The influential factors of start-up and growth of the domestic businesses  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
69283
Type NK
Principal investigator Szerb, László
Title in Hungarian A hazai vállalkozások alapítására, növekedésére ható tényezők vizsgálata
Title in English The influential factors of start-up and growth of the domestic businesses
Keywords in Hungarian vállalkozás, kisvállalat, növekedés, innováció
Keywords in English entrepreneurship, start-up, growth, innovation
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Economics
Department or equivalent KVANTITATÍV MENEDZSMENT INTÉZET (University of Pécs)
Participants Farkas, Szilveszter
Ulbert, József
Starting date 2007-07-01
Closing date 2010-10-31
Funding (in million HUF) 8.273
FTE (full time equivalent) 1.36
state closed project
Summary in Hungarian
A makrogazdasági növekedés összetevői és tényezői meglehetősen jól ismertek és elemzettek a szakirodalomban is. Ugyanakkor az egyéni vállalati növekedés befolyásoló tényezői, és a kapcsolati mechanizmus a vállalati és a makrogazdasági növekedés közötti Magyarországon alig, nemzetközi szinten pedig kevéssé ismert. Empírikus tanulmányok alapján jól tudjuk, hogy a kezdő vállalkozások a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés fontos meghatározó tényezői, azonban az alapításra ható tényezők vizsgálatával a szakirodalom még adós maradt. Különösen fontos a vállalkozások egy kis részének, az az úgynevezett ''gazelláknak'' a vizsgálata, amelyek a növekedés és az új munkahelyteremtés döntő részét indukálják. Nem mindegy, hogy a növekedés számszerűsítéséhez milyen mutatókat (árbevétel, tőke, alkalmazottak száma) használunk és vajon relatív abszolút, átlagszámításos vagy regressziós igazítással határozzuk meg a növekedést. Jelen pályázat alapvető célja, hogy egy reprezentatív vállalati 300-500 tételes minta alapján empírikusan vizsgálja a vállalkozások alapítására és növekedésére ható komplex tényezőket, feltárja az alapítás és növekedés személyes motivációit, elemezze a vállalati stratégia összetevői, különös tekintettel az innovációra. Az eddigi kutatásokkal ellentétben, amelyek döntően cégregiszter adatokat alkalmaztak, ez a kutatás egyedileg kifejlesztett kérdőívvel képes lehet a vállalkozók, vállalkozások magatartási tényezőinek azonosítására és azok növekedésre gyakorolt hatásainak feltárására. A hazai szakmai körökben kulcsfontosságúnak tekintett pénzügyi-finanszírozási lehetőségek szintén a vizsgálat középpontjában áll. A kutatás célja, hogy a vizsgálati eredménynek alapján gazdaságpolitikai javaslatokat dolgozzon ki. A felmérés alapjául szolgáló kérdőív próbamintákon történő tesztelése már két éve folyik, hiányzik viszont a reprezentativitás, ami a rangosabb nemzetközi publikációk megjelenésének alapja lehet.
Summary
The influential factors of macroeconomic growth are relative well known and analyzed in the literature. At the same time the analyzis of the business growth and the connection between business and macroeconomic growth are not really known. Especially, there is a lack of empirical data and analysis of Hungarian businesses. It is well known that small and young businesses are responsible for most of the newly created jobs and economic growth. However, the influential factors and the strenght of the influence is not known . In this respect, a tiny proportion of businesses, the so-called Gazellas play an important role. Regarding growth rates, there are hugh differences how to measure growth: Absolute, relative, regression based, etc. measures generally weakly correlated and give very different results. It is also matter weather growth is measured by employment, capital or sales. The aim of resent investigation is to test the infleuntial factors (personal as well as strategical) of start-up and growth by relying on a 300-500 representative sample. This questionnaire, unlike previous researches that based on mainly business registry data, is taylor-made and proper to indetify the key behaviorial charactristics of the entrepreneur and the business. Up to now, the test of the businesses questionnaire has been dome on a small sample, but for reliability the representativeness is requiured. Innovation and financial method, financial sources are subjct to more detailed investigation. Based on the research finding, we are planning to elaborate policy recommendations.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA kutatás keretén belül két kutatási irányt alakítottunk ki. Egyrészt egy 700 erősségű rétegzetten reprezentatív minta alapján a hazai kkv szektort vizsgáltuk. Részletesebben elemeztük a növekedés, a vállalati innovációs stratégia, a HRM, a finanszírozás és a rendszerszemléletnek megfelelően a komplex versenyképesség tényezőit. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a magyar kkv szektor problémái nem a világgazdasági válsággal, hanem sokkal korábban elkezdődtek. Vállalkozóink jó része a fejlettség magasabb fokához szükséges vezetési, menedzsmenti, innovációs, együttműködési, pénzügyi ismeretekkel nem rendelkezik. Gazdasági bajaink jelentős része rövid távon nem orvosolható, a kilábaláshoz strukturális reformok szükségesek. A másik kutatási irány a GEM adatbázisa alapján képzett komplex Globális Vállalkozói és Fejlettségi Index kialakítása és elemzése volt. Remény van arra, hogy ez az index a vállalkozásmérés domináns mutatójává válik. Az index kialakításához került sor egy olyan egyedi módszer a Szűk Keresztmetszetekért Történő Büntetés módszerének kifejlesztésére, amely a leggyengébb elemhez igazítja a többi tényezőt. A módszertan alapfeltevése, hogy a vállalati teljesítményt a leggyengébb tényező határozza meg, és ezt a gyengeséget csak részben kompenzálhatják más, ennél jobb elemek.. Összességében 22 tudományos közleményt publikáltunk, 16-ot angolul. 5 folyóiratcikk (3 angol nyelvű) és 2 angol nyelven megjelent könyv is kiadásra került.
Results in English
Within the OTKA, there were two major lines of research. The first research was about the investigation of the Hungarian SMEs based on a representative sample of 700. We provided a detailed analysis about the growth, the innovation strategy, the HRM, the finance and the complex competitiveness of the Hungarian SMEs. It has been proven that the problems of the domestic SMEs started much before the world wide recession. Our entrepreneurs did not posses the proper leadership, management, innovation, collaboration and financial skills. The problems cannot be improved in a short run, and structural reforms are necessary. The other line of research was based on the GEM data collection. We constructed a unique Global Entrepreneurship and Development Index, that could become a dominant measure of entrepreneurship. It is consistent with the major economic theories, unlike the previous indexes. For this index we developed a new methodology, called the Penalty for Bottleneck that adjust the elements to the weakest element of the system. The basic assumption of the model was that the performance of the system is determined by the weakest performing element. In sum, we have published 22 scientific papers, 16 was in English. Out of these there were five journal articles (three in English) and two books issued by Edward Elgar Printing House.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69283
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szerb László – Ulbert József: A theoretical model of competitiveness and its application in the Hungarian SME sector, A refereed selection of the best papers of the 23rd RENT Conference, forthcoming in Edward Elgar, 2011
Zoltan J. Acs - László Szerb: The Global Entrepreneurship and Development Index 2011, Edward Elgar, 349 old. ISBN: 978 1 84980 842 2, 2010
Suzanne Richbell, László Szerb, Zsuzsanna Vitai: HRM in the Hungarian SME sector, Employee Relations Vol 32. Issue 3 pp. 262-280,, 2010
Szerb László: A magyar mikro-, kis és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata, Vezetéstudomány 41(12), pp. 20-35, 2010
Szerb László – Zoltán J Ács: Vállalkozási tevékenység a világban és Magyarországon a Globális Vállalkozói Index (GEI) alapján, Magyar Tudomány 171(10): 1238-1251, 2010
Farkas Szilveszter – Kovács Norbert: Egyetemi és főiskolai hallgatók vállalkozói aktivitása Magyarországon, In: 8th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, June 4-5, 2010 Budapest, Proceedings, 277-287. p. (ISBN 978-615-5018-01-5), 2010
Szerb László – Siri Terjesen: Measuring the competitiveness of small businesses,, In Urs Fueglistaller, Thierry Volery, Walter Weber: Staretegic Entrepreneruship – The promise for future entrepreneurship, family business and SME research? Recontres de, 2010
Zoltan J. Acs - László Szerb: The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX),, Foundations and Trends in Entrepreneruship, 2009
Zoltan J. Acs - László Szerb: The Global Entrepreneruship Index for Spain, Előadás a the IV International Workshop of Research based on GEM. 22 - 24 June 2009. CÁDIZ (SPAIN), 2009
László Szerb: The Competetiveness of the Hungarian SMEs after the EU Accession, 7th International Conference Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia, Budapesti Műszaki Főiskola június 5-6, In the proceedings: 129-144 old., 2009
Márkus Gábor: Measuring country-level competitiveness using domestic entrepreneurship data, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP AND GROWTH OF FAMILY FIRMS, Krawkow, prezantáció, 2009
Szerb László – Ulbert József: The Examination of the Competitiveness in the Hungarian SME Sector: A Firm Level Analysis, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 6, No. 3, pp. 105-123,, 2009
Szerb László: A magyarországi kis- és közepes méretű vállalatok kockázati tőke finanszírozási lehetőségei,, Ulbert J. (szerk): Az iskolateremtő, Tanulmánykötet Bélyácz Iván 60. születésnapja tiszteletére, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 247-258, 2009
Szerb László: The connection between innovation and business growth in the Hungarian SME sector,, U. Fueglistaller / T. Volery / W. Weber (Hrsg./Eds.): Innovation, Competitiveness, Growth and Tradition in SMEs Papers presented to the Rencontres de St-Gall 2008 Beiträg, 2008
Terjesen, Siri – László Szerb: Dice thrown from the beginning? An empirical investigation of determinants of firm level growth expectations, Estudios de Economía Vol 35 nr. 2. pp. 153-178, http://econ.uchile.cl/public/Archivos/pub/8990af54-9ae0-4b1b-8ded-0d0df0777b41.pdf, 2008
Szerb László- Ulbert József: Növekedés és stratégiai konfigurációk a magyar kis- és középvállalati szektorban,, Gazdasági környezet és a vállalati stratégiák, A XI. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai, Szeged 2008. október 30-31, pp. 213-224, 2008
Szerb László: Student’s entrepreneurial attitudes and entrepreneurship education in 14 countries,, ICELM-3, International Conference of Economics, Law and Management, Tîrgu Mureş, Romania, June 4-7,, 2008
Szerb László- Imreh Szabolcs: SME Innovation activity and cooperation with universities in the South Transdanubian Region of Hungary, 2nd Central European Conference in Regional Science, October 10 – 13, 2007 Nový Smokovec – High Tatras Slovak Republic, pp. 1052-1067, 2007
Szerb László- Ulbert József: The strategy formulation of Hungarian SME sector within the framework of the Ansoff product/market matrix, János Fojtik (ed) International Innovation Conference for co-operation and development, proceedings and abstracts, pp. 236-244, Pécs 2008,, 2008
Szerb László: The examination of the level of entrepreneurship in Eight Central-Eastern European Countries,, 6th International conference on Management Enterprise and benchmarking, May 30-31 2008, Budapest proceedings 69-84. http://kgk.bmf.hu/node/484, 2008
Márkus Gábor - Pótó Zsuzsanna: Measuring Micro-level Competitiveness in the South Transdanubian Region of Hungary, 2nd Central European Conference in Regional Science – CERS, 2007 , pp. 671-689, 2007
Szerb László: Vállalkozói készségek fejlesztése, Előadás a Kis- és középvállalkozások, mint a gazdasági fejlődés és gazdaságélénkítés tényezői című konferencián, 2007
Back »