A tibeto-mongol buddhizmus szótárai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68876
típus K
Vezető kutató Sárközi Alice
magyar cím A tibeto-mongol buddhizmus szótárai
Angol cím Dictionaries of the Tibeto-Mongolian Buddhism
magyar kulcsszavak tibeto-mongol buddhizmus, lexikográfia, szókészlet
angol kulcsszavak Tibeti-Mongolian Buddhism, lexicography
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Altajisztikai Kutatócsoport (Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
résztvevők Szilágyi Zsolt
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.805
FTE (kutatóév egyenérték) 0.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tibeti buddhista irodalom mongolra fordítása során számos tibeti-mongol szótárt készítettek az új terminológia meghatározására a XVII. Századtól kezdve. Ezeknek a szótáraknak anyaga csak részben került be a standard szótárakba. Feldolgozásuk és kiadásuk elengedhetetlen a mongol buddhista irodalom megértéséhez és értelmezéséhez. A kétnyelvű szótárak készítése a XIX-XX. Században is folytatódott. Ekkor készítette el a burját szerzetes tudós Sumatiratna két hatalmas kötetben tibeti-mongol szótárát, a Sötétséget megvilágító fáklya címmel. A szótár szavakon kívül kifejezéseket is tartalmaz. Annak ellenére, hogy milyen fontos munka – bárkinek, aki a tibeto-mongolisztika területén dolgozik elengedhetetlen eszköze – , igen nehezen hozzáférhető, hiszen csak egy múlt századi nehezen olvasható kiadás áll a kutatók rendelkezésére. A műnek európai szintű tudományos feldolgozása és kiadása jelentős lépés lenne a tibeti és mongol buddhista lexikográfiai kutatások terén.
angol összefoglaló
The competition of Tibeto-Mongolian dictionaries, vocabularies, word-lists was carried out since 17th century. The spread of Buddhism in Mongolia brought about the need to translate the canonical works. Translator comities were set up and lamas were invited from every corner of the country to take part in the work. The translating activity was preceded by the compilation of dictionaries, as it was a must to decide a uniform terminology. The work went on in the 19-20 centuries, as well. The outstanding figure of the Buriat religious life, Sumatiratna prepared a bulky work in 1857: Töbed-monggol dokiyan-u bicig ner-e üg-e udq-a gurban-I todorqailan qaranggui-yi arilgagci jula. “Tibetan-Mongolian dictionary that clarifies the expression, work and meaning, the torch that lightened the darkness.” The publication of this dictionary following the European standard is an important task of Mongolian and Tibetan studies. It would be great help for all those dealing with Buddhism, Mongolian or Tibetan studies. I should like to edit this important work, put it on the Internet and also publish in book-form.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A burját egyházi élet kiemelkedő személyisége, Szumatiratna 1857-ben készítette el hatalmas munkáját: Töbed-monggol dokiyan-u bicig ner-e üg-e udq-a gurban-i todorqailan qarangguy-yi arilgagci jula. A mű másolata 1959-ben jelent meg Ulánbátorban, kéziratos formában. Két kötete 1230, illetve 1300 oldalt tesz ki. Szóanyaga igen hasznos, nemcsak szavakat, hanem fontos kifejezéseket is tartalmaz, amelyeket más szótárakban nem lelhetünk fel. A jelen program keretében feldolgozásra került a szótár. Elkészült a tibeti és mongol rész átírása, a teljes anyag angol fordítása. Ez a korábbi kutatásokhoz képest az egyik legnagyobb előrelépés, mivel az eddig feldolgozásra került hasonló szótárak nem tartalmazták a magyarázatokat, illetve nem kötődnek hozzájuk nyugati nyelvű fordítások. Az átírás során szükség volt az anyag alapos átnézésére, más kétnyelvű szótárak bevonásával esetleges javítására is. A szerkesztés során meg kellett fordítani a szótár jelenlegi sorrendjét, előre kell helyezni a mongol szavakat, kifejezéseket, így egy nagyon jó, alapos és hasznos mongol szótárt nyerünk. Az elkészült nyersanyag lehetővé teszi a későbbiekben egy tibeti és egy angol nyelvű mutató létrehozását is. A program során létrehozott adatbázis lehetővé teszi a későbbiekben nem csak a szótár hagyományos, papír alapú publikálását, de egy elektronikus változat CD-n, vagy on-line formában történő megjelentetését is.
kutatási eredmények (angolul)
Sumatiratna, the outstanding figure of the Buriat religious life, composed his voluminous work (Töbed-monggol dokiyan-u bicig ner-e ög-e udq-a gurban-i todorqailan qarangguy-yi arilgagci jula) in 1857. The manuscript copy of the work was published in two volumes in Ulan Bator in 1959. The two volumes cover 1230 and 1300 pages. Its vocabulary is very useful, it contains not only words but important expressions not to be found in other dictionaries. In the frame of the present program this dictionary is worked up. The transcription of the Tibetan and Mongolian parts was carried out and also the English translation of the whole material. It is significant advance compared to previous researches, as similar dictionaries do not contain any translation into a western language. During the transcription work other bilingual dictionaries should have been studied and on the basis of them the material corrected. During the redaction work the dictionary should be reverted placing the Mongolian works at the first place so producing a valuable Mongolian dictionary. Later a Tibetan and an English index will be added. The database will be published not only in the traditional paper-form but also its electric form on CD or on-line form.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68876
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sárközi Alice - Bethlenfalvy Géza: A Tibeto-Mongolian Picture Book of Hell, Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences, 2010
Sárközi Alice: Precassical Tibeto-Mongolian Dictionaries (Li-shi methog, Li-shi gur-khang, Mkhaspa'ibjung-nas, http://teszt.terjek.hu/tibdict//fordit.php, 2007
Sárközi Alice: Mongolian Buddhist Terminology over the Ages., Altaica et Tibetica. Anniversary Volume dedicated to Stanislaw Godzinski on his Seventieth Birthday. ed. by A. Bareja-Starzw, 2010
Sárközi Alice: Goddess with the White Parasol! Protect Us!, PIAC 44th Meeting ed. by Weronica Veit, 2007
Sárközi Alice: Praroditel' mongolskih samanov Dayan Degerhi, Cendijn Damdinsüren k 100 letiju so dnja rozsdenija ed A.D. Cendina, 2008
Sárközi Alice: Abode of the Soul of Humans, Animals and Objects in Mongolian Folk Believ., AOH. 61/4, 2008
Sárközi Alice: Inner Organs as Seats of Feelings and Emotions in the Secret History of the Mongols, The Early Mongols. Language, Culture and History. ed. by V. Rybatzki et alls., 2009
Sárközi Alice: Vallási türelem a mongol kánok udvarában, Keréknyomok 2008/3., 2008
vissza »