Az optimális élmény objektív markerei és az optimális élmény megteremtésében szerepet játszó személyiségtényezők  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69038
típus K
Vezető kutató Oláh Attila
magyar cím Az optimális élmény objektív markerei és az optimális élmény megteremtésében szerepet játszó személyiségtényezők
Angol cím The objective markers of optimal experience and the personality factors which promote flow
magyar kulcsszavak optimális élmény, fiziológiai és mimikai reakciók, temperamentum és karakter jegyek, pszichológiai immunitás
angol kulcsszavak flow exerience, physiological reactions, temperamentum and character variables, psychological immunity
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bányai-Nagy Henriett
G. Tóth Kinga
Hevesi Krisztina
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 9.986
FTE (kutatóév egyenérték) 5.76
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Csíkszentmihályi Mihály által leírt flow (optimális) élmény természetére vonatkozóan töbnyire a szubjektív önbeszámolókból tudunk amelyek arra utalnak, hogy valamennyien átéltük már azt, hogy minden olyan könnyen megy, „jól működünk” beleolvadunk abba amit csinálunk és szinte megszűnik a világ körülöttünk. Ennek a boldogsághoz közeli optimális élménynek ugyanakkor sem az arckifejezésben megfigyelhető sem a fiziológiai reakciókban (szívritmus variabilitás, vérnyomás, EKG mintázat, GBR) megnyilvánuló objektív jegyeit a tudományos vizsgálatok a mai napig nem azonosították. Nem publikáltak olyan empirikus vizsgálati eredményeket sem amely a flow élmény létrejöttében centrális szerepet játszó személyiségvonásokat mutatta volna be. Kutatásaink egyik célja a flow élmény arckifejezésbeli mintázatának az optimális működési állapotra utaló „mimikai térképnek” és a jól működéssel együttjáró élettani változásoknak, fiziológiai reakcióknak az azonosítása. A másik cél a flowra hajlamosító személyiségtényezők a flow képesség személyiség gyökereinek a feltárása és a flow képesség a flow kapacitás mérőeszközének kidolgozása. Kutatásaink várható eredményei a pozitív érzelmek differenciáltabb megismeréséhez és a jól működés személyiség determinánsainak azonosításához járulnak hozzá.
angol összefoglaló
The nature of flow described by Mihály Csíkszentmihályi is usually expounded in self reports, which means that everyone of us has already experienced that everything goes smoothly, we ‘function’ well, dissolve in the activity we engage in, and the environment almost disappears around us. Te objective markers of this kind of optimal experience close to happiness, however, have not been identified neither in physiological reactions (heart rate variability, blood pressure, EKG Patterns, GSR) nor in facial expressions. There has been no publication about the personality features playing a central role in flow experience. One aim of our research is to identify the facial expression patterns, the mimic map of flow, and to identify the physiological changes, and reactions that accompany the optimal functioning. The other aim is the exploration of personality factors that promote flow, the roots of the capacity for flow in personality, and to develop a tool to measure flow capacity. The expected results of the research contribute to the differentiated recognition of positive emotions, and to the identification of the personality determinants of ‘well functioning’

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A flow képesség mérésére kidolgozásra került a Flow Képesség és Flow Kapacitás Kérdőív felnőtt és serdülőkori változata, majd a 6-18 éves korosztály számára érzelmi intelligencia tesztek is kifejlesztésre kerültek. A flow élmény alapdimenzióinak kérdőíves feltárását is célul tűztük ki. Az elméleti alapokon nyugvó, mégis empirikusan kimunkált mérőeszköz több fázison keresztül, számos vizsgálat mentén került kidolgozásra. A flow élmény fiziológiai markereinek ellenőrzésére 3 vizsgálat került lebonyolításra, a személyiségtényezők vizsgálatával párhuzamosan. Az eredmények szerint, kizárólag a flow helyzetben a spektrális aktivitás növekszik a tevékenység első szakaszában, majd a teljesítmény fenntartása mellett az aktivitásszint csökken. A GBR eredmények megerősítik a szimpatikus aktivációval magyarázott korábbi kutatásokat, mivel a flow helyzetben a megemelkedett GBR az arousal magas szintjét jelzi. A szívfrekvencia szignifikánsan nagyobb flow helyzetben, amely alacsonyabb szívritmus-variabilitást jelezhet. A vizsgálatok során a személyiségtényezőkkel való összefüggést is elemeztük. A flow élmény jellemző arckifejezésének feltárására Ekman rendszerét használtuk, a videóval rögzített arckifejezések elemzésére, a flow és antiflow helyzetekben egyaránt, dinamikus megközelítéssel. Az eredmények alapján összességében elmondható, hogy a flow helyzetben kódolt érzelmek és arckifejezések átlaga a szorongás és unalom helyzetek között található.
kutatási eredmények (angolul)
The Flow Ability and Flow Capacity Questionnaire was developed for measuring flow ability among adults and adolescents, then several emotional intelligence tests were established for the ages between 6-18. Instead of the establishment of a measuring tool of flow ability we invented a questionnaire of the basic dimensions of flow experience. The new tool is based on the theory but it has an empirical establishment through more phases along the studies. In order to check the physiological markers of flow, 3 studies were conducted. According to the results in the flow situation there is an increasing spectral activity in the first phase of the activity, then align with maintain the performance, this activity level decreases. Aligned with the sympathetic activation, our EDA results are corresponding with the previous research, so during flow and increased EDA can be registered, as the signal of the high arousal level. Heart Frequency is significantly higher in the flow situation, which may sign a decreased heart rate variability. In the studies we analyzed the correspondence with the personality characteristics also. For revealing the special facial patterns of flow experience, Ekman’s FACS was used to analyze the facial patterns took down during flow and antiflow states, following a dynamic approach. According to the results we can summarize that the coded emotions during flow and the mean of the facial patterns can be found between the anxiety and boredom situations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69038
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Oláh A., Nagy H.: Empirical Verification of Some Principles of the Flow Theory, Third Congress on Positive Psychology, Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok, 2013.06.27-2013.06.30., 2013
Nagy H., Magyaródi T., Oláh A.: An EEG Spectral Study of Flow: Measuring Psychophysiological Differences Between an Involving and Control Task, Third Congress on Positive Psychology, Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok, 2013.06.27-2013.06.30., 2013
Magyaródi T., Nagy H., Oláh A.: A flow élmény spektrális jellemzıinek kutatása: pszichofiziológiai különbségek mérése Sudoku játék és kontrol feladat között, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Magyarország, 2013.06.05-2013.06.07., 2013
Magyaródi, T., Nagy, H., Soltész, P., Mózes, T., Oláh, A.: Psychometric properties of a newly established flow state questionnaire, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Soltész, P., Mózes, T., Magyaródi, T., Nagy, H., Oláh, A.: Comparing the flow induction capability of Commercial gaming and Lab-purpose Software, Comparing the flow induction capability of Commercial gaming and Lab-purpose Software., 2013
Soltész, P., Magyaródi, T., Nagy, H., Oláh, A.: Towards understanding the electrophysiology of flow, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Mózes T.: Appearance of flow during motor learning associated with the focus of attention, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Magyaródi T.: Flow Synchronization related to flow and performance, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Nagy H.: Analysis the validity of Salovey and Mayer’s Emotional Intelligence Model, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Nagy H., Oláh A.: Age differences in the area of emotional intelligence in a sample of young adolescents, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Nagy, H., Oláh, A.: The different components of emotional intelligence and psychological immunity, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest: Correlational analysis of spectral EEG-features and the factors of trait emotional intelligence, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Magyaródi, T., Nagy, H., Soltész, P., Mózes, T., Oláh, A.: The electrophysiological correlates of the brain accompanied by personality, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Mózes, T. Magyaródi, T., Soltész, P., Nagy, H., Oláh, A.: The ways to operationalize flow experience, Oláh, A., Nagy, H. (eds.) (2013) Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Oláh, A., Nagy, H. (eds.): Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives, Eötvös Kiadó, Budapest, 2013
Magyaródi T., Nagy H., Soltész P., Mózes T., Oláh A.: Egy újonnan kidolgozott Flow Állapot Kérdőív kimunkálásának és pszichometriai jellemzőinek bemutatása, Pszichológia, 33(1). 15-36., 2013
Oláh A. (szerk); Soltész P., Magyaródi T., Mózes T., Oláh A., Nagy H., Kapitány-Fövény M., Pléh Cs., Csíkszentmihályi M., Martos T., Konkoly Thege B., Hunyadi Gy., Barkóczi I., Nagy B., Nábrády M., Jantek Gy.: A pozitív pszichológia világa, Akadémiai Kiadó, Pszichológiai Szemle Könyvtár; 16., 2012
Magyaródi T.: Pozitív pszichológiai témák megjelenése a magyar szakfolyóiratokban és könyvekben (2000–2011), Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1). 183-191., 2012
Mózes T., Magyaródi T., Soltész P., Nagy H., Oláh A.: A flow élmény operacionalizálásának útjai, Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1). 57-76., 2012
Nagy H.: A Salovey-Mayer-féle érzelmi intelligencia modell érvényességének elemzése, Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1). 105-124., 2012
Soltész P., Magyaródi T., Mózes T., Nagy H., Oláh A.: A flow élmény elektrofiziológiája, Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1). 77-103., 2012
Nagy H., Oláh A.: Az érzelmi intelligencia mérésének lehetőségei és kérdések a képesség-alapú érzelmi intelligencia modell érvényességével kapcsolatban, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 30-június 1., 2012
Magyaródi T., Mózes T., Soltész P., Nagy H., Oláh A.: A Flow Állapot Kérdőív kimunkálása, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 30-június 1., 2012
Magyaródi T., Nagy H., Soltész P., Mózes T., Oláh A.: Psychometric Properties of a Newly Established Flow State Questionnaire, 1st Czech Positive Psychology Conference, Brno, Czech Republic, May 23-24, 2012., 2012
Magyaródi T., Oláh A.: Az áramlat élmény társas vonatkozásai: a flow szinkron, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 30-június 1., 2012
Soltész P., Oláh A.: Confirmation of the three-dimensional structure of Psychological Immune System Inventory, „The 12th European Congress of Psychology”, Istanbul, 03-08 July, 2011, 2011
Magyaródi T.: A flow szinkronizáció jelensége, személyiségmeghatározói és környezeti háttere, Hagyomány és megújulás: A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, Magyarország, 2011.05.25-2011.05.27., 2011
Magyaródi T., Soltész P., Mózes T., Nagy H., Oláh A.: Flow synch and its determinative factors: Personality characteristics and environmental background, The 12th European Congress of Psychology: "Understanding & Embracing Diversity". Isztambul, Törökország, 2011.07.04-2011.07.08., 2011
Mózes T., Soltész P., Magyaródi T., Nagy H., Oláh A.: Measuring psychophysiological differences between boredom, flow and anxiety situations, The 12th European Congress of Psychology: "Understanding & Embracing Diversity". Isztambul, Törökország, 2011.07.04-2011.07.08., 2011
Nagy H., Magyaródi T., Mózes T., Soltész P. Oláh A.: Correlational analysis of spectral EEG-features and the factors of trait-emotional intelligence, The 12th European Congress of Psychology: "Understanding & Embracing Diversity". Isztambul, Törökország, 2011.07.04-2011.07.08., 2011
Soltész P.: Saját fejlesztésű és ismert számítógépes játékok alkalmazásának előnyei flow indukcióban a flow mérésének szemszögéből, Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 25-27., 2011
Nagy H.: A manipulált hangulat teljesítményre gyakorolt hatásai az érzelmi intelligencia függvényében, Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 25-27., 2011
Mózes T.: A flow élmény szerepe a motoros tanulás hatékonyságában, Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 25-27., 2011
Magyaródi T., Soltész P., Oláh A., Mózes T.: The electrophysiological characteristics of the brain accompanied by personality and states, The 1 st Interbrain Symposyum IB 2010. Jyvaskyla, Finnország, 2010.06.12-2010.06.13., 2010
Magyaródi T., Bimbó M., Nagy H., Soltész P., Mészáros V., Oláh A.: A pozitív agy elektrofiziológiai jellegzetességei, vonások és állapotok tükrében, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27-29., 2010
Mózes T., Soltész P., Magyaródi T., Nagy H., Mészáros V., Oláh A.: Spektrális eredmények vizsgálata unalom, szorongás és flow helyzetben, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27., 2010
Nagy H., Mészáros V., Magyaródi T., Oláh A., Soltész P., Mózes T.: A flow élményt kiváltó számítógépes játék kidolgozásának és a Flow Skála kimunkálásának folyamata, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27-29., 2010
Soltész P., Magyaródi T., Mózes T., Oláh A.: An EEG spectral study on optimal experience, The 1 st Interbrain Symposium IB 2010. Jyvaskyla, Finnország, 2010.06.12-2010.06.13., 2010
Nagy H., Czigler B., Kovács Zs., Gaál, Zs. A., Boha R., Molnár M.: Spektrális EEG-mutatók és személyiségjellemzők korrelációs elemzése, Pszichológia, 30, 1, 17-30., 2010
Soltész, P., Nagy, H., Mózes, T., Bimbó, M., Mészáros, V., Oláh, A.: Kísérlet a flow és antiflow élményállapotok speciális agyi kompetenseinek detektálására, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27., 2010
Nagy H.: Egy objektív érzelmi intelligencia teszt konvergens és prediktív érvényességének empirikus tesztelése, Iskolakultúra 1-2 XIX. évfolyam, 20-29., 2009
Nagy H., Oláh A., G. Tóth K.: Az érzelmi intelligencia mérésének néhány problémája: A fejlődési kritérium tesztelése, Pszichológia, 29, 2. 165-186., 2009
Oláh A.: Psychological Immune System: A model for Human Beings' Psychic Apparatus of Stress Managing., Keynote Adress at the 30th Stress and Anxiety Research Society Conference, Budapest, Hungary, 2009
Nagy, H., Oláh, A. G. Tóth, K.: Az érzelmi intelligencia mérésének néhány problémája: A fejlődési kritérium tesztelése., Pszichológia, 29, 2. 165-186., 2009
Nagy H.; Oláh A.; G. Tóth K.: Életkori és nemi különbségek az érzelmi intelligencia területén, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 22., 2008
Oláh A., Nagy H., G. Tóth K.: Life expectancy and psychological immune competence in different cultures, 22nd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Bath, 2008. 9-12 September., 2008
Oláh A., G. Tóth K., Nagy H.: ÉIT 10-15 Képes Érzelmi Intelligencia teszt a 10-15 éves korosztály számára, Sulinova, 2008
Nagy H.: Szociális kompetenciák és az iskoláskorúak egészségmagatartása, Demetrovics Zs; Urbán R; Kökönyei Gy. (2007, Szerk.). Iskolai Egészségpszichológia. Budapest: L’Harmattan. 119-135., 2007
Nagy H.: Az érzelmi intelligencia szerepe az egészség alakulásában, Az érzelmi intelligencia szerepe az egészség alakulásában., 2007
vissza »