A "nemzeti filozófia" toposza a magyar filozófiatörténetben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69236
típus K
Vezető kutató Perecz László
magyar cím A "nemzeti filozófia" toposza a magyar filozófiatörténetben
Angol cím The topos of 'national philosophy' in history of Hungarian philosophy
magyar kulcsszavak nemzet, filozófia, "nemzeti filozófia", magyar filozófiatörténet
angol kulcsszavak nation, philosophy, 'national philosophy', history of Hungarian philosophy
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 2.402
FTE (kutatóév egyenérték) 1.11
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a magyar filozófiatörténet „nemzeti filozófiai” hagyományának monografikus föltárása.
E hagyomány a magyar filozófiai gondolkodás történetének terjedelmileg és gondolatilag is jelentős tradíciója. Történetileg a reformkortól és a neoabszolutizmus korától a századfordulón át a két háború közötti korszakig ívelő tradíciót jelenti. A kutatás a tradíció három korszakának reprezentatív megnyilvánulásait dolgozza fel: a reformkorban a romantika, a neoabszolutizmus korától a századelőig a pozitivizmus, a két háború között pedig a szellemtörténet irányzatának befolyása alatt kibontakozó „nemzeti filozófiai” teljesítményeket elemzi.
A kutatás részben már föltárt források elemzésére, részben még számba nem vett források föltárására épül. Az eredményeként elkészülő, a hagyomány előzményeit és lezárulását is számba vevő illetve közép-európai összehasonlító elemzést is magára vállaló monográfia egyrészt elősegíti a hazai bölcseleti hagyomány filozófiatörténeti föltárását, másrészt hozzájárulhat a modern magyar nemzettudat alakulásfolyamatának történeti reflektálásához.
angol összefoglaló
The topos of ‘national philosophy’ in the history of Hungarian philosophy

The objective of this research is a monographic exploration of the ‘national philosophy’ tradition in the history of Hungarian philosophy.
This is an especially significant and extensive tradition in the history of Hungarian philosophical thinking. Historically, it represents a tradition spanning from the age of reform and neoabsolutism, through the turn of the century to the interwar period. The research explores the most representative achievements of ‘national philosophy’ in three distinct eras of the tradition: under the influence of romanticism in the age of reform, positivism from the age of neoabsolutism to the first few years of the century, and the Geistesgeschichte between the two world wars.
The research partly builds on the analysis of sources already known, and partly involves original archival research. The monography will investigate the pre-history as well as closure of this ‘national philosophy’ tradition, and will place it into its Central-European context. This work will enrich the historical scholarship on the Hungarian philosophical tradition and contribute to a historical reflection on the development of modern Hungarian national consciousness.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „nemzeti filozófia” toposza a magyar filozófia történetében A kutatás célja a magyar filozófiatörténet „nemzeti filozófiai” hagyományának monografikus föltárása volt. E hagyomány a magyar filozófiai gondolkodás történetének terjedelmileg és gondolatilag is jelentős tradíciója. Történetileg a reformkortól és a neoabszolutizmus korától a századfordulón át a két háború közötti korszakig ívelő tradíciót jelent. A kutatás a tradíció három korszakának reprezentatív megnyilvánulásait dolgozta fel: a reformkorban a romantika, a neoabszolutizmus korától a századelőig a pozitivizmus, a két háború között pedig a szellemtörténet irányzatának befolyása alatt kibontakozó „nemzeti filozófiai” teljesítményeket elemezte. A kutatás eredményeként összesen 27 tudományos közlemény született, közöttünk két könyv és egy akadémiai doktori értekezés.
kutatási eredmények (angolul)
The topos of “national philosophy” in the history of Hungarian philosophy The objective of this research was a monographic exploration of the “national philosophy” tradition in the history of Hungarian philosophy. This is a particularly significant and extensive tradition in the history of Hungarian philosophical thinking. Historically, it represents a tradition spanning from the age of reform and neoabsolutism, through the turn of the century to the interwar period. The research explored the most representative achievements of ‘national philosophy’ in three distinct eras of the tradition: under the influence of romanticism in the age of reform; positivism from the age of neoabsolutism to the first few years of the century; and the Geistesgeschichte between two world wars. As a result of the research as many as 27 publications were born, including two books and a thesis work for the doctor’s degree of Hungarian Academy of Sciences.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69236
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Perecz László: Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia” (Eszmetörténeti Könyvtár, 7.), Budapest: Argumentum Kiadó–Bibó István Szellemi Műhely, 2008. 286 p., 2008
Perecz László: A fölfedezett reneszánsz: Filozófiatörténeti tanulmányok, [Veszprém]: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 187 p., 2009
Perecz László: Recepció vagy originalitás? A "nemzeti filozófia" toposza a magyar filozófia történetében, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia (kézirat), 2007
Perecz László: „Lukács György”, in: Boros Gábor (főszerk.): Filozófia (Akadémiai Kézikönyvek), Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. pp. 1060–1062., 2007
Perecz László: „Magyar filozófiatörténet”, in: Boros Gábor (főszerk.): Filozófia (Akadémiai Kézikönyvek), Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. pp. 1146–1172., 2007
Perecz László: „Nemzet, filozófia, »nemzeti filozófia«: Adalékok a magyar filozófiatörténet »nemzeti filozófiai« toposzához”, in: Kulin Ferenc–Sallai Éva (szerk.): A nemzeti tudományok historikuma: Tudományos tanácskozás (Kölcsey Füzetek, XVIII.), Budapest: Kölcsey Intézet, 2008. pp. 363–381., 2008
Perecz László: „Márkus György”, in: Nádori Attila (főszerk.): Britannica Hungarica Világenciklopédia, 20. kötet, Budapest: Lexikon Kiadó, [2008], p. 389., 2008
Perecz László: „Vajda Mihály”, in: Nádori Attila (főszerk.): Britannica Hungarica Világenciklopédia, 20. kötet, Budapest: Lexikon Kiadó, [2008], p. 598., 2008
Perecz László: „A nemzetjellemtan dekonstrukciója: Bibó István és a »nemzeti filozófia« gondolata”, in: Garaczi Imre-Kalmár Zoltán (szerk.): Pro Philosophia Évkönyv, 2009, Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, pp. 181–194., 2009
Perecz László: „Beszélgetés Szigeti Józseffel”, in: Boros Gábor (szerk.): A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága (Ad marginem), Budapest: L’Harmattan–Német-Magyar Filozófiai Társaság, pp. 279–298., 2010
Perecz László: „Korrelációban: egyetemes és nemzeti. Fülep Lajos a »nemzeti művészetről«”, Pro Philosophia Füzetek, 50. (2007), pp. 67–83., 2007
Perecz László: „Bölcseleti gondolkodás: saját vagy idegen? A Babits–Lukács-vitáról”, Pro Philosophia Füzetek, 52. (2007), pp. 55–64., 2007
Perecz László: „»Magyar gondolkodás«: ázsiai vagy bujdosó? Karácsony Sándor és Prohászka Lajos a »nemzeti filozófiáról«”, Magyar Tudomány, 2007/3. pp. 290–300., 2007
Perecz László: »Objektív« és »primitív«? Karácsony Sándor és a »magyar filozófia« gondolata”, Világosság, 2007/4. pp. 21–31., 2007
Perecz László: „Antifilozofikus bujdosó: Prohászka Lajos és a »nemzeti filozófia«”, Világosság, 2008/1. pp. 3–13., 2008
Perecz László: „Mester Béla: Magyar philosophia”, Magyar Tudomány, 2008/1. pp. 124–127., 2008
Perecz, László: „Lee Congdon: Seeing red: Hungarian intellectuals in exile and the challenge of communism”, Studies in East European Thought, 2008/1–2. (60.), pp. 165–167., 2008
Perecz, László: „The background scenery: »Official« Hungarian philosophy and the Lukács Circle at the turn of the century”, Studies in East European Thought, 2008/1–2. (60.), pp. 31–43., 2008
Perecz László: „Rathmann János: Történetiség a német felvilágosodásban”, Magyar Tudomány, 2008/9. pp. 1159–1162., 2008
Perecz László: „Kovács Gábor: Az utolsó kísértés – változatok a hatalomra”, Magyar Tudomány, 2009/1. pp. 126–128., 2009
Perecz László: „Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia”, Magyar Tudomány, 2009/4. pp. 504–506., 2009
Perecz László: „Lendvai L. Ferenc: Az ifjú Lukács (Útja Marxhoz: 1902–1918)”, Magyar Tudomány, 2009/7. pp. 886–889.., 2009
Perecz László: „Beszélgetés Szigeti József akadémikussal”, Ezredvég, 2010/1. pp. 95–114., 2010
Perecz László: „Apácaitól Bibóig: A »nemzeti filozófia« toposza a magyar filozófia történetében”, Előadás a Bibó István Szellemi Műhely vitaülésén, Budapesten, 2007. január 11-én., 2007
Perecz László: „Bölcseleti gondolkodás: magyar vagy idegen? A Babits–Lukács-vitáról”, Előadás a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófiatörténeti Tanszéke által rendezett konferencián, Pécsett, 2007. november 9-én., 2007
Perecz László: „Nemzet és filozófia: a magyar példa”, Előadás a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Identitáskutató Műhelyének szimpóziumán, Szegeden, 2008. március 7-én., 2008
Perecz László: „Nemzeti művészet” és „nemzeti filozófia”, Előadás az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete által Fülep Lajos születésének 125. évfordulójára rendezett tudományos konferencián, Budapesten, 2010. május 7-én., 2010
vissza »