Oroszország a globális rendszerben és Európában. Az EU-Oroszország kapcsolatok alakulását befolyásoló főbb tényezők változásai és ezek hatása az orosz-magyar kapcsolatokra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68923
típus K
Vezető kutató Simai Mihály
magyar cím Oroszország a globális rendszerben és Európában. Az EU-Oroszország kapcsolatok alakulását befolyásoló főbb tényezők változásai és ezek hatása az orosz-magyar kapcsolatokra
Angol cím Russia in the global system and in Europe. Changes of the main factors determining the relationship between Russia and the EU and their effects on the Hungarian-Russian relations
magyar kulcsszavak világgazdasági rendszer, EU-Oroszország kapcsolatok, orosz-magyar kapcsolatok, energiadialógus, kereskedelem, közvetlen tőkeberuházások, K+F, mezőgazdaság, Eurázsia, biztonságpolitika
angol kulcsszavak global economic system, EU-Russian relations, Hungarian-Russian relations, energy dialog, foreign trade, foreign direct investments, R&D, agriculture, Eurasia, security policy
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)85 %
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely MTA Világgazdasági Kutatóintézet
résztvevők Ludvig Zsuzsa
Weiner Csaba
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.340
FTE (kutatóév egyenérték) 3.11
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az elmúlt egy-másfél évtized során Oroszország, mint hazai kutatási terület meglehetősen háttérbe szorult. Ezt a hiányt kívánjuk pótolni úgy, hogy a hangsúlyt a gazdasági vetületre helyezzük: Oroszország világgazdasági pozíciójára, a belső gazdasági tendenciákra, az erősségekre és gyengeségekre. Képet adunk az orosz átmenet főbb sajátosságairól, értékeljük a putyini éra teljesítményét. Külön kitérünk az európai kapcsolat- és feltételrendszerre és az eurázsiai fekvésből adódó specifikumokra. Az általános kereteken túl a kutatás fókuszában olyan területek állnak, mint az energetika, a K+F, az orosz tőkebefektetések és az orosz mezőgazdaság. Mindezek jelentős mértékben befolyásolják a vizsgálat alá vont magyar-orosz kapcsolatok alakulását is. Megközelítésünk multidiszciplináris jellegű, a politikai, biztonságpolitikai és társadalmi dimenziókat is bevonja az elemzési körbe. Nyolc tanulmány megírását tervezzük, ezeket egy zárótanulmányban szintetizáljuk.
Kutatásunkkal elsősorban ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy a magyar tudomány megfelelő mélységben foglalkozzon az orosz gazdaság kérdéseivel. Tervezett publikációnkkal elősegítjük a hazai szakirodalmat olvasókat, kutatókat, oktatókat és hallgatókat, hogy magyar nyelvű irodalmat is használhassanak munkájuk, tanulmányaik során. A kutatás előmozdítja a nemzetközi együttműködési kapcsolatokat mind orosz, mind európai irányban, de a témával foglalkozó Világgazdasági Kutatóintézet technikai, szakmai feltételeinek javítását is támogatja.
angol összefoglaló
During the past one and half decade Russia, as research theme has been rather neglected in Hungarian research activities especially regarding economic issues. The emphasise in our planned research is given to economic dimension: to positions owned by Russia in the world economy and determining tendencies, features, strengths and weaknesses behind them inside Russia. We try to draw a picture on most important characteristics of Russian transition process and the balance of the two cycles of Putin’s presidency. Beside world economic level we will focus on relations and characteristics on European level, and the features evolving from Russia’s unique Eurasian location. Most attention will be given to the following concrete economic issues: energy, R and D activities, Russian investments abroad and agriculture. All these issues have major relevance for Hungary and the development of Hungarian-Russian relations. Our approach will be multidisciplinal, touching political, security and social dimensions as well. We plan to make eight studies and one summarising study with major conclusions. Hopefully, our research will be a major step towards a higher level of Hungarian research activity regarding Russian economy. With our planned publication we hope to contribute to the rather narrow professional literature on Russian economy published in Hungarian, used by professional readers, researchers, teachers and students. The project will support the technical-professional research background of our institute.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Oroszország nem szuperhatalom, hanem globális jelentőségű eurázsiai nagyhatalom a több polusúvá váló világban,.Oroszország jövője, helye a nemzetközi rendszerben elsősorban attól függ,hogy mennyire sikerül gazdaságát fejleszteni, modernizálni,intézményeit hatékonyabbá tenni és hasznosítani jelentős tudományos potenciálját.20 évvel az új Oroszország megalakulása után myilvánvaló, hogy jelentősek de egyenlőtlenek a konszolidáció eredményei.A nemzetközi pénzügyi és világgazdasági válság is bizonyitotta az orosz gazdaság sebezhetőségét..Kedvezőtlenek és csak igen nehezen javíthatók az ország demográfiai viszonyai.Az orosz államkapitalizmus sajátos viszonyai nehezítik a szükséges átalakulást. A gazdag természeti erőforrások kivitele tartósan, a fejlődés, a, a tőkebefektetések, a költségvetési bevételek és az életnívó javításának meghatározó fontosságú forrása marad.Az energiaszektor ,amelyik magában foglalja a belső energiafelhasználás hatékonyságának növelését is, különösen fontos.Lassú az orosz ipar szerkezeti átalakulása.Csak néhány iparág, köztük a hadiipar fejlődése gyorsult..A külföldi befektetések, amelyek orientáltsága nagymértékben a piacszerzés alig segítik a szerkezeti váltást.Az agrárszektor tovább küzd a szovjet örökséggel a technikai elmaradottsággal és a lakosság csökkenésével. .
kutatási eredmények (angolul)
Russia is not a superpower any more.It is an Eurasian great power of global imporatnce in a multipolar system.The future of Russia int he global system depends mainly on its achievement in economic modernization, development and the effective use of its science potentials. After 20 years of the establishment of the new Russia,it there are undeniable achievement of its consolidation.The process however has been uneven.The global financial and economic crisis proved the voulnerability of the Russian economy.The demographic conditions of Russia are not only unfavourable, but it is very difficult to change them,Modernization is not sufficiently supported by the Russian state capitalism. The exports of rich natural resources will remain for many decades the main source for development, investments, budgetary revenues and for the improvement of the standard of living.The erergy sector is particularly important. Structural changes in the Russian industry are too slow.Improvements took place only in a few branches of industry particularly in the defense sector.FDI, the basic aim most of which is the Russian market have limited influence on the strtuctural improvments so far.The agricultuar sector is still struggling with the Soviet heritage, its technological backwarndess and depopulation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68923
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Simai Mihály: Az Orosz Föderáció világgazdasági integrálódása, Fejlesztés és Finanszírozás,, 2008
Weiner Csaba: Az orosz gázipar helyzete a világgazdasgban és hatása a nemzetközi együttműködésre, Szechenyi Egyetem, Győr, Regionális doktori iskola, 2010
Ludvig Zsuzsa: Roszija v Jevrope-szopernyicsesztvo ili szotrudnicsesztvo, Budapest,Russica Pannoniciana, 2009
Ludvig Zsuzsa: The ENP versus Russian Integration Ideas within the CIS, Rosszijszkaja Politika Szoszedsztva, conference volume,Moscow, 2008
Ludvig Zsuzsa: Finnország és Oroszország:..józan szomszédság, Változó Világgazdaság, Corvinus Egyetem, 2010
Simai Mihály: Az Orosz Föderáció a XXI század nemzetközi rendszerében, Blahó-Kulcsár: Erőközpontok és Régiók /Akadémiai Kiadó/, 2010
vissza »