Elemzés vagy megérzés: a stratégiai döntéshozatal gyakorlata Californiában és Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68799
típus K
Vezető kutató Zoltayné dr. Paprika Zita
magyar cím Elemzés vagy megérzés: a stratégiai döntéshozatal gyakorlata Californiában és Magyarországon
Angol cím Analysis or Intuition: Practice of Strategic Decision Making in California and in Hungary
magyar kulcsszavak stratégiai döntéshozatal, elemzés, intuíció, menedzsment képességek
angol kulcsszavak Strategic decision making, analysis, intuition, management skills
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Gáspár Judit
Szántó Richárd
Wimmer Ágnes
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2008-07-31
aktuális összeg (MFt) 2.225
FTE (kutatóév egyenérték) 0.11
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás fókuszában az intuíció stratégiai döntéshozatalban betöltött szerepe áll. A tervezett vizsgálat a kutatásvezető által a 2005/2006-os akadémiai évben Fulbright kutatói ösztöndíjjal Californiában végzett kutatás magyarországi továbbvitelét célozza.

A döntéselmélet irodalmából hiányoznak azok az elemzések, amelyek konkrét döntési helyzetek feltárásán keresztül elemeznék a stratégiai döntéshozatal gyakorlatát. Köztudott, hogy a felső szintű döntéshozók az analítikus és az intuitív közelítésmódot kombinálják döntéseik során. Ugyanakkor sikeres döntéseik nyolcvan százalékát a megérzéseiknek tulajdonítják (Buchanan - O'Connel, 2006). Egyelőre keveset tudunk az intuíció természetéről, de egyre elfogadottabbá válik az a nézet, hogy az intuíció alapját a korábbi ismeretek, tapasztalatok, a felhalmozott tudás adja minták és elméletek alakjában. A kutatás központi kérdése, hogy a top menedzserek ténylegesen milyen mértékben hagyatkoznak a megérzéseikre a gyakorlatban. A személyes beállítódás, a menedzsment képességekben meglévő különbségek pl. befolyásolhatják ezt. Vannak olyan menedzsment képességek, amelyek inkább az analítikus gondolkodást támogatják, míg mások a kreativitást, az intuitív gondolkodást segítik. A megoldandó probléma jellege, a döntéshozatali folyamat procedurális racionalitásának foka, valamint más tényezők, mint pl. a bizonytalanság, a döntési helyzet bonyolultsága, vagy pl. az időkényszer hatása szintén befolyásoló tényező lehet.

Az amerikai és a magyar minta adatainak összehasonlító elemzése választ adhat arra a kérdésre is, hogy a megfigyelt jelenségek vajon kultúrafüggőek-e, vagy inkább a globális menedzsment kultúra részének tekinthetők.
angol összefoglaló
The research is focusing on the role of intuition in strategic decision making. The planned survey would be the Hungarian extention of the projct leader's research carried out in California during the 2005/2006 academic year and supported by a Fulbright Research Grant.

In the literature of decision theory we can observe a lack of empirical research on the strategic decison making practice. However, it is widely known, that executives use their intuition as much as their analytical skills when make decisions, but credit 80% of their success to their instinct (Buchanan - O'Connel, 2006). We do not know too much about the nature of intuition yet, but it becomes more and more accepted that intuitive processes evolve from long experience and learning and consist of patterns, concepts and former knowledge. The key question of this research is to what extent top level managers do rely on their instincts in their every day practice. Their personal attitude, differences in management skills might have impacts on the level of this intensity. There are management skills which far more support the analytical way of problem solving while others much more stimulate creative/intuitive thinking. The nature of the problem to be solved, the level of procedural rationality of the decision making process and other circumstances like uncertainty, complexity and lack of time could be influencing factors as well.

Comparison of the results of the American and Hungarian samples might give a unique opportunity to investigate whether the observed trends are culture dependent or much more are the parts of the global management culture.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A menedzsmenttudományok képviselői egyetértenek abban, hogy a stratégiai döntések megszületésének mikéntje hatással van e döntések minőségére. Éppen ezért meglepő, hogy viszonylag kevesen vizsgálják a stratégiai döntéshozatal folyamatát, s különösen hiányoznak azok a kutatások, amelyek feltárnák, hogy mely tényezők hatnak leginkább a stratégiai döntéshozatal módjára. Ezzel a tanulmánnyal megkíséreltük körbejárni ezeket a tényezőket, s azt is megvizsgáltuk, hogy hogyan fejtik ki hatásukat. Elsősorban a döntéshozatal során alkalmazott közelítésmódokra, a racionalitás (s ezen belül kiemelten a procedurális racionalitás) és az intuitív gondolkodás megjelenésére, a döntéshozók menedzsment képességeire, döntéshozatali szerepeire, valamint az IT és a tanácsadás támogató szerepére koncentráltunk. A megállapításokat empirikusan alátámasztó kutatások első részére Californiában került sor 2005 szeptembere és 2006 júniusa között egy Fulbright kutatói ösztöndíj keretében, illetve 2007-2008-ban hasonló kutatást folytattunk magyar menedzserek megkérdezésével az OTKA (K 68799) támogatásával, azzal a szándékkal, hogy az amerikai és a magyar eredményeket összehasonlítsuk.
kutatási eredmények (angolul)
Many management scholars believe that the process used to make strategic decisions affects the quality of those decisions. However, several authors have observed not enough research on the strategic decision making process. Empirical tests of factors that have been hypothesized to affect the way strategic decisions are made notably are absent. In this study we tried to identify and explore these factors. We mainly focused on the decision making approaches, the appearance of rational (first of all procedural rational) and intuitive ways of thinking, management skills and capabilities and the decision supporting role of IT and consultancy. The first part of the empirical research was carried out in California between September 2005 and June 2006, sponsored by a Fulbright Research Fellowship Grant. In 2007 and 2008 we continued the empirical research in Hungary by interviewing Hungarian managers. This part was supported by the OTKA K68799 Research Grant. We wanted to prepare a comparative study based on the results of the two researches.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68799
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zoltayné Paprika Zita: Elemzés és megérzés: a racionalitás és az intuíció szerepe a döntéshozatalban, Harvard Business Review, Magyar kiadás. 2008. március, pp. 26-36., 2008
Zita Zoltay Paprika: Analysis and Intuition in Strategic Decision Making: The Case of California, In: Pascale Zarate – Jean Pierre Belaud – Guy Camilleri – Frank Ravat (eds.): Collaborative Decision Making: Perspectives and Challenges. Toulouse, IFIP WG:8.3: July 1st-, 2008
Zita Zoltay Paprika: Analysis and intuition in strategic decision making, Vezetéstudomány, XXXVIII. évfolyam, 2007. 11. szám, 60-67. oldal, 2007
Zita Zoltay Paprika, Agnes Wimmer, Richard Szanto: Managerial decision making and competitiveness: the case of Hungary, Competitiveness Review, Emerald Group Publishing Ltd. ISSN 1059-5422, Volume 18, Number 1/2 2008, pp. 154-168, 2008
Zita Zoltay Paprika: Analysis and Intuition: Californian Survey on Strategic Decision Making, ICELM-3: International Conference on Economics, Law and Management, June 4th-7th, 2008, Tirgu Mures, Romania, 2008
Wimmer Ágnes: Teljesítménymérés és döntéstámogató információk a versenyképesség szolgálatában, MTA IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia, Szeged, 2008, 2008

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 16:24:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Döntéselmélet Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »