Biodiversity of fish and macroinvertebrate assemblages of streams in the Balaton catchment area – development of a long term biomonitoring system  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
69033
Type K
Principal investigator Bíró, Péter
Title in Hungarian Hal és makrogerinctelen együttesek sokfélesége a Balaton vízgyűjtő kisvízfolyásaiban – egy hosszú távú monitorozó rendszer alapozása
Title in English Biodiversity of fish and macroinvertebrate assemblages of streams in the Balaton catchment area – development of a long term biomonitoring system
Keywords in Hungarian kisvízfolyások, makrozoobentosz, hal, biomonitorozás, Balaton
Keywords in English small watercourses, macroinvertebrates, fish, biomonitoring, Lake Balaton
Discipline
Hydrobiology, ecological status assessment, applied ecology (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Cell genetics (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Csabai, Zoltán
Cser, Balázs
Csoma, Eszter
Erős, Tibor
Móra, Arnold
Specziár, András
Takács, Péter
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-07-31
Funding (in million HUF) 18.000
FTE (full time equivalent) 1.56
state closed project
Summary in Hungarian
A Balatont tápláló kisvízfolyások esetében hiányosak ismereteink arról, hogy miként befolyásolják emberi hatások az egyes vízfolyás szakaszok, a patakok, valamint a vízgyűjtő biológiai sokféleségét. Ezek megismerése elengedhetetlenül szükséges a biológiai sokféleség védelme érdekében. Célunk a balatoni kisvízfolyások biológiai sokféleségének megismerése az állategyüttesek esetében, illetve a lokális és a regionális környezeti tényezők ezek szerveződésére gyakorolt hatásának feltárása. Mindez hosszú távú kutatást kíván, melyre kisvízfolyások esetében nincs példa hazánkban. Pályázatunk elsődleges célja, hogy megteremtse a hosszú távú alap és alkalmazott kutatás tudományos és módszerelméleti alapjait a balatoni befolyókra, a következők alapján: a balatoni befolyók hal és makrogerinctelen faunájának feltérképezése; közösségszerkezeti mutatók értékének becslése; az állategyüttesek szerkezete és a lokális és regionális környezeti tényezők közötti kapcsolatok meghatározása; az állategyüttesek dinamikájának leírása a vízfolyások szakasz léptékénél; halpopulációk genetikai vizsgálata. Vizsgálatainkkal számszerűsíthetők az állatközösségek szerkezete és a környezeti tényezők közötti kapcsolatok az emberi zavaró hatásnak kitett vízfolyásokban. Megismerhető az emberi létesítmények hatásának jelentősége a biológiai sokféleség változásaira. Javaslatokat tehetünk a balatoni befolyók hal és makrogerinctelen együtteseinek hosszú távú monitorozására.
Summary
Information concerning small watercourses of Lake Balaton is incomplete from the point of view how human effects influence biological diversity of certain water sections, streams and catchment area. However, this information is essential for conserving biological diversity. Our aim is to study biological diversity of animal communities in small watercourses of Balaton, to reveal the effects of local and regional environmental factors on development of these communities, respectively. This requires long term study which is beyond example in connection with small watercourses in Hungary. The main purpose of our application is to originate the scientific and methodological bases of the long term fundamental and applied research for inflows of Balaton as follows: to study the fish and macroinvertebrate fauna of the inflows of Balaton; to assess structural index of communities; to determine relationships among structures of communities and local and regional environmental factors; to describe the dynamics of the animal communities in section scale of stream; molecular genetic study of fish populations. As a result of these studies, relationships between structure of animal communities and environmental factors would be quantified in watercourses influencing by human effects. Consequences of the infrastructure on changes of biological diversity would be recognized. We can make proposal for long term monitoring of fish and macroinvertebrate communities of inflows of Lake Balaton.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA pályázat keretében végzett halfaunisztikai kutatásaink fő céljai a következők voltak: Balatoni befolyók hal és makrogerinctelen faunájának feltérképezése; a korábbi gyűjtések kritikai áttekintése és taxonómiai revíziója; a mintavételi eljárás kialakítását megalapozó módszertan; élőlényegyüttesek szerkezete és lokális és regionális környezeti tényezők közötti kapcsolatok meghatározása; élőlényegyüttesek dinamikájának kutatása; halpopulációk genetikai vizsgálata. Összesen 45 vízfolyás (és csatorna) több mint 90 mintavételi helyszínéről gyűjtöttünk adatokat. A vizsgált vízfolyásokból 42 faj 77344 egyedét gyűjtöttük, ezek közül 30 faj őshonos, míg 12 faj idegen. A Balaton vízgyűjtő területén található vízfolyások összesen 312 makroszkopikus vízi gerinctelen taxont azonosítottunk. 18 kisvíz-folyás-szakaszon 58 környezeti változót is mértünk.
Results in English
The main aim of research was as follows: development of check-lists of fish and macroinvertebrate faunas; critical overview and taxonomic revision of previous collections; methodical laying out of the collecting porcedure; description of interactions between living creature assemblages and local/regional environmental factors; studies on dynamics of communities; genetic studies on fish. Data were collected from 45 rivulets and canals from more than 90 places. From these water bodies, altogheter 42 species and 77344 individuals were caught: 30 were native, and 12 alien. A total of 312 aquatic macroscopic invertebrate taxons were identified. 58 environmental variables in 18 rivulet sections were measured.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69033
Decision
Yes

 

List of publications

 
Deák Cs; Szivák I; Móra A: Púposszúnyogok (Diptera: Simuliidae) térbeli eloszlása és befolyásoló tényezői a Balaton vízgyűjtő területén, Acta biologica debrecina Supplementum oecologica hungarica 21: 73-82, 2010
Kálmán Z; Kálmán A; Csabai ZDeák Cs; Szivák I; Móra A: Contribution to the riffle beetle fauna of Hungary (Coleoptera: Elmidae)., Acta biologica debrecina Supplementum oecologica hungarica 20: 127-144, 2010
Lökkös A: Minute moss beetles (Coleoptera: Hydraenidae) from the catchment area of Lake Balaton, Acta biologica debrecina Supplementum oecologica hungarica 21: 109-113, 2010
Móra A: Kisvízfolyások árvaszúnyog-együtteseinek (Diptera: Chironomidae) diverzitása a Balaton vízgyűjtőjén, Hidrológiai Közlöny 89/6: 39-42, 2009
Móra A; Szivák I; Deák Cs; Boda R; Csabai Z; Sály P; Takács P; Erős T; Bíró P: Environmental factors influencing the distribution of EPT assemblages in streams of Lake Balaton's catchment area, Hungary, Zoosymposia (in press), 2010
Soós N; Boda P; Csabai Z: First confirmed occurrences of Notonecta maculata and N. meridionalis (Homoptera: Notonectidae) in Hungary with notes, maps, and a key to the Notonecta species of Hungary, Folia entomologica hungarica 70: 67-78, 2009
Soós N; Horvai V; Czirok A; Csabai Z: Contribution to the aquatic and semiaquatic Heteroptera (Nepomorpha, Gerromorpha) fauna of the Transdanubian Region, Hungary., Acta biologica debrecina, Supplementum oecologia hungarica 20: 193-208, 2009
Szivák I; Móra A: Occurrence of rare caddisfly (Trichoptera) species at the catchment area of Lake Balaton., Acta biologica debrecina, Supplementum oecologia hungarica 20: 219-230, 2009
BODA, R. – JAKAB, T. – KOVÁCS, T.Z. – SZIVÁK, I. – MÓRA, A. – SÁLY, P. – TAKÁCS, P. – CSABAI, Z. – ERŐS, T. – BÍRÓ, P.: A szitakötő együttesek térbeli előfordulási sajátosságainak vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén., Hidrológiai Közlöny 90/6: 11–13., 2010
DEÁK, CS. – SZIVÁK, I. – MÓRA, A.: Púposszúnyogok (Diptera: Simuliidae) térbeli eloszlása és befolyásoló tényezői a Balaton vízgyűjtő területén., Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 21: 73–82., 2010
MÓRA, A. – BODA, P. – CSABAI, Z. – CSER, B. – DEÁK, CS. – HORNYÁK, A. – JAKAB, T. – KÁLMÁN, Z. – KECSŐ, K. – KOVÁCS, T.Z. – PAPP, L. – POLYÁK, L. – SOÓS, N.: A Zala és befolyói makroszkopikus gerinctelen faunája., Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 18: 123–180., 2008
MÓRA, A. – SZIVÁK, I. – DEÁK, CS. – BODA, R. – CSABAI, Z. – SÁLY, P. – TAKÁCS, P. – ERŐS, T. – BÍRÓ, P.: Environmental factors influencing the distribution of EPT assemblages in streams of Lake Balaton’s catchment area, Hungary, Zoosymposia 5: 360-361., 2010
SZIVÁK, I. – MÓRA, A. – DEÁK, CS. – KÁLMÁN, Z. – SOÓS, N. – BODA, R. – KOVÁCS, T.Z. – SÁLY, P. – TAKÁCS, P. – CSABAI, Z. – ERŐS, T. – BÍRÓ, P.: Makroszkopikus vízi gerinctelenek térbeli előfordulási sajátosságait befolyásoló közvetlen élőhelyi változók vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén., Hidrológiai Közlöny 90/6: 139–141., 2010
Soós N; Kálmán Z; Kovács TZ; Csabai Z; Móra A: Vízibogár faunisztikai vizsgálatok a Zala vízrendszerén - előzetes eredmények., Hidrológiai Közlöny 88: 184-187, 2008
Móra A., Boda P., Csabai Z., Cser B., Deák Cs., Hornyák A., Jakab T., Kálmán Z., Kecső K., Kovács T.Z., Papp L., Polyák L., Soós N.: A Zala és befolyói makroszkópikus gerinctelen faunája, Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica, 2008
Erős, T., Takács, P., Sály P., Specziár A, György Á. I., Bíró P.: Az amurgéb, a Perccottus glenii Dybowski, 1877 megjelenése a Balaton vízgyűjtőjén., Halászat (közlésre elfogadva), 2008
Takács, P., Bereczki Cs., Sály P., Móra A., Bíró P.: Biológiai homogenizáció vagy differenciáció? Halegyüttesek sokféleségének változása a Balaton kisvízfolyásaiban., Hidrológiai Közlöny 87: 175-177., 2007
Takács P., Erős T., Sály P., Bereczki Cs., Bíró P.: A Zala vízrendszerének halfaunisztikai vizsgálata, Hidrológiai Közlöny 88: 199-201, 2008
Sály P, Erős T, Takács P, Bereczki Cs, Bíró P: Biológiai homogenizáció vagy differenciáció? Halegyüttesek sokféleségének változása a Balaton kisvízfolyásaiban., Hidrológiai Közlöny (közlésre elfogadva), 2008
Deák Cs; Móra A.: Blackflies from the inflows od Lake Balaton and the first records of Simulium trifasciatum Cureis, 1839 in Hungary (Diptera: Simuliidae), Acta biologica debrecina, Supplementum oecologia hungarica, 2009
Deák Cs; Móra A.: Blackflies from the inflows od Lake Balaton and the first records of Simulium trifasciatum Cureis, 1839 in Hungary (Diptera: Simuliidae), Acta biologica debrecina, Supplementum oecologia hungarica, 2009
Szivák I; Móra A.: Occurrence of rare caddisfly (Trichoptera) species at the catchment area of Lake Balaton., Acta biologica debrecina, Supplementum oecologia hungarica 20: 219-230., 2009
Deák Cs; Móra A.: Blackflies from the inflows od Lake Balaton and the first records of Simulium trifasciatum Cureis, 1839 in Hungary (Diptera: Simuliidae), Acta biologica debrecina, Supplementum oecologia hungarica 20: 57-64., 2009
Soós N; Kálmán Z; Kovács T.Z; Csabai Z; Móra A.: Vízibogár-faunisztikai vizsgálatok a Zala vízrendszerén - előzetes eredmények, Hidrológiai Közlöny 88/6: 184-187., 2008
Móra A.: Kisvízfolyások árvaszúnyog-együtteseinek diverzitása a Balaton vízgyüjtőjén., Hidrológiai Közlöny 89 (in press), 2008
Sályi P; Erős T; Takács P; Specziár A; Kiss I; Bíró P.: Assemblage level monitoring of stream fishes: the relative efficiency of single vs. double pass electrofishing., Fisheries Research (in press), 2009
Sályi P; Erős T; Takács P; Specziár A; Bíró P.: A mintavételi ráfordítás hatása közösségszerkezeti mutatók becslésére - esettanulmány síkvidéki kisvízfolyások halegyütteseivel., Hidrológiai Közlöny 98 (in press), 2009
Specziár A; Erős T; Takács P; Sály P; Bíró P: A Balaton és vízgyűjtőjének természetes halfaunája, A Balaton kutatások fontosabb eredményei. 1999-2009. MTA Budapest. Szerk.: Bíró P., Banczerowski J.-né pp. 113-128., 2009
Sály P; Erős T; Takács P; Kiss I; Bíró PSpecziár A; Erős T; Takács P; Sály P; Bíró P: Kisvízfolyások halegyüttestípusai és karakterfajai a Balaton vízgyűjtőjén: élőhelytípus-indikátorok és fajegyüttes-indikátorok., Pisces Hungarici III. 133-146., 2009
Specziár A; Takács P; Sály P; György Á.I; Erős T: A Balaton és befolyói halállományának monitorozása az EU VKI irányelveinek figyelembevételével., A Balaton kutatásának 2008. évi eredményei. MTA Budapest, Szerk.: Bíró P., Banczerowski J.-né, pp. 73-83., 2009
Specziár A; Erős T; Takács P; Sály P; Bíró P: A Balaton és vízgyűjtőjének természetes halfaunája., A Balaton kutatások fontosabb eredményei 1999-2009. MTA Budapest, Szerk.: Bíró P., Banczerowski J.-né, pp. 73-83., 2009
Back »