Magyarországi munkavállaló barát szervezetek- valóság vagy utópia  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68988
típus F
Vezető kutató Primecz Henriett
magyar cím Magyarországi munkavállaló barát szervezetek- valóság vagy utópia
Angol cím Employee friendly workplaces in Hungary - myth or reality
magyar kulcsszavak munka és magánélet egyensúly (work – life balance), Családbarát Munkahely, Legjobb Munkahely, kritikai menedzsment, munkavállaló - szervet kapcsolat (kölcsönhatások)
angol kulcsszavak work – life balance, Family friendly workplace, Best employers, critical management, employment relationship
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 6.459
FTE (kutatóév egyenérték) 1.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja azon magyarországi szervezetek gyakorlatának feltárása, amelyek valamilyen díjat (pl. legjobb munkahely, családbarát munkahely, legvonzóbb vállalat) nyertek vagy toborzási kommunikációjukban azt hirdetik magukról, hogy hangsúlyt fektetnek munkavállalóik munka - magánélet egyensúlyára. Terveim szerint 50 szervezetet vizsgálok meg vezetői és alkalmazotti fókusz csoportos és mélyinterjúkkal, megfigyeléssel, dokumentum-elemzéssel és tanszékünk rendelkezésére álló, nemzetközileg használt motivációs kérdőívvel (Hunt). A problémát két oldalról közelítem: egyén és szervezet oldaláról, ezért szerepel a kutatásban vezetői és alkalmazotti megkérdezés, sőt motivációs kérdőív is. A két kutatási kérdésem: (1) Mit tehet az egyén a munka - magánélet egyensúlyának kialakításához? (2) Mit tehet a szervezet - érdekei figyelembevételével - a munkavállalói munka -magánélet egyensúlyának előségítése érdekében?
A várható eredmények elméleti és gyakorlati jellegűek. Egyrészt a kutatás kapcsolódni kíván a kritikai menedzsment nemzetközi eredményeihez, másrészt gyakorlatban alkalmazható, megalapozott ajánlásokat kívánok megfogalmazni a szervezetek számára a szakterületen.
Az eredmények megjelenési formája: (1) hazai és nemzeközi publikációk, (2) workshopok és ajánlások szervezetek számára.
angol összefoglaló
The purpose of the study is to discover those Hungarian organizations, which have won awards (e. g. Best Employer, Family Friendly Workplace, Most Desired Company) or promote themselves in their recruitment communication as organizations which care about their employees' work-life balance. 50 organizations are planned to be investigated by focus group, deep interviews, observations, document analysis and motivation questionnaires (Hunt). The topic is researched from two perspectives: individual and organizational. Research questions are: (1) What can be done by individuals in order to reach work-life balance? (2) What can be done by organizations - maintaining their main interest - in order to help their employees to reach work-life balance?
Expected results are both theoretical and practical. Research is planned to connect with critical management studies at international level, and recommendations are to be formed for organizations. Forms of results are (1) publications in Hungary and internationally (2) workshops and recommendations (best practices) for organizations.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja eleve kettős volt: (1) segíteni a szervezeteket abban, hogy más szervezetektől tanulva HR rendszereiket átalakítsák és munkavállaló barát szervezeti gyakorlatokkal segítsék elő munkavállalóik kiteljesedését, így közvetve hozzájáruljanak a szervezetek jobb teljesítményéhez, illetve (2) feltárva és bemutatva a munkavállaló gyakorlatok társadalmi konzekvenciáit, arra ösztönözzük a munkaadókat, hogy etikai megfontolásból is javítsanak a munkavállalóikat érintő gyakorlatokon. A kutatás során feltártuk, hogy a munkavállaló barát szervezeti gyakorlatokat leginkább a támogató szervezeti kultúra, nyílt kommunikáción alapuló vezető-beosztott viszony és (megfelelő munkaszervezés esetén) a kollégák aktív támogatása segíti elő. Míg a leggyakrabban alkalmazott gyakorlatok – rugalmas munkaidő, rugalmas szerepek, folyamatos fejlődési lehetőségek és támogató vezetői magatartás – pozitív hatásaira vonatkozóan nagy a szervezeti egyetértés, a hozzájuk társított eltérő jelentések mentén már megjelennek az egyes gyakorlatok árnyoldalai, negatív vonatkozásai is.
kutatási eredmények (angolul)
We had two goals with the research: (1) to help organizations to learn from other organizations to improve their HR processes and to help its employees’ self-actualization and in this way improve the organizations’ better performances, and (2) to discover the social consequences of employers’ practices and to encourage employers to improve its practices from ethical reasons. We found that supportive organization culture, subordinate-boss relations with open communication, and active support from colleagues (in certain work systems) are the most important factors of employee friendliness. But while the most common practices – flex time, flex roles, continuous personal development, supportive superior behaviour – are known and accepted by the majority of organizational members, the different meaning connected with the practices can result negative consequences for certain subcultures within the organizations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68988
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Primecz Henriett, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Szilas Roland, Kiss Csaba, Szűcs Nóra: Employee Friendly Organization Research. Do Managers Want Critical Type of Research?, Critical Ethnography Conference, Keele, 2007
Primecz Henriett, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Kiss Csaba, Szilas Roland: Employee Friendly Organization.Trust or mistrust?, 24th EGOS Colloquium, Amsterdam, July 10–12, 2008, 2008
Primecz Henriett, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Toarniczky Andrea, Kiss Csaba, Szilas Roland: Employee Friendly Organization Research. Employee Commitment, Workshop on Research Advances in Organizational Behaviour and Human Resources Management, May 28-30, 2008, University of Toulouse, France, 2008
Primecz Henriett, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Toarniczky Andrea, Kiss Csaba, Szilas Roland: Paid work and everyday life: friends or foes? Employee Friendly Organization Research, Work-life balance, The International Conference on "NEW TRENDS AND TENDENCIES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT -EAST MEETS WEST", Pécs, Hungary, 13-14, June, 2008
Primecz Henriett, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Toarniczky Andrea, Kiss Csaba, Szilas Roland: Employee commitment in employee friendly organizations, The International Conference on "NEW TRENDS AND TENDENCIES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT -EAST MEETS WEST", Pécs, Hungary, 13-14, June, 2008
Primecz Henriett,Kiss Csaba, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Szilas Roland: Sokszínűség valamint a munka és magánélet egyensúlya, Munkaügyi Szemle, 52. évfolyam, 1. szám, 25-27, 2008
Primecz Henriett: Multiparadigmikus közelítés válasza a paradigmavitára, Vezetéstudomány, 4. sz., 12-23. old, 2008
Primecz Henriett, Bácsi Katalin, Toarniczky Andrea, Csillag Sára, Szilas Roland, Kiss Csaba, Szűcs Nóra: Rhetoric and Reality of Employee Friendly Organizational Practices, 27th Standing Conference on Organizational Symbolism, 2009
Toarniczky Andrea, Primecz Henriett, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Szilas Roland, Kiss Csaba, Szűcs Nóra: “My work, my self”: search for work-identity wholeness or optimal balance: case of Employee Friendly Organizations, Critical Management Studies Conference, Warwick University, UK, 2009
Szilas Roland, Toarniczky Andrea, Primecz Henriett, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Kiss Csaba, Szűcs Nóra: Meaning of wok at “employee friendly” organizations in Hungary, Critical Management Studies Conference, Warwick University, UK, 2009
Primecz Henriett, Toarniczky Andrea, Csillag Sára, Kiss Csaba, Bácsi Katalin, Szilas Roland: Rhetoric and Reality of Employee Friendly Organizational Practices, 27th Standing Conference on Organizational Symbolism,k Copenhagen, 2009
Primecz Henriett, Toarniczky Andrea, Bácsi Katalin, Csillag Sára, Szilas Roland, Kiss Csaba, Milassin Anda: Trust as a key category for employee friendliness, elbírálás alatt, 2012
Kiss Csaba, Primecz Henriett, Csillag Sára, Szilas Roland, Toarniczky Andrea, Bácsi Katalin: Work-family balance: who decides? Lessons learned from employee friendly organizations, EGOS short paper, 2012
Toarniczky Andrea, Csillag Sára, Bácsi Katalin, Primecz Hneriett, Kiss Csaba, Szilas Roland: Consequences of Employee Friendly Work Practices to Employee Commitment, EGOS, 2010

 

Projekt eseményei

 
2020-02-12 12:56:10
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Szervezeti Magatartás Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vezetéstudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »