Funkcionális élelmiszerek piaci helyzetének vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69336
típus K
Vezető kutató Szakály Zoltán
magyar cím Funkcionális élelmiszerek piaci helyzetének vizsgálata
Angol cím Market analysis of functional foods
magyar kulcsszavak funkcionális élelmiszer, táplálkozás, egészségvédelem, fogyasztói magatartás, marketingstratégia
angol kulcsszavak functional food, nutrition, health care, consumer's behaviour, marketing strategy
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Marketing és Kereskedelem Intézeti Tanszék (Kaposvári Egyetem)
résztvevők Berke Szilárd
Biacs Péter
Szakály Sándor
Széles Gyula
Szente Viktória
Szigeti Orsolya
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 8.998
FTE (kutatóév egyenérték) 3.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az elmúlt években világviszonylatban az ún. civilizációs betegségek rohamos terjedése következett be, és az általuk okozott halálozások jó ideje a legnagyobb arányúak. A fejlett országok piacai visszaigazolták, hogy a mai sikerélelmiszerek valamilyen táplálkozási előnyt hordoznak, amelyek természetes eredettel, nagy élvezeti értékkel, jó megjelenéssel, kényelemmel és elfogadható árral társulnak. A funkcionális élelmiszerek olyan módosított élelmiszerek, amelyeknek egészségi haszonnal is rendelkeznek. Piaci elemzések szerint a tervezett élelmiszerek piaca nagyon széles spektrumú, és gyorsan növekvő. A funkcionális élelmiszerek kedvező hatással bírnak különösen a szív- és érrendszeri betegségekre, a csontritkulásra, a bélrendszer működésére, az elhízásra, a cukorbetegségre, a rosszindulatú daganatokra, valamint a testi és szellemi funkciókra.
A tervezett kutatás keretében a funkcionális élelmiszerek marketinglehetőségeinek elemzését tűztük ki célul. Vizsgálatainkhoz a marketingkutatás nemzetközileg elismert két módszerét, a szekunder, valamint a primer módszereket használjuk fel. A kutatás keretében mélyinterjúk lebonyolítását tervezzük a téma prominens szakértőivel, illetve a funkcionális élelmiszereket előállító vállalatok vezetőivel, valamint fókuszcsoport beszélgetések lebonyolításával a fogyasztói preferenciák feltárására kerül sor. A mennyiségi kutatás során országos reprezentatív kérdőíves felmérést tervezünk.
angol összefoglaló
A quick spread of the so-called civilisation diseases can be observed even in world scale. The mortality caused by these illnesses have the greatest proportional. Developed countries’ markets confirm that the modern successful foods have a sort of nutritional benefits which contain functional origin, great enjoyment value, good appearance, convenience and resonable price. The functional foods are kind of modified foods which have medical benefits, too. According to the market researches the planned foods’ market has a very wide spectrum and shows quick growth. The functional foods have benefical influence especially on the cardiovascular system, osteoporosis, gastrointestical, obesty, diabetes, the malicious tumors and the physical and mental function.
The main objective was defined to analyse marketing facilities of functional foods. Out of the qualitative marketing research methods, professional deep interviews and focus group interviews were planned. To get information on consumer preferences, a representative countrywide interview was served.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás keretében a funkcionális élelmiszerek marketinglehetőségeinek elemzését tűztük ki célul. A kutatás során elsőként szekunder piackutatási módszereket alkalmaztuk, amelynek keretein belül a témakört átfogó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozására fordítottunk figyelmet: A primer piackutatás során a fogyasztók attitűdjeinek és preferenciáinak felmérésére fókuszcsoportos-elemzéseket végeztünk egészségtudatos és tradicionális fogyasztók körében, valamint nagymintás kérdőíves felmérés keretében 1000 fogyasztót kérdeztünk meg a funkcionális élelmiszerekkel és az életmóddal kapcsolatos szokásokról és attitűdökről. A primer vizsgálatok bizonyították, hogy a többség érdeklődik az egészséges táplálkozás lehetőségei iránt. Képesnek tartják magukat saját egészségi állapotuk irányítására, ugyanakkor nagyon kevesen tesznek konkrét lépéseket. A keresleti oldal feltárása mellett a kínálati oldal elemzését is elvégeztük. Ennek keretében 15 szakmai mélyinterjút bonyolítottunk le a funkcionális élelmiszereket jól ismerő kiemelkedő szakemberrel, valamint termékelőállító és kereskedelmi vállalatok vezetőivel. A megkérdezettek véleménye szerint Magyarországon kifejezetten alacsony az egészségtudatos fogyasztók részaránya, a következő időszakban viszont növekedést remélnek. Ha érzékelhetően növekedne az egészségtudatos fogyasztók aránya, akkor a gyártók is „rákényszerülnek” az egészségvédő élelmiszerek előállítására.
kutatási eredmények (angolul)
In this research we set the analysis of the marketing opportunities of functional foods as an aim. In the course of the research we applied secondary market research methods, in which we paid attention to the processing of the broad domestic and international literature about the topic. In the course of the primary market research we carried out focus group discussions among health-conscious and traditional consumers to survey their attitudes and preferences, and asked 1000 consumers about habits and attitudes relating functional foods and lifestyle in the framework of a big sample questionnaire survey. Primary researches proved that the majority are interested in the possibilities of healthy nutrition. They consider themselves to be able to control their own health conditions, very few people take actual steps, however. Besides exploring the demand, we also carried out analysis about the supply. Within this we made 15 professional deep interviewes with outstanding specialists having a great deal of knowledge on functional foods and with leaders of producer and trade companies. According to the respondents the proportion of health-conscious consumers is extremely low in Hungary, they hope growth in the next period, however. If the rate of health-conscious consumers increased to a greater extent, then the manufacturers would also have to produce more health-protective food products.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69336
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Biacs P.: Funkcionális élelmiszerek jelentősége, „Funkcionális élelmiszerek mintavételi és analitikai kérdései” MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, MÉTE, Debreceni Egyetem (Magyar Tudomány Ünnepe), 2007
Biacs P.: Funkcionális élelmiszerek minősége és biztonsága, „Funkcionális élelmiszerek a gyakorlatban, különös tekintettel a tejipari termékekre” kerekasztal-konferencia, MÉTE, NYME, MTKI, Mosonmagyaróvár, 2007
Biacs P.: Funkcionális élelmiszerek előállítása, forgalmazása és fogyasztása, Nyíregyházi Főiskola, FOOD-ENERG, MÉTE rendezvény, 2007
Biacs P.: Health claims and consumer expectation, IV.International Symposium on Functional Foods, Functional Food Network, EU FP6 project, Budapest, 2007
Biacs P.: Fogyasztói vélemények a funkcionális élelmiszerekről, Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXII. Vándorgyűlése, Kecskemét, 13., 2007
Biacs P.: Nutrition and health claims –three steps in consumer perception of health, InternationalSymposium on Functional Foods in Europe – International Developments in Science and Health Claims, ILSI Europe, 2007
Biacs P.: A funkcionális élelmiszerek jelölése, „Funkcionális élelmiszerek élettani előnyei és fogyasztói fogadtatása” EGERFOOD RET, MÉTE, 2007
Biacs P., Gerely P.: Innovációs EU program funkcionális élelmiszerekről, Magyar Táplálkozástudományi Társaság 33. Vándorgyűlése, Pécs, 15., 2008
Szakály Z., Szente V., Széles Gy.: Fogyasztói trendek és stratégiák az öko-, a hagyományos- és a funkcionális élelmiszerek piacán, In Szűcs I., Farkasné Fekete M.: Hatékonyság a mezőgazdaságban, 1-357. Agroinform Kiadó, Budapest, 207-226, 2008
Szakály Z.: Marketingkihívások a funkcionális élelmiszerek piacán, Élelmiszer, táplálkozás és marketing 4 (1) 17-24, 2008
Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Marketing lehetőségek elemzése a hazai funkcionális élelmiszerpiacon, Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 321-324., 2007
Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Berke Sz.: Analysis of food consumption behaviour with focus on strategic foods, 4th International GM and 2nd PSN Meeting of Functional Foods, Budapest, 27., 2007
Szente V., Szakály Z.: Organic and functional foods – complementary or substitute products?, Proceedings of Functional Foods in Europe – International Developments in Science and Health Claims. Malta, 2007
Szakály Z., Szigeti O., Berke Sz., Szente V.: Nutrimarketing in the service of functional foods, Proceedings of Functional Foods in Europe – International Developments in Science and Health Claims. Malta, 2007
Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: Consumer awareness of functional foods in Hungary, 2nd International Conference on East-West Perspectives on Functional Foods: Science, Innovations and Claims. Kuala Lumpur, Malaysia, 102., 2007
Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: Az életstílus hatása a funkcionális élelmiszerek fogyasztására, 50. Jubileumi Georgikon Napok, Keszthely, 120., 2008
Szakály Z., Széles Gy., Szente V.: Examination of consumer habits and attitudes on the market of functional foods, International Conference on Science and Technique in the Agri-Food Business. Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Szeged, 299-301., 2008
Szakály Z.: A funkcionális élelmiszerek marketing lehetőségei, Regionális Élelmiszertudományi Kollokvium, Egerfood Regionális Tudásközpont, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2007
Schäffer B., Keller B., Szakály Z.: A probiotikus élőflós és a bioaktív Ca-ban dúsított élelmiszerek kifejlesztésének és piacfelmérésének fontosabb eredményei, „Fejlesztés vagy marketing az élelmiszeriparban” című szakmai fórum, Pécsi Kereskedelmi Központ, Pécs, 2008
Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: Az egészségmagatartás elemzése a funkcionális élelmiszerek piacán, Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXIII. Vándorgyűlése, Pécs, 69., 2008
Szente V., Széles Gy., Szigeti O.Szakály Z.: A természetes funkcionalitás szerepe és megítélése - ökoélelmiszerekkel kapcsolatos bizalom a fogyasztói vélemények tükrében, Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXIII. Vándorgyűlése, Pécs, 70., 2008
Szakály S., Schäffer B., Keller B., Szakály Z.: Ca-ban dúsított élelmiszerek kifejlesztése és fogyasztói fogadtatása, Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) 73-79, 2008
Szakály Z., Szigeti O.: Új kalciumban dúsított élelmiszerek fogyasztói fogadtatásának vizsgálata, Acta Oeconomica Kaposváriensis 2 (2) 61-75, 2008
Szakály S., Schäffer B., Keller B., Szakály Z.: Funkcionális élelmiszerek kifejlesztésének és piacfelmérésének fontosabb eredményei, Tejgazdaság 69 (1) 23-30, 2009
Szakály Z.: Egészségmagatartás és funkcionális élelmiszerek. Hogyan vélekednek a hazai fogyasztók?, Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) 9-18, 2009
Szakály Z.: Még nem ismerik a fogyasztók a funkcionális élelmiszereket, Élelmiszer 27 (6) 42-43, 2009
Szakály Z., Horváthné Kovács B., Biacs P., Szakály S.: Calcium and phosphorus balance in the nutrition of the population in EU-25, Milchwissenschaft 64 (4) 365-368, 2009
Szakály Z., Szente V., Polereczki Zs., Szigeti O.: The examination of health conscious consumer behaviour on the market of functional foods in Hungary, Acta Alimentaria (megjelenés alatt), 2009
Szakály Z., Kovács B. H., Szente V., Szakály S.: Conjugated linoleic acid intake of the population of the EU-25 – the role of dairy products, Milchwissenschaft 64 (megjelenés alatt), 2009
Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Consumer awareness of functional foods in Hungary, IAMA – 19th Annual World Forum and Symposium, Global Challenges – Local Solutions. Budapest, 2009. jún. 20.-23., 2009
Szakály Z.: Még nem ismerik a fogyasztók a funkcionális élelmiszereket, Élelmiszer 27 (6) 42-43, 2009
Biacs P.: Az egészségre vonatkozó állítások EU szabályozása: korlát a funkcionális élelmiszerek marketingjének, Marketing Oktatók Klubja, 15. Jubileumi Országos Konferencia. Kaposvár, 2009. aug. 25. (CD-kiadvány), 2009
Szakály Z., Szente V., Széles Gy.: Consumption trends and strategies on organic, traditional and functional food markets, In: Efficiency in Agriculture, Theory and Practice. (Szerk.: Szűcs I., Fekete Farkas M.) Agroinform Kiadó, Budapest, 2008. 207-226., 2008
Szigeti O.: Életstílus, egészségmagatartás és funkcionális élelmiszerek, Táplálkozásmarketing Konferencia. Kaposvár, 2009. jún. 4. 15., 2009
Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Mi jellemzi napjaink „racionális” élelmiszerfogyasztóját?, Marketing Oktatók Klubja Konferencia. Budapest, 2010. aug. 26-27. (Megjelenés alatt), 2010
vissza »