The Balkans between past and present - from Hungarian perspective  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
69173
Type K
Principal investigator Szász, Zoltán
Title in Hungarian A Balkán a múlt és a jelen között - magyar szemmel
Title in English The Balkans between past and present - from Hungarian perspective
Keywords in Hungarian Balkán-fogalom, történeti kronológia, EU-bővítés, természeti környezet, gazdaság
Keywords in English the concept of the Balkans, historical chronology, EU enlargement, natural environment, economy
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants Bíró, László
Hornyák, Árpád
Juhász, József
Nagy, Béla
Palotás, Emil
Ritter, László
Sz. Bíró, Zoltán
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-02-29
Funding (in million HUF) 19.700
FTE (full time equivalent) 14.82
state closed project
Summary in Hungarian
A Balkán a múlt és a jelen között – magyar szemmel

Az 1990 utáni, a magyar érdekeket oly közvetlenül érintő balkáni események széleskörű társadalmi, politikai és média visszhangra találtak Magyarországon. A balkáni konfliktusok sokágú összefüggésrendszerét tudományos elemzésnek alávető vizsgálatok azonban nem tudtak kellő lépést tartani evvel az érdeklődéssel. Több intézménynél, igen különböző szervezeti formákban indultak egymástól elszigetelt kisebb-nagyobb kutatások, ezek között azonban csak csekély mértékű együttműködés alakult ki. Ez a koordináció-hiány nemcsak a kutatások hatékonysága szempontjából hátrányos, hanem igencsak megnehezíti az eredmények társadalmi hasznosítását is. Az elmúlt másfél évtized magyar politikai, gazdasági, társadalmi szempontjait mérlegelve, a bontakozó Balkán-kutatások eredményeit áttekintve világosan kirajzolódnak a legfontosabb elvégzendő alapkutatások. E pályázat keretében ezeknek a sürgető alapkutatásoknak egy részét szeretnénk megvalósítani.
Kutatási témakörök
1. Balkán-történeti kronológia készítése az 1878-2004 közötti időszakról.
2. A Balkán az európai nagyhatalmak vonzáskörében. (Tanulmánykötet.)
3. A balkáni EU-bővítés politikai előtörténete. (Tanulmánykötet.)
4. A Balkán természettörténetének valamint a Balkán és a Kárpát-medence közötti természettörténeti kapcsolatok fő jellemzőinek vizsgálata. (Tanulmánykötet.)
5. A Balkán a huszadik századi európai gazdaságban. (Tanulmánykötet.)
Summary
The Balkans between Past and Present – A Hungarian Perspective

Events in the Balkans after 1990 directly affecting Hungarian interests sparked widespread social, political and media feedback in Hungary. Scientific analyses examining the varied interdependencies of the Balkan conflicts, however, could not keep apace with these interests. Research projects on a greater or lesser scale in very different organisational forms were started at a number of institution co-operation among, however, them was minimal. This lack of coordination was not only detrimental to the effectiveness of the research but also hindered the social-political utilization of the results. On the basis of the experiences of the last fifteen years of Hungarian political, economic and social developments and in view of the recent results of Balkan research, the most important research projects that need to be done can be clearly identified. Within the scope of this application, we wish to contribute to these research efforts.The project is divided into five parts:

1. A Chronology of the History of the Balkans (1878-2004)
2. The Balkans and the European Great Powers (Essay Collection)
3. The Polictical History of the EU Enlargement in the Balkans (Essay Collection)
4. Key Issues of the Environmental History of the Balkans (Essay Collection)
5. The Balkans and the 20th century European Economy (Essay Collection)

 

Final report

 
Results in Hungarian
Történeti témájú kutatásaink általános, politikailag is hasznosítható főbb tanulságai: - Délkelet-Európa Magyarország számára biztonságpolitikai, gazdasági és kisebbségvédelmi szempontból egyaránt kiemelt fontosságú térség. Románia és Horvátország stratégiai partnerünk. s a releváns politikai erők mindkét államban nyitottak a Magyarországgal való kooperációra. A Nyugat-Balkánt illetően megalapozott és célszerű a régió valamennyi állama euro-atlanti integrációjának különleges preferenciák nélküli, folyamatos támogatása. Emellett célszerű továbbra is részt vállalni a különféle katonai és politikai missziókban (KFOR, EUFOR/ALTHEA, EULEX) és – gazdasági lehetőségeinkhez mérten – az újjáépítés támogatásában. - Különösen fontos a Szerbiával való hatékony együttműködés, valamint a szerb uniós integráció soron lévő céljának, a tagjelölti státusz elnyerésének (nem feltétel nélküli!) támogatása. - A térség többségi politikusai nagy ellenszenvvel viseltetnek az autonómia gondolatával szemben, az autonómiát az elszakadáshoz vezető út döntő lépésének tekintik. A kisebbségvédelemben ezért különösen fontos az általános emberi jogok tiszteletének és a kisebbségi jogok betartása nemzetközi ellenőrzésének előtérbe állítása. Esélyt látunk arra, hogy a délvidéki magyarság mai számarányánál nagyobb szerepet töltsön be a Vajdaság intézményrendszerében. Így pozitív fejleménynek tekinthető a magyar kisebbségi szempontok figyelembe vétele 2011 végén a restitúciós törvény elfogadása során.
Results in English
The most important politically usable conclusions based on our historical investigations can be summarized as follows: ---South Eastern Europe is a region of exceptional importance for Hungary’s security policy, economy and her policy in protection of Hungarian minorities. Romania and Croatia are Hungary’ strategic partners, influential political forces in both countries are open to cooperation with Hungary. It seems to be appropriate to continuously support the Euro-Atlantic integration of all countries in the West Balkans without any priorities. We suggest to further participate in various military and political missions (KFOR, EUFOR/ALTHEA, EULEX etc.) on the Balkans and - if affordable –in the reconstruction projects. ---Efficient cooperation with Serbia (the most important state in the West-Balkan region) is essential for Hungary that should support (but not unconditionally) Serbia’s accession to the EU. In Hungary’s efforts in the interest of the Hungarian minorities universal human rights and international standards are to be put into the foreground as the majority politicians of the region fear the idea of autonomies. We see a good chance for the Hungarians in the Voivodina to achieve more political influence than their numerical proportion on that territory. The consideration of Hungarian minority interests in preparing the Serbian restitution law of 2011 is a most promising development.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69173
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bíró László: Die Sowjetunion und die jugoslawisch-ungarischen Beziehungen 1956., In:Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende.Verl. der Österr. Akad. der Wiss., pp. 241-256., 2007
Bíró László: Koszovó a jugoszláv államban (1918–1991), In:Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. Budapest, Hungarovox, pp. 325-334., 2008
Bíró László: A centralista kísérlet: a királyi Jugoszlávia berendezkedése., In: Limes, 2008/4. pp, 47–66., 2008
Bíró László: Az Egyesült Államok Nyugat-Balkánnal kapcsolatos elképzeléseiről., In: balkancenter.hu [2010] http://www.balkancenter.hu/pdf/usa_balkan_szbiro.pdf, 2010
Bíró László: A Szerb Kultúrklub és a jugoszláv állam., In: Magyarország és a Balkán a 20. században. Szeged, JATE Press, 2011, pp. 153–168., 2011
Juhász József: Elnökválasztás Szerbiában, http://www.balkancenter.hu/?page=honaphir0801, 2008
Juhász József: Új állam a Balkánon, http://www.balkancenter.hu/?page=honaphir0802, 2008
Bíró László: Választások és kormányalakítás Szerbiában, http://www.balkancenter.hu/pdf/bl_hh0808.pdf, 2008
Miroslav Lajčak (fordította Juhász József): Bosznia ismét mélyponton?, http://www.balkancenter.hu/pdf/bosznia.pdf, 2008
Bíró László: Általános választások Bosznia-Hercegovinában, http://www.balkancenter.hu/pdf/abs2010.pdf, 2010
Juhász József: Koszovó a választások után, http://www.balkancenter.hu/pdf/koszovoi_2011.pdf, 2011
Sz. Bíró Zoltán: Putyin Szlovéniában és Szerbiában, http://www.balkancenter.hu/pdf/Putyin2011_SzB.pdf, 2011
Juhász József (ford., bevez.): Horvát nem-kormányzati szervezetek a Vihar-hadművelet idején elkövetett bűncselekményekről, http://www.balkancenter.hu/pdf/Horvat_NGO_k_a_Viharrol_Juhasz.pdf, 2011
Juhász József - Valki László: Mladics Hágában, http://www.balkancenter.hu/pdf/Mladics_Hagaban_JuhaszValki_Kommentarok2011majus.pdf, 2011
Bíró László: BOSZNIA-HERCEGOVINA A DAYTONI SZERZŐDÉSTŐL A STABILIZÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSIG, http://www.balkancenter.hu/pdf/biro_balkanmint01.pdf, 2008
Juhász József: A szerbiai politikai változások tendenciái 2008-2009-ben, http://www.balkancenter.hu/pdf/juhasz_balkanmint01.pdf, 2008
Juhász József – Miszlai Sándor: A koszovói függetlenség kikiáltásának politikai és gazdasági következményei, http://www.balkancenter.hu/pdf/juhasz-miszlai_balkanmint01.pdf, 2009
Sz. Bíró Zoltán: Oroszország és a Balkán: energetikai dimenzió, http://www.balkancenter.hu/pdf/sz_biro_zoltan_091102.pdf, 2009
Bíró László: Az Egyesült Államok Nyugat-Balkánnal kapcsolatos elképzeléseirıl, http://www.balkancenter.hu/pdf/usa_balkan_szbiro.pdf, 2009
Juhász József: A kisebbségek Tito föderációjában, http://www.balkancenter.hu/pdf/kisebb_juhasz.pdf, 2009
Juhász József: Szerbia 2000 után: belpolitikai áttekintés, http://www.balkancenter.hu/pdf/szerb_bel2000_juhasz.pdf, 2009
Sz. Bíró Zoltán: Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák, http://www.balkancenter.hu/pdf/orosz_gazd_szbiro.pdf, 2009
Stark Tamás: A zsidóság összegyűjtése és táborba szállítása, História 2011/9-10.sz., 41.old., 2011
Srdan Cvetkovic: A leszámolás, "likvidálás" korszaka, 1945-1948., História 2011/9-10.sz., 41.old., 2011
Zoran Janjetovic: Kisebbségi sors a II. világháború végén, História 2011/9-10.sz., 46.old., 2011
Mezei Zsuzsanna: A délvidéki áldozatok adatbázisa mint történeti forrás, História 2011/9-10.sz., 62.old., 2011
Teleki Júlia: Magyar holokauszt, História 2011/9-10.sz., 64.old., 2011
Glatz Ferenc: Nyitás Dél felé, História, 2011/5-6., 2,94. old., 2011
Szeberényi Gábor: Horvátok és országuk a 7-11. században, História 2011/5-6.sz. 3.old., 2011
Bíró László-Ress Imre-Sokcsevits Dénes: A horvátok története (7.század eleje-2011). Kronológia, História 2011/5-6.sz. 3.old., 2011
Zsoldos Attila: "Egész Szlavónia" az Árpádok királyságában, História 2011/5-6.sz. 9.old., 2011
Weisz Boglárka: A nyesttől a kunáig, História 2011/5-6.sz. 13.old., 2011
Teke Zsuzsa: Harc Dalmáciárt a 7-15.században, História 2011/5-6.sz. 15.old., 2011
Pálosfalvi Tamás: Szlavónia a késő középkori Magyar Királyságban, História 2011/5-6.sz.,19. old., 2011
Pálffy Géza: Magyar arisztokraták - horvát nemesek, História 2011/5-6.sz., 24.old., 2011
Varga Szabolcs: Szlavónia a kora újkorban, História 2011/5-6.sz., 29.old., 2011
Soós István: A Horvát-Szlavón Katonai Határőrvidék, História 2011/5-6.sz., 36.old., 2011
Soós István: A magyar államnyelv és a horvátok, História 2011/5-6.sz., 38.old., 2011
Kiss Gy. Csaba: "Nincs még veszve Horvátország", História 2011/5-6.sz., 44.old., 2011
Ress Imre: Horvát-magyar összecsapás és kiegyezés (1848-1868), História 2011/5-6.sz., 46. old., 2011
Ress Imre: Fiume jogállásának ellentmondásai, História 2011/5-6.sz., 52.old., 2011
Sokcsevits Dénes: Horvát polgárosodás, História 2011/5-6.sz., 59.old., 2011
Bíró László: Az elvesztett autonómia, História 2011/5-6.sz., 67.old., 2011
Hornyák Árpád: Az usztasa mozgalom, História 2011/5-6.sz., 75.old., 2011
Hornyák Árpád: Horvátország a "második Jugoszláviában", História 2011/5-6.sz., 76.old., 2011
Juhász József: A függetlenség kivívása és megvédése, História 2011/5-6.sz., 82. old., 2011
Sokcsevits Dénes: Az egymásról alkotott kép, História 2011/5-6.sz., 90.old., 2011
Glatz Ferenc: Történelmi megbékélés, de hogyan?, História 2011/1-2.sz., 2,51.old., 2011
Sipos Péter: Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956-1985, História 2011/1-2.sz., 9.old., 2011
Sz. Bíró Zoltán: Gorbacsov reformjai és Kelet-Közép-Európa, História 2011/1-2.sz., 16.old., 2011
V. L. Muszatov: Gorbacsov politikája és a kelet-közép-európai államok, História 2011/5-6.sz. 22.old., 2011
Eiler Ferenc, Marchut Réka, Tóth Ágnes: Kárpótlás Kelet-Közép-Európában, História 2011/8.sz., 28.old., 2011
Fodor István: Szerbiai levéltári források, História, 2011/9-10.sz., 67.old., 2011
Suppan, Arnold: Út a II. világháborúhoz Kelet-Közép-Európában., História, 2011/9-10.sz., 3.old., 2011
Pál Tibor: Bácska 1918 és 1941 között, História 2011/9-10.sz., 5.old., 2011
Sipos Péter: Jugoszlávia felosztása 1941-ben, História 2011/9-10.sz, 9.old., 2011
Ablonczy Balázs: Teleki Pál dilemmái, História 2011/9-10.sz., 14.old., 2011
Szakály Sándor: A Délvidék visszafoglalása és a magyar katonai vezetés, História 2011/9-10.sz., 18.old., 2011
Sokcsevits Dénes: Egy történelmi zsákutca, História 2011/9-10.sz., 23.old., 2011
Vladimir Geiger: Horvátország embervesztesége, 1941-1944, História 2011/9-10.sz., 28.old., 2011
A. Sajti Enikő: Az újvidéki razzia elő- és utótörténete, História 2011/9-10.sz., 29. old., 2011
Pál Tibor: Bácska 1941 és 1945 között, História 2011/9-10.sz., 35. old., 2011
Pejin Attila: A vajdasági zsidóság, História 2011/9-10.sz., 38.old., 2011
Stefan Troebst: Helyreállítható-e a multietnikus társadalom?, História 2011/9-10.sz., 51.old., 2011
Sz. Bíró Zoltán: Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák, 2., "2000", Budapest, 2010/március, 12-28. old., 2010
Seres Attila: Bukovinai székelyek a Bácskában. Iratok a Szent László Társulat levéltárából., Limes, 2009/3. 155-176. old., 2009
Bíró László: Két autonómiatörvény Szerbiában., http://www.balkancenter.hu/pdf/vajd_kis_aut.pdf. (2010), 2010
Radics Zsolt: Szerbia - tátongó lyuk az egyesült Európa térképén, LIMES 2009/1. pp. 143-166., 2009
Pálosfalvi Tamás: Hatalmi harcok a Horvát-Szlavón bánságban, História 2009/2. pp. 11-13., 2009
Teke Zsuzsa: Zsigmond és Raguza, História 2009/2. pp.17-19., 2009
Rácz Lajos: A Kárpát-medence az Árpád-korban, História 2009/3. pp. 28-32., 2009
Andrásfalvy Bertalan: Élet az ártérben, História 2009/4. pp. 15-17., 2009
Borhi László: A Szovjetunió összeomlása és az USA, História 2009/4. pp. 30-32., 2009
Andrásfalvy Bertalan: Állattartás és erdő az ártérben., História 2009/5-6 pp. 20-22., 2009
Horst Haselsteiner: Zágráb és Belgrád a délszláv államért, História 2009/5-6 pp. 55-57., 2009
Csaplár-Degovics Krisztián: Szerb-albán konfliktus Koszovó területén, História 2009/5-6 pp. 59-63., 2009
Valerij Muszatov: Gorbacsov politikájának metamorfózisa és a szocialista országok, Történelmi Szemle 2009/1.sz. pp. 127-143., 2009
Bíró László: Agrárreform és kolonizáció a királyi Jugoszláviában., Világtörténet 2009/tavasz-nyár, pp. 51-63., 2009
Bíró László: A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság első évei. Részben sikeres integráció-megmaradó különbségek., História,2009/8. pp. 29-32., 2009
Bíró László: Bosznia-Hercegovina a daytoni szerződéstől a stabilizációs megállapodásig., balkancenter.hu, http://www.balkancenter.hu/pdf/montenegro200903.pdf, 2009
Bíró László: Parlamenti választások Montenegróban., balkancenter.hu, http://www.balkancenter.hu/pdf/montenegro200903.pdf, 2009
Ferenc Glatz (szerk.): The European Union, the Balkan Region and Hungary Vol. III., Europa Institut Budapest, 245 p., 2009
Juhász József: 1968 Csehszlovákiában és Jugoszláviában., Bartha E. - Krausz T. (szerk.): 1968 - Kelet-Európa és a világ. L'Harmattan - ELTE 2009, 79-86. old., 2009
Juhász József: Regional Political Conditions of Building Hungarian Contacts., Ferenc Glatz (ed.): The European Union, the Balkan Region and Hungary (Vol. 3.). Budapest, Europa Institut,pp. 93-98., 2009
Juhász József: Hungarian Aspects of the Kosovo Conflict., Ferenc Glatz (ed.): The European Union, the Balkan Region and Hungary (Vol. 3.). Budapest, Europa Institut,pp. 151-156., 2009
Juhász József: A szocialista föderációktól az új nemzetállamokig., Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. Budapest, L'Harmattan-ELTE, 24-36. old., 2009
Juhász József: Isztorija na szluzsbe "sztroitelysztva nacii". T. Kraus-E.M. Varga (red.), Razdumlja-szmena rezsima glazami Vengrov 1989-2009. Moszkva-Budapest, INION-OKM., s. 114-121. (Válogatás az Eszmélet c. folyóirat tanulmányaiból), 2009
Juhász József (társszerző és szerkesztő): Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után., Budapest, L'Harmattan-ELTE, 300 old., 2009
Bíró László: A jugoszláv állam,1918-1939., História Könyvtár. Monográfiák. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 336 old., 2010
Sz. Bíró Zoltán: Moszkva és Washington: új adminisztráció, új lehetőségek?, "Egyenlítő" Budapest, 2009/1.sz.,2-7.old, 2009
Sz. Bíró Zoltán: Kelet-Közép-Európa Moszkvából nézve., "Egyenlítő" Budapest, 2009/7-8.sz.,38-43.o., 2009
Sz. Bíró Zoltán: Oroszország visszatérése: kockázatok és lehetőségek., Külügyi Szemle, 2009/2.,50-64.o., 2009
Sz. Bíró Zoltán: Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák,, "2000", Budapest, 2009/július-augusztus, 32-48.o., 2009
Seres Attila (szerk.): Délvidék 1941-1944. I., Limes, Budapest, 2009/2.sz., 2009
Seres Attila (szerk.): Délvidék 1941-1944.II., Limes, Budapest, 2009/3.sz., 2009
Suppan, Arnold: Forradalmak és államalapítások, 1918 ősze., História, 2009/5-6.sz., 29-34 old., 2009
Suppan, Arnold: Ausztria-Magyarország felbomlása., História, 2009/5-6.sz.; 29 o., 2009
Glatz Ferenc: Szerb-magyar történelmi repertórium., História, 2010/1-2.sz.2;58-61.old., 2010
Takács Miklós: Műemlékek két világ határán., História, 2010/1-2.sz.10-11.old., 2010
Pálosfalvi Tamás: A Brankovicsok a középkori Magyar Királyságban., História, 2010/1-2.sz., 6-9.old., 2010
Varga J. János: I. Lipót 1690-1965. évi kiváltságai., História, 2010/1-2.sz., 12-14.old., 2010
Hajdú Zoltán: A Vajdaság 1910-1920 között, História, 2010/1-2.sz.,30-32.old., 2010
Bíró László: Nemzeti kisebbségek a királyi Jugoszláviában., História, 2010/1-2.sz.,33-36.old., 2010
A. Sajti Enikő: Mit tudunk a "még hidegebb napok"-ról?, História, 2010/1-2.sz.,37-43.old., 2010
Stefano Bottoni: "Majdnem Nyugat" a szomszédban., História, 2010/1-2.sz.,44-47.old., 2010
Ritter László: Titkos háború Magyarország és Jugoszlávia között., História, 2010/1-2.sz.,48-51.old., 2010
Juhász József: A kisebbségek Tito föderációjában., História, 2010/1-2.sz.,52-53.old., 2010
Juhász József: A Vajdaság és az autonómia., História, 2010/1-2.sz.,54-57.old., 2010
R. Várkonyi Ágnes: "A vitéz rácz nemzetnek", História, 2010/4.sz.,28-31.old., 2010
Juhász József: Föderalizmus és nemzeti kérdés - az etnoföderalizmus tapasztalatai Közép- és Kelet-Európában., Gondolat K., Budapest, 221 old., 2010
Juhász József: Tito mint külpolitikus: az elnemkötelezettség és a magyar-jugoszláv kapcsolatok., Bácsország (Szabadka) 53.sz. (2010/2), 9-18. old.X, 2010
Juhász József: Szerbia 2000 után: belpolitikai áttekintés., MKI-Tanulmányok 2010/5. szám, 1-9. old. (Bp 2010, MKI), 2010
Juhász József: Otthonteremtőben a szülőföldön (recenzió Korhecz Tamás könyvéről), Hét Nap (Szabadka) 2010.01.13.X, 2010
szerkesztő: Glatz Ferenc: The European Union, the Balkan Region and Hungary. Vol. 2. Bp., Budapest, 2008
Seress Attila (szerkesztő): Aktuális Balkán., Limes 2008. 4.sz. Székesfehérvár, 2008
Glatz Ferenc: Koszovó és a mi Európai Uniónk. Naplójegyzetek, 1998-2007., História 2007/2.sz. 2-3., 2008
Takács Miklós: Koszovó/Kosova földje a középkorban. A bizánci uralom összeomlása, História 2007/2.sz. pp. 3-6., 2007
Csaplár Krisztián-Seres Attila: Délszláv-albán erőviszonyok az Oszmán Birodalomban, História 2007/2.sz. pp. 11; 13-15;17., 2007
Molnár Antal: Az oszmán Koszovó a 15-18. században, História 2007/2.sz. pp. 6-10., 2007
Juhász József: A koszovói albánok 1991 után. Az albán kiválás lépcsői., História 2007/2.sz. pp. 23-27., 2007
Réti György: Albánia és a koszovói kérdés., História 2007/2.sz. pp. 28-30., 2007
Sz. Bíró Zoltán: Moszkva és Koszovó. Világhatalom hanyatlása és ébredése., História 2007/2.sz. pp. 30-31., 2007
Juhász József: A jugoszláv munkástanácsok, História 2007/4. sz. pp. 22-24., 2007
Sipos Péter: Béketárgyalások és békeszerződések 1946-1947., História 2007/5-6. sz. pp. 3-8., 2007
Glatz Ferenc: Közép-Kelet-Európa államai és a magyar honfoglalás, História 2007/5-6. sz. pp. 30-33;36-41., 2007
Fodor Pál: Írnokok és bürokrácia az Oszmán Birodalomban, História 2008/1. sz. pp. 22-25., 2008
Olajos Terézia: Bizánc a magyar honfoglalás korában., História 2008/2. sz. pp. 14-16., 2008
Tóth Sándor László: A honfoglalás és nemzetközi háttere., História 2008/2. sz. pp. 11-13., 2008
Bíró László: Koszovó a szerb történeti tudatban., História 2008/2. sz. pp. 23-25., 2008
Sz. Bíró Zoltán: Balkán-történet: A "keleti kérdés": orosz olvasatban., História 2008/3. sz. pp. 15-16., 2008
Fodor Pál: A dzsihád "íze". A szent háború az iszlámban és a 14-17. századi Oszmán Birodalomban, História 2008/4-5. sz. pp. 32-35., 2008
Glatz Ferenc: Tisztázás a múltról, megbékélés a jövőért. Román-magyar történészfórum, Bukarest 2008.május 23-24.), História 2008/4-5. sz. pp. 2-4., 2008
Zsoldos Attila: Közös múlt a középkorban, História 2008/4-5. sz. pp. 7-8., 2008
Csorba László: Kora újkor - egyháztörténelem a román-magyar kutatásokban., História 2008/4-5. sz. pp. 9-11., 2008
Szász Zoltán: A nemzetté válás korában. Elkülönülés a magyarságtól., História 2008/4-5. sz. pp. 11-13., 2008
Sipos Péter: 20. század: nagy szembenállás majd nagy hallgatás. A békeszerződések (1920,1947), História 2008/4-5. sz. pp. 14-15., 2008
Szász Zoltán: A magyar-román történészkapcsolatok metamorfózisai., História 2008/4-5. sz. pp.16-17., 2008
Dan Berindei: A magyar emigráció és az Egyesült Fejedelemségek, História 2008/4-5. sz. pp. 21-22;24., 2008
Sz. Bíró Zoltán: Konfliktusok a Kaukázus térségében. 18-20. század., História 2008/8. sz. pp. 3-7, 2008
Glatz Ferenc: Egy szakma "küldetése". A román-magyar történészfórum indítása, 2008.május 23., História 2008/4-5. sz. pp. 5-6., 2008
Demeter Gábor: Montenegró két arca: gazdasági sikerek és belpolitikai válságok (2005-2007), LIMES 2009/1.sz.pp. 125-141., 2009
Seres Attila: A Szovjetunió és a Balkán, 1922-1945., História 2009/1.sz. pp. 12-15., 2009
Bíró László: A szovjet balkáni politika, 1945-1991, História 2009/1.sz. pp.16-20., 2009

 

Events of the project

 
2012-03-12 18:04:30
Résztvevők változása
2011-12-13 17:13:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »