Pozícionális gének aktivitásának szerepe az idegsejt-fenotípus meghatározásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68939
típus K
Vezető kutató Madarász Emília
magyar cím Pozícionális gének aktivitásának szerepe az idegsejt-fenotípus meghatározásában
Angol cím Role of positional genes in the determination of the neuronal phenotype
magyar kulcsszavak idegi őssejt, régió-specifikus gének, proneurális gének, adhéziós molekulák, neurotranszmitter fenotípus
angol kulcsszavak neural stem cell, region-specific genes, proneural genes, adhesio molecules, neurotransmitter phenotype
megadott besorolás
Sejtszintű és molekuláris neurobiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Idegi Sejtbiológia Kutatócsoport (HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
résztvevők Demeter Kornél
Hádinger Nóra
Herberth Balázs
Környei Zsuzsanna
Markó Károly
Varga Balázs Viktor
Zádori Anita
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 16.751
FTE (kutatóév egyenérték) 13.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelen pályázat segítségével szeretnénk direkt bizonyítékokat nyerni egyes pozícionális (elsősorban a dorzális előagyi glutamaterg neuronokra jellemző emx2 és a ventrális előagy-eredetű, kérgi GABAerg interneuronokban expresszálódó dlx2) és a proneurális (ngn2 és mash-1) gének kölcsöhatásairól, valamint ezek sejt-adhezivitást és transzmitter-választást befolyásoló hatásairól. Miután a regionális elköteleződés és sejtfenotípus-alakulás közötti összefüggést az embrionális agyban nehéz vizsgálni, kísérleteinket in vitro modell-sejteken végezzük. Fejlődő egéragyból izolált idegsejt-tenyészeteken, idegi progenitor sejtvonalakon és a laboratóriumunkban klónozott / jellemzett NE-4C idegi őssejt-vonal sejtjein, valamint ezek régió-specifikus vagy proneurális gént „over-expresszáló” alklónjain vizsgáljuk, hogy
i) a pozícionális információ megváltoztatja-e az aktiválódó proneurális gének típusát, illetve a túl-expresszáltatott proneurális gén-típus módosítja-e a a pozícionális gén-aktiváció mintázatát
ii) változik-e az őssejtek adheziós molekula-készlete, és milyen mértékben módosulnak az adhezív sajátságok egyes régió-specifikus gének aktiválódásával?
iii) változik-e a fejlődő idegsejtek neurotranszmitter-fenotípusa egyes regionális, vagy proneurális gének aktivációjának hatására?
Pozícionális gént túl-expresszáló őssejtvonalak agyi implantációjával elemezzük, hogy az adott régió-specifikus gén aktivitása hogyan befolyásolja a sejtek integrációját különböző agyi régiókban.
angol összefoglaló
The proposed research aims to get direct evidences on the interactions between some position-regulatory (in the first place emx2 and dlx2) and proneural (ngn2 and mash-1) genes and to analyse their influence on the determination of cell-adhesive properties and the neurotransmitter phenotype. Because of the hard availability in the embryonic brain, the effects of positional gene activation on neuronal phenotype formation will be studied in vitro. In vitro model-systems include primary brain cell cultures and one-cell derived embryonic neuroectodermal stem cells NE-4C, as well as some transfected sub-clones of NE-4C over-expressing positional or proneural genes. Experiments are designed to investigate whether
i) positional information can determine the type of pro-neural gene-homologue expressed by the cells, or the over-expression of a defined proneural gene will influence the pattern of positional gene-expression?
ii) cell-adhesivity and the set of adhesion molecules will change in response to the activation of the investigated positional genes?
iii) The neurotransmitter-phenotype of developing neurons can be modified by the activation of region-specific and/or proneural genes?

By implanting neural stem cells and their positional gene over-expressing derivatives into various regions of the adult mouse brain, the influence of positional gene activation on the intracerebral integration of stem cells will be investigated.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A jellegzetes mintázatban aktiválódó pozícionális gének agyfejlődésben játszott szerepét vizsgálva az alábbi eredményeket nyertük: 1. A korai NE-4C embrionális idegi őssejtek indukálatlan állapotban regionálisan nem elkötelezettek; a neuron-képzés időszakában a regionális gének széles skálája aktiválódik; a sejtekből GABAerg, glutamaterg és szerotonin termelő neuronok is fejlődnek. 2. Az NE-4C sejtvonal transzfekciójával 11 idegi őssejtklónt alapítottunk; ezek a fejlődés minden szakaszában expresszálták az emx2 (antero-dorzális telencephalon) regionális gént; az NE-4Cemx2+ sejtek adhéziós sajátságai megváltoztak és katekolamin termelő neuronokat is képeztek. 3. Idegi őssejtvonalakat izoláltunk embrionális és kifejlett egéragyból új, szintetikus adhezív peptidkonjugátumok alkalmazásával; 4. A különböző agyi régiókból származó idegi őssejtvonalak és a belőlük in vitro fejlődő idegszöveti sejttípusok sok eredetre jellemző sajátságot megőriztek, de a hagyományos regionális gén-mintázat ezt az „emlékezetet” nem tükrözte; 5. Az egyes őssejt-klónok retinoid-érzékenysége és inherens retinsav metabolizmusa eltérő. Igazoltuk, hogy felnőtt agy neurogén régiói magas retinsav-tartalommal bírnak. 6. A kifejlett agyi parenchyma nem nyújt befogadó környeztet az őssejtek számára; a sérült előagyban az ős/progenitor sejtek szaporodnak, de nem differenciálódnak; túlnyomásos O2-kezelés hatására sporadikus idegsejt irányú fejlődés indítható.
kutatási eredmények (angolul)
Studies on developmental roles of „positional genes” in the formation of regional brain features led to the following results: 1. Early embryonic neural stem cells (NE-4C) are regionally not determined; in neuron-fromation phase, however, many regional genes got activated; GABAergic and glutamatergic neurons developed from the clon. 2. Inserting the Emx2 (antero-dorsal telencephalic) positional gene into NE-4C cells, 11 sub-clones were established, all expressing Emx2 throughout the entire differentiation period. The NE-4Cemx2+ cells displayed altered adhesive characteristics, and could generate catecholamine producing neurons. 3. By using novel synthetic adhesive peptide-conjugates, neural stem/progenitor clones had been established from different ages and regions of the mouse brain. 4. Neural stem/progenitor clones preserved several features characteristic to their origin, while the expression profile of traditional „regional genes” failed to reflect the regional „memory”. 5. The stem/progenitor clones displayed important differences in retinoid sentitivity and metabolism. In the neurogenic zones of the adult brain, enhanced retinoic acid contaent was demonstrated. 6. The adult brain parenhcyma is not permissive for the implanted stem/progenitor cells, regardless of their origin. In cortical lesion sites, the stem/progenitor cells proliferate, but do not differentiate. Hyperbaric O2-treatment was shown to allow sporadic neuronal differentiation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68939
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Marko K, Madarasz E.: Isolation, propagation and differentiation of radial glia-like neural progenitor cells in adherent cultures., Manipulation of the Mouse Embryo. Ed. A. Nagy, 2011
Károly Markó, Tímea Kőhidi, Nóra Hádinger, Márta Jelitai, Gábor Mező, Emília Madarász: Stem cells isolated by selective adhesion from distinct brain regions, PlosOne; in press, 2011
Zádori A., Ágoston V.A., Demeter K., Hádinger N., Várady L., Kőhídi T, Gőbl A., Nagy Z, Madarász E.: Survival and differentiation of neural stem cells at different oxygen levels., Exp.Neurology, 227, (1), 136-148, 2011
Martin Huth, Samira Hertrich, Gabor Mezo , Emilia Madarasz and Bert Nickel.: Neural stem cell spreading on lipid based artificial cell surfaces, characterized by X-ray and neutron reflectometry., Materials; doi:10.3390/ma30x000x, 2010
Žoldáková M, Biersack B, Környei Zs, Madarász E, Schobert R.: Effects of a combretastatin A4 analogous chalcone and its Pt-complex on cancer cells: a comparative study of uptake, cell cycle and damage to cellular compartments., Biochemical Pharmacology 80 (2010) 1487–1496, 2010
Balázs Varga, Károly Markó, Nóra Hádinger, Márta Jelitai., Kornél Demeter, Károly Tihanyi, Ádám Vas, Emília Madarász: Translocator protein (TSPO 18 kDa) is expressed by neural stem and neuronal precursor cells, Neurosci.Letts. 2009. doi:10.1016/j.neulet.2009.06.051, 2009
Nóra Hádinger , Balázs V. Varga*, Sára Berzsenyi, Zsuzsanna Környei, Emília Madarász, Balázs Herberth.: Retinoic acid regulates astrogliogenesis., Int.J.Devl.Neurosci. 2009. 27: 365-375, 2009
Varga B., Hádinger N, Gócza E., Dulberg V., Demeter K., Madarász E., Herberth B: Generation of diverse neuronal subtypes in cloned populations of stem-like cells, BMC Devl.Biol., 2008
Marko K., Ligeti M., Mező G., Mihala K., Kutnyinszky E., Kiss E., Hudecz F., Madarasz E.: A novel synthetic peptide polymer with cyclic RGD motifs supports serum-free attachment of anchorage-dependent cells., Bioconjugate Chemistry, 2008
Szlavik V, Vag J, Marko K, Demeter K, Madarasz E, Olah I, Zelles T, O'connell BC, Varga G: Matrigel-induced acinar differentiation is followed by apoptosis in HSG cells., J Cell Biochem., 2008
Jelitai M, Marko K, Anderova M, Madarász E: Ion currents and gap junction coupling in developing neural stem cells, ESTOOLS Winter School; Lapland,, 2009
E. Madarasz, I.Lefkovets, K.Markó, G. Mező, K.Erdelyi, I.Szendro: Label free biosensor assay on the kinetics of cell-substrate interactions, Biosensors, Shanghai, 2008
Emília Madarász, Gábor Mező, Károly Markó, Inna Lefkovets, Judit Szelényi, Katalin Erdélyi István Szendrő: Cell Attachment to Artifical Surfaces: Novel Adhesion Materials and Detection Systems, ibio-2008; 1st Annual World Congress of Industrial Biotechnology; Hangzhou, 2008
BV Varga, M Jelitai, N Hádinger, K Kékesi, K Barabás, E Madarász: EMX2 accelerates the proliferation and inhibits vgat expression in embryonic neural stem cells, Abcam Conference, London, 2008
Székács, Zs. Környei, J. Szelényi, I. Szendrő, K. Erdélyi, E. Madarász: Kinetics of cell adhesion: video-microscopic and OWLS assays on substrate–cell interactions, ESF Biosurface. Costa Brava,, 2009
Orsolits Barbara, Vőfély Gergő, Hádinger Nóra, Madarász Emília, Környei Zsuzsanna: Retinoid metabolism and retinoic acid signaling in astrocytes and differentiating neural stem cells, Neuroglia, 2009
Vőfély G., Orsolits B., Madarász E., Környei Zs.: Retinoic Acid in the Postnatal Brain, Neuroglia, 2009
Orsolits B., Vőfély G., Veszelka Sz., Deli M., Madarász E., Környei Zs.: Mapping the components of retinoid metabolism and retinoic acid signaling in various cell types of the postnatal CNS, FASEB Summer Res. Conf.:Retinoids. Carefree, Arizona, USA, 2010
Hadinger N., Varga B.,Barabás K. & Madarasz E.: Does EMX2 directly interfere with glutamatergic versus GABAergic phenotype decision?, MITT,, 2009
vissza »