Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévadattárának befejezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68957
típus K
Vezető kutató Hajdú Mihály
magyar cím Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévadattárának befejezése
Angol cím Ending of the historical placenames in Erdély of Szabó T. Attila
magyar kulcsszavak Erdély, helynév
angol kulcsszavak Erdély, placenames
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi Társaság
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2009-07-31
aktuális összeg (MFt) 5.523
FTE (kutatóév egyenérték) 1.59
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése közzétételének munkáltai a befejezéshez közelednek. Részben a ráfordítható összegek csökkentése, részben egyes területek (Kolozs megye, Szolnok-Doboka megye) nagyobb tömegű adata miatt nem lehetett befejezni ebben a ciklusban a közzétételt. A számítógépre vitel munkálatai befejeződtek, az ellenőrzés és szerkesztés folyik e két nagy anyagot tartalmazó területen, s a szerkesztés, megjelentetés van már csak hátra Csík-Gyergyó-Kászon, valamint a legkevesebb adatot tartalmazó kisebb peremvármegyék (Brassó, Fogaras, Hunyad, Temes, Arad stb.) területéről. Ezeknek a munkáknak befejezéséhez és a sorozatnak teljessé tételéhez szükséges a két év és a kért támogatás.
angol összefoglaló
Until today we have published the data of seven counties of the historical placenames of Transylvania collected by Attila T. Szabó in eight volumes. To complete the publishing of all the data four more volumes needs to be published. The purpose of this application for the tender is to get the neccessary amount of money and the two years we need to finish the publication of this valuable data. After we have finished to complete this publication these data will be available and searchable for the Hungarian and Romanian researchers of linguistics, historical and sociological sciences.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Szabó T. Attila hatvan esztendő alatt gyűjtötte össze Erdély történeti helyneveit. Ez a több milliónyi adat használhatatlan volt a kutatók számára. Az OTKA pályázatai segítségével számítógépre vittük az adatokat, majd nyomtatásban is megjelentek. Jelen pályázattal 14 könyvben adtuk közre a teljes történeti helynévtárat. Ebben az utolsó két éves ciklusban négy könyv jelent meg. Ezekből három kötet tartalmazza Kolozs vármegye jgen gazdag adattárát, a negyedik pedig a peremvármegyék (Brassó, Fogaras, Hunyad, Temes, Arad stb.) gyérebb számú adatait közli.
kutatási eredmények (angolul)
Szabó T. Attila during sixty years gathered the data of historical place names of Erdély. This more than million data was unusable for the researching. We can put into the computer these data by means of the OTKA-competitions and we can edited them in books too. We have published the total historical place names of Erdély in 14 volumes. In this period, in the lest two years four books were published. Three volumes of them containes the rich quantity of county Kolozs, and the fourth one contains the less data of outskirts (Brassó, Fogaras, Hunyad, Temes, Arad etc.) counties.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68957
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárth M. János: Székelyföldi történeti helynevek névföldrajzi vizsgálata, pp. 65-74 in: Bölcskei A., N. Császi I. szerk. Név és valóság. Budapest, 2008
Bárth M. János: Székelyföldi történeti helynevek névföldrajzi vizsgálata, pp. 65-74 in: Bölcskei A., N. Császi I. szerk. Név és valóság. Budapest, 2008
vissza »