Sermones compilati  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
68989
típus NK
Vezető kutató Seláf Levente
magyar cím Sermones compilati
Angol cím Sermones compilati
magyar kulcsszavak enciklopédikus segédkönyvek, adatbázisok, latin és magyar prédikációk
angol kulcsszavak Encyclopedic manuals, Data bases, Latin and Hungarian sermons
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bakonyi Dóra
Bárczi Ildikó
Gergely Judit
Haader Lea
Németh Katalin
Rajhona Flóra
Szucsiné Laczkó Eszter
projekt kezdete 2007-02-01
projekt vége 2010-04-30
aktuális összeg (MFt) 16.070
FTE (kutatóév egyenérték) 4.59
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat keretében egyrészt folytatnánk a Későközépkori prédikációirodalmunk latin nyelvű forrásai című, az OTKA által támogatott munkát: internetes szövegkiadást készítenénk Temesvári Pelbárt Pomerium de tempore, Sermones Pomerii quadragesimales és Stellarium című, ősnyomtatvány formájában megjelent műveiből, az eddig megjelent Pomerium de sanctist tökéletesítenénk.
Másrészt előkészítenénk az Érdy-kódex internetes kritikai kiadását, elkészítve a teljes szöveg betűhű átiratát, hozzákapcsolva a kódexlapok fényképeihez, ill. felkutatnánk a Karthauzi Névtelen latin forrásszövegeit, s ha nem Temesvári Pelbárt a forrás, ezek szövegét is begépelnénk, majd hiperhivatkozásokkal tárnánk fel az ómagyar fordítás metodikáját, kapcsolatait a latin forrásszövegekkel, ill. a kompilációs technikát. A szövegkiadáshoz a szóra keresést segítő adatbázisok csatlakoznának.
Harmadszor: folytatódhatna Pázmány Péter prédikációinak kritikai kiadásra való előkészítése az 1636-os kiadás alapján.
A közös munka eredményeit – eddigi gyakorlatunknak megfelelően – évente rendezett konferencián hoznánk nyilvánosságra. Mind az elkészült szövegrészeket, mind az értekezéseket folyamatosan megjelentetjük honlapunkon. A pályázat futamideje alatt két összefoglaló tanulmánykötet megjelentetését tervezzük.
angol összefoglaló
The participants of the project set out to:
1) carry on with the OTKA research project entitled The Latin Source Texts of Hungarian Late Medieval Sermon Literature. This entails publishing the on-line critical editions of the following works of Pelbartus de Themeswar: Pomerium de tempore, Sermones Pomerii quadragesimales, and Stellarium, and improving the already published on-line edition of Pomerium de sanctis.
2) a) Prepare the text of the Érdy Codex for the on-line critical edition. This entails 1/ creating the transliterated copy of the original text, and 2/ linking the digital photographs of the manuscript pages to the relevant parts of this text.
2) b) Moreover, the researchers intend to discover all the Latin source texts which the author of the Érdy Codex, the Anonymous Carthusian used in the process of translation and compilation.
2) c) In addition to this, we will prepare all non-Pelbartian source texts in a manner for them to be linkable to the Érdy Codex, thus creating a reference database which will serve as our tool for mapping Old Hungarian translation and compilation techniques.
2) d) The transliterated text of the Érdy Codex is going to be made searchable through providing word-form databases in order to enable lexical searching.
3) Continue the preparation of the sermons of Péter Pázmány for a critical edition, based on the 1636 edition.

The results of the project work will be presented at the annual Plaustrum seculi conference, which has been organized regularly since 2003.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás elsődleges feladata Temesvári Pelbárt prédikációs kézikönyveinek digitális kiadása volt. Elkészült a Stellarium, a Pomerium de sanctis teljes anyagának és a Pomerium de Tempore téli részének átírása, kereshetővé tétele, a források felkutatása. Számos helyen Pelbárt forrásai, a szentírási és liturgikus idézetek, az exemplumok forrásai is azonosítva vannak. Ezen kívül elkészült a legnagyobb terjedelmű magyar nyelvemlék, az Érdy-kódex digitális kiadása, új átírással, mely összevethető a régivel, és a magyar kódexirodalom más párhuzamos helyeinek beazonosításával. Pázmány Péter 100 prédikációja is felkerült kereshető formában a honlapra, és a prédikációk egy részének liturgikus, teológiai és szentírási hivatkozásai is feldolgozásra kerültek. A csoport útjára indította a Biblia Mediaevalis Hungarica című vállalkozást, mely kereshetővé és összevethetővé teszi a kódexek korának magyar Biblia-fordításait egymással és a Vulgata clementinával. A Bibliotheca Compilatorum adatbázisa a 15. századi prédikációk forrásaként leggyakrabban előforduló művek, ősnyomtatványok és kódexek listáját tartalmazza, a szabadon hozzáférhető digitalizált kiadások megjelölésével. A csoport a kutatás mindegyik évadában rendezett saját kutatói konferenciát, amelyen az eredmények megvitatására, és több magyar illetve nemzetközi konferencián mutatták be a készülő adatbázist és felhasználását.
kutatási eredmények (angolul)
The primary goal of the research project was to prepare the digital edition of Pelbart of Temesvár's most important books. The Stellarium, the Pomerium de sanctis and the first part of Pomerium de Tempore (pars hiemalis) have been successfully edited (transcription, notes, list of sources, searching engines). Pelbárt's sources, biblical, liturgical and theological citations have been identified. The Hungarian sermons and legends contained in the Érdy-kódex (the largest collection of Hungarian texts before the appearance of the Hungarian printed books) have been equally edited with a new transcription that can be compared with the parallels in other Hungarian codices of that time. Péter Pázmány's sermons have been equally published on our website; one fourth of them are analysed and their sources, exempla and citations have been identified. The group launched the project Biblia Mediaevalis Hungarica, with the goal to make available and comparable all medieval translations of the Bible into Hungarian with each other and with the Vulgata clementina. Another database, the Bibliotheca compilatorum gives an overview on the most popular sources of late medieval sermons with a list of the online available editions of the texts. The Sermones compilati research group organised a colloquium each year in order to publish his results, and later edited on line the papers, and its members participated regularly on national and international colloquia.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68989
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárczi Ildikó: La diversité thématique dans les prédications de Pelbárt de Temesvár, Archivum Franciscanum Historicum, 100, 251–310, 2007
Bárczi Ildikó: Ars compilandi. A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata, Universitas kiadó, Budapest, 2007
Bárczi Ildikó: Könyvek a keréken – Ismeretlen beszédminta-részletek egy késő középkori magyar prédikátor tollából, ItK 112 (2008), 603-631., 2008
Bárczi Ildikó: „Idvességre igazgató példa ez világnak megutálásában” (Szent Erzsébet követendő erényei késő középkori prédikációinkban), Árpádházi Szent Erzsébet – magyar-német kulturkapcsolatok kelet-közép Európában, szerk. Gábor Csilla et alii, Verbum, 18-32., 2008
Bárczi Ildikó: Titkosírás Temesvári Pelbárt egyik Szent Lukács-napi beszédében, Mielz valt mesure que ne fait estultie”: A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. Bartók István et alii, Kronika Nova, Bp., 36-40., 2008
Rajhona Flóra: Az utolsó ítélet jeleiről: Középkori szövegszerkesztési és szövegépítési módok, Mielz valt mesure que ne fait estultie”: A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. Bartók István et alii, Kronika Nova, Bp., 265-269., 2008
Laczkó Eszter: Az Érdy-kódex bibliafordításinak tipológiájához, Mielz valt mesure que ne fait estultie”: A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. Bartók István et alii, Kronika Nova, Bp., 150-156., 2008
Laczkó Eszter: Három Pelbárt-beszéd liturgikus vonatkozásairól, Plaustrum V. Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. Bárczi Ildikó http://sermones.elte.hu/?az=354tan_plaus_leszter, 2008
Bakonyi Dóra: Az Érdy-kódex internetes szövegkiadásában való keresési lehetőségek, Plaustrum IV. Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. Bárczi Ildikó http://sermones.elte.hu/?az=345tan_plaus_dora, 2007
Rajhona Flóra – Sápi Nóra: „...flores diversarum doctrinarum et fructus salubres mysteriorum divinorum...” – Hagiográfia és tudomány Temesvári Pelbárt prédikációiban, Plaustrum IV. Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. Bárczi Ildikó http://sermones.elte.hu/?az=342tan_plaus_floranora, 2007
Laczkó Eszter: Simon, a mágus: adalékok egy szöveghagyomány alakulásához, Magistrae Discipuli – tanulmányok Madas Edit tiszteletére, szerkesztette Nemerkényi Előd, A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 2, Bp.,Argumentum, 2009., 2009
Rajhona Flóra: Mensa solis: Egy antik témájú exemplum prédikációba illeszkedésének lehetséges útja, Magistrae Discipuli – tanulmányok Madas Edit tiszteletére, szerkesztette Nemerkényi Előd, A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 2, Bp.,Argumentum, 2009., 2009
Seláf Levente: Lovakról, Magistrae Discipuli – tanulmányok Madas Edit tiszteletére, szerkesztette Nemerkényi Előd, A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 2, Bp.,Argumentum, 2009., 2009
Radó Cecília: Prédikátorok Sienai Szent Bernardin nyomában, Magistrae Discipuli – tanulmányok Madas Edit tiszteletére, szerkesztette Nemerkényi Előd, A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 2, Bp.,Argumentum, 2009., 2009
Laczkó Eszter - Rajhona Flóra: Párhuzamos helyek keresésének lehetőségei az exemplumok tematikus rendszerezésének segítségével, Plaustrum VI. Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. Laczkó Eszter, Rajhona Flóra, http://sermones.elte.hu/?az=345tan_plaus_dora, 2008
Sápi Nóra: Exemplumok Temesvári Pelbárt Rosariumának második könyvében, Plaustrum VI. Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról, szerk. Laczkó Eszter, Rajhona Flóra, http://sermones.elte.hu/?az=345tan_plaus_dora, 2009
Laczkó Eszter - Rajhona Flóra: The Forms of Appearance of Narrative Material in the Exempla of Pelbartus de Themeswar's Pomerium, Fortunatus, Melusine, Genofeva, Internationale Erzahlstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Führen Neuzeit, ed. Dieter Breuer, Gábor Tüskés, Peter Lang AG,, 2010
Bárczi Ildikó: Morálteológiai tanítások Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt Szent Erzsébet-napi beszédmintáiban, Fortunatus, Melusine, Genofeva, Internationale Erzahlstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Führen Neuzeit, ed. Dieter Breuer, Gábor Tüskés, Peter Lang AG,, 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-04-07 15:18:14
Résztvevők változása
2009-04-07 14:35:57
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Bárczi Ildikó
Új vezető kutató: Seláf Levente

A vezető kutató váltás indoka: a vezető kutató elhunyt lsd. TTIK-1518/2009.03.09. levél
vissza »