk Mts, North Hungary, Geologica Carpathica, 60/5, 351-379, 2010
GÖRÖG, Á., SZINGER, B., TÓTH, E. & VISZKOK, J.: Methodology of the Micro-Computer Tomography on Foraminifera, Palaeontologica Electronica, 2012
HAAS J., KOVÁCS S., PELIKÁN P., KÖVÉR SZ., GÖRÖG Á., OZSVÁRT P., JÓZSA S., & NÉMETH N: A Neotethys-óceán akkréciós komplexumának maradványai Észak-Magyarországon., Földtani Közlöny, 141/2, pp. 115-145., 2011
HAAS, J., PELIKÁN, P., GÖRÖG, Á., JÓZSA, S. & OZSVÁRT, P: Stratigraphy, facies, and geodynamic settings of Jurassic formations in the Bükk Mountains, North Hungary; its reletions with the other area of the Neotethyan realm., Geological Magazine, 2012
HAAS, J., BUDAI, T., PIROS, O. , SZEITZ, P. & GÖRÖG, Á.: Late Triassic platform, slope, and basin deposits in the Pilis Mountains, Transdanubian Range, Hungary, Central European Geology, 2012
GÖRÖG, Á., SZINGER, B. & WERNLI, R: Late Jurassic – Early Cretaceous planktonic foraminifera from Tata, Gerecse Mts, Hungary, Forams 2010, International Symposium on Foraminifera, Bonn, September 5-10, pp. 97-98., 2010
SZINGER, B., GÖRÖG, Á., TÓTH, E. & VISZKOK, J: Advantages and limits of Micro-CT application in foraminifera studies., Forams 2010, International Symposium on Foraminifera, Bonn, September 5-10, pp. 190, 2010
HAAS, J., PELIKÁN, P, GÖRÖG, Á., OZSVÁRT, P., JÓZSA, S., & KÖVÉR SZ: Subduction related Jurassic gravity deposits in Bükk-Darnó area, Northeast Hungary, Proceedings 19th Congress of the CBGA, Thessaloniki, Greece, p. 47., 2010
GÖRÖG, Á. & WERNLI, R: Kimmeridgei foraminiferák a Les Bouchoux-i szelvényből (Franciaország)., 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szeged, 2011. június. 14-16, p. 18., 2011
SZEITZ, P. & GÖRÖG, Á.: Újabb adatok a Pilis foraminifera faunájához, Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szeged, 2011. június. 14-16, p. 38-39, 2011
GÖRÖG, Á., TÓTH, E.:: Microfauna of the classical Callovian ammonite-rich layers of Villány Mountains (southern Hungary), Hantkeniana, Vol. 7., 2012
M. Kovacs, B. Szinger, Á. Görög, J. Viszkok, E. Tóth: Micro-CT in microfossil study, Skyscan User Meeting 2010, Mechelen, April 21 – 23, 2010, page 215, 2010
vissza »