Dunántúli árterek tájszerkezetének és földhasználatának tájföldrajzi értékelése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68903
típus K
Vezető kutató Lóczy Dénes
magyar cím Dunántúli árterek tájszerkezetének és földhasználatának tájföldrajzi értékelése
Angol cím Landscape geographical evaluation of landscape pattern and land use in the floodplains of Transdanubia, Hungary
magyar kulcsszavak tájértékelés, ártér, tájszerkezet
angol kulcsszavak land evaluation, floodplain, landscape pattern
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)90 %
Hidrológia, Hidrogeológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Czigány Szabolcs
Fábián Szabolcs Ákos
Gyenizse Péter
Nagyváradi László
Pirkhoffer Ervin
Varga Gábor
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.133
FTE (kutatóév egyenérték) 2.23
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A földhasználat értékelésében a hullámtéren és a mentett oldalon egyaránt döntő szempont, hogy szerkezetében milyen mértékben felel meg a természeti erőforrások (ebben az esetben elsősorban a talaj- és a vízviszonyok) térbeli eloszlásának. A tájszerkezet elemzése alapján összevethető a kétféle ártér tájökológiai viszonyai. Az ökológiai foltok eloszlásából megállapítható a táj fragmentáltsága, amelynek nem csak természetvédelmi szempontból van szerepe, hanem a táj működését (pl. természeti katasztrófák, azaz árvizek, tüzek utáni regenerációját) is alapvetően befolyásolja. Az ártéri tájszerkezeti vizsgálatok eredményeit hasznosítja a NATURA 2000 program keretében kijelölt és továbbfejlesztendő biotóphálózat. Mivel dinamikusan változó rendszerről van szó, a táji kapcsolatok (konnektivitás) folyamatos monitorozására van szükség. Rövid távú kutatási programban ez ugyan nem valósítható meg, de a jelenlegi állapot felmérésével megteremtheti az ehhez szükséges feltételeket.

Mivel az ártéri tájak ökológiai állapotát elsősorban a vízviszonyok szabják meg, feltárásukhoz a hidrológiai és a talajvizsgálatok is elengedhetetlenek. Az ártér vízgazdálkodásának tanulmányozásába beletartozik a folyómeder és a talajvíz közötti kapcsolatok mennyiségi jellemzése térben és időben. A talajok vízgazdálkodása az árvízi lefolyás tározása szempontjából jelentős.

Javaslatok készülnek arra vonatkozóan, hogy a földhasznosítás szerkezetét minél inkább a táj természetes mozaikosságához igazítsák.
angol összefoglaló
In the evaluation of land use in the active floodplain and behind the levees it is equally decisive to what extent land use pattern reflects the spatial distribution of natural resources (in this case first of all soil and water conditions). The spatial pattern of ecological patches reveals the fragmentation of the landscape, which is important not only for nature conservation but also influences landscape functioning (eg. regeneration after natural disasters like floods or fires). The results of investigations directed at lanscape patter in the floodplain are utilized by the biotope netwrok designated and further extended in the framework of the NATURA 2000 program. Since it is a dynamically expanding and changing system, the need arises for the continuous monitoring. In a short-therm program it is impossible but the baseline conditions can be determined.

As the ecology of floodplains is primarily controlled by hydrological conditions their pedological and hidrological survey is also essential. The study water budget in the floodplains includes the quantitative spatial and temporal depiction of interactions between the river channel and groundawater. Soil-water budget is essential in flood water storage on the floodplain.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja közepes és kisméretű vízfolyások ártereinek tájökológiai tanulmányozása volt a Dél-Dunántúl dombsági és hegységi (mecseki) területén. A vizsgálatok kiindulópontja az árterek megközelítően természetes (közvetlenül a folyószabályozások előtti) geomorfológiai állapotának minél pontosabb rekonstrukciója volt. A Kapos és a Bükkösdi-víz árterének egykori határvonalát háromféle módszer alkalmazásával határoztuk meg. A manuálisan végrehajtott térképi rekonstrukcióhoz képest a legjobb eredményt az MrVBF módszer adja. Azonosítottuk az ártéren kimutatható medermaradványokat, amelyek a belvízelöntést és a tájszerkezetet jelentősen befolyásolják. Új eljárást, a hossz-szelvény mutatót (LPI) dolgoztunk ki az árterek szakaszolására és tipizálására, amely egyaránt figyelembe veszi a folyómeder jellegét, helyzetét az ártéren, valamint a folyóvölgy morfometriai karakterét. A hullámtér és a mentesített ártér közötti tájökológiai összeköttetések erősségét vizsgáltuk egy Magyarországon még nem alkalmazott eljárás, a csomópontok módszere segítségével. Az árterek elöntésveszélyeztetettségét térinformatikai értékelő módszerekkel becsültük meg. Ellenőrzésként eredményeinket össze tudtuk hasonlítani a 2010 májusi-júniusi, rendhagyó esőzések miatti belvízelöntésekkel. Az eredmények alátámasztják, hogy a közepes és a kisméretű árterek műtárgyait és termőföldjeit is veszélyeztetik a villámárvizek).
kutatási eredmények (angolul)
Research was aimed at the landscape ecological study of floodplains along watercourses in the hill regions and (Mecsek) mountains of Southern Transdanubia. The investigations started with the accurate reconstruction of immediately pre-regulation geomorphological conditions of floodplains. The original extension of the floodplains of the selected watercourses (the Kapos as a river of medium size and the Bükkösd Stream as a small stream) was established through three approaches. The MrVBF index was found to to be most reliable. Map reconstructions and soil analyses were employed for the identification of old channel traces on the protected floodplain, indispensable for the study of inundation hazard and landscape pattern. A Longitudinal Profile Index (LPI) of floodplains was developed for describing and typifying floodplain sections through the character of the river, its position in the floodplain and the morphometry of the enclosing valley. The connectedness between landscape pattern in the active and the protected floodplain was surveyed using the knodes and links method, not yet applied in Hungary. GIS evaluation techniques were used to estimate inundation hazard in floodplains, tested against inundated areas after the May-June 2010 extreme rainfall events. The results show that even the floodplains (man-made structures and agricultural lands) along small to medium-size watercourses are endangered by flooding (flash floods).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68903
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lóczy D., Pirkhoffer E., Czigány Sz.: Flash flood hazards, Studies in Water Management, 2012
Hervai A., Lóczy D., Varga G.: Human impact by agriculture on geomorphic process in hills and floodplains, Lóczy, D. – Tóth, J. – Trócsányi, A. (eds.): Progress in Geography in the European Capital of Culture 2010. iMedias Kiadó, Kozármisleny. 207-216. (Geographia Pannonica No, 2008
Lóczy D.: Fluvial landscape pattern in an agricultural Danubian floodplain, KERTÉSZ, Á. – KOVÁCS, Z. (eds.): Dimensions and trends in Hungarian geography : dedicated to the 31st International Geographical Congress, Tunis, 12-15 August 2008. Geogr, 2008
Schweitzer, F., Lóczy D., Kis, É.: Flood control strategies along the Tisza River in Hungary, BASU, S.R. – DE, S.K. (eds.): Issues in Geomorphology, abc publications, Kolkata. 1-8., 2008
Lóczy D., Gyenizse, P.: Folyóvízi formarendszerek megőrződése a Duna mentett árterén a Mohácsi-szigeten., CSIMA P. – DUBLINSZKI-BODA B. (szerk.): Tájökológiai kutatások. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest. 49-56., 2008
Fábián, Sz.Á., Görcs N.L, Kovács, I.P., Radvánszky, B., Varga, G.: Reconstruction of flash flood event in a small catchment: Nagykónyi, Hungary, Zeitschrift für Geomorfologie 53.2. 215-222., 2009
Gyenizse P.: Tájhasználat és településfejlődés az Ormánságban a XVIII-XX. században, In: FRISNYÁK S. – GÁL A. (szerk.): A Kárpát-medence környezetgazdálkodása, Nyíregyházi Főiskola – Bocskai István Gimnázium,Nyíregyháza-Szerencs, pp. 171-181., 2009
Lóczy D., Schweitzer, F. ,Kis, É.: Local flood hazards assessed from channel morphometry along the Tisza river in Hungary, Geomorphology, 2009
Lóczy D., Pirkhoffer E.: Floodplain classification: example from Hungary, 7th International Conference on Geomorphology Abstracts, 2009
Lóczy D., Kiss, T.: Ártérfejlődés és holtágfeltöltődés sebességének vizsgálata., KISS T. – MEZŐSI G. (szerk.): Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 43-54., 2009
Lóczy D., Fábián, Sz. Á., Schweitzer, F.: River action and landslides in Hungary., BASU, S.R. – DE, S.K. (eds.): Issues in Geomorphology, abc publications, Kolkata. 9-15., 2009
Lóczy, D., Pirkhoffer, E.: Mapping direct human impact on the topography of Hungary, Zeitschrift für Geomorphologie, 2009
Lovász, Gy., Gyenizse, P., Pirkhoffer, E., Czigány, Sz.: Environmental Impacts of the Dams Along the Hungarian Danube and Tisza, In: G. J. HALASI-KUN (Ed.): Pollution and water resources Columbia University seminar proceedings, Volume XXXVIII-XXXIX.,110-129., 2009
Hervai A., Lóczy D.: A Mohácsi-sziget tájhasználata történeti megközelítésben, SZABÓ-KOVÁCS B. – TÓTH J. – WILHELM Z. (szerk.): Környezetünk természeti-társadalmi dimenziói, 2010
Lóczy D.: Environmental problems of the Danube floodplain along the Hungarian section, In: Proceedings of the International Scientific Symposium “Geography and Sustainable Development”, Ohrid (Macedonia) 22-25 October, 2009. 2010. Macedonian Geogr So, 2010
Lóczy, D., Gyenizse, P.: Human impact on topography in an urbanized mining area: Pécs, Southwest-Hungary, Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement, 2010
Lóczy, D., Pirkhoffer, E., Gyenizse, P.: Geomorphometric floodplain classification in a hill region of Hungary, Geomorphology, 2010
Lóczy D.: Az árterek tájökológiai jelentősége, Kertész Á. (szerk.): 4. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa, 2010
Czigány, Sz., Pirkhoffer, E., Geresdi, I.,: Impact of extreme rainfall and soil moisture on flash flood generation., Időjárás 114(1–2): 11–29., 2010
Pirkhoffer E., Czigány S., Geresdi, I.: Impact of rainfall pattern on the occurrence of flash floods in Hungary, Zeitschrift für Geomorphologie 53: 139–157., 2010
Lóczy, D., Gyenizse, P.: Fluvial micromorphology influenced by tillage on a Danubian floodplain in Hungary, Zeitschrift für Geomorphologie 55. 1. 67-76., 2011

 

Projekt eseményei

 
2015-01-20 07:32:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Környezettudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Földrajzi Intézet (Pécsi Tudományegyetem).
2009-06-24 12:37:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Földrajzi Intézet (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Környezettudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem).
vissza »