Performance management systems in international comparison  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
69257
Type K
Principal investigator Bodnár, Viktória
Title in Hungarian Teljesítménymenedzsment rendszerek nemzetközi összehasonlításban
Title in English Performance management systems in international comparison
Keywords in Hungarian teljesítménymenedzsment, vállalati teljesítmény, regionális összehasonlítás, versenyképesség
Keywords in English performance management , corporate performance, regional comparison, compatitiveness
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Economics
Department or equivalent INSTITUTE OF STRATEGY AND MANAGEMENT (Budapesti Corvinus Egyetem)
Participants Dankó, Dávid
Drótos, György
Kiss, Norbert Tamás
Lázár, László
Révész, Éva
Tirnitz, Tamás
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-07-31
Funding (in million HUF) 7.880
FTE (full time equivalent) 2.80
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja

Kutatásunk célja megvizsgálni a hazai üzleti szervezetek által alkalmazott teljesítménymenedzsment eszközök és a szervezetek teljesítmény kapcsolatot. Célunk továbbá, hogy ezt ne csak önmagában értékeljük, hanem összehasonlítsuk a hazánkhoz hasonló fejlődésen keresztülment közép-kelet-európai országok üzleti szervezeteinek teljesítménymenedzsment eszköztárát, valamint ezek teljesítménnyel való összefüggését.

Elméleti jelentőség
Kutatásunk fontos célja a teljesítménymenedzsmenttel kapcsolatos fogalmi tisztázatlanságok letisztulásához való hozzájárulás, valamint – a kutatás közép-kelet-európai kiterjesztése által – a regionális szinten is egységes fogalmi keret és kutatási irányzat megteremtésében.
Kutatásunkkal rá szeretnénk világítani arra is, hogy a teljesítménymenedzsment módszereinek alkalmazása esetében nagy jelentősége van az egyébként egymástól elkülönülő eszközök, alrendszerek konzisztens kialakításának és integrált működtetésének.
Kutatóműhelyünk célja továbbá kidolgozni olyan elméleti modelleket és gyakorlati módszereket, ajánlásokat, melyek segítenek a teljesítménymenedzsment eszközök kiválasztásában és sikeres adaptálásában, és ezen keresztül a magyarországi üzleti szervezetek regionális versenyképességének erősítésében..

Gyakorlati jelentőség
Elméleti modelljeinket és gyakorlati módszertani ajánlásainkat az általunk szervezett workshopok, konferenciák és szemináriumok alkalmával szeretnénk megismertetni a hazai üzleti szervezetek vezető beosztásban dolgozó alkalmazottaival, akik a mindennap vezetési gyakorlatába ültethetik ezeket a módszereket.
Meggyőződésünk, hogy kutatóműhelyünk által kifejlesztett teljesítménymenedzsment adaptációs módszerek nagymértékben hozzá fognak járulni a vállalatok versenyképességének fejlődéséhez, és az európai gazdaságba való integrálódásához.
Summary
Research objectives

Our research aims at analyzing the linkages between performance management tools used by Hungarian business organizations and organizational performance. We also strive to assess these linkages through a comparison with the performance management toolkits and the organizational performance of other Central European companies, which in recent years have followed similar development paths.

Contribution to theory

Our research is directed at the clarification of conceptual ambiguities concerning performance management, and – through extending the research onto a Central European level – at developing a regionally coherent conceptual framework. Our research is also expected to shed light on the fact that the consistent and integrated application of otherwise separate tools, methodologies and sub-systems has particular relevance in the area of performance management.

Additionally, our research team sets out to elaborate theoretical models as well as practical solutions and tools that help select and adapt appropriate performance management tools for Hungarian business organizations, thus enhancing their regional competitiveness.

Practical relevance

We plan to make our theoretical models and practical (methodological) recommendations accessible to senior colleagues of Hungarian business organizations through the workshops, conferences and seminars that we are going to organize. This guarantees that tools and models can be transferred into everday practice.

We are convinced that the methods for the adaptation of performance management tools that our research centre is going to develop will make an important contribution to the reinforcement of Hungarian companies’ development and their integration into the European economy.

 

Final report

 
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bodnár Viktória, Dankó Dávid, Drótos György, Kiss Norbert, Révész Éva, Vas György: Changes in the Management Control Toolkit of Hungarian Organizations, 4th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nizza, 2007. szeptember 26-28., 2007
Bodnár Viktória, Révész Éva, Varga-Polyák Csilla: Central Eastern European Performance Panel, International Research Report, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet, 2007
Harangozó Tamás: Az intellektuális tőke menedzsmentje a controller szemszögéből: mit, miért és hogyan? Kihívások a nem tárgyiasult erőforrások számbavétele során, Controlling Portál, http://www.controllingportal.hu/?doc=tk_t&t=37&d=710, 2008
Harangozó Tamás, Tirnitz Tamás: Az AVEX Kft -. 6 részes esettanulmány-sorozat a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében Menedzsment Kontroll tárgyak oktatásához, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet, 2008
Tirnitz Tamás: Nem tárgyiasult erőforrások bemutatása a tőzsdén jegyzett társaságok önkéntes adatszolgáltatásában, Bartók István, Simon Judit (Szerk.): 60 éves a Közgazdaságtudomány, 2008
Bodnár Viktória, Harangozó Tamás, Kováts Gergely, Révész Éva, Tirnitz Tamás: Managing of intellectual capital in Hungarian universites – The case of Corvinus University of Budapest, Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital. INHolland University of Applied Sciences, Haarlem, Hollandia, 2009
Bodnár Viktória, Harangozó Tamás, Kováts Gergely, Révész Éva, Tirnitz Tamás: Managing of intellectual capital in Hungarian universites – The case of Corvinus University of Budapest, Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital. INHolland University of Applied Sciences, Haarlem, Hollandia, 2009
Tirnitz Tamás: A BÉT-en jegyzett társaságok önkéntes stratégiai adatszolgáltatása, Vezetéstudomány, 2010. 1. szám, 38-47. oldal, 2010
Tirnitz Tamás: Controller és válság 1. rész, A Controller, Ecovit Kiadó, 2010
Tirnitz Tamás: A controller és a válság 2. rész, A Controller, Ecovit Kiadó, 2010
Tirnitz Tamás: Értékorientált kiegészítő beszámolás a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében, BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola, PhD Disszertációk, 2009
Bán Andrea - Kiss Norbert Tamás: Minőségügy, minőségfejlesztés, Az egészségügyi jog nagy kézikönyve, Complex Kiadó, Budapest XIII. fejezet, 2009
Kiss Norbert Tamás: Várólisták és betegfogadási listák kezelése, Az egészségügyi jog nagy kézikönyve. Complex Kiadó, Budapest. XVI. fejezet, 2009
Kriston Vízi Gábor - Kiss Norbert Tamás - Nagy Zsolt: A hazai PET/CT-ellátás értékelése, Informatika és Menedzsment az Egészségügyben Egészség-gazdaságtani különszám, 18-22. oldal, 2010
Uzzoli Annamária - Bakacs Márta - Gémes Katalin - Kiss Norbert Tamás - Kövi Rita - Vitrai József: Az egészségügyi ellátás területi egyenlőtlenségei Magyarországon, Comitatus: Önkormányzati Szemle 195., 27-35. oldal, 2010
Bán Andrea - Gémes Katalin - Kiss Norbert Tamás - Nagy Zsolt: Az in vitro fertilizáció hazai piacának vizsgálata, Informatika és Menedzsment az Egészségügyben Egészség-gazdaságtani különszám, 23-29. oldal, 2010
Harangozó Tamás - Tirnitz Tamás: Ágazati és egyetemi teljesítménymenedzsment egy osztrák egyetemen. A bécsi Wirtschaftsuniversität Wien esete, Felsőoktatási Műhely, 2010. II. szám, 67-98. oldal, 2010
Bodnár Viktória - Dankó Dávid - Harangozó Tamás - Szűcs Nóra: Intellectual Capital Management in Crisis – The case of a Hungarian knowledge-intensive SME, Proceedings of The 2nd European Conference on Intellectual Capital, ISBN 978-1-906638-59-7, 289-300, 2010
Bodnár Viktória - Harangozó Tamás - Kováts Gergely - Révész Éva - Tirnitz Tamás: Managing of intellectual capital in Hungarian universites – The case of Corvinus University of Budapest, Proceedings of The 2nd European Conference on Intellectual Capital. ISBN 978-1-906638-59-7, 89-99., 2010
Bodnár Viktória - Dankó Dávid - Harangozó Tamás - Szűcs Nóra: Performance management in a knowledge-intensive organization. The role of soft factors in hard measurement, 5th Conference on Performance Measurement and Management Control, EIASM, 2009. szeptember 23-25, 2009

 

Events of the project

 
2020-02-12 13:05:07
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Vezetés és Szervezés Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vezetéstudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »