Combined application of molecular genetic techniques and high capacity cell sorting in malignant myeloid diseases  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
69102
Type K
Principal investigator Tordai, Attila
Title in Hungarian Mennyiségi molekuláris genetikai vizsgálatok és nagy kapacitású sejtelválasztás együttes alkalmazása rosszindulatú myeloid megbetegedéskeben
Title in English Combined application of molecular genetic techniques and high capacity cell sorting in malignant myeloid diseases
Keywords in Hungarian myeloproliferatív szindróma, akut myeloid leukémia, molekuláris vizsgálatok, nagy kapacitású sejtelválasztás
Keywords in English myeloproliferative syndrome, acute myelogenous leukemia, molecular genetic techniques, high capacity cell sorting
Discipline
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)90 %
Genetic epidemiology (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Hungarian National Blood Transfusion Service
Participants Andrikovics, Hajnalka
Bors, András
Masszi, Tamás
Szilvási, Anikó
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-11-30
Funding (in million HUF) 17.028
FTE (full time equivalent) 1.47
state closed project
Summary in Hungarian
A jelen pályázat keretében jelentős számú, rosszindulatú myeloid kórképekben (akut myeloid leukémia, myeloproliferatív szindróma) szenvedő beteg bevonásával újszerű minőségi és mennyiségi molekuláris genetikai vizsgálatokat kívánunk végezni, és a meghatározásokat ki kívánjuk terjeszteni az újonnan beszerzett nagy kapacitású, áramlási citometriás sejt-szeparáló készülékkel elválasztott, felszíni markerek alapján jól jellemezhető sejt-populációkra is. Ezáltal jól jellemezhető sejtcsoportokhoz rendelhetünk újszerű molekuláris genetikai információt. Az újonnan beállításra kerülő minőségi és mennyiségi molekuláris technikákkal követni fogjuk a BCR-ABL transzlokációt, a JAK2, az FLT3 és az NPM gének szerzett mutációit. Közvetlen szekvencia analízissel mutáció-keresést hajtunk végre az ABL gén egyes szakaszain, amely a jövőben várhatóan előfeltétele lesz a megfelelő TKI, ill. kombináció kiválasztásának. Allogén őssejt-transzplantáció esetén meghatározzuk a donor-recipiens eredetű sejtek viszonylagos arányait a főbb sejtpopulációkban (T/B, NK sejtek, granulocyták), amely új adatokat szolgáltathat a megtapadás mechanizmusairól, a GVHD kialakulás esetleges előfeltételeiről, ill. a DLI-terápia hatásairól. A nagy érzékenységű molekuláris módszerek és a nagy kapacitású sejtelválasztás kombinációja lehetővé teszi a minimális reziduális betegség hatékony kimutatását a myeloid malignus betegségek követése során, amely segítséget adhat a személyre szabott terápia kialakításához.
Summary
In the framework of the current project, with the participation of large patient cohorts with malignant myeloid diseases (AML and MPS), we will execute novel qualitative and quantitative molecular genetic tests. In addition, we also plan to extend these tests to cell populations characterised by cell surface antigenic expression and sorted by the recently purchased, high capacitiy cell sorter. We will be able to correlate pertinent genetics information to well characterised cell populations. With the use of the newly established molecular techniques, we aim to carry out the molecular follow-up of the BCR-ABL translocation, and the acquired mutations of JAK2, FLT3 and NPM genes. We will carry out mutation searches by direct sequencing, targeting unique portions of the ABL gene, which is expected to be a prerequisite for the selectionof of the appropriate TKI or combination. In cases of allogeneic stem cell transplantation, we will measure the relative ratios of donor/recipient cells in the main cell sub-populations (such as granulocytes, T/B and NK cells), which can provide new insights into the mechanisms of engraftment, the pre-requisites of GVHD formation or the effects of DLI-therapy. The combination of the high sensitivity molecular techniques and the high capacitiy cell sorting allows the effective monitoring of minimal residual disease during the follow-up of myeloid malignant diseases, which can help the creation of the personalised therapies.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Ttöbbféle molekuláris diagnosztikai módszer alkalmazásával vizsgáltuk új örökletes tényezők hatását a kórképek kialakulására és klinikai sajátosságaira rosszindulatú myeloid megbetegedésekben. Korábbi kutatásainkhoz kapcsolódóan elsőként fedeztük fel a vasanyagcsere örökletes oki tényezője és a krónikus myeloproliferatív szindróma (CMPD) közötti kapcsoltságot. Szintén CMPD-ben erősítettük meg és terjesztettük ki mások megfigyeléseit, hogy a JAK2 gén 46/1 haplotípusa fokozott gyakoriságot mutat CMPD-ben és elsőként írtuk le ugyanezt akut myeloid leukémiában. Így ez a genetikai sajátosság hajlamosító tényező lehet mindkét kórképben. Részletes klinikai adatgyűjtéssel kimutattuk, hogy a JAK2 gén 46/1 haplotípus jelenlétében gyakoribb a myelo-monocytás morfológiájú AML, a klinikai lefolyás során gyakoribb a fertőzéses halálozás, és kedvezőtlenebb a betegség-mentes, ill. összesített túlélés. Krónikus myeloid leukémiában (CML) vizsgáltuk a tirozin kináz inhibitor rezisztencia két fontos mechanizmusa a kiegészítő kromoszóma eltérések, illetve az ABL gén kináz domén mutációk jelentőségét és kapcsolatát. Szintén CML-ben, többféle molekuláris genetikai technikát, illetve bioinformatikai elemzést alkalmazva mutattuk ki, hogy az ABL gén 7. exon deléciója nem játszik szerepet az imatinib-rezisztencia kialakulásában. A pályázati alatt a témavezető, ill. helyettese utolsó és egy megosztott első szerzőségével 6 (IF:23,334), és további 15 társszerzős nemzetközi közlemény született (IF:43,928).
Results in English
In the framework of the present project, effects of inherited factors were examined on the formation of certain disease types and clinical characteristics of patient cohorts with malignant myeloid diseases. Connected to earlier research, we first described the association between inherited factor of iron metabolism and chronic myeloproliferative syndrome (CMPD). Testing this CMPD cohort, we confirmed and extended recent results inasmuch as the frequency of 46/1 haplotype of the JAK2 gene is increased in CMPD and we first described this in acute myelogenous leukemia (AML). We found that in the presence of the JAK2 46/1 haplotype the myelo-monocyter morphology subtype of AML is more frequent, as well as the infection as cause of death, moreover the disease-free and the overall survival is poorer. In chronic myelogenous leukemia (CML) cohorts, the significance and relationship of two mechanisms of tyrosine kinase inhibitor resistance, namely the additional chromosome alterations and mutations of the kinase domain of the ABL gene were studied. Testing the same CML cohorts, we found that, the exon 7 deletion of the ABL gene does not play a role in the formation of imatinib-resistance. During the project, 6 international publications (IF:23,334) were published with senior and one shared first authorship positions of the project leader and his deputy in the immediate topic of the current project. In addition, 15 further co-author publications were also published (IF:43,928).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69102
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bors A, Ribiczey P, Köblös G, Brózik A, Újfaludi Z, Magócsi M, Váradi A, Tordai A, Kovács T, Arányi T.: External cell control PCR: replacing internal standards with an unbiased strategy for qPCR, Anal Biochem 372:261-3, 2008
Semsei AF, Erdélyi DJ, Ungvári I, Kámory E, Csókay B, Andrikovics H, Tordai A, Cságoly E, Falus A, Kovács GT, Szalai C: Association of some rare haplotypes and genotype combinations in the MDR1 gene with childhood acute lymphoblastic leukaemia, Leukemia Res. 32(8):1214-20, 2008
Kádár K, Kovács M, Karádi I, Melegh B, Pocsai Z, Mikala G, Tordai A, Szilágyi A, Adány R, Füst G, Várkonyi J. 2008. Polymorphisms of TNF-alpha and LT-alpha genes in multiple myeloma: Polymorphisms of TNF-alpha and LT-alpha genes in multiple myeloma, Leukemia Res. 32(10):1499-504, 2008
Várkonyi J, Andrikovics H, Tordai A: Hemochromatosis gene mutation-Could it be a disease marker for myelodysplasia?, Leukemia Res. 33(1):201-2, 2008
Lakatos PL, Szamosi T, Szilvasi A, Molnar E, Lakatos L, Kovacs A, Molnar T, Altorjay I, Papp M, Tulassay Z, Miheller P, Papp J; The Hungarian IBD Study Group, Tordai A, Andrikovics H: ATG16L1 and IL23 receptor (IL23R) genes are associated with disease susceptibility in Hungarian CD patients., Dig Liver Dis. 40(11):867-73, 2008
Pappalardo E, Caccia S, Suffritti C, Tordai A, Zingale LC, Cicardi M.: Mutation screening of C1 inhibitor gene in 108 unrelated families with hereditary angioedema: Functional and structural correlates, Mol Immunol. 45(13):3536-44, 2008
Szamosi T, Lakatos PL; The Hungarian IBD Study Group, Szilvasi A, Lakatos L, Kovacs A, Molnar T, Altorjay I, Papp M, Szabo O, Satori A, Tulassay Z, Miheller P, Horvath HC, Papp J, Tordai A, Andrik: The 3'UTR NFKBIA Variant Is Associated with Extensive Colitis in Hungarian IBD Patients., Dig Dis Sci. 54(2):351-9., 2008
Andrikovics H, Meggyesi N, Szilvasi A, Tamaska J, Halm G, Lueff S, Nahajevszky S, Egyed M, Varkonyi J, Mikala G, Sipos A, Kalasz L, Masszi T, Tordai A: HFE C282Y Mutation as a Genetic Modifier Influencing Disease Susceptibility for Chronic Myeloproliferative Disease, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 18(3):929-34., 2009
Meggyesi N, Bors A, Szilvasi A, Lueff S, Batai A Adam E, Kozma A, Halm G, Nahajevszky S, Kapas B, Csukly Z, Lovas N, Remenyi P, Masszi T, Tordai A Andrikovics H: Major causes of imatinib resistance in chronic myelogenous leukemia: BCR-ABL linase domain mutations and clonal evolution., Eur J Hum Genet 2008; 16(Suppl. 2) P04.091 (p212)., 2008
Szilvasi A, Andrikovics H, Pongracz E, Kalina A, Komlosi Z, Klein I, Tordai A: Frequencies of four ABCG8 polymorphisms in patients with ischaemic vascular diseases., Eur J Hum Genet 2008; 16(Suppl. 2) P06.002 (p288)., 2008
Brandstätter A, Egyed B, Zimmermann B, Tordai A, Padar Z, Parson W.: Mitochondrial DNA control region variation in Ashkenazi Jews from Hungary, Forensic Sci Int Genet. 2(1):e4-6., 2008
Andrikovics H, Meggyesi N, Bors A, Halm G, Nahajevszky S, Lueff S, Batai R, Remenyi P, Masszi T, Tordai A.: High resolution melting analysis for rapid detection of BCR-ABL kinase domain mutations in chronic myelogenous leukemia patients with imatinib resistance., Haematologica/The Hematology Journal 94(s2):490(#1221), 2009
Mátrai Z, Andrikovics H, Szilvási A, Bors A, Tordai A, Ádám E, Kozma A, Karászi É, László Á, Bátai Á, Halm G, Sipos A, Masszi T.: Lipoproteinlipáz-mRNS meghatározása krónikus Lymphoid Leukaemiában – tapasztalatok egy prognosztikus markerrel., Hemat Transzf. 2009 42: [Suppl.1.], 45, 2009
Bors A, Andrikovics H, szilvási A, Marosi A, Hajdú K, Nemes L, Tordai A.: VIII. és IX. alvadási faktor gének genetikai analízise haemophilia A-s és B-s betegekben., Hemat Transzf. 2009 42: [Suppl.1.], 62, 2009
Nahajevszky S, Andrikovics H, Bors A, Meggyesi N, Ádám E, Kozma A, Lueff S, Lovas N, Sipos A, Várkonyi A, Mátrai Z, Tordai A, Masszi T.: Molekuláris genetikai prognosztikai tényezők kimutatása akut myeloid leukaemiában., Hemat Transzf. 2009 42: [Suppl.1.], 49, 2009
Papp M, Foldi I, Altorjay I, Palyu E, Udvardy M, Tumpek J, Sipka S, Korponay-Szabo IR, Nemes E, Veres G, Dinya T, Tordai A, Andrikovics H, Norman GL, Lakatos PL.: Anti-microbial antibodies in celiac disease: trick or treat?, World J Gastroenterol. 15(31):3891-900, 2009
Köblös G, Andrikovics H, Prohászka Z, Tordai A, Váradi A, Arányi T.: The R1141X loss-of-function mutation of the ABCC6 gene is a strong genetic risk factor for coronary artery disease, Genet Test Mol Biomarkers. 2010 Feb;14(1):75-8., 2010
de Boussac H, Ratajewski M, Sachrajda I, Koblos G, Tordai A, Pulaski L, Buday L, Varadi A, Aranyi T.: The ERK1/2 - hepatocyte nuclear factor 4{alpha} axis regulates the human ABCC6 gene expression in hepatocytes, J Biol Chem. 2010 Jul 23; 285(30):22800-8., 2010
Andrikovics H, Nahajevszky S, Koszarska M, Meggyesi N, Bors A, Halm G, Lueff S, Lovas N, Matrai Z, Csomor J, Rasonyi R, Egyed M, Varkonyi J, Mikala G, Sipos A, Kozma A, Adam E, Fekete S, Masszi T, Tordai A.: JAK2 46/1 haplotype analysis in myeloproliferative neoplasms and acute myeloid leukemia., Leukemia. 2010 Sep 2., 2010
Andrikovics H, Nahajevszky S, Koszarska M, Meggyesi N, Bors A, Halm G, Lueff S, Lovas N, Matrai Z, Csomor J, Rasonyi R, Egyed M, Varkonyi J, Mikala G, Sipos A, Kozma A, Adam E, Tordai A, Masszi T.: Germline homozygosity for JAK2 46/1 haplotype is a risk factor of developing primary or post-polycythemia vera/essential thrombocythemia myelofibrosis., Haematologica/The Hematology Journal 95(s2):408(#984)., 2010
Meggyesi N, Bors A, Halm G, Nahajevszky S, Barta A, Lueff S, Batai R, Remenyi P, Masszi T, Fekete S, Ujj Gy, Tordai A, Andrikovics H.: Analysis of BCR-ABL kinase domain mutations in Hungarian patients with imatinib resistant chronic myeloid leukemia and Philadelphia positive acute lymphoblastic leukemia, Haematologica/The Hematology Journal 95(s2):538(#1327), 2010
Szilvási A, Andrikovics H, Pongrácz E, Kalina A, Komlósi Z, Klein I, Tordai A: Frequencies of Four ATP-Binding Cassette Transporter G8 Polymorphisms in Patients with Ischemic Vascular Diseases, Genet Test Mol Biomarkers 14(5):667-72., 2010
Meggyesi N, Kiss LS, Koszarska M, Bortlik M, Duricova D, Lakatos L, Molnar T, Leniček M, Vítek L, Altorjay I, Papp M, Tulassay Z, Miheller P, Papp J, Tordai A, Andrikovics H, Lukas M, Lakatos PL: NKX2-3 and IRGM variants are associated with disease susceptibility to IBD in Eastern European patients, World J Gastroenterol 16(41):5233-40., 2010
Nahajevszky S, Andrikovics H, Batai A, Adam E, Bors A, Csomor J, Gopcsa L, Koszarska M, Kozma A, Lovas N, Lueff S, Matrai Z, Meggyesi N, Sinko J, Sipos A, Varkonyi A, Fekete S, Tordai A, Masszi T: The prognostic impact of germline 46/1 haplotype of Janus kinase 2 in cytogenetically normal acute myeloid leukemia, Haematologica 96(11):1613-8., 2011
Meggyesi N, Kozma A, Halm G, Nahajevszky S, Bátai A, Fekete S, Barta A, Ujj G, Lueff S, Sipos A, Adám E, Bors A, Reményi P, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H: Additional Chromosome Abnormalities, BCR-ABL Tyrosine Kinase Domain Mutations and Clinical Outcome in Hungarian Tyrosine Kinase Inhibitor-Resistant Chronic Myelogenous Leukemia Patients, Acta Haematol 127(1):34-42., 2011
Meggyesi N, Kalmár L, Fekete S, Masszi T, Tordai A, Andrikovics H: Characterization of ABL exon 7 deletion by molecular genetic and bioinformatic methods reveals no association with imatinib resistance in chronic myeloid leukemia, Med Oncol 2011 Oct 30. [Epub ahead of print], 2011

 

Events of the project

 
2015-01-28 13:38:43
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Országos Vérellátó Szolgálat (Országos Vérellátó Szolgálat), Új kutatóhely: (Országos Vérellátó Szolgálat).
Back »