Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68902
típus K
Vezető kutató Horváth László
magyar cím Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón
Angol cím In the Outskirts of the Life Ethnographical, Historical, Geographical researches of Tiszazug Region at the Millennium
magyar kulcsszavak Néprajz, történet, változás
angol kulcsszavak history, ethnography, geography, the Millennium
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely Damjanich János Múzeum
résztvevők Bagi Gábor
Barna Gábor
Bartha Júlia
Benedek Csaba
Gecse Annabella
Kotics József
Kovácsné dr. Kaposvári Gyöngyi
Pusztai Gabriella
Pusztai Zsolt
Simon András
Szabó István
Szabó László
Tánczosné dr. Bereczki Ibolya
Túri Zoltán
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 19.627
FTE (kutatóév egyenérték) 6.93
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Tiszazug Jász-Nagykun-Szolnok megye különös történelmi sorsú kistája. Történeti, néprajzi kutatása már a hetvenes években elkezdődött. Olyan neves kutatók dolgoztak itt, mint Szabó László, Barna Gábor, Bellon Tibor, Botka János. A kutatások eredményeként megjelent néhány falumonográfia és számos tanulmány, de összegző tanulmánykötet nem.
A most induló kutatás elsődleges célja a változás vizsgálata, a Tiszazugban lezajlott és jelenleg is folyó társadalmi, gazdasági, mentális kulturális folyamatok elemzése és étrelmezése. Olyan társadalomtörténeti, néprajzi kutatást végzünk, amely segíti a vidék fejleszésével kapcsolatos terveket. A kutatás célja tehát az is, hogy a kistérség ilyen fokú leromlásának történeti szociológiai, néprajzi magyarázatát adja, feltárja a közelmúltban tovább élő vagy ekkor kialakult, esetleg felerősödő káros tendenciákat.
angol összefoglaló
The Tiszazug region is a small area of County Jász-Nagykun-Szolnok with a strange historical fate. Its historical and ethnographical researches began as early as in the ’70s, and such renowned researchers worked here like László Szabó, Tibor Bellon and János Botka. As the results of these investigations few village monographs and several studies were published, but a synthetic paper haven’t yet at all. The main aim of the research, which is starting in the very near future, is the investigation of the changes had already happened and is happening today as well in the Tiszazug region, and to analyse and estimate the social, economic and cultural process’.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás feladata volt a Tiszazugban lezajlott és jelenleg zajló társadalmi, gazdasági, mentális, kulturális, ökológiai folyamatok elemzése és értelmezése. Ez megtörtént a családi gazdaságok, az életmód, az ipar, a kulturális rendezvények, ünnepek, a sajtó, a vallási élet terén, illetve foglalkoztunk a természetföldrajzi jellemzők változásával. A kutatásban központi helyet foglalt el továbbá a közösségi élet, az identitás és az életmód-változás vizsgálata. Kutatásunkhoz sajátos alapot teremtett az a tény, hogy előzményként, ugyanakkor önreflexiós „szondaként” tudtuk használni az 1970-es,-80-as években zajlott vizsgálatok eredményeit. Reményeink szerint e kutatás 5 évének eredményei hasonló alapot teremtenek egy majdani folytatáshoz. A kutatás kezdeti szakaszában azt a célt fogalmaztuk meg, hogy sokszínű - szociológiai, történeti, tájföldrajzi, néprajzi–antropológiai – képet adunk a Tiszazug mai életéről. Úgy véljük, kötetekbe rendezett tanulmányaink, konferencia- előadásaink és a tudományos, valamint a vizsgált területről érkező visszajelzések igazolják, hogy célunkat sikerült megvalósítanunk.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was to analyse and interpret the completed and ongoing social, economic, mental, cultural and ecological processes in Tiszazug. It has been reached in the field of family farms, lifestyle, industry, cultural events and festivals, the press and the religious life, and we have dealt with the changing of the geographical features. The analysis of social life, the changing of identity and lifestyle also took central place in the research. It made a specific basis for our research that we could use the results of the surveys of the 1970s and 1980s as a background, and at the same time as a self-reflecting ‘probe’. We hope that the results of this 5 year long research will make a similar basis for a future research. In the initial phase of the research we formulated the goal to give colourful – sociological, historical, landscape, ethnographical-anthropological – picture of the contemporary life of Tiszazug. We believe that our studies published in different volumes, our conference lectures and the scientific feedbacks and the acknowledgements from the analysed area prove that our goal has been achieved.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68902
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bereczki Ibolya: Tiszazugi lakáskultúra a 20. században, Kunszentmárton, 2011
Gecse Annabella: Szállási Sándor: A Tiszazug szociográfiája, Kunszentmárton, 2011
Barna Gábor: A mindennapok életminősége a Tiszazugban, Kunszentmárton, 2011
Kotics József: A nemi szerepek változása a Tiszazugban, Kunszentmárton, 2011
Mód László - Simon András: Változások a Tiszazug szőlő-és borkultúrájában a 20. században, Kunszentmárton, 2011
Túri Zoltán: A tájmetria szerepe a tájvédelemben - tájökológiai vizsgálatok a Tiszazugban, Kunszentmárton, 2011
Alapvári Magdolna: Civil szervezetek a Tiszazugban, Kunszentmárton, 2011
Kávai Andrea: Idősotthonok a Tiszazugban, Kunszentmárton, 2011
Aranyos Sándor: Modernizáció Martfűn. A tárgyhasználat és a lakások eszközkészletének változása 1951 és 1972 között, Kunszentmárton, 2011
Szászfalvi Márta: Vallási turizmus a Tiszazugban, Kunszentmárton, 2011
Tóth Zsuzsanna N.: Gyermek és tér kapcsolata Tiszakürtön, Kunszentmárton, 2011
Botka János: "A madárnak szárnya van és szabadsága Az embernek szülőföldje és sok-sok kötelessége", Kunszentmárton, 2008
Halász Ferenc: A vasút hatása a város mindennapjaira, Kunszentmárton, 2008
Józsa László: Néhány szó az egykori kunszentmártoni kegyuraság működésről, Kunszentmárton, 2008
Kakuk Mátyás: Megjegyzések a "Kunszentmárton idegen családnevei" című tanulmányhoz, Kunszentmárton, 2008
Kaposvári Gyöngyi: Kunszentmárton és a kunszentmártoniak élete a helyi sajtó hasábjain, Kunszentmárton, 2008
Smuta Kálmánné: Mozaikok Kunszentmárton zenei életéből, Kunszentmárton, 2008
Szabó János: Kunszentmártoni képeslaptörténet, Kunszentmárton, 2008
Bartha Júlia: A Tiszazug-kutatás honlapja, Kunszentmárton, 2008
Bagi Gábor: Hatházi Scibes leszármazottai. Adalékok a kolbázszéki szálláskapitányi családok történetéhez., Jászkunság, 2010. 1-4. sz.,, 2010
Bagi Gábor: Kunszentmárton polgárosodása a XIX. században, 96-121 pp In Barna Gábor - Pusztai Gabriella szerk. "... Körös vizinek napkeleti partján ..." Kunszentmárton a mezőváros., 2007
Bagi Gábor: A Tiszazug Mohács előtti fejlődésének néhány sajátossága, Szolnok, 2010
Bagi Gábor: Adatok a nemesi családok történetéhez a török hódítás előtti Tiszazugban., 94-108. pp In Béres Mária szerk. Tiszavilág IV. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei. Tiszaföldvár., 2010
Aranyos Sándor: A Tiszazugi képkockák című fotókiállítás bemutatása, Szolnok, 2010
Bagi Gábor: A Tiszazug a Mária Terézia-féle úrbérrendezés idején., 113-146 pp In Gecse Annabella-Gulyás Katalin-Horváth László-Kaposvári Gyöngyi szerk. Tisicum XVIII. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, 2009
Bagi Gábor: A Földváry család tiszazugi birtokainak értékbecslése 1863-ban., Tisicum, XIV. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok, 2009. 511—522., 2009
Barna Gábor: Flurkreuze und Glocken – kreuz- und Glockenbruderschaften,(Közlésre elfogadva), Acta Ethnographica Hungarica, 2010
Barna Gábor: A kereszt-harang társulatok Kunszentmártonban, (Közlésre elfogadva), Barna Gábor : Adatok Kunszentmárton vallási népéletéről., 2010
Barna Gábor: A 19. századi kántorok szerepe és a Mezey kántorok, (Közlésre elfogadva), Barna Gábor : Adatok Kunszentmárton vallási népéletéről., 2010
Barna Gábor: A keresztgomb titka - 1848 nyara Kunszentmártonban, (Közlésre elfogadva), Barna Gábor : Adatok Kunszentmárton vallási népéletéről., 2010
Barna Gábor: A kunszentmártoni plébánia könyvtára – kincseink , (Közlésre elfogadva), Barna Gábor : Adatok Kunszentmárton vallási népéletéről., 2010
Bagi Gábor: Az úrbérrendezés problémái a Földváry birtokokon, 175-199 pp In Bánkiné Molnár Erzsébet szerk. Föld és Társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. Bibliotheca Cumanica, 7. Kiskunfélegyháza., 2007
Kotics József: Az arzén, mint a női emancipáció eszköze? A tiszazugi arzénes gyilkosságok történeti-antropológiai elemzése, 330-345 pp In: Gecse A - Gulyás K - Horváth L - kovácsné Kaposvári Gy szerk.: TISICUM XVIII. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve., 2009
Túri Zoltán: Tájmetriai indexek vizsgálata tiszazugi mintaterületeken,, 113-120 pp In: Lóki J – Demeter G szerk. Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen., 2010
Horváth László: Zárszó helyett. Beszámoló az OTKA kutatás eredményeiről., Kunszentmárton, 2011
Kégl Ildikó - Kotics József: A nemi szerepek változása a Tiszazugban, 117-155 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Pusztai Gabriella: A gyáripar kialakulásának esélyei egy alföldi kisvárosban, Kunszentmártonban a 19. század végétől a 20. század közepéig, 57-77 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Pusztai Zsolt: "Halból kevés, félszből sok". Rapsicok a Tiszazugban., 129-151 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Mód László - Simon András: Adatok a Tiszazug szőlő- és borkultúrájának változásához, 179-189 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Szabó László: Háztartás nélküli család, Kunszentmárton, 2011
Túri Zoltán – Kurucz Lajos - Szabó Szilárd: A tájmetriai indexek felbontás-függőségének vizsgálata eltérő habitusú tiszazugi tájrészleteken, 311-335 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Horváth László: Peremlétben? A kutatás eredményei, további lehetőségei, Damjanich János Múzeum, Szolnok, 2010. febr. 14., (A kutatási adatbázisban), 2010
Szabó László: Értékvesztés. Kunszentmárton, 2009. okt. 27., A kutatási adatbázisban, 2010
Bagi Gábor: Adalékok a tiszazugi tiszai átkelőhelyek történetéhez a XVIII-XIX. században (A cibakházi rév és híd történetéhez), 69-81. pp In. Túri Zoltán szerk. Tiszavilág, 2. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei., 2007
Bagi Gábor: Faiskolák a Közép-Tiszavidék középső részének úrbéres településein 1874-ben, 86-91 pp-In. Béres Mária szerk. Tiszavilág. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei, III. Tiszaföldvár., 2008
Bagi Gábor: Két XV-XVI. századi szálláskapitányi család a Mohács előtti Kolbázszékben. A Szentmártonszállási Layosok és a Bábockai Lőrinciek, 3-4 pp. In. Redemptio, 2010. ápr., 2010
Kotics József: A hagyományos női szerepek változása, 153-167 In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Horváth László: Tiszazug: "Megszámláltattál..."., 5-6 pp. In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Csányi Marietta - Tárnoki Judit: Településrégészeti kutatások a Tiszazugban, 7-36 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Bagi Gábor: Adatok a Tiszazug és környéke MOhács előtti településeihez, 37-85 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Túri Zoltán: Környezetföldrajzi és tájökológiai vizsgálatok Tiszazugban, 86-102 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Bartha Júlia: "Mint oldott kéve... ", 103-116 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Szőnyi Vivien: Tiszazugi fiatalok jövőképe, 155-163 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Jordán Ágnes: Keresztelők és névadók Öcsödön, 164-211 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Nagyillés Anikó: Időskorúak helyzete egy elöregedő társadalomban, 212-229 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Pusztai Zsolt: Apró haszonvételek a tiszazugi vizek mentén, 230-248 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Benedek Csaba: Idegenek a Tiszazugban, 249-268 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Szabó László: Mit tehetünk a Tiszazug idegenforgalma érdekében?, 269-301 pp In Dr. Bartha Júlia, Benedek Csaba, Dr. Gecse Annabella szerk. Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Szolnok., 2011
Horváth László: Előszó, 9-10 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Bagi Gábor: Adalékok a Tiszazug kultúrájához, vallásosságához, egyházi és világi írástudói rétegéhez a XI-XV. században, 11-41 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Hegedűs Krisztián: Egy jász betelepedés a Nagykunságban. Adalékok Kunszentmárton és a Nagykunság kapcsolatának történetéhez, 43-54 In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Barna Gábor: Adatok a tiszazugi helyi ünnepekről és közösségekről, 79-98 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Gecse Annabella: Esély és esélytelenség a mai tiszazugi családi gazdaságokban, 101-126 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Bartha Júlia: Angyalcsinálás - Bábaperek a Tiszazugban, 169-177 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Sándor Eszter: Fényképek egy tiszaföldvári életében, 191-227 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Terendi Viktória: Tiszazug - Bevándorlók: elfogadás vagy befogadás, 229-240 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Aranyos Sándor: XX. századi változásvizsgálat az elektrifikáció tükrében a tiszazugi falusi lakáskultúrában, 243-262 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Monostori András István: Adalékok napjaink református hitéletéhez a tiszazugi kistérségben, 263-272 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Kavecsánszki Máté: Közelítések Tiszaug turisztikai rendszerének szociokulturális vizsgálatához. A turizmus és a falusi szállásadás épített környezetének relációja, 275-297 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Szűcs Norbert: Létezik-e tiszazugi identitás? A területi identitás kutatásának elméleti keretrendszere és módszertana - egy tiszazugi identitás vizsgálat kapcsán, 299-308 pp In: Hegedűs K, Kovácsné Kaposvári Gy, Pusztai G, Pusztai Zs szerk. Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón., 2010
Szabó László: Legenda és valóság TISZAZUG, 160 p Szolnok, 2011
Szállási Sándor: Tiszazug szociográfiája, 256 p Szolnok, 2011
Bagi Gábor: A Vezsenyiek és utódaik földesurasága a nagyvázsonyi uradalom tiszazugi részein a XIV-XVI. században, 38-49. pp In Béres Mária szerk. Tiszavilág IV. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei. Tiszaföldvár., 2010
Bagi Gábor: A Földváry család tiszazugi birtokainak értékbecslése 1863-ban, Tiszavilág IV. köt. (közlésre elfogadva), 2009
Bagi Gábor: A Tiszazug, avagy egy kistáj a Mohács előtti Magyarországon. A Tiszazug története a honfoglalástól az Árpád-kor végéig, 9-32 pp. Tiszántúli Történész Társulat Közleményei. Fejezetek Szolnok megye múltjából., 2009
Szabó Szilárd; Túri Zoltán: A felbontás szerepe a tájmetriai vizsgálatokban, 155-162 pp In Csima Péter; Dublinszki-Boda Brigitta szerk.: Tájökológiai kutatások. A III. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa., 2008
Bagi Gábor: Adalékok Tiszaug és határa történetéhez a honfoglalástól a török hódítás koráig terjedő időszakban, pp. 72-85 in: Tiszavilág, A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei 3., Tiszaföldvár, 2008
Szűcs Norbert: Beszámoló a nyári terepgyakorlat módszereiről - A kisiskolák helyzete a Tiszazugban, Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Barna Gábor: Az első kunszentmártoni vásár, pp. 52-62. In: In Barna Gábor – Pusztai Gabriella szerk "... Körös vizinek napkeleti partján..." Kunszentmárton, a mezőváros, 2008
Horváth László: Peremlétben?, A Magyar Tudomány Napja konferencia előadása A konferencia CD-jén, Szolnoki Tudományos Közlemények, XI. Szolnok, 2007
Kovácsné Kaposvári Gyöngyi: Kunszentmárton és a kunszentmártoniak élete a helyi újságok hasábjain, pp. 391-425. In: Barna Gábor – Pusztai Gabriella szerk. "Körös vizinek napkeleti partján..." Kunszentmárton, a mezőváros, 2008
Pusztai Gabriella: A kézműves- és a kisipar története Kunszentmártonban, pp. 158-195. In: Barna Gábor – Pusztai Gabriella szerk. "Körös vizinek napkeleti partján..." Kunszentmárton, a mezőváros, 2008
Túri Zoltán - Tóth Csaba: A tiszaugi Bokros-puszta előzetes környezeti állapotfelmérése, pp. 287-294. In: Tanulmányok Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008
Túri Zoltán - Tóth Csaba: A study of environmental changes in a model area in the Tiszazug region, pp. 97-109. In: Anthropogenic aspects of landscape transformations 5. Proceeding of Hungarian-Polish Symposium, Debrecen, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kiadója, 2008
Bagi Gábor: A város az önkényuralom korában, Kunszentmárton, a mezőváros c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Bagi Gábor: A Vezsenyi család a XIV-XV. századi Tiszazugban, A Peremlétben? A Tiszazug történeti, földrajzi kutatása c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Barna Gábor: Első tapasztalatok a társadalom néprajzi kutatásában, Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Benedek Csaba: Egy ezermester Tiszaföldváron - Pató Sándor találmányai, Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Pusztai Zsolt: Sporthorgász, "húshorgász" rabsic (Horgászkultúra a Tiszazugban), Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Szabó László: Balogh László, a nyelvész, Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
T. Bereczki Ibolya: Alaprajzi változások - Bővítés, toldás átalakítás a tiszakürti lakóházakban, Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Tarczali Anikó: "Tiszakürti anzix - Beszélő szobák a Tiszazugban ", A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Simon András - Mód László: Változások a Tiszazug szőlő- és borkultúrájában, Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Bartha Júlia: Angyalcsinálás, Perek a Tiszazugban, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltári konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Gecse Annabella: A Tiszazug-kutatás adatbázisa, Kunszentmárton, a mezőváros c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Csatári Bálint: A vidék-kutatások fontosságáról, Peremlétben? Első kutatási konferencia előadása, Kunszentmárton 2007 nov. 27. (A kutatási adatbázisban), 2008
Horváth László: A Peremlétben? kutatási program, Peremlétben? Első kutatási konferencia előadása, 2007. nov. 27 (A kutatási adatbázisban), 2008
T. Bereczki Ibolya: A Tiszazugi terepmuka eredményei a lakáskultúra változásainak főbb tendenciái korreferátum, Szentendrei OTKA koferencia (A kutatási adatbázisban), 2008
Túri Zoltán: A tiszaugi Bokros-puszta előzetes környezeti állapotfelmérése konferencia-előadás, Debrecen, 2008. május 16., (A kutatási adatbázisban), 2008
Túri Zoltán: Állapotváltozás-vizsgálatok a tiszaugi Bokros-pusztán, Peremlétben? A Tiszazug történeti, néprajzi, földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Túri Zoltán: A felbontás szerepe a tájmetriában egy tiszazugi mintaterület vizsgálata alapján, Debrecen, 2008. nov. 14-15., IV. Magyar Földrajzi Konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Szűcs Norbert: Létezik-e "tiszazugi identitás", Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Kotics József: A nő státusa és szerepe a Tiszazugban, Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti és földrajzi kutatása az ezredfordulón c. konferencia előadása (A kutatási adatbázisban), 2008
Bagi Gábor: Gazdaság és társadalom a 19. sz. közepén, a városi élet mindennapjai, pp. 96-121 In: "Körös vizinek napkeleti partján..." Kunszentmárton, a mezőváros, Kunszentmárton, 2008
Túri Zoltán: A tájmetria szerepe a tájszerkezeti vizsgálatokban a Tiszazug példáján keresztül, Szolnok, 2010
Zoltán Túri; Szilárd Szabó: The role of resolution on landscape metrics based analysis., 47-52 pp. Acta Geographica Silesiana 4. Uniwersytet Slaski Sosnowiec., 2008
Túri Zoltán - Szabó Szilárd: Néhány tájmetriai mutató és a felbontás kapcsolatának vizsgálata egy tiszazugi tájrészleten, 83-92. pp Természetföldrajzi folyamatok és formák. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzi Tanulmányai., 2009
Szabó László: Vészhelyzet a Tiszazugban, Kunszentmártonban elhangzott vitafórum szövege, 2009. jún. 11. (A kutatási adatbázisban), 2009
Szabó Szilárd - Túri Zoltán: Tájmetriai analízis geoinformatikai eszközökkel,, GeoInfo 2009. Földtudomáyi Informatikai Konferencia, Miskolc 2009. ápr. 25. (A kutatási adatbázisban), 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-01-27 09:50:03
Résztvevők változása
vissza »