Evangélikus templomépítészeti és egyházművészeti kutatások - Központi Régió  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68933
típus K
Vezető kutató Krähling János
magyar cím Evangélikus templomépítészeti és egyházművészeti kutatások - Központi Régió
Angol cím Researches on the History of Art and Architecture of Hungary's Lutheran Churches - Central Region
magyar kulcsszavak magyar építészettörténet, magyar művészettörténet, épületkutatás és dokumentálás
angol kulcsszavak History of Architecture in Hungary, History of Art in Hungary, Building Archaeology and Record
megadott besorolás
Építészettörténet és Elmélet (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.100
FTE (kutatóév egyenérték) 0.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A megvalósítandó kutatómunka befejező szakasza annak a több cikluson keresztül tartó kutatásnak, amely a mai Magyarország evangélikus templomállományát dolgozza föl.
Jelen pályázat a munka befejezését célozza Pest megyében, Budapesten, valamint a korábbi felmérések során kimaradt felmérések befejezését és publikálásra előkészítését.
A kutatómunka topográfiai kutatásként hozzájárul a magyarországi műemléki topográfia elkészültéhez, - alapkutatás, adattár a a magyar és európai protestáns templomépítészet történetéhez, és alapkutatás a magyarországi evangélikus egyházművészet feldolgozásához
A kutatás módszere helyszíni épületfelmérés és levéltári, tervtári forráskutatás, fotózás. A felmérés során a hagyományos manuálés felmérés, adatlapok mellett az idő és anyagi lehetőségek függvényében a korszerű épületdokumentálás módszereit is alkalmazzuk.
Az építészettörténeti kutatást Krähling János irányítja, az egyházművészeti kutatást Harmati Béla László végzi. A felmérési munkában évente kb. 25-30 építészhallgató vesz részt. Kormos Gyula orgonaszakértő az orgonák inventarizálásával foglalkozik.
A kutatás korábbi eredményeit kéziratos adattárakban, valamint folyóiratcikkekben, konferencia előadások formájában és könyvben publikáltuk. Jelen kutatás esetében is folyóirat részpublikációkat, valamint a teljes magyarországi topográfia összeállítását tervezzük.
angol összefoglaló
The project is the final stage of the cyclic research work which aims to record and analyse the lutheran church architecture in Hungary.
This project focuses on the finishing of this work in Pest County, in Budapest as well as by the missing churches in the country, and will prepare it for the publication.
The topographic research contributes to the accomplioshment of the national monuments record. It is a fundamental research for the history of protestant church architecture in Hungary and Europe and for the analysis of ecclesiastic art in Hungary.
The method of the researc is basically on-the-spot building relevation and archivary research as well as photography. During the relevation the traditional method of surveying ( measuring sketches, fill-in-forms), but on condition of time and financial possibilities the methods of contemporary building archaeology will also be applied.
The building history research will be lead by János Krähling, the ecclesiastic art researches by Bela Laszlo Harmati. There will be 25-30 participant students of architecture for the building survey. Gyula Kormos organ specialist will deal with the inventary of the instruments.
The results of the previous researches had been published in manuscript, articles as well as conference lectures and books. The results of this projekt will be articles as well as a complete national monography.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás Magyarország központi régiójának, Pest megye és részben Budapest evangélikus templomainak felmérését tűzte ki célul, ezen kívül a korábban kimaradt templomok feldolgozását is terveztük. 2007-ben Pest megye déli részén, (13 emlék) 2008-ban a megye északi részén és Budapest külső részén végeztünk templomfelmérést (18 épület), 2008-ban és 2009-ben további 8 elmaradt épület felmérésével és továbbiak dokumentálásával foglalkoztunk. A felmérés eredményeit adattárban rögzítettük. Az összegyűjtött anyag elemzéséből két fő tendenciát emeltünk ki, amelyeket az összegzés teljes feldolgozásához is mintául szolgálhatnak. Az egyik fő téma a főváros templomépítészete, amely kezdetben 19. század elején az új stílust teremtő Deák téri templommal mutatható be, a később sokasodó fővárosi templomok a historizáló templomépítészet kibontakozásával az ország számára is mintául szolgáltak. A 20. század elejének tipikus városi templomai között megjelennek újabb építészeti koncepciók is, ahol a hagyományos szakrális tér további közösségi-profán funkciókkal gyülekezeti központtá bővül. A másik fő elemzési irány a megye területén gyakori centrális későbarokk templomok megjelenése, amely Magyarországon ritkának számított, Európában viszont az egyik gyakori protestáns templomformát jelentette. Ennek elemzése egyúttal egy interkulturális kapcsolat feltérképezését is jelenteti az akkori Európában. A felmérések során közel 300 felmérési vázlat, 200 tervrajz és 2000 fotó készült.
kutatási eredmények (angolul)
The research aimed to record the Lutheran churches of the Central Region of Hungary by Budapest and in Pest County, and also some omitted ones by the previous researches. 13 churches had been recorded in the southern region of the County in 2007, followed by 18 in the nothern region and by the capital in 2008, and 8 buildings had been measured and others photographed till the end of 2009. The results are collected in a manuscript database. We emphasized two main tendencies in the analysis that may serve as a sample for the further summary of our research. The first aspect is the church architecture of the capital, that can be characterized initially by the beginning of the 19. century with the Lutheran church at Deák square creating a new style, and the growing number of churches in Pest served later as a model for the country in the development of Historicism. New concepts appear between the typical urban churches of the first half of the 20. century, where the traditional sacral space is combined with additional community-profane functions into an congregation centre. The second main aspect is the frequent occurrence of the late Baroque centrally planned layout in the central region, which is a rarity in historic Hungary although one of the frequent Protestant church type in Europe. It's analysis means at the same time the mapping of an intercultural contact. About 300 sketches, 200 plan drawings and 2000 photos were made in the course of the surveys.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68933
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Krähling J; Harmati BL: Egy topográfiai kutatás tanulságai - a "Corpus Ecclesiarum Lutheranum Hungariae" keretében végzett építészeti felmérések eddigi eredményeiről, Műemlékvédelem (közlésre elfogadva), 2010
Krähling J: La Chiesa Evangelica di Pest di Mihály Pollack, p. 40. In:Convegno internazionale di Studi "Leopoldo Pollack e la sua famiglia"..Politechnico di Milano. Milano, Villa Reale 16-17. Dicembre 2008. Preprint, ISAL., 2008
Krähling J: Architektur als Identitätstrager. Die evangelischen Kirchen im Komitat Tolna, In: "Migration im Gedächtnis.". Jahrestagung des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Eberhard Karls Univ. Tübingen, 13-15. 11. 2008. (elfogadva), 2008
Krähling J: Gyülekezeti központok a XX. század szakrális építészetében, Építés-Építészettudomány 36./1-2 (2008. June) pp. 119-127. DOI:10.1556/EpTud.36.2008.1-2.6H, 2008
Krähling J: A kortárs lutheránus templomépítészet gyökerei és útkeresései., In: Régi-Új Magyar Építőművészet Utóirat – Post Scriptum 2008/5. VIII. évf. 46. szám pp. 19-23., 2008
Tarnai, T., Krähling, J. and Kabai, S.: Star polyhedra: from St Mark’s basilica in Venice to Hungarian protestant churches, Proc. of the IASS 2007, Shell and Spatial Structures: Structural Architecture – Towards the future looking to the past, CD-ROM, Univ of IUAV of Venice, Italy, 2007,Paper, 2008
Tarnai, T. and Krahling, J.: Polyhedra in churches, In: Proceedings of the IASS-SLTE 2008 Symposium 27 to 31 October, 2008, Acapulco, Mexico (Ed.: J.G. Oliva Salinas) CD-ROM, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 12 pp., 2008
Krähling J: Hild József és a Deák téri evangélikus templom, pp. 55-62.In: Marótzy Katalin (szerk.): Hild József építészete. Tanulmányok az építész halálának 140. évfordulóján rendezett konferencia anyagából. Terc, Budapest, 2008., 2008
Krähling J; Nagy GD: Late Baroque Greek-cross Plan Type Lutheran Churches in Hungary, Periodica Polytechnica Architecture (közlésre elfogadva), 2009
Krähling J: Adalékok a hugenotta imaháztípus magyarországi elterjedéséhez - a Charenton-típus, Műemlékvédelem LIII. évf (2009). 4. szám pp. 190-196., 2009
vissza »