Lympho-myeloid mikrokörnyezet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69061
típus K
Vezető kutató Oláh Imre
magyar cím Lympho-myeloid mikrokörnyezet
Angol cím Lympho-myeloid microenvironment
magyar kulcsszavak csirke, hemopoietikus niche, dendritikus sejt, embryomanipuláció, transzgénikus állatok (retrovirális vektorok), in situ hybridizáció
angol kulcsszavak chicken, hemopoietic niche, dendritic cell, embryo manipulation, transgenic animals (retroviral vectors), in situ hybridization
megadott besorolás
Egyedfejlődés, fejlődésgenetika, mintázatképződés, embriológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Magyar Attila
Nagy Nándor
Szászné dr. Kocsis Katalin
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 4.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A fejlődésbiológia napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága, mely fölhasználja az anatómia, sejtbiológia, molekuláris biológia és a genetika eredményeit és módszereit. A pályázat a hemopoietikus szervek organogenézisét, pontosabban a hemopoietikus sejtek differenciálódásában szerepet játszó mikrokörnyezet kialakulását, annak sejtes és extracelluláris elemekből álló hálózatát és molekuláris szabályozását célozza meg. A myeloid- és lymphoid szervek organogenézisének két stádiumát vizsgáljuk; 1) a gasztruláció során a szerv telepének megjelenését; és 2) a szervspecifikus mikrokörnyezet histogenesisét, melynek során a „niche” kompetenssé válik a hemopoietikus sejtek befogadására és „nevelésére”. A „niche” kompetenssé válásában vizsgáljuk a dendritikus sejtek szerepét normális és pathologiás (vírus infectiót követő) folyamatokban. Továbbá a madár bőr Langerhans- és NK sejtjeit, melyek működéséről inkább csak emlősökről transzformált ismereteink vannak. A munka során klasszikus embryosebészeti technikákat (kimérakészítés, abláció, implantáció, parabiózis, transzplantáció, in vitro rekombinációs szövettenyészetek, immuncytokémia, in situ hybridizáció) ötvözünk génmanipulációs (retrovirus génbeviteli) módszerekkel.
A lymphomyeloid szervek mikrokörnyezetének megismerése és erre épülő in vitro modellezése nemcsak elméleti, de minden bizonnyal hosszútávon gyakorlati jelentőséggel is bír.
angol összefoglaló
In recent days one of the most extensively developing research field is the developmental biology, which uses the methods and results of anatomy, cytology, molecular biology and genetics. The aim of the grant proposal is to study the organogenesis of the lympho-myeloid organs, the formation of the microenvironment, which consists of distinct combination/network of stromal cells and their product, extracellular matrix. This distinct environment is capable of receiving hemopoietic stem cells which differentiate in a highly regulated manner to functionally competent cells. The organogenesis of the lympho-myeloid organs can be classified for two stages; 1.) the formation of the organ anlage during gastrulation; and 2.) the development of organ specific microenvironment. During this process the hemopoietic “niche” becomes competent to receive and “educate” the hemopoietic stem cells. Accessory dendritic cells participate in the formation of organ specific environment (bursa Fabricii, thymus, T and B dependent areas of peripheral lymphoid organs). Their functions in normal and pathological (virus infection) conditions is essential from both theoretical and practical point of views. The Langerhans cells as a type of the dendritic cells contribute to the skin associated lymphoid system, but their migrations and their contribution to the “niche” is completely unknown in birds. The methods, used in this work, combine the techniques of classical embryomanipulations (chimerism, ablation, implantation and transplantation of organ anlages, in vitro tissue culturing, immunocytochemistry, in situ hybridization) with gene manipulation techniques like, retroviral vectors. The knowledge of the microenvironment of the “niche” gives a possibility to produce an in vitro model to study the differentiation and maturation processes of hemopoietic cells, thus besides theoretical it also has practical significance.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A madarak B lymphocyta éréséért felelős szervének a bursa Fabriciinek epithelialis telepe ectodermalis eredetű. Heparin-beadeket testosteronba vagy növekedési faktorokba mártva lokálisan implantálva az embryoba, befolyásolni tudjuk az egyes szervek növekedését és differenciálódásáért. CD45 positive hemopoietikus sejtek nemcsak a lymphomyeloid szerveket, hanem a teljes embryo medenchymáját kolonizálják és lokálisan MHC class II antigént expresszálnak. A bélidegrendszer ganglionsejtjeinek vándorlása a kapilláris endothel sejtek VEGR receptorainak gátlásával bénítható. Csirke embryok somatopleurája a végtagbimbók között önálló vér-és érképzést mutat. A thymus 74.3 positive dentritikus sejtjei hemopoietikus eredetűek, de mikroszkópos phenotypusuk meghatározása eddig sikertelen volt. A 74.3 mAb alakalmas eszköz a II. tipusú pneumocyták monitorizálására. BoA1 mAb antitestünk faji restrikció nélkül felismeri a csirke, pulyka, gyöngytyúk, fürj és az obese csirkék chB6 alloantigénjét. A korábbi és a jelen OTKA támogatásával a GALT két új tagját fedeztük fel, melyeket, mint oesophagealis és pylorikus tonsillákat írtuk le. A madárlép residens reticulum sejtjei két forrásból; hemopoietikus és mesenchymalis származnak. A hemopoietikus eredetű reticulum sejtek által termelt extracelluláris mátrix súlyosan károsódik IBDV infekciót követően. Két új monoclonális antitestünket is karakterizáltuk, melyek kizárólag gyöngytyúk thrombocytákat ismernek fel.
kutatási eredmények (angolul)
The epithelial anlage of the bursa of Fabricius develops from the ectoderm. Heparin-beads, soaked in testosteron or growth-factors, and locally implanted into embryo can influence the organ differentiation without interfering the proliferation and differentiation the of the whole embryo. CD45 positive hemopoietic cells colonize the entire mesenchyme of the embryo and after colonization they start to express MHC class II antigen. Formation of intestinal nervous system can be inhibited by preventing the binding of the ligand to the VEGF receptor of capillary endothel. The somatopleura between the anterior and posterior limb buds is capable of own hematopoiesis and vasculogenesis. 74.3 positive thymic dendritic cells are of hemopoietic origin. The 74.3 mAb is a convenient tool for monitoring the condition of the type II. pneumocytes. Our novel mAb, designated BoA1, recognizes chB6 alloantigen in different domestic birds obese chicken. By support of the former and recent OTKA grants we discovered two new members of the gut-associated lymphoid tissue (GALT), which were named as oesophageal and pyloric tonsils. The splenic reticular cells develop from two anlages: hemopoietic and mesenchymal. The hemopoietic reticular cells occur in the antigen trapping zone of the spleen. The extracellular matrix of this region is highly sensitive for infectious bursa disease virus infection. The panel of our mAb(s) revealed two mAb(s), which recognize exclusivelly guinea fowl’s thrombocytes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69061
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kocsis K., Benyeda Zs., Bódi I., Molnár D., Nagy N., Fejszák N., Palya V., Oláh I.: Dendritic cells and type II pneumocytes in chicken share a common epitope of intracellular substance., British Poultry Science-hez közlésre beküldve, 2011
Nagy N, Olah I: Experimental evidence for the ectodermal origin of the epithelial anlage of the chicken bursa of Fabricius, Development 137, accepted for publication, 2010
Goldstein AM, Nagy N.: A bird's eye view of enteric nervous system development: lessons from the avian embryo: Avian model for studying ENS development., Pediatr Res. 2008 October. 64(4): 326-33, 2008
Igyártó BZ, Nagy N, Magyar A, Oláh I.: Identification of the avian B-cell-specific Bu-1 alloantigen by a novel monoclonal antibody., Poult Sci. 2008 Feb;87(2):351-5., 2008
Nagy N, Olah I.: Pyloric tonsil as a novel gut-associated lymphoepithelial organ of the chicken., J Anat. 2007 211, 407-411, 2007
Szlávik V, Vág J, Markó K, Demeter K, Madarász E, Oláh I, Zelles T, O'Connell BC, Varga G: Matrigel-induced acinar differentiation is followed by apoptosis in HSG cells., J Cell Biochem. Jan 1;103(1):284-95., 2008
Bódi I, Nagy N, Sinka L, Igyártó BZ, Oláh I.: Novel monoclonal antibodies recognise guinea fowl thrombocytes, Acta Vet Hung. 57(2):239-46, 2009
Nagy N, Oláh I.: Locally applied testosterone is a novel method to influence the development of the avian bursa of Fabricius, J Immunol Methods 343(2):97-102, 2009
Nagy N, Mwizerwa O, Yaniv K, Carmel L, Pieretti-Vanmarcke R, Weinstein BM, Goldstein AM.: Endothelial cells promote migration and proliferation of enteric neural crest cells via beta1 integrin signaling., Dev Biol. 330(2):263-72, 2009
Bíró E, Kocsis K, Nagy N, Molnár D, Kabell S, Palya V, Oláh I.: Origin of the chicken splenic reticular cells influences the effect of the infectious bursal disease virus on the extracellular matrix., Avian Pathol. 2011 Apr;40(2):199-206, 2011
Terényi N, Nagy N, Papp K, Prechl J, Oláh I, Erdei A.: Transient decomplementation of mice delays onset of experimental autoimmune encephalomyelitis and impairs MOG-specific T cell response and autoantibody production., Mol Immunol. 2009 47(1):57-63, 2009
Oláh I. Vervelde L: Structure of the avian lymphoid system, Avian Immunology, Ed by Davison F, Schat K, Kaspers B. Elsevier, 2008
Nagy N, Goldstein AM, Roberts DJ, Biro E, Oláh I.: Origin of the epithelial anlage of the bursa of Fabricius, Acta Biol Szegediensis, 51;Suppl. 1:32, 2007
Kocsis K, Biro E, Nagy N, Oláh I: Expression of a novel isoform of BEN-like antibody produced against guinea fowl’s bursal cells., Acta Biol Szegediensis, 51;Suppl., 2007
Molnár D, Frank CL, Vigh B, Olah I, Nagy N.: Origin and immunocytochemical characterization of microglial cells in the avian pineal gland., Acta Biol Szegediensis, 51;Suppl., 2007
Nagy N, Goldstein AM, Roberts DJ, Biro E, Oláh I.: Epithelial stem cells of the bursa of Fabricius., Fókuszban az Őssejt, 2008, Budapest, 2008
Nagy N, Biro E, Oláh I.: Origin of follicular dendritic cells in the avian cecal tonsil., Avian Immunology Research Group meeting 2008, Brisbane Australia, 2008
Oláh I, Nagy N: Avian dendritic cells, Avian Immunology Research Group meeting 2008, Brisbane Australia, 2008
Nagy, N. Goldstein, A.M., Roberts, D.J., Olah, I.: Molnár Dávid, Cs. Frank László, Vígh Béla, Oláh Imre, Nagy Nándor, Avian embryo as a modell system. 2007, Barcelona, Spain, 2007
Molnar D, Cs Frank L, Vigh B, Olah I, Nagy N: Mikroglia sejtek eredete a központi idegrendszerben: csirke-fürj kiméra, VII. Magyar Genetikai Kongresszus / XIV. Sejt- és Fejlõdésbiológiai Napok. Balatonfüred., 2007
Nagy N: A vastagbélidegrendszer fejlődése, VII. Magyar Genetikai Kongresszus / XIV. Sejt- és Fejlõdésbiológiai Napok. Balatonfüred., 2007
Hajdu Z, Nagy N, Olah I: CD45+ kollagént termel haemopoietikus sejtek a fejlődő szívben, VII. Magyar Genetikai Kongresszus / XIV. Sejt- és Fejlõdésbiológiai Napok. Balatonfüred., 2007
Nagy N, Csikós G, Molnár D, Goldstein AM, Oláh I: Characterization and origin of a novel cell type in the avian enteric nervous system., Neurogastroenterol Motil. vol. 21 Issue: 2., 2009
Nagy N, Mwizerwa O, Yaniv K, Carmel L, Vanmarcke RP, Weinstein BM and Goldstein AM: Blood vessels are required for development of the enteric nervous system., Frontiers in Systems Neuroscience. Conference Abstract: 12th Meeting of the Hungarian Neuroscience Society. doi: 10.3389/conf.neuro.01.2009.04.247, 2009
Molnár D., Oláh I. and Nagy N.: Origin and characterization of microglial cells in the avian central nervous system., Frontiers in Systems Neuroscience. Conference Abstract: 12th Meeting of the Hungarian Neuroscience Society. doi: 10.3389/conf.neuro.01.2009.067, 2009
Nagy N., Goldstein AM., Roberts DJ., Oláh I.: Epithelial stem cells of the bursa of Fabricius, Magyar Anatómus Társaság XV. Kongresszusa; Budapest, 2009. június 11-13., 2009
Dóra D., Oláh I., Nagy N.: Hemopoietikus sejtek differenciálódása madárembryoban, Magyar Anatómus Társaság XV. Kongresszusa; Budapest, 2009. június 11-13., 2009
Molnár D., Oláh I., Nagy N.: Origin and characterization of microglial cells in the avian central nervous system., Magyar Anatómus Társaság XV. Kongresszusa; Budapest, 2009. június 11-13., 2009
Molnár D., Oláh I. Nagy N.: Origin and characterization of microglial cells in the avian central nervous system., XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok Nyíregyháza, 2009. április 17-19., 2009
Bódi I., Nagy N., Oláh I.: Are there dendritic cells in the avian thymus?, XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok Nyíregyháza, 2009. április 17-19., 2009
Bódi I., Nagy N., Oláh I.: Are there dendritic cells in the avian thymus?, Semmelweis Egyetem Ph.D. tudományos napok; Budapest, 2009. március 30-31., 2009
Molnár D., Oláh I. Nagy N.: Origin and characterization of microglial cells in the avian central nervous system., Semmelweis Egyetem Ph.D. tudományos napok; Budapest, 2009. március 30-31., 2009
Oláh I., Bódi I., Molnár D., Nagy N.: Avian Dendritic Cells (review presentation), 10th Avian Immunology Research Group Conference; Queensland, Australia, 24-27 June 2008., 2009
Nagy N., Bíró É., Oláh I.: Origin of the follicular dendritic cells in the avian cecal tonsil, 10th Avian Immunology Research Group Conference; Queensland, Australia, 24-27 June 2008., 2009
Molnár D, Olah I, Nagy N: Origin and characterization of microglial cells in the avian central nervous system., Mechanisms of Development, Volume 126, Supplement 1, 2009, Page S166, 2009
Nagy N, Olah I: Experimental evidence for the ectodermal origin of the epithelial anlage of the bursa of Fabricius., Mechanisms of Development, Volume 126, Supplement 1, 2009, Page S174-S175, 2009
Bódi I, Nagy N, Olah I: Are there dendritic cells in the avian thymus?, VIII. Magyar Genetikai Kongresszus , XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Nyíregyháza, 2009. április 17-19., 2009
vissza »