A felsőoktatás és felnőttképzés szerepe a regionális átalakulásban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69160
típus K
Vezető kutató Kozma Tamás
magyar cím A felsőoktatás és felnőttképzés szerepe a regionális átalakulásban
Angol cím The role of higher and adult education in the regional change
magyar kulcsszavak felsőoktatás, felnőttoktatás, regionális átalakulás
angol kulcsszavak higher education, adult education, regional change
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Pusztai Gabriella
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 7.233
FTE (kutatóév egyenérték) 0.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
1 Ez a kutatás a föltárja és elemzi a harmadfokú képzés (felsőoktatás) hatását a regionális átalakulására Közép-Európa kitüntetett térségeiben a rendszerváltozás nyomán. Ehhez a következő föladatokat fogalmaztuk meg:
• a képzések iránti igények átalakulásának statisztikai-összehasonlító vizsgálata egy kiválasztott határközi térségben; • az új felsőoktatási törekvések (intézményi, helyi és regionális „oktatáspolitikák”) föltárása és nyomon követése; • a gazdasági átalakulás és a felnőttképzés összefüggéseinek föltárása és különbségeinek összehasonlítása.
2 Azokra a korábbi kutatásainkra alapozódik, amelyekben – OTKA, valamint NKFP támogatással – a kisebbségi és a határmenti oktatás helyzetét tártuk föl. A jelen kutatásban a következő problémákat tanulmányozzuk: • Kibontakozóban vannak-e határokon átnyúló regionális felsőoktatási terek? • Hozzájárul-e a felsőoktatás a hátrányos helyzetű térségek gazdasági fölzákóztatásához? • Hozzájárul-e a felsőoktatás egy regionális identitás kialakításához? • Összekapcsolódik-e a felnőttképzés a lemaradó térségek felsőoktatási kísérleteivel (regionális tanulási terek)?
3 E problémák tranulmányozása közben a következő megközelítéseket fogjuk használni: • összehasonlító pedagógiai és oktatáspolitikai megközelítések (a kiválasztott határközi térség adottságainak megfelelően); • oktatásökológiai (oktatásföldrajzi) megközelítések (a térség népességmozgásának tanulmányozásában); • nevelésszociológiai megközelítések (az egyes intézmények hallgatóinak és oktatóinak vizsgálataiban).
angol összefoglaló
1 This project aims to describe and analyze the contribution of tertirary and higher education (THE) to the economic turns and political transitions of their local and regional societies during the 1990s in Central Europe (CE). Four research objectives are formulated:

• to describe and compare the changing demands for THE under economic and political transitions in one specific (cross-border) region;
• to analyze and compare the THE policies and institutional supplies in the given case;
• to investigate and compare the contribution of lifelong learning (LLL) to the regional (cross-border) transition.

2 On the basis of the earlier research (supported by OTKA and NKFP) the following problems are studied:

• Does higher education expansion create cross-border learning areas?
• How does THE contribute to regional development with its professional and vocational services?
• How does THE contribute to the regional transformation with its academic and cultural services?
• Does economic transformations create regional needs for LLL ?

3 Three approaches are combined.

• The comparative approach (comparative education)
• The socio-ecological approach (educational ecology)
• The cross-cultural approach (sociology and anthropology of education)

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A TERD-kutatás (Tertiary Education and Regional Development) eredményei – kiinduló kérdései sorrendjében - a következők: • A HF-intézmények (harmadfokú képzés és felsőoktatás) a vizsgált térségek gazdasági fölzárkózásához nem közvetlenül járulnak hozzá, hanem közvetett módon – azzal, hogy megalapoznak egyfajta „kreativ létet” (értelmiségi létet). A HF intézményeknek ez a hatása nem vagy csak nehezen választható el a közvetlenül gazdasági hatástól (pl. szakképzés); azokkal összefonódik, egymást erősítik, együttesen érvényesülnek. (A kutatás alapján vitatjuk a leszűkítő értelmezést.). • A vizsgált régiókban határokon átnyúló regionális felsőoktatási terek vannak kibontakozóban (pl. Debrecen – Nagyvárad; Nyíregyháza – Beregszász stb.). Ez a kibontakozás azonban az EU csatlakozással nem gyorsult, hanem éppenséggel lelassult (a nemzeti HF rendszerek megszilárdulása, illetve a schengeni határok miatt). • A HF intézmények határozottan hozzájárulnak egyfajta regionális identitás kialakulásához; különösen ott, ahol többféle identitástudat erősíti egymást (pl. egyházi és nemzetiségi, nyelvi és kommunikációs, családi és foglalkozási). A folyamat azonban hosszabb távon érzékelhető csak. • A felnőttoktatás a lemaradó térségek HF kezdeményezéseit nem annyira kiegészíti – mint kiindulásul föltételeztük -, hanem inkább helyettesíti. Azonban mindenképpen a HF intézmények bázisára épül. Részletek: http://terd.unideb.hu/
kutatási eredmények (angolul)
The TERD project aimed to describe and analyze the contribution of tertiary and higher education (T&HE) to the economic turns and political transitions of their local and regional societies during the 1990s in Central Europe (CE). Having stated the overarching aim, four research objectives have been formulated:  to compare specific transitory regions in CE countries with regard to their T&HE institutions and policies;  to describe and compare the changing demands for T&HE under economic and political transitions in one specific (cross-border) region;  to analyze and compare T&HE policies and institutional supplies in the given case;  to investigate and compare the contribution of lifelong learning (LLL) to the regional (cross-border) transition.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69160
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kozma Tamás - Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete, Debrecen, CHERD-Hungary /Régió és Oktatás sorozat VII. kötet/, 2010
Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus, Debrecen, CHERD-Hungary, 2010
Kozma Tamás - Pataki Gyöngyvér (szerk.): Kisebbségi felsőoktatás a Bologna-folyamatban, Debrecen, CHERD /Régió és Oktatás sorozat VIII. kötet/ (megjelenés alatt), 2010
Teperics Károly: A debreceni oktatás területi kapcsolatainak történelmi előzményei, pp. 61-83. In: Föld és ember 2009/1-2., 2009
Pusztai Gabriella: Intézményi hozzájárulás egy hátrányos helyzetű felsőoktatási térség hallgatóinak tanulmányi eredményességéhez., In Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen, 25-33. pp., 2010
Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán: Graduating Students’ Participation in Adult Education, In Practice and Theory in Systems of Education (megjelenés alatt), 2010
Szolár Éva: A romániai felsőoktatás átalakulása 1989/90 után., In Bajusz Bernadett és mtsai (2009, szerk.): Professori Salutem. Debrecen: CHERD. 327-333., 2009
Kozma Tamás: „Felnőttek a felsőoktatásban.”, In: Zrinszky L. ed. 2010 Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2007. Budapest: Gondolat, pp. 99-106. Társszerző: Forray R Katalin, 2010
Kozma Tamás: "Kisebbségi intézmények - egy évtized múlva.", In: Juhász E ed 2010 Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és Oktatás V. Debrecen: CHERD, pp. 10-14, 2010
Kozma Tamás: "Expanzió: Tények és előrejelzések, 1983-2020", EDUCATIO 2010, 19, 1: 7-18, 2010
Kozma Tamás: „Meddig terjed a felsőoktatás?”, In: Berács J et al (eds.) (2009): Magyar felsőoktatás 2008. NFKK Füzetek 1. Budapest: Corvinus Egyetem pp. 38-50. ISBN978-963-503-395-9, 2009
Kozma Tamás: „Change agents in East/Central Europe.”, In: Tjeldvoll A, Nagy P T et al eds 2006, Balkan Higher Education Challenged to Change. Studies in Educational Management Research 19. Oslo: Centre for Educational Manage, 2007
Bacskai Katinka: Középfokú egyházi oktatás felvidéken., Mester és tanítvány 19/2008. 81-88., 2008
Hollósi Hajnalka: A magyar nyelvű felsőoktatás helyzete Szatmárnémetiben, Mester és Tanítvány, 19.sz., 2008
Hollósi Hajnalka: Der Zustand des (ungarischen) Minderheitshochschulgewesens in Szatmárnémeti,, Grotius 2008. Sept., 2008
Hollósi Hajnalka: Felsőoktatási intézmények nemzetközi és hazai rangsora, Mester és tanítványai 2008. November, 20. szám, 2008
Hollósi Hajnalka: Kisebbségi (magyar) felsőoktatás helyzete Szatmárnémetiben, Új Pedagógiai Szemle LVIII. évfolyam 1. szám, 2008
Hollósi Hajnalka: Kisebbségi oktatáspolitika, Napút. IX. évfolyam 4. szám, 2008
Juhász, Erika: Local Religious Communities and Organizations in Central and Eastern Europe as Venues for Adult Education In: Pusztai Gabriella (eds.): Régió és oktatás IV. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe, Center of Higher, Education Research and Decelopment, Debrecen, 2008
Kozma Tamás: IIEP's Contribution to the Transformation in Hungary: A Personal Account, http://iiep.unesco.org/?id=653&, 2008
Kozma Tamás: Politikai rendszerváltozás és felsőoktatási reform. A Bologna-folymat Közép-Európában., Budapest: Új Mandátum, 2008
Szolár Éva - hausmann Alice: A Partiumi Keresztény Egyetem, pp. 51-64. in: Mester és tanítvány, 2008/3, 2008
Kozma Tamás-Pusztai Gabriella: Felsőoktatási együttműködések a Partiumban, http://dragon.unideb.hu/nevtud/Oktodolg/Kozma Tamas/doc/felso egyuttmuk.pdf, 2008
Pusztai Gabriella - Szabó Péter Csaba: A bolognai folymat recepciója Magyarországon., pp. 68-85. In: Kozma Tamás-Rébay Magdolna (szerk.) A Bologna-Folyamat Közép Európában, Új Mandátum, 2008
Szolár Éva: Randszerváltoztatás a felsőoktatásban és egy kisebbségi egyetem regionális önértelmezése a Partiumban., Kozma, T. (eds.): A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban. CHERD, Debrecen., 2008
Teperics Károly: A Debreceni Református Kollégium történelmi vonzáskörzete, pp. 165-171. In: Süli-Zakar I. (szerk.): A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európa keleti perifériáján Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
Teperics Károly: Educational co-operations along the Hungarian-Romanian-Ukrainian border, pp. 37-49. In: G, Delanty-D, Pantea-K, Teperics (eds.) Europe from Exclusive Borders to Inclusive Frontiers, Eurolimes, Volume 4, Oradea-Debrecen, 2007
Kozma Tamás: Felsőfokú oktatás és regionális átalakulás – A „Partium” esete, In Felsőoktatási Műhely, 2010/I. 99-106. pp, 2010
Teperics Károly: A Debreceni Református Kollégium történelmi vonzáskörzete., In.: Süli-Zakar I. (szerk.): A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európa keleti perifériáján, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen pp. 165-171, 2007
Ceglédi Tímea - Németh Nóra Veronika: Az oktatáson innen, a "Partiumon" túl, Educatio, 18. évf. 4. sz. / 2009, 557-660. o., 2009
Kozma Tamás: Kié a rendszerváltás?, Educatio, 18. évf. 4. sz. / 2009, 423-435. o., 2009
Seres Edina - Török Ágnes: Az alapképzés eredményei és hasznosíthatósága a hallgatók szemszögéből, Educatio 2010/3, megjelenés alatt., 2010
Seres Edina: A BA/BSc végzettség hasznosíthatósága a továbbtanulásban és a munkaerő-piacon, Debreceni Szemle, 2010. második fele (megjelenés alatt), 2010
Szolár Éva: Az európai felsőoktatás átalakulása és a Bologna-folyamat céljai., Iskolakultúra, 2009/9. 95-119., 2009
Szolár Éva: A Bologna-folyamat kritikai fogadtatása a felsőoktatás-kutatás irodalmában., Magyar Pedagógia, 2009/2. 147-167., 2009
Szolár Éva: New Opportunities, Old Challenges: The Romanian Denominational Higher Education in the Bologna Process, Christian Higher Education, 2010/2. 124-150., 2010
Barta Szilvia: STUDENTS' MORAL AWARENESS AND RELIGIOUS PRACTICE - THE OUTCOMES OF AN INTERREGIONAL RESEARCH., In Gabriella, Pusztai (ed): RELIGION AND HIGHER EDUCATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. 2010. CHERD-Hungary, Debrecen., 2010
Kozma Tamás: „Kisebbségi intézmények a Bologna-folyamatban.”, In: Kozma T, Perjés I eds 2009. Új kutatások a neveléstudományokban, pp. 210-21. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottsága, 2009
Németh Nóra Veronika: Művelődés és szórakozás? Alapképzéses hallgatók kultúra-fogyasztási szokásai egy határmenti régióban., In: Forray Katalin - Juhász Erika (szerk.) (2009): Nonformális - informális - autonóm tanulás. Debreceni Egyetem. (312-319 p.), 2009
Juhász Erika: Felnőttképzés és regionalitás – egy kutatás margójára., In Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen, CHERD, 33-39. p., 2010
D. Farkas Csilla: A Partiumi Keresztény Egyetem oktatáspolitikai diszkurzusa. In. (ed) Kozma Tamás: Régió és oktatás., Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 147-158. p., 2006
Kozma Tamás - Rébay Magdolna (eds.): The Bologna-process in the Mew EU Countries., European Education 27,3, 2008
Kozma Tamás - Juhász Attila: Minőségbiztosítás a bolognai folyamatban, Educatio 17, 1:51-63, 2008
Kozma Tamás - Rébay Magdolna (szerk.): A Bologna-folymat Közép Európában, Új Mandátum, 2008
Nagy Péter Kristóf: Számítógép által közvetített közléskapcsolat és internetes tájékozódási technikák fiatal felnőttek életvitelében és tanulmányi szokásaikban., A tudásteremtő fakultás eredményei - Inventárium (szerk.: Galó M., Kiss L.A., Kukla K., N. Szabó J.), Nyíregyháza, 2008
Pusztai Gabriella - Szabó Péter Csaba: The Bologna Process as a Trojan Horse.: Restructuring the Higher Education in HUngary., pp. 85-102. In: Europoean Education (40.) 2., 2008
vissza »