Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68951
típus K
Vezető kutató Juhász Dezső
magyar cím Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz)
Angol cím Preparation and publication of the 11th volume of „Linguistic Atlas of the Hungarian Dialects of Rumania”
magyar kulcsszavak nyelvföldrajz, nyelvjárás
angol kulcsszavak geolinguistics, dialectology
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi Társaság
résztvevők Friczné Terbe Erika
Hegedus Andrea
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.688
FTE (kutatóév egyenérték) 2.69
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE összefogásával már 13 éve tart. Legfőbb eredménye A romániai magyar nyelvjárások atlasza eddig megjelent 10 kötete, amely a jelen pályázattal ismét eggyel bővül. A számítógépes technika segítségével nemcsak nyomtatott atlaszkötetek készülnek, hanem olyan elektronikus adatbázis is, amely a térképeken kívül számítógépes nyelvföldrajzi szótárat tartalmaz. Az adatbázis elkészülése után CD-re írható, illetve — megfelelő adaptálás után — megjeleníthető lesz az interneten. Az adatok birtokában korszerű, megbízható elemzések végezhetők. Az adatokat és elemzéseket a dialektológián kívül a néprajz és településtörténet is hasznosíthatja.
angol összefoglaló
The systematization of data collected from Hungarian dialects of Transylvania has been going on for 13 years in cooperation between ELTE and Society of Hungarian Linguistics. The main result of this work is the publication of the Linguistic Atlas of the Hungarian Dialects of Rumania. After the 10 volumes published so far, another one will be finished within the present project. By means of computer technics applied, not only printed volumes are prepared, but an electronic data base too, containing a dictionary of the dialects in addition to the maps. After data base is ready, it can be written on CD or — after an adaptation — can be visualized on internet. In possession of data, up to date, reliable analyses can be carried out. Both data and analyses can be also used by ethnography, ethnology and settlement history or migration studies.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE összefogásával már 17 éve tart. Legfőbb eredménye A romániai magyar nyelvjárások atlasza, amely a jelen pályázattal a 11., záró kötetéhez érkezett. Az utolsó kötet tartalmazza az első óta megjelent, az atlasszal kapcsolatos írások válogatott bibliográfiáját és a teljes atlaszsorozat egyesített címszómutatóját is. A számítógépes technika segítségével nemcsak nyomtatott atlaszkötetek készültek, hanem olyan elektronikus adatbázis is, amely a térképeken kívül számítógépes nyelvföldrajzi szótárat tartalmaz. Az adatok birtokában korszerű, megbízható elemzések végezhetők. Az adatokat és elemzéseket a dialektológián kívül a néprajz és településtörténet is hasznosíthatja.
kutatási eredmények (angolul)
The systematization of data collected from Hungarian dialects of Transylvania has been going on for 17 years in cooperation between ELTE and Society of Hungarian Linguistics. The main result of this work is the publication of the Linguistic Atlas of the Hungarian Dialects of Rumania. After the 10 volumes published so far, another one will be finished within the present project. The last volume contains the bibliography of the articles written about the atlas and published since the first volume as well as the united index of the complete series. By means of computer technics applied, not only printed volumes are prepared, but an electronic data base too, containing a dictionary of the dialects in addition to the maps. In possession of data, up to date, reliable analyses can be carried out. Both data and analyses can be also used by ethnography, ethnology and settlement history or migration studies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68951
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Juhász Dezső, Murádin László: A romániai magyar nyelvjárások atlasza. Anyagát gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin L. Szerk. és a kiadást előkészítő munkacsoportot irányította Juhász D., Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest, p. 640, 2010
Murádin László: Erdélyi magyar nyelvföldrajz. Nyelvészeti tanulmányok., Europorint Könyvkiadó, Nagyvárad, p. 359, 2010
Hegedűs Andrea: Nyelvföldrajzi vizsgálatok a romániai magyar nyelvterületen az egyesített atlaszok felhasználásával (PhD-értekezés), Budapest, 2008
Hegedűs Andrea: A kétféle é fonéma megléte és kiterjedtségének mértéke a Szilágyságban, V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. aug. 22–24. Szerk. Guttmann M. és Molnár Z. A Berzsenyi D. Főisk. Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. 120–125, 2007
Juhász Dezső: Merre tovább, magyar nyelvföldrajz?, Nyelv, területiség, társadalom. A 14. élőnyelvi konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai. Szerk. Zelliger E. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 33-43, 2007
Juhász Dezső: A nyelvföldrajz történeti tanulságai – egy klasszikus tanulmány negyven év távlatából, V. Dialektológiai Szimpozion. Szerk. Guttmann M, Molnár Z. A Berzsenyi D. Főisk. M. Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. Szombathely, 133–138, 2007
Juhász Dezső: Nyelvi és nyelvváltozati rendszerek, részrendszerek és mikrorendszerek a térbeliség dimenziójában, Nyelvelmélet és dialektológia. Szerk. É. Kiss K, Hegedűs A. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba, 151–160, 2009
Juhász Dezső, Terbe Erika: Der Atlas der ungarischen Dialekte in Rumänien steht vor der Vollendung, Slavia Centralis 3/1: 61–73, 2010
Juhász Dezső, Terbe Erika: Der Atlas der ungarischen Dialekte in Rumänien: seine Stellung unter den ungarischen Sprachatlanten., Közlésre elfogadott előadás a 11. Nemzetközi Finnugor Kongresszus kötetébe, 2011
Juhász Dezső: Ezredvégi utazás Péntek Jánossal, Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. 1–2. Szerk. Benő A, Fazakas E, Szilágyi S. Kolozsvár, 1: 392–398, 2007
vissza »