Korszakváltás - paradigmaváltás. Etikai fogalmak változása a Kr.e. 1. és a Kr.u. 1. század római filozófiájában és történetírásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68813
típus K
Vezető kutató Szekeres Csilla
magyar cím Korszakváltás - paradigmaváltás. Etikai fogalmak változása a Kr.e. 1. és a Kr.u. 1. század római filozófiájában és történetírásában
Angol cím Beginning of a New Era - Beginning of a New Paradigm. Changes in the Ethics of the Roman Philosophy and Historiography in the 1st century B.C. and A.D.
magyar kulcsszavak Ókori Róma, filozófia, etika, politika, történetírás
angol kulcsszavak Ancient Rome, Philosophy, Ethics, Politics, Historiography
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely BTK Klasszika Filológiai és Ókortörténeti Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Takács Levente
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 5.092
FTE (kutatóév egyenérték) 1.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat keretében szándékunk a római szellemi élet vizsgálata egy igen jelentős, történeti szempontból fordulópontot jelentő korszakban, a Kr.e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. közötti időszakban. A kutatások kitüntetett szempontja a filozófiai gondolkodás, a filozofálás jellegének, társadalmi szerepének változása egyrészt konkrét filozófiai problémák vizsgálata, másrészt a történelmi, társadalmi, politikai, ideológiai összefüggések elemzése során. A kutatás alapját Cicero, Lucretius, Seneca filozófiai művein kívül mindenekelőtt Livius munkája, valamint Vergilius és Horatius költészete jelenti. A pályázat során elkészülő tanulmányok reményeink szerint a római filozófia egyes kérdéseinek mélyebb megértésén kívül rávilágítanak a római filozófia, valamint a társadalmi, politikai viszonyok kevésbé ismert összefüggéseire is.
angol összefoglaló
The aim of our application is to examine Rome’s intellectual life in a historical landmark, between the 1st century B.C. and 1 st century A.D. On the one hand our research is focused on philosophical thinking, examining the social function and importance of philosophy; on the other hand to analyse relations of history, society and ideology. Research is based on the philosophical works of Cicero, Lucretius and Seneca, as well as Livy’s ab urbe condita and the poetry of Vergil and Horace. The studies written during our research point out the connection between Roman philosophy and social and political situation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja az ókori római szellemi élet vizsgálata volt egy meghatározó jelentőségű korszakban, a Kr.e. I. sz. és a Kr.u. I. sz. között. Kitüntetett szempontjai a filozófiai gondolkodás és annak megváltozása, filozófia, politika, ideológia, irodalom összefüggése és ennek elemzése mindenekelőtt Cicero, Lucretius, Seneca filozófiai munkássága és Livius történeti műve alapján. A vizsgálódásaink eredményeként született Cicero-monográfia a hellenisztikus kori görög filozófia fontos problémáinak vizsgálata mellett a római filozófia mibenlétének a meghatározására helyezi a hangsúlyt, világossá teszi a filozófia és a politika szétválaszthatatlanságát Cicero munkásságában. Önálló kötetben foglaltuk össze a köztársaságkori Róma életét meghatározó, a mos maiorum-hoz köthető normák, értékfogalmak változásait, alapvető fontosságú fogalmakat és azok jelentéstartalmának átalakulását elemző történelmi, irodalmi, filozófiai tárgyú tanulmányainkat. Az Augustus-kori paradigmaváltás problematikájához kapcsolódik a pályázatnak köszönhetően megjelent monográfia, mely a Kr.u. I. században emblematikus jelentőségűvé vált Camillus alakját vizsgálja Livius Ab urbe condita-jában.
kutatási eredmények (angolul)
The principal aim of the research was to present a view of the ancient Roman intellectual life in a very important age of the Roman history, i.e. between the 1st century B.C. and the 1st century A.D. The main topics of the research were to analyze the philosophical thought in Rome and its change in the relevant period, the close relationship between Roman philosophy, ideology, literature in the philosophical and historical works of Cicero, Lucretius, Seneca and Livy. In a book written about Cicero's philosophy the important aspects of Hellenistic and especially Roman philosophy have been examined, exploring the interconnections among philosophy and politics in Cicero's thought. There were a standard in the Roman Republic to which appeal could be made, fundamental perceptions and values inherent of the notion of mos maiorum. Our studies which have been joined up in a book discuss the historical, literary and philosophical aspects of these inherited values and their change in the Late Republic. A monograph about Camillus linked to the tremendous change in the Age of Augustus explores how this emblematic figure of the 1th century A.D. appears in the historical work "Ab urbe condita" of Livy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68813
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács Levente: Az Augustus-kori történetírás, Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr.u. I. sz. között. Debrecen, 161-178., 2010
Szekeres Csilla: Az oikeiósis Seneca filozófiai műveiben, Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr.u. I. sz. között. Debrecen,141-160., 2010
Szekeres Csilla: Az oikeiósis elmélete Rómában: Cicero, Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr.u. I. sz. között. Debrecen, 93-140., 2010
Szekeres Csilla: Bevezetés, Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr.u. I. sz. között. Debrecen, 7-22., 2010
Szekeres Csilla: Eszmény és valóság – filozófia és politika Cicerónál., Ókor 7(2008) 3. szám 27-34., 2008
Szekeres Csilla: Cicero contra Lucretius? Az atomok elhajlásának elmélete, Könyv és Könyvtár 29 (2007) 126-140, 2008
Takács Levente: Augustus és a földmérés, Történeti Tanulmányok XIV. évf. 2008, 43-49, 2009
Takács Levente: Livy and Caesar, Németh Gy. (ed.): Kalendae. Studia sollemnia in memoriam Johannis Sarkady. Budapest-Debrecen, 2008, 321-336.)., 2008
Takács Levente: M. Furius Camillus. Egy római hős a római történetírás tükrében, Debrecen Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009
Szekeres Csilla: Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról, Debrecen DE Klasszika-filológiai Tanszék, 2009
Szekeres Csilla: Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr.u. I. sz. között, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010
vissza »