Az emésztőrendszeri peptikus fekély kialakulása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69172
típus K
Vezető kutató Tulassay Zsolt
magyar cím Az emésztőrendszeri peptikus fekély kialakulása
Angol cím Development of gastrointestinal peptic ulcer
magyar kulcsszavak peptikus fekély
angol kulcsszavak peptic ulcer
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Győrffy Balázs
Herszényi László
Molnár Béla
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 19.956
FTE (kutatóév egyenérték) 0.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az emésztőrendszeri peptikus fekélyek kialakulásában a Helicobacter pylori fertőzés és a nem szteroid gyulladásgátló (NSAID) a legfőbb patogenetikai tényezők. Az időskori óriásfekély külön entitást képez. Az időskorban megjelenő óriásfekélyek jelentős részében ugyanis a két döntő patogenetikai tényező hatása nem bizonyítható egyértelműen. Felvetődik a genetikai tényezők, az időskori nyálkahártya epithelium változó regenerációja a parietális sejttömeg mértéke és a különböző gyógyszermetabolizmus szerepe is. A peptikus fekélyek molekulárisbiológiai háttere nagyrészt tisztázatlan. A fekélybetegséghez társuló mRNS szintű vizsgálatok további adatokat nyújthatnának az emberi gyomornyálkahártya különböző eltéréseinek kialakulásához.
Vizsgálataink célja az, hogy az emésztőrendszeri nyálkahártya peptikus károsodásában szerepet játszó molekulárbiológiai tényezőket vizsgáljuk. Erre az endoszkópos vizsgálat során nyert biopsziás minta mRNS expressziós mintázata nyújthatna lehetőséget. A következő kérdések megválaszolását tűzzük ki célul: 1. kimutatható-e olyan molekulárbiológiai eltérés, amely a Helicobacter pylori fertőzésre való érzékenységet mutatja. 2. Az NSAID okozta gyomornyálkahártya eltérések hátterében milyen sejtfunkciós eltérések mutathatók ki. 3. A különböző életkorban (gyermek, fiatal, felnőtt, időskor) talált peptikus eltérések molekulárisbiológiai változásának összehasonlítása. Kérdés, hogy az öregedés folyamatában változik-e az mRNS működése, amely az elváltozások kialakulására hajlamosít. 4. Összehasonlítjuk a peptikus eltérések teljes genom mRNS expressziós profilját a szabályos gyomornyálkahártya mRNS mintázatával.
angol összefoglaló
The Helicobacter pylori infection and the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are the major pathogenetic factors in the pathogenesis of peptic ulcers in the GI tract.
The giant ulcer of the elderly is considered as a distinct entity. The effect of these principal pathogenetic factors can not be definitely proven in giant ulcers occurring in the elderly. Genetic factors, altered regeneration of the mucosal epithelium in older patients, volume of parietal cell mass and the changes in drug metabolism might be taken into consideration for the explanation. The overwhelming majority of the molecular biological background is still to be clarified. Investigations at mRNA level in peptic ulcer disease might provide further data to the pathogenesis of the different lesions of the human gastric mucosa (clues to the understanding of the pathogenesis of the different lesions of the human gastric mucosa).
The purpose of this study is to investigate the molecular biological factors that play a role in the peptic damage of the gastrointestinal mucosa. Therefore the analysis of mRNA expression patterns of biopsy samples taken at the endoscopy evaluation might be considered. We aimed to address the questions as follows: 1. If a molecular biological alteration that labels the susceptibility for Helicobacter pylori infection could be detected. 2. Cellular dysfunction in NSAID associated gastric mucosa lesions. 3. Comparison of molecular biological changes in different ages (child, young adulthood, adult, elderly). If there is an alteration in the mRNA function throughout the process of ageing that would increase (the susceptibility of the occurrence) / (risk) of the abnormalities. 4. We compare the whole genome mRNA expression profile in peptic (ulcer) disease with that of the normal (gastric mucosa).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A H. pylori fertőzés nem befolyásolja a szérum CgA- és gasztrinszintet, míg a hosszú távú PPI-kezelés mindkét paraméter növekedéséhez vezet. A veseátültetés után a gyomorfekélyek gyakorisága nagyobb az általános populációban jellemzőnél. A legkritikusabb időszak az átültetést követő első 3 hónap. Az NKX2-3 és az IRGM gyulladásos bélbetegségre (IBD) való hajlamot jelző lókuszok a kelet-európai populációban. A femorális csontsűrűség-értékek IBD-ben szignifikánsan kisebbek, mint IBS-ben. A csökkent csontsűrűség a mikroszkópos colitisben is jellemző. A proliferáció/apoptózis arány (PAR) nő a colorectális adenoma-carcinoma szekvencia során, amellyel az oszteopontin (OPN) szint pozitívan korrelál. A PAR és OPN szint segíthet a rákképződés fázisainak azonosításában. Az MMP9 szint magasabb colitis ulcerosában (UC) a nem-IBD colitis és a kontroll csoporthoz képest. Az MMP9 fokozott kifejeződése összefügg a gyulladás súlyosságával UC-ben és szerepet játszhat a hámkárosodásban. Az IBD perifériás vér alapú elkülönítése a nem-IBD colitis-től lehetséges teljes genom expressziós profilozással. A nyiroksejt aggregátumok körüli kripták hámjában emelkedett CD45-, csontvelői eredetű sejtszám arra utal, hogy ezek a sejtek részt vesznek a hámregenerációban, a nyiroksejt aggregátum vándorlásuk köztes állomása lehet. 3g mesalazine hatékonyabb, mint 9mg budesonide aktív UC remissziójának elérésében. A 9mg budesonide terápia hatékonyabb, mint a 4,5g mesalamine kezelés enyhe-mérsékelt CD-ben.
kutatási eredmények (angolul)
H. pylori infection do no affect serum CgA and gastrin levels, while both parameters increase under long-term PPI treatment. The frequency of gastric ulcers is higher after kidney transplantation than in the general population. The most vulnerable period is the first 3 months. NKX2-3 and IRGM are susceptibility loci for inflammatory bowel disease (IBD) in Eastern European patients. Femoral bone density values are significantly lower in IBD than in IBS. Decreased bone density is also typical in microscopic colitis. The proliferation/apoptosis ratio (PAR) gradually increases in the colorectal adenoma-carcinoma sequence, osteopontin (OPN) level positively correlates with it. PAR and OPN level can help to identify the stages of carcinogenesis. MMP9 level increases in ulcerative colitis (UC) compared to non-IBD colitis and controls. Elevated MMP9 expression is associated with severity of infammation in UC and may play a role in epithelial damage. Peripheral blood based discrimination of IBD from non-IBD colitis can be done by whole genomic expression profiling. Elevated number of intraepithelial CD45- bone marrow-derived cells at lymphoid aggregates suggests that these cells play a role in epithelial regeneration and lymphoid aggregates serve as their migration route. 3g mesalazine granules are superior to 9mg budesonide for achieving remission in active UC. Budesonide 9 mg is at least as effective as mesalamine 4.5 g in patients with mildly to moderately active CD.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69172
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Molnár B., Szőke D., Ruzsovics A., Tulassay Zs.: Significantly elevated Helicobacter pylori density and different genotype distribution in erosions as compared with normal gastric biopsy specimen detected by quantitativ, Eur J Gastroenterol Hepatol, 2008
Galamb O., Sipos F., Molnár B., Szőke D., Spisak S., Tulassay Zs.: Evaluation of malignant and benign gastric biopsy specimens by mRNA expression profile and multivariate statistical methods, Cytometry B Clin Cytom, 2007
Galamb O., Győrffy B., Sipos F., Dinya E., Krenács T., Szőke D., Spisák S., Solymosi N., Németh AM., Juhász M., Molnár B., Tulassay Zs.:: Helicobacter pylori and antrum erosion specific gene expression patterns: the discriminative role of CXCL13 and VCAM1 transcripts, Helicobacter, 2008
Szőke D., Molnár B., Solymosi N., Sipos F., Galamb O., Győrffy A., Tulassay Zs.:: The RR genotype of codon 72 of p53 gene reduces the development of intestinal metaplasia, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, 2008
Szőke D., Molnár B., Solymosi N., Klausz G., Gyulai Z., Tóth B., Mándi Y., Tulassay Zs.: On the T-251A polymorphism of IL-8 relating to the development of histological gastritis and on the G-308A polymorphism of TNF-a realting to the development of macroscopi, Eur J Gastroenterol Hepatol, 2008
Szőke D, Molnár B, Solymosi N, Rácz K, Gergics P, Blaskó B, Vásárhelyi B, Vannay Á, Mándy Y, Klausz G, Gyulai Zs, Galamb O, Spisák S, Hutkai B, Somogyi A, Berta K, Szabó A, Tulassay T, Tulassay Zs: Polymorphisms of early uremic complications in diabetic patients: result of a DNA resequencing array study, Int J Mol Med, 2009
István Pregun, István Hritz, Zsolt Tulassay, László Herszényi: Peptic Esophageal Stricture: Medical Treatment, Digestive Diseases, 2009
István Pregun, Tamás Bakucz, jános Banai, , László Molnár, Gábor pavlik, István Altorjay, Péter orosz, László Csernay, Zsolt Tulassay, László Herszényi: Gastroesophageal Reflux Disease: Work- Related Disease?, Digestive Diseases, 2009
László Herszényi, István Pregun, Zsolt Tulassay: Diagnosis and Recognition of Early Esophageal Neoplasia, Digestive Diseases, 2009
Pregun István, Herszényi László, Juhász Márk, Miheller Pál, Patócs Attila, Rácz Károly, Tulassay Zsolt: A szérum kromogranin a szint változásának dinamikája protonpumpa-gátlók hatására, Magyar Belorvosi Archívum, 2010
Zsolt Tulassay, Manfred Stolte, Lars Engstrand, Eugeniusz Butruk, Peter Malfertheiner, Petr Dite, Konstantin Thcernev, Benjamin C.Y. Wong, Mattis Gottlow, Stefan Eklund, Michael Wrangstadh, László Herszényi, Péter Nagy: Scandinavian jounal of Gastroenterology, Scand J of GE, 2010
Márk Juhász, László Herszényi, Zsolt Tulassay: Currend standings of the proton pump inhibitor and clopidogrel co-therapy: review on an Evolving Field with the eyes of the gastroenterologist, Scand J of GE, 2009
Zsolt Tulassay, László Herszényi: Gastric mucosal defense and cytoprotection, Best Practice &Research Clinical Gastroenterology, 2010
Telkes G, Peter A, Tulassay Z, Asderakis A.: High frequency of ulcers, not associated with Helicobacter pylori, in the stomach in the first year after kidney transplantation, Nephrol Dial Transplant. 2011 Feb;26(2):727-32., 2011
Lakatos G, Sipos F, Miheller P, Hritz I, Varga MZ, Juhász M, Molnár B, Tulassay Z, Herszényi L.: The Behavior of Matrix Metalloproteinase-9 in Lymphocytic Colitis, Collagenous Colitis and Ulcerative Colitis., Pathol Oncol Res. 2011 Jun 16., 2011
Valcz G, Krenács T, Sipos F, Patai AV, Wichmann B, Leiszter K, Tóth K, Balogh Z, Csizmadia A, Hagymási K, Masszi T, Molnár B, Tulassay Z.: Lymphoid aggregates may contribute to the migration and epithelial commitment of bone marrow-derived cells in colonic mucosa., J Clin Pathol. 2011 Sep;64(9):771-5., 2011
Sipos F, Galamb O, Wichmann B, Krenács T, Tóth K, Leiszter K, Muzes G, Zágoni T, Tulassay Z, Molnár B.: Peripheral blood based discrimination of ulcerative colitis and Crohn's disease from non-IBD colitis by genome-wide gene expression profiling., Dis Markers. 2011;30(1):1-17., 2011
Sipos F, Leiszter K, Tulassay Z.: Effect of ageing on colonic mucosal regeneration., World J Gastroenterol. 2011 Jul 7;17(25):2981-6., 2011
Valcz G, Krenács T, Sipos F, Leiszter K, Tóth K, Balogh Z, Csizmadia A, Muzes G, Molnár B, Tulassay Z.: The role of the bone marrow derived mesenchymal stem cells in colonic epithelial regeneration., Pathol Oncol Res. 2011 Mar;17(1):11-6., 2011
Tromm A, Bunganič I, Tomsová E, Tulassay Z, Lukáš M, Kykal J, Bátovský M, Fixa B, Gabalec L, Safadi R, Kramm HJ, Altorjay I, Löhr H, Koutroubakis I, Bar-Meir S, Stimac D, Schäffeler E, Glasmacher C, Dilger K, Mohrbacher R, Greinwald R; International Budenofalk Study Group.: Budesonide 9 mg is at least as effective as mesalamine 4.5 g in patients with mildly to moderately active Crohn's disease., Gastroenterology. 2011 Feb;140(2):425-434.e1; quiz e13-4., 2011
Pregun I, Herszényi L, Juhász M, Miheller P, Hritz I, Patócs A, Rácz K, Tulassay Z.: Effect of proton-pump inhibitor therapy on serum chromogranin a level., Digestion. 2011;84(1):22-8., 2011
Meggyesi N, Kiss LS, Koszarska M, Bortlik M, Duricova D, Lakatos L, Molnar T, Leniček M, Vítek L, Altorjay I, Papp M, Tulassay Z, Miheller P, Papp J, Tordai A, Andrikovics H, Lukas M, Lakatos PL.: NKX2-3 and IRGM variants are associated with disease susceptibility to IBD in Eastern European patients., World J Gastroenterol. 2010 Nov 7;16(41):5233-40., 2010
Stark J, Zágoni T, Tóth M, Pawel G, Tulassay Zs,: A csontsűrűség vizsgálata irritábilis bél szindrómában, Magyar Balorvosi Archivum 2010, 63. 443-448, 2010
Valcz G, Sipos F, Krenács T, Molnár J, Patai AV, Leiszter K, Tóth K, Solymosi N, Galamb O, Molnár B, Tulassay Z.: Elevated osteopontin expression and proliferative/apoptotic ratio in the colorectal adenoma-dysplasia-carcinoma sequence., Pathol Oncol Res. 2010 Dec;16(4):541-5., 2010
Molnar B, Galamb O, Sipos F, Leiszter K, Tulassay Z.: Molecular pathogenesis of Helicobacter pylori infection: the role of bacterial virulence factors, Dig Dis. 2010;28(4-5):604-8., 2010
Lőrinczy K, Miheller P, Lakatos G, Müllner K, Műzes Gy, Tulassay Zs,: Csökkent csontsűrűség mikroszkópos colitisben, Magyar belorvosi archivum 2010, 63.289-294, 2010
vissza »