Shakespeare az Ac(z)élfüggöny mögött - Shakespeare a Kádár-rendszer magyar színpadain  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68969
típus F
Vezető kutató Schandl Veronika
magyar cím Shakespeare az Ac(z)élfüggöny mögött - Shakespeare a Kádár-rendszer magyar színpadain
Angol cím Shakespeare Behind the Iron Curtain - Shakespeare on the Stages of the Hungarian Kádár-regime
magyar kulcsszavak Shakespeare, előadáskritika, Kádár-rendszer
angol kulcsszavak Shakespeare, performance criticism, Kádár-regime
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Angol - Amerikai Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.800
FTE (kutatóév egyenérték) 0.46
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
PhD disszertációm a shakespeare-i keserű komédiák kádár-rendszerbeli színpadi befogadástörténetével foglalkozott. A munka során többször szembesülnöm kellett azzal, milyen fontos szerepet játszottak az Avoni Hattyú drámái a Kádár-rendszer magyar színpadjain. A darabok kiválasztása, a rendezői stílusok megváltozása, a kritikai reakció különbözősége, árnyalati eltérései mind hűen tudósítanak a Kádár-korszak változó művelődéspolitikájáról, irodalomszemléletéről, a színházaknak a mindenkori kulturális vezetés szándékait tükröző, vagy azzal szemben fellépő, állandóan módosuló szerepéről. Azonban a keserű komédiák színpadi megjelenítése csupán egy szelete a Bárd magyarországi színpadi feldolgozásának 1957 és 1989 között. Célom, hogy a meglévő kutatásaimra támaszkodva kiszélesítsem a vizsgálat fókuszát, és átfogó képet nyújtsak mind a tragédiák, mind a komédiák, mind a királydrámák színpadtörténetéről. Jelen kutatásom alapkutatás lenne, amely általános tendenciákat és átfogó változásokat mutatna be, így alapját képezhetné egy későbbi, elmélyültebb, hosszabb munkának is. A kutatás elméleti háttereként az angolszász előadás kritika (performance criticism) eredményeire támaszkodom. Kutatásom során az előadásokat szélesebb, társadalmi, politikai, kulturális és szociológiai kontextusba helyezném. Így keresném arra a választ, milyen szabályok alakították a shakespeare-i drámák színpadi megjelenését, és befogadását a Kádár-korszakban.
Vizsgálódásom behatóan foglalkozna a kelet-európai szocialista Shakespeare-felfogás magyarországi reprezentációjával. Mint minden totalitárius rendszer, a szocializmus is felhasználta politikai üzenetei terjesztésére a mindennapok teatralitásán kívül a színpad médiumát is. A Kádár-rendszer sorok közti olvasásban gyakorlott közönsége a klasszikusok látszólag „ártalmatlan” előadásaiból is kiolvashatott egy félig rejtett, esetlegesen rendszerellenes üzenetet is. Kutatásomban megvizsgálnám, hogy ez a kettős beszéd hosszú távon, vajon tényleg meggyengítette-e, vagy éppen ellenkezőleg, megerősítette a rendszert. A nézők és a színházi alkotók között kialakult szinte patologikus viszony, a történeti távlat, a nem elegendő dokumentáció, és az esetenként felülről is irányított kettős beszéd miatt a kutatás további részében egyik feladatomként tűzném ki magam elé a színház, és ezen belül a shakespeare-i előadások szubverzív szerepének árnyalását.
angol összefoglaló
In my PhD dissertation I dealt with the theatrical representation of the Shakespearean problem plays on the stages of the Hungarian Kádár-regime. During my research I had to repeatedly realise how important a role The Bard's plays played in this period. The choice of the plays, the changes of the directorial concepts, the differences of critical response all speak lavishly about the shifting emphases in Socialist cultural politics and the shifting roles theatres performed in supporting or undermining the central doctrines of it. The reception of the bitter comedies is, however, only a thin layer of the vast paletta of Shakespearean productions under Kádár's leadership. My main aim in this research is to show a broader, more general picture about the Shakespearean theatrical representations of the age. In my analyses I will rely on the general doctrines of Anglo-Saxon performance criticism and wish to place the productions in a wider context of politics, sociology, culture.
I would put special emphasis on viewing the Hungarian version of Eastern-European Socialist cultural doctrines, especially on the rather mythical issue of subverting the regime through the productions of classical dramas.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Időtartam: 2007-07-01 - 2008-12-31 A kutatás elsődleges célja a Kádár-korszakbeli magyar Shakespeare-kutatások vizsgálata volt. Az 1952 és 1989 közötti korszak jelentősebb Hamlet, magyar Hamlet-átirat és a keserű komédiák előadásaival foglalkozott, amelyeket az előadás-kritika (performance criticism) módszerei szerint mutatott be és elemzett. A kutatás a politika és a színház kapcsolatát, illetve Shakespeare szerepét vizsgálta a szocialista magyar színházkultúrában. A korszak Hamlet előadásain keresztül a főbb színházi és értelmezési trendekre is felhívta a figyelmet, illetve választ keresett a keserű komédiák megnövekedett szerepére a Kádár-korszakban. A kutatás részeredményeit több külföldi és hazai publikációban jelentettem meg. A kutatás egyik lezáró pontjaként az eredményeket önálló, Amerikában, az Edwin Mellen Press-nél megjelent kötetben publikáltam.
kutatási eredmények (angolul)
Time of research: 2007-07-01 - 2008-12-31 The prime aim of my research was to focus on Shakespeare productions in Kádár-regime Hungary. Using the methods of performance criticism I have examined the productions of Hamlet, Hungarian Hamlet rewritings, and those of the so called problem plays which hit the Hungarian stages between 1952 and 1989. My main concern was to find ways of modelling the relationship between politics and the theatre during the Socialist regime, as well as to place Shakespeare in these interrelations. Through the study of the main Hamlet productions of the era I wished to call attention to the main artistic and interpretative trends of the Kádár-regime. The other major concern of my study was to find answers for the unprecedented success and popularity of the so called problem plays on the Hungarian stages of the time. Some parts of my study were published in Hungarian and foreign volumes and journals, while the main results of my research appeared in book format at the end of 2008 in America, published by the Edwin Mellen Press.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68969
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Schandl Veronika: · Shakespeare Behind the Iron Curtain – Shakespeare’s Plays on the Stages of Late Kádárist Hungary, u.a., Lewinston: The Edwin Mellen Press., 2008
Schandl Veronika: · Two Productions of Measure for Measure in Late Socialist Hungary - Silence, ‘Doublespeak’ and ‘Reading Between the Lines’, Shakespeare Jahrbuch, 2008. Volume 144. pp. 102-115., 2008
Schandl Veronika: · Measuring the “Most Cheerful Barrack”: Shakespeare’s Measure for Measure in Hungary under the Kádár-regime (1964-1985), Shakespeare and European Politics, eds: Dirk Delabastita, Josef deVos, Paul Franssen. Newark: University of Delaware Press, pp. 158-169., 2008
Schandl Veronika: · “Sasok, héják és kányák - A III. Richárd és a színházi szubverzió 1955-ben, Budapesten”, "Látszanak, mert játszhatók" - Shakespeare a színpad tükrében, sz: Géher István, Budapest: ELTE, 2007, 203-219., 2007
Schandl Veronika: History – Performance – Memory: Richard III and the Subversion of Theatre in Hungary, 1955, Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, eds: Krystyna Kujawinska Courtney and Lawrence Guntner, Lodz: Lodz University Press, 2007, pp. 51-, 2007
Schandl Veronika: “A certain convocation of politic worms” History in Géza Bereményi’s Halmi, or the Prodigal Son, Ohio Valley Shakespeare Conference, 2007
Schandl Veronika: “Of nature and of nations speak aloud” Silviu Purcarete’s Troilus and Cressida in Budapest, 2005., SCAENA Konferencia, 2008
vissza »