Telelő, vonuló és fészkelő területek időjárási és élőhelyi jellemzőinek szezonon belüli és közötti hatásai egy vonuló madárfaj állományára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69068
típus K
Vezető kutató Szép Tibor
magyar cím Telelő, vonuló és fészkelő területek időjárási és élőhelyi jellemzőinek szezonon belüli és közötti hatásai egy vonuló madárfaj állományára
Angol cím Within and between seasonal influence of wheather and habitat of the wintering, migration and breeding areas on the population of a migratory species
magyar kulcsszavak vonuló madarak, vonulási konnektivitás, időjárás, élőhelyek, klímaváltozás, állományváltozás
angol kulcsszavak migratory birds, migratory connectivity, wheather, habitat, climatechange, population change
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Populációbiológia, antropológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 13.566
FTE (kutatóév egyenérték) 1.28
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vonuló madarak esetében az egymástól több ezer kilométer távolságra lévő fészkelő, vonuló és telelő területek időjárásának és élőhelyei állapotának közvetlen és a szezonokon átnyúló jelentős hatásai váltak ismeretté napjainkra a populációk szaporodására, túlélésére, diszperziójára, biometriai jellemzőire és evolúciójára. A klímaváltozás kapcsán különösen szükséges e jelenségek részletes megismerése. Pályázatunkban a Tiszán 1986 óta hosszútávon, e témában nagyszámú hallgató és önkéntes bevonásával, nemzetközi együttműködéssel folyó kutatás folytatása és fejlesztése révén, egyedi és populációs szinten arra keressük a választ, hogy: I- Milyen típusú időszakon belüli és időszakok közötti, alapvetően az időjárással összefüggő hatások mutatkoznak egy vonuló madárfajnál, II- Az eltérő vonulási/telelési területeteket használó egyedek milyen térbeli struktúrában helyezkednek el, III- Az eltérő területeket használó egyedek és csoportjaik térbeli és mennyiségi jellemzői miként változnak a közösen használt fészkelő területen belül, IV- A fészkelő élőhelyek minőségi és mennyiségi jellemzői milyen módon befolyásolják az ott fészkelő állományok nagyságát közép- és hosszútávon. A klímaváltozásnak a madárfajokra gyakorolt hatása, a vonulási konnektivitás, valamint az állományváltozásban közép- és hosszútávon szerepet játszó élőhelyi jellemzők kutatási területein várható eredmények nagy figyelemre tartanak számot nemzetközileg és segítik a témában folyó hazai kutatást és képzést.
angol összefoglaló
In the case of migrating birds, recent researches has found significant influence of the events of breeding, migration and wintering areas, situated several thousand kilometer far from each other, on reproduction, survival, dispersal, biometry and evolution of the population of these species. In relation to the climate change, to know in details these phenomenons has increasing importance nowadays. On the base of our long-term investigation on individual and population level along the river Tisza since 1986, taking place with international cooperation and with contribution of several students and volunteer people, we plan to investigate the next questions: I- Which kind of weather related seasonal and cross-seasonal influence act on a migrating species, II- What is the spatial distribution of individuals using different migration/wintering areas within the same breeding area, III- How the quantity and spatial distribution of individuals using different migration/wintering areas change over the years, IV-How the quality and quantity of the breeding habitats influence the middle- and long-term population trends of the population. The results of the planned studies related to the themes of climate change and birds, migration connectivity and habitat characteristics with influence on middle-, long-term population changes, could receive large attention internationally and could help develop both the research and both under-, postgraduate education in these fields in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Hosszútávú terepi kutatás és a vonuló madárfajokon nemzetközi együttműködés keretében vizsgáltuk az e fajok állományait befolyásoló hatásokat. A partifecske esetében sajátos telepen belüli és régiók közötti diszperziós jellemzőket tártunk fel. A telepeken a fészkelő egyedek egymás mellett költő, a következő években más helyen/pozícióban is együtt maradó csoportokat alkotnak. Kis területen belül (360 km2) három egymástól nagyban elkülönülő fészkelő állományt azonosítottunk, amelyek eltérő túlélési, fenológiai és biometriai jellemzői alapján eltérő afrikai telelő/vonulási helyeket használhatnak. Az elkülönülést kiváltó mechanizmusok közül a telelő/vonulási területeken lévő parazitákhoz való adaptációnak jelentős szerepe lehet. A partifecske genetikai sajátosságait feltáró, valamint az azok alapján történő speciális, módszerek kifejlesztését szolgáló kutatásokban vettünk részt. Egy hosszútávon vonuló faj esetében kimutattuk, hogy az afrikai telelő helyre való őszi érkezése korábbra tolódott az utóbbi évtizedben, azonban a tavaszi távozás és a vedlések ideje pedig egyre későbbre tevődött, jelezve e fajok korlátozott alkalmazkodó képességét a klímaváltozásra. Európában és Afrikában vedlett tollak trace element és stabil izotópos módszerekkel való vizsgálata révén e módszerek térbeli felbontását elemeztük. A tollakon lévő szennyeződések eltávolíthatóságának elemenként változó hatékonyságát mutattuk ki, amelyet figyelembe kell venni e módszerek alkalmazásánál.
kutatási eredmények (angolul)
On the base of our long-term field investigation of sand martin and international cooperation on studying other migrating bird species, we studied factors influencing populations of these species. We found specific dispersal characteristics of the sand martin. The non-random settlement pattern suggests the existence of breeding groups that could disperse together without being attached to a specific colony site. We found largely isolated three populations breed within a small area (360 km2). Survival, phenological and biometrical parameters of these populations show different annual changes, indicate usage of different wintering/migration areas. Behind the isolation of populations, role of adaptation to the parasites of specific wintering/migration areas could has importance. Genetic studies reveal specific genetic feature of this species and help to develop method for paternity studies. Investigation of a long-distance migrant in the African wintering area showed that first arrival in autumn advanced but delay in last departure during spring and timing of moult suggesting why the adaptation of the long-distance migrants to climate change is limited. Usage of trace element and stable isotope methods to analyse chemical profile of feathers moulted in Europe and Africa showed different spatial resolution of these techniques. Varying efficiency of removal of the contamination on surface of the feathers indicate special conditions to apply these methods in migration studies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69068
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Møller, A.P. Nuttall, R., Piper, S.E., Szép, T., Vickers, E.J.: Migration, moult and climate change in barn swallows Hirundo rustica in South Africa., Climate Research 47: 201-205. doi: 10.3354/cr01005, 2011
Møller AP, Szép T: The role of parasites in ecology and evolution of migration and migratory connectivity, J ORNITHOL. 152:141-150. DOI 10.1007/s10336-010-0621-x, 2011
Heneberg, P., Szép, T., Iciek, T., Literák, I.: Collyriclosis in Central-European hirundines, Parasitology Research. DOI 10.1007/s00436-011-2301-z, 2011
Probst R, Nemeschkal HL, McGrady M, Tucakov M & Szép T: Aerial hunting techniques and predation success of Hobbies Falco subbuteo on Sand Martin Riparia riparia at breeding colonies, ARDEA 99: 9-16, 2011
Anmarkrud, J.A., Kleven,O., Augustin, J., Bentza, K.H., Blomqvist, D., Fernie, K.J., Magrath, M.J.L., Pärn,H., Quinn, J.S., Robertson, R.J., Szép, T.,Tarof, S., Wagner, R.H. and Lifjeld, J.T.: Factors affecting germ line mutations in a hypervariable microsatellite: a comparative analysis of six species of swallows (Aves: Hirundinidae), Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 708: 37-43. doi:10.1016/j.mrfmmm.2011.01.006, 2011
Szabó, D. Z. and Szép, T.: Breeding dispersal patterns within a large Sand Martin (Riparia riparia) colony., Journal of Ornithology, 151: 185-191. DOI 10.1007/s10336-009-0443-x, 2010
van Dongen, W.F.D, Munimanda, G.P.K., Szép, T.,Wagner, R.H.: Identification of novel microsatellite loci in the sand martin, Riparia riparia, and cross-amplification of loci from other bird species., Journal of Ornithology, 151: 185-191. DOI 10.1007/s10336-010-0494-z, 2010
Szép T., Nagy, K., Nagy, Zs., Halmos, G.: Population decline of long-distance migratory species in Hungary., 18th International Conference of the European Bird Census Council 22rd-26th of March 2010, Cáceres, Spain,, 2010
Szép T, Vallner J, Kiss F, Béni Á, Nagyné Uhrin H, Møller A P.: Use of the trace element method in the study of bird migration: Conditions and possibilities., 100 year Anniversary Scientific Symposium, Wilhelmshaven, 2010, 2010
Szép,T., Hobson,K. A., Vallner, J., Piper, S. E., Kovács, B., Szabó D. Z. and Møller, A. P.: Comparison of trace element and stable isotope approaches to the study of migratory connectivity: An example using two hirundine species breeding in Europe and wintering, Journal of Ornithology,150: 621-636. DOI: 10.1007/s10336-009-0382-6, 2009
Nagy, Sz., Nagy, K., Szép, T.: Potential impact of EU accession on common farmland bird populations in Hungary, Acta Ornithologica, 44: 37-44., 2009
Szép T.: Kémiai és molekuláris markerek., In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G., Gyurácz, J. Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A., Schmidt, E.(eds) Magyar madárvonulási atlasz. 46-47. Kossuth Kiadó, 2009
Szép T.: A madárgyűrűzés új alkalmazási területei a 21. század elején., In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G., Gyurácz, J. Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A., Schmidt, E.(eds) Magyar madárvonulási atlasz. 66-67 Kossuth Kiadó, 2009
Szép T.: Partifecske., In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G., Gyurácz, J. Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A., Schmidt, E.(eds) Magyar madárvonulási atlasz. 403-408 Kossuth Kiadó, 2009
Szép T.: Füsti fecske., In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G., Gyurácz, J. Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A., Schmidt, E.(eds) Magyar madárvonulási atlasz. 409-414 Kossuth Kiadó, 2009
Báldi, A., Szép T.: A hazai állatvilág ökológiai állapota és jövője., Magyar Tudomány, 170: 58-61., 2009
Szép, T., Nagy, K., Nagy, Zsolt., Halmos, G.: Hosszútávon vonuló madárfajok állománycsökkenése Magyarországon., 8. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged, 2009
Vallner, J., Szép, T., Török, J., Nagyné Uhrin H., Kiss, F.: Washing of feathers in biomonitoring studies, in: Trace elements in the food chain vol. 3. Deficiency of Excess of Trace elements in the Environment as a Risk of Health, 2009
Mag, Zs., Szép, T., Nagy, K., Standovár, T.: Az erdei madárközösség gazdagsága és a táji környezet közötti kapcsolat elemzése Magyarországon a Mindennapi Madaraink Monitoringja program adatai alapján., 8. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged, 2009
Helfenstein, F., Szép, T., Nagy, Z., Kempenaers B., Wagner, R.: Between-male variation in sperm size, velocity and longevity in sand martins Riparia riparia., Journal of Avian Biology, 39: 647-652., 2008
Szép,T.: Integrált partifecske monitoring a Tiszán, a madárgyűrűzés jelentősége és lehetőségei a fészkelőállományok vizsgálatában., MME VII. Tudományos Ülése. EJF. pp. 13., 2008
Szép,T.: Partifecske kutatás – populációs változások nyomában a Tiszától Afrikáig, a párválasztástól a Tisza meanderezésig., V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. MBT. pp.16., 2008
Szép,T.: Trace elements methods and its usage for studying bird migration., International course on avian movements and migration technology. NSF-MIGRATE. Newport (USA), 2008
Szép,T.: AKCIÓ RIPARIA Sand Martin Ringing Program., EURING General Meeting, Fertőújlak, 2007
Szép, T.: Madarak monitorozása:Ökológiai és evolúciós folyamatok feltárásának lehetőségei, Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Disszertáció, 2007
Szép, T., Szabó, D.Z., Vallner, J., Møller, A.P.: Spatial sub-division of breeding populations of a passerine bird due to migratory connectivity., European Ornithologists’ Union conference, Bécs, 2007
vissza »