Hatásos üzleti stratégiák a különböző vállalati fejlődési szakaszokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69254
típus K
Vezető kutató Dobák Miklós
magyar cím Hatásos üzleti stratégiák a különböző vállalati fejlődési szakaszokban
Angol cím Effective business strategies in different development stages of corporations
magyar kulcsszavak iparági életciklus, verseny és funkcionális stratégia, entrepreneurship, növekedés, ICT infrastruktúra
angol kulcsszavak industry life-cycle,competitive and functional strategy, entrepreneurship, growth, ICT infrastructure
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Angyal Ádám
Bartis Eszter
Csedő Zoltán
Hortoványi Lilla
Szabó Zsolt Roland
Tari Erno
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 14.200
FTE (kutatóév egyenérték) 1.24
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk témája a vállalatok fejlődési szakaszainak vizsgálata az iparági életciklus dinamikája tükrében. A vállalatvezetőre növekedési nyomás nehezedik, mely egyrészt a tulajdonosi elvárásokból fakad, másrészt poszt-indusztriális fogyasztói társadalom alapvető vonása (Kallinikos, 2001). S bár a növekedés adott ideig egyenletes ütemű lehet, azonban bizonyos kritikus tömeg elérésekor növekedési zavarok állnak elő (Greiner, 1998).
Csak kevés kutató vállalkozott a vállalat és az iparági életgörbe közös-evolúciójának szisztematikus tanulmányozására (McGahan et al; 2004) így az egyes szakaszok stratégiai kihívásairól szintén hiányosak az ismereteink. Kutatási célkitűzésünk tehát, hogy ezt a „szakirodalmi rést” kitöltve a vállalatok növekedési akadályait vegyük górcső alá és ezáltal beazonosíthassuk a sikeres stratégiai válaszokat.
Az interdiszciplináris kutatásunk pillérei:
i. Növekedéselmélet és Életciklus elméletek vizsgálata (Penrose, 1959; Greiner 1998; Foster 1986)
ii. Entrepreneurship és Innováció (Schumpeter 1980; Bower, 1970; Burgelman 1983)
iii. Stratégiai választás elmélete (Child, 1972) versus Populációs ökológia (Perrow, 1994)
iv. Információs és kommunikációs stratégia, mint funkcionális stratégia és mozgatórugó (Ciborra, 1991; 1992)
angol összefoglaló
Present research program aims at studying the development phases of corporations through the lens of industry life-cycle. Since corporate managers are under heavy pressure of maintaining growth, first due to shareholders' expecations, second, due to typical characteristics of the post-industrial consumer society. The growth, however, is not allways a stable process; earlier research has pointed out that there are evolutionary and revolutionary phases in constant flux. Very few researchers have addressed this gap, in addition the systematic study of co-evolution of firm and industry life-cycle combined with business and functional strategic perspectives is also lacking contributions.
Having our ambitious goal, we base our research on the following theories:
i. Growth and Industry life-cycle (Penrose, 1959; Greiner 1998; Foster 1986)
ii. Entrepreneurship and Innovation (Schumpeter 1980; Bower, 1970; Burgelman 1983)
iii. Strategic Choice theory (Child, 1972) versus Population ecology (Perrow, 1994)
iv. Information and Communication Strategy as functional strategy and drive (Ciborra, 1991; 1992)

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk újdonsága: Részletes szakirodalom feldolgozás 1. Növekedéselméletek a stratégiai menedzsmentben és a vállalkozástanban 1.2. A határtalan növekedés lehetősége 1.3. Növekedés szervezeti támogatása 1.4. Növekedés folyamata, növekedési szakaszok 2. A stratégiai, a vállakozási és a növekedési elméletek együttes kezelése 2.2. Környezeti változások és bizonytalanság 2.3. Környezeti változások észlelése és befolyásolása 2.4. Követett stratégiák és a kettős képesség kialakulása Újszerű kutatási módszertan Két évtizedet átfogó nagy mintás, alapvetően közvetett (elvont mutatókon keresztüli) kvantitatív, többváltozós statisztikai elemzési módszereken alapuló kutatási eredményeinket vegyítettük a kvalitatív, interpretatív elemzési technikát a kvantitatív vizsgálat módszereivel. Eredményeink 1. Teljesítményértékelés dimenziók és hatásos stratégiák azonosítása 1992 és 2010 között 2. Tudásstratégiák azonosítása a növekedési gátak leküzdésére 3. A növekedési dilemma feloldása: Túl a szervezet érettségén - Hatásosság és hatékonyság egyszerre
kutatási eredmények (angolul)
Novelties in our research: In-depth, comprehensive literature review 1. Overview of Growth theories in the strategic management and entrepreneurship literature 1.2. The potential of boundaryless growth 1.3. Organizational support of growth 1.4. Growth processes 2. The synthesis of strategic management, entrepreneurship and growth theories 2.2. Dynamic environment and uncertainty 2.3. The perception of environmental changes, and attempts made to influence 2.4. Strategy patterns and the development of organizational ambidexterity Novelty in research methodology Longitudinal and quantitative research methodology based on large sample complemented with qualitative research methodology. Results 1. The performance dimensions and the effective strategies between 1992 and 2010 2. Identification of knowledge strategies in order to overcome growth barriers 3. The resolution of the growth dilemma: beyond organizational maturity – effectiveness and efficiency at the same time
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69254
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mario Raposo, David Smallbone, Lilla Hortovanyi, Karoly Balaton szerk: Entrepreneurship, Growth and Economic Development, Edward Elgar International Publishing, 2011
Hortoványi Lilla, Dobák Miklós, Szabó Zsolt Roland: Test of entrepreneurial orientation construct: The case of emerging market., Current Research on Entrepreneurship and SME Management. European Council of Small Business. ISBN 978-952-249-006-3, 2010
Szabó Zsolt Roland, Hortoványi Lilla, Taródy Dávid, Ferincz Adrienn, Dobák Miklós: The role of knowledge in entrepreneurial marketing., International Journal of Entrepreneurial Venturing., 2010
Dobák Miklós, Hortoványi Lilla, Szabó Zsolt Roland, Taródy Dávid: From Instinctive to Professional Entrepreneurship, Stratégia és Menedzsment, Budapest Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet, ISBN: 978-963-503-445-1, 2011
Hortoványi Lilla, Dr. Dobák Miklós, Szabó Zsolt Roland: Testing EO in Emerging Markets, 7th AGSE International Conference, Coolum, 2010
Szabó Zsolt Roland: Stratégiai változások vezetése, AULA, 2010
Szabó Zsolt Roland: Stratégiai növekedés menedzsment, BCE Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, 2010
Hortoványi Lilla: Stratégiai innovációk vezetése, AULA, 2010
Dobák Miklós: Átjárhatóak-e a szervezeti Határok, Harvard Business Manager, 2008
Szabó Zsolt Roland: Adaptációs stratégiák a bioetanol iparágban, Vezetéstudomány, 2008
Hortoványi Lilla: Vállalkozó Vezetés Magyarországon, Vezetéstudomány, 2010
Szabó Zsolt Roland, Hortoványi Lilla: Knowledge Brokering in Emerging High-Technology Clusters, 24th EGOS Colloquium, 2008
Hortoványi Lilla, Dobák Miklós, Szabó Zsolt Roland: Entrepreneurial Management Practices: An empirical investigation of alertness to opportunity, BABSON College Entrepreneurship Research Conference, Babson College, USA (MA), 2009
Hortoványi Lilla, Dobák Miklós, Szabó Zsolt Roland: Growth as Entrepreneurship: An empirical study of entrepreneurial orientation, The 13th World Multi-Conference on Systemic, Cybernetics and Informatics. Management Science, Engineering and Operations Research (MEI), Orlando, USA (FL), 2009
Szabó Zsolt Roland, Vargha György: Economic value in building online communities: Business models on the web, EURAM Conference, Liverpool, 2009
Szabó Zsolt Roland, Dobák Miklós: Strategic Entrepreneurship and the Growth of Firms, XXIII. RENT Conference, 2009
Hortoványi Lilla, Dobák Miklós, Szabó Zsolt roland: Testing EO in Emerging Markets, 7th AGSE International Conference, 2010
Hortoványi Lilla, Dobák Miklós, Szabó Zsolt Roland: Entrepreneurial practices in strategic management, EURAM 10th Conference, 2010
Hortoványi Lilla, Dobák Miklós, Szabó Zsolt Roland: How does EO influence strategy?, SMS 30th Annual International Conference, 2010
Hortoványi Lilla, Dobák Miklós, Szabó Zsolt Roland: The Role of Knowledge in Market Development, SMS 30th Annual International Conference, 2010
Szabó Zsolt Roland, Hortoványi Lilla, Dr. Dobák Miklós: Growth as Entrepreneurship, The 13th Conference on Management Science, Engineering and Informatics (MEI), Orlando, Florida, 2009
Bartis Eszter, Nathali N. Mitev: A multiple narrative approach to information system failures, European Journal of Information Systems, 2008

 

Projekt eseményei

 
2020-02-12 13:06:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Vezetés és Szervezés Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vezetéstudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »