19. századi irodalmi és művelődéstörténeti források: Gyulai Lajos naplói  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68866
típus K
Vezető kutató Zentai Mária
magyar cím 19. századi irodalmi és művelődéstörténeti források: Gyulai Lajos naplói
Angol cím 19th century Sources of Literature and Culture History: the Diaries of Lajos Gyulai
magyar kulcsszavak 19. századi magyar irodalom, Erdély, naplóirodalom, művelődéstörténet
angol kulcsszavak 19th century Hungarian literature, Transsylvania, diaries, culture history
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)95 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Baranyai Zsolt
Gere Zsolt
Hász-Fehér Katalin
Labádi Gergely
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 13.310
FTE (kutatóév egyenérték) 2.76
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Jelen pályázat célja Döbrentei Gábor neveltje, az erdélyi Gyulai Lajos (1800.1869) több mint 130 kötetes kéziratos naplójából 16 kötet nyomtatott és hálózati kiadása és a családi levelezés vonatkozó részeivel együtt. A kolozsvári Állami Levéltárban és Egyetemi Kézirattárban őrzött naplók közzétételét forrásértéke miatt csaknem százötven éve szorgalmazza a hazai irodalom-és művelődéstörténet.. Részletek jelentek meg belőle, de tekintve, hogy a naplófolyam nemcsak időrendben keletkező kordokumentum, hanem sajátos belső szerkezetet, különböző szimbólumok és paratextuális elemek segítségével a mai hypertextualitáshoz hasonlítható kompozíciót is felmutat, s így egy monumentális, a magyar és világirodalomban egyedülálló irodalmi műként is értelmezhető, célszerű e köteteket a maguk teljességében kiadni. Jelen pályázatban a várhatóan több későbbi ciklusra kiterjedő feladat megkezdését tervezzük:
a/ Filológiai és textológiai téren évente négy kötet nyomtatott és hálózati kiadása.
b/Történeti szempontból az eddigieknél lényegesen nagyobb forrásanyag alapján teszi tanulmányozhatóvá e kiadás a 19. századi magyarországi, erdélyi és bécsi főúri kultúrát, hiszen Gyulai Lajos éveket, évtizedeket töltött Magyarországon és Bécsben. A naplók értelmezésére öt féléves doktori szemináriumot szervezünk, a harmadik évben nemzetközi konferencián, a negyedik évben pedig tanulmánykötetben ismertetjük eredményeinket.
c/Elméleti szempontból a 19. század irodalmi közegvizsgálatára összpontosítunk. A naplók a kéziratos kultúra számos sajátosságát teszik láthatóvá, de bekapcsolhatók a korabeli főúri kultúra intermedialitásának vizsgálatába is. Alkalmas az anyag a multikulturalitás tanulmányozására is, hiszen Gyulai Lajos többnyelvű közegben élt, naplóit magyar, latin, német, angol, francia és olasz nyelven írta.
d/A kutatás során feltárt nyomtatott és elfeledett forrásokat korábbi OTKA- pályázatunkban (T 037847) létrehozott adatbázisunkba töltjük fel a www.kiad.hu oldalon.
A munkában a tanszék oktatói mellett a doktoranduszok és hallgatók vesznek részt. Megismerkedhetnek a szövegkiadás elméleti és gyakorlati vonatkozásaival, részt vesznek a szövegértelmezési szemináriumokon, elméleti képzést kapnak a multimedialitás és multikulturalitás területén, részt vesznek a tervezett konferencián és a tanulmánykötet szerkesztésében. Munkánkat segíti a tanszék korábbi CEEPUS pályázatok segítségével kiépített kapcsolathálózata Erdélyben, Bécsben, Németországban és Pozsonyban.
angol összefoglaló
The aim is to publish in print and on the net 16 volumes of the 130 of Lajos Gyulai's (1800-1869) diaries which he kept writing for more than 50 years. The diarist, son of an old Transsylvanian aristocrat family, was a pupil of Gábor Döbrentei , writer and editor. The manuscripts are kept in the State Archive and in the University Manuscript Collection of Cluj, Rumania. For the last 150 years Hungarian scholars have been deeply interested in these sources because of their literary, historical and cultural importance but only a few parts have been published. The diaries show a special inner structure which create a composition resembling hypertextuality of our time by using different symbols and paratextual elements so they can be read as a monumental and unique work of literature. As such, they should be published in completeness.
In this project we can start to fulfill the task.
a/ Filology and textology: we publish four diary-volumes per each year
b/Historical research: this vast body of source opens up unheard of possibilities to study 19th century aristocratic culture in Hungary, Transsylvania and Vienna where Lajos Gyulai lived for decades respectively. We plan doctoral seminars to explore the diaries from this aspect. In the 3rd year we organize an international conference, in the 4th year we publish a collection of studies.
c/Theory: the medium of literature with regard to inter- and multimediality. Also, we can study the phenomena of multiculturality as Lajos Gyulai lived in a multi-lingual environment end he wrote his diaries in Hungarian, Latin, German, English, French and Italian.
d/Printed material coming to light in the course of research shall be loaded in the database www.kiad.hu created in our previous OTKA project (T 037847).
Apart from academics, our PhD students and undergraduates will take part in the work. We can rely on our international relations (Cluj, Vienna, Bratislava) dating back to previous CEEPUS cooperation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázati munka során létrejött a www.gyulaynaplok.hu weboldal, amely bemutatja és nyomon követi a kutatási programot, közreadja a vele kapcsolatos újságokat és módot ad a Fórum rovatban a visszajelzésre, véleménnyilvánításra is , valamint tartalmazza a naplókötetek digitális kiadását. A kéziratos naplóoldalak képe mellett szerepel az oldal betűhív átírása és a hozzá kapcsolódó textológiai jegyzetek, elérhetők a (folyamatosan szaporodó) tartalmi jegyzetek. Az adatbázis böngészhető. Szintén a főoldalról érhető el a levelezés : kép és betűhív átírás. 14 naplókötet és 350 levél van feltöltve az adatbázisba. A 15. kötet feltöltése elkezdődött. 10 naplókötet részlegesen modernizált, olvasóbarát papírkiadása jelent meg bevezető tanulmánnyal, az idegen nyelvű szövegrészek fordításával és szövegmagyarázatokkal. A 11. kötet nyomdában van. A doktori szemináriumok sorozata részint a főúri kultúra, részint a digitális és papíralapú szövegkiadás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Néhány esetben más szövegkiadási projektek munkatársait is meghívtuk vendégelőadóként. A projekt szakmai vezetője, Hász-Fehér Katalin 2010 tavaszán az Erdélyi Múzeum-Egyesület filológiai mesterkurzusán adott elő a Gyulay-kiadás kérdéseiről. 2011. április 29-30-án lezajlott a tervezett konferencia, „Főúri kultúra és írásgyakorlat Magyarországon a 19. században” címmel , a projekt munkatársai mellett Budapestről és Kolozsvárról is érkeztek előadók.
kutatási eredmények (angolul)
The project can be best overviewed by the www.gyulaynaplok.hu website which was created to publish the program and its realization, to follow its events and news, to offer opportunity to express opinions (in Forum). From the start page one can reach the digital edition of the diaries and letters: photo of the page, letter-by-letter transcipt of the given page, textual notes. Other notes (translations of foreign language parts of the texts, explanations, cross references) can be reached, too (these notes are not closed, they keep increasing). 14 volumes and 350 letters are uploaded .The 15th volume’s is being uploaded. 10 diaries of the 15 are published also in partly modernized, reader-friendly paper format with introductory study and explanatory notes. The 11th volume is in press. The series of PhD seminars was focusing on two topics: the culture of the aristocracy and the questions of editing (digital and book format as well). In some cases we invited guest-lecturers dealing with other critical editions. In spring 2010, Dr Katalin Hász-Fehér, the scientific leader of the project was invited to give lectures about the Gyulay-edition in the philology mastercourse of the Transsylvanian Museum-Association, Kolozsvár. In spring 2011 (29-30th April) we held the conference entitled ’Aristocratic Culture and Writing Practice in Hungary in the 19th century’. Among the speakers we had guests from Budapest and from Kolozsvár as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68866
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely: Gyulay Lajos: Lotty!-Fanny! (1867.január 21.-1867.március 3.), Szeged , 158 oldal, 2008
Hász-fehér Katalin, Labádi Gergely: Gyulay Lajos: Lotty!-Fanny! 1867. január 21. - 1867. március 3.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2008
Labádi Gergely: Gyulay Lajos: Március 15. (1867. május 14. - 1867. május 30.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2008
Szabó Ágnes: Gyulay Lajos: Kistükör(1832. augusztus 21.- 1851. augusztus 26.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2008
Szabó Ágnes: Gyulay Lajos: Ószerint Constantia(1867.június 2.-1867.június 27.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2008
Labádi Gergely: Gyulay Lajos: Martius 15. (1867. március 14. - 1867. május 30.), Szeged , 187 oldal, 2008
Szabó Ágnes: Gyulay Lajos: Kis tükör (1832. augusztus 12. - 1851. augusztus 26.)), Szeged , 180 oldal, 2008
Zentai Mária, Szalisznyó Lilla: Gyulay Lajos: Hamuszín könyv (1824. január 14 - 1824. augusztus 2., Szeged, 2009
Zentai Mária, Szalisznyó Lilla: Gyulay Lajos: Hamuszín könyv(1824. január 14 - 1824. augusztus 2.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2009
Zentai Mária, Szalisznyó Lilla: Gróf Gyulay Lajos: Izlet (1851. október 10. - 1851.december 31.), Szeged, 2010
Zentai Mária, Szalisznyó Lilla: Gróf Gyulay Lajos: Izlet (1851. október 10. - 1851. december 31.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2010
Szabó Ágnes, Török Zsuzsa: Gyulay Lajos: Ó szerint Constantia (1867.június 2. - 1867.június 27.), Szeged, 2009
Hász-Fehér Katalin: Gróf Gyulay Lajos: Cara Patria (1856. szeptember 11. - 1856. október 4.), Szeged, 2011
Hász-Fehér Katalin: Gróf Gyulay Lajos: Cara patria (1856.szeptember 11. - 1856. október 4.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2011
Hász-Fehér Katalin: "...barátom a túlvilágon is" Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései (1835.május - 1861. október 28.), Szeged, 2011
Hász-Fehér Katalin: "...barátom a túlvilágon is" Döbrentai Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései (1835. május - 1861. október 28.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2011
Gere Zsolt: Gyulay Lajos: Syllabus: Közeledik (1867. július 2. - 1867.augusztus 27.), Szeged, 2010
Gere Zsolt: Gyulay Lajos: Syllabus: Közeledik (1867.július 2. - 1867.augusztus 27.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2010
Baranyai Zsolt: Gyulay Lajos: Egy századja! (1867.szeptember 2. - 1867. november 4.), Szeged, 2010
Baranyai Zsolt: Gyulay Lajos: Egy századja! (1867.szeptember 2. - 1867. november 4.), http://www.gyulaynaplok.hu, 2010
Gere Zsolt, Szabó Ágnes: Gyulay Lajos: Károlina könyv (1859. november - 1860.február), http://www.gyulaynaplok.hu, 2011
Szalisznyó Lilla: Gyulay Lajos: Constantia (1860. június - 1860. július), http://www.gyulaynaplok.hu, 2011
Farkas Daniella: Gyulay Lajos: Labik (1865. augusztus), http://www.gyulaynaplok.hu, 2011
Dávid Pétre, Kárpáti Zsuzsa, Molnár H.Magor, Szabó Ágnes, Szabó Tamás, Szalisznyó Lilla,Török Zsuzsa, Turcsányi Mária, Veres Ildikó: Levelek, http://www.gyulaynaplok.hu, 2011

 

Projekt eseményei

 
2015-01-19 09:17:30
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Magyar Irodalom Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »