Lehet-e a vizuális mentális kép kétértelmű? A képesség és a gyakrolás hatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69198
típus K
Vezető kutató Séra László
magyar cím Lehet-e a vizuális mentális kép kétértelmű? A képesség és a gyakrolás hatása
Angol cím Can visual mental image be ambiguous? Effects of ability and parctice
magyar kulcsszavak mentális kép, kétértelmű kép, újaértelmézés, gyakorlás
angol kulcsszavak mental imagery, ambiguous image, reinterpreting, practice
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Tanszék (Kodolányi János Egyetem)
résztvevők Dósa Zoltán
Révész György
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2009-07-31
aktuális összeg (MFt) 0.997
FTE (kutatóév egyenérték) 0.99
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelenkori pszichológiában lezáratlan a vita azok között, akik a vizuális képzeletet az észlelési folyamatokhoz és az abban érintett agyi tereületek aktivációjához kötik, s azok között, akik a mentális reprezentációk absztrakt tulajdonságaihoz vagy a rejtett tudáshoz kötik. A vizuális észlelés és a képzelet hasonlóságával kapcsolatos ellenérvek között szerepelnek azok a próbálkozások, amelyekben nem sikerült a kétértelmű képek mentális átalakíthatóságára bizonyítékokat találni. Viszont más adatok, közöttük saját korábbi vizsgalataink eredményei szerint is, egyes személyek képesek ilyen feladat végzésére. Kísérleteinkben vizsgáljuk, hogy a különböző vizuális-téri képességű személyeknél mennyire javul a gyakorlás hatására a teljesítmény és átvihető-e a gyakorlási hatás a kétértelmű mentális kép átértelemzési teljesítményére. Hasonlóan vizsgáljuk 8-10 éveseknél a kétértelmű ábrák észlelési változását, a mentális forgatási képességet és a gyakorlás hatását a kétértelműség megértésére és esetleges mentális átalakítására.
angol összefoglaló
There is an unfinished debate in today psychology between those who bond visual imagery to perceptual processes and its brain activities and those who bond visual imagery to abstract characteristics of mental representation or hidden knowledge behind it. There are efforts which could not fined approvement for mental plasticity of ambiguous pictures. These efforts are part of the aguments connected to similarity between visual perception and imagery. There are some data among our earlier investigations, where are some people are able to solve these tasks. In our investigation we invent to test the influence of exercise on inprovement of performanceof persons with different visual-spatial capability and whether these impact of practice can be transmited to the performaces of reinterpretation of ambiguous mental picture. Similar to these we test the changing the perception of ambiguous pictures in 4-10 years groups, the ability of mental rotation and impact of parctising on understanding ambiguity and on possible mental transformation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kétértelmű ábrák észlelésével és mentális átalakíthatóságával kapcsolatban, két irányban végeztünk kutatásokat. Kimutattuk a mentális forgatás gyakorlásának és a teszttel mért képzeleti tárgymanipulációs képesség hatását a kétértelmű ábrák képzeleti újraértelmezésére. Mentális forgatással, fixációs váltással, illetve a referenciakeret átszervezéssel megoldható feladatokban egyaránt találtunk sikeres újraértelmezési kivitelezéseket, s részben alátámasztottuk a mentális forgatás kiemelt részfolyamatának szerepét (1). Más adataink szerint a téri szerkezet képzeletben átalakítható. A síkbeli értelmezést dimenzióváltással térbeli értelmezésre való átváltási feladatot a személyek többsége csak a lerajzolt mentális kép alapján tudta megoldani. A tudás szerepe sem elhanyagolható (2). A kutatás másik vonalán kétértelmű ábrák észlelési megfordulásának fejlődését vizsgálva rámutattunk, hogy a megfordulás komplex, észlelés-alapúnak tartható folyamatához, megfelelő fejlődési szinten a lehetséges kétféle értelmezés megértésén túl, a központi végrehajtó működéséhez köthető szelektív figyelmi, gátlási, figyelemváltási és mentális képzeleti képességek is hozzájárulnak. A spontán megfordulások előfordulása, a kétnyelvű gyerekek „fordított világ” feladat eredményei, valamint a firkarejtvény feladat teljesítési szintje és a gyenge korrelációja az észlelési megfordulásokkal alapján az eredeti naív tudatelméleti értelmezés nem kielégítő (3- 4).
kutatási eredmények (angolul)
The studies of perception and re-interpretation of ambiguous figures has two directions. We try to find the role of practice of mental operations that contribute to the reinterpretation of previously shown ambiguous figures in mental imagery tasks. There are people who are successful in re-interpreting figures, whereas it becomes obvious that the practice of mental rotation enhances performance. This effect cannot explicitly be explained re-interpreting rotated figures. Moreover, performance increases in specific groups. This suggests the unequal transfer of the sub-components of mental rotation. Secondly, two experiments were done with children (3.5-9 yrs). 1. We assessed the proportion of the spontaneous reversal of images, and the relationship between the reversal of the informed condition ambiguous figures, and the results of theory of mind tests, and those of tests assessing interpretation differences (False Belief, Droodle task). Results: 5-9 year old children are able to experience spontaneous reversal, whereas informations about ambiguity facilitated the perception reversals of 4-5 year-old children. Weak correlation was found between the scores of the Droodle task and perception of reversal. 2. Our findings from monolingual and bilingual children indicated that selective attention, inhibition, attentional switch and mental imagery abilities were connected to the central executive function also contribute to the complex perception-based process of reversal.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69198
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dósa Zoltán, Séra László, Révész György: A kétérelmű ábrák újraértelmezése a stabil és az elforgatott mentális képben, Erdélyi Pszichológiai Szemle, 9(3), 183-210., 2008
Dósa Zoltán: Létrejöhet-e téri dimenzióváltás a mentális kép konstrukciója folyamán?, Erdélyi Pszichológiai Szemle, 8(3), 191-208., 2007
Séra László, Révész György, Dósa Zoltán: Kétértelmű ábrák észlelési megfordulásának fejlődése egy- és kétnyelvű gyerekeknél., Erdélyi Pszichológiai Szemle, 10(2), 121-140., 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-11-17 15:07:46
Résztvevők változása
vissza »