Nemradiális pulzációk tanulmányozása fedési kettős csillagrendszerekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69039
típus F
Vezető kutató Bíró Imre Barna
magyar cím Nemradiális pulzációk tanulmányozása fedési kettős csillagrendszerekben
Angol cím The study of nonradial pulsations in eclipsing binary systems
magyar kulcsszavak csillagpulzáció, fedési kettős rendszerek, Eclipse Mapping
angol kulcsszavak stars:pulsation, stars:binaries:eclipsing, techniques:Eclipse Mapping
megadott besorolás
Csillagászat (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Fizika 1
Kutatóhely BKMÖ Csillagvizsgáló Intézete
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-08-31
aktuális összeg (MFt) 4.119
FTE (kutatóév egyenérték) 4.02
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A program alapvető célja pulzáló csillagot tartalmazó fedési kettős rendszerek
vizsgálata. Ez a kombináció remek lehetőséget biztosít a csillagok alapvető
paramétereinek meghatározására: abszolút paraméterek, valamint a belső szerkezet
felderítése a pulzációk segítségével, melyek tulajdonságai (különösen a módusok
azonosítása) a fedés jelenségének rájuk gyakorolt hatásának alkalmas (Eclipse
Mapping módszerekkel való) elemzésével meghatározhatók. A módszer jelentőségét
emeli, hogy egyedülálló pulzáló csillagokra csak nagyon bizonytalan
módusazonosítási procedúrák vannak, és jelenleg ez okozza a fő akadályt az
aszteroszeizmológia fejlődésében.
Az Eclipse Mapping egy saját változata került kidolgozásra, amely a módusok nagy
megbízhatóságú azonosítását teszi lehetővé. A jelen project keretében
erre a kódra támaszkodva, annak folyamatos továbbfejlesztésével együtt,
konkrét rendszerekre kívánom alkalmazni, ezáltal létrehozva egy olyan adatbázist,
amelynek lényeges aszteroszeizmológiai kihatásai is lesznek. Másik célom az
ismert, pulzáló komponensű fedési kettősök körének kibővítése egy, a történelmi
fénygörbék meghatározott jellemzői alapján történő szisztematikus keresés révén.
A kutatásból származó mérési anyag komplex analízise alapvető asztrofizikai
jellemzőkre fog megbízható evidenciát szolgáltatni. Ez várhatóan lényegesen
hozzá fog járulni az asztrofizikai ismeretek bővüléséhez, valamint jobb
megértésükhöz.
angol összefoglaló
The main goal of the project is the study of eclipsing binaries with pulsating
components. This combination gives unique opportunities in deriving reliable
basig stellar parameters: absolute dimensions, stellar interiors
through the pulsations, the properties of which (especially the mode
identification) are determinable by exploiting the effect of the
eclipses on the non-radial pulsations. Similar procedures for single pulsating
stars are very uncertain, and constitute the main impediment in the development of
asteroseismology. A suitable variant of the Eclipse Mapping
code has already been developed and is available at basic level. Starting from
it, the goal of the project is to start its application to real systems,
along with the required modifications/refinements of the code. In this way a
database of identified modes in such systems can be assembled, with ultimately
important asteroseismological impact. The other aim is to do a systematic search
for new eclipsing binaries with non-radially pulsating components, based on
certain features of historic light curves.
Complex analysis of the resulting data will furnish reliable observational
evidence on fundamental stellar structure and evolution parameters, which will
is expected to significantly improve our current astrophysical understandings.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt célja olyan módszerek kidolgozása volt, amelyek segítségével a fedési kettõscsillagok pulzáló tagjainak pulzációs móduszai a fedés jelenségének felhasználásával feltérképezhetők, beazonosíthatók, és ezáltal lehetővé teszik a csillagbelsők asztroszeizmológiai vizsgálatát. Az ilyen rendszerek egyedülálló fontossággal bírnak, mert a pulzációk azonosítása egyedülálló csillagokban nehézkes, bonyolult csillagmodelleket és részletes spektroszkópiai méréseket igényel. A kidolgozott Dinamikai Eclipse Mapping módszer a fedések effektív felszíni mintavételezését kihasználva képszerű információt szolgáltat a csillagfelszíni pulzációs mintázatokról. Ez közvetlen és a csillagmodellektől maximálisan független móduszazonosítást tesz lehetõvé; mindez pedig egyszerű fotometriai mérési sorozat alapján lehetséges. A módszer továbbfejlesztésével az ismeretlen forgástengely, valamint a forgás (de nem árapály) által eltorzított pulzációk esete is vizsgálható. Első sikeres alkalmazásként egy, a Kepler űrtávcsõ által mért objektum domináns pulzációit tudtam azonosítani. További eredmények az alkalmas objektumok megfelelő adatainak megjelenése ütemében várhatók.
kutatási eredmények (angolul)
The main goal of the project was the development of analysis methods suitable to map and identify the pulsation pattenrs on non-radial pulsation components of eclipsing binary star systems, using the binarity and the eclipses. A successful mode identification makes it potentially possible -- via asteroseismic inversion -- to peek into stellar interiors. Pulsations in eclipsing systems are unique, in that the mode identification is extremely awkward in single stars, requiring detailed stellar models and exhaustive measurements. The constructed method of Dynamic Eclipse Mapping is an indirect imaging method that uses the effective surface sampling of the eclipses to reconstruct images of the surface pulsation patterns. Such images allow a direct and maximally model-independent identification of the pulsation modes, using photometric time series only. An extension of the method allows the treatment of more complicated cases, like the simultaneous fitting of the pulsation axis, and the mapping of rotationally (but not tidally) distorted pulsations. As a first successful application, the first few dominant modes of a Kepler asteroseismic target could be identified. More applications are expected, at the rate at which appropriate data of other candidate systems are being collected and analysed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69039
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bíró, I.B.; Nuspl J.: Photometric mode identification methods in eclipsing binaries I. - Dynamic Eclipse Mapping, MNRAS, 416, 1601, 2011
Bíró, I.B.; Latkovic, O.: Mapping pulsations on rapid rotators in eclipsing binaries, CoAst, 159, 127, 2009
Latkovic, O.; Bíró, I.B.: Photometric mode identification methods in eclipsing binaries, CoAst, 157, 330, 2008
vissza »