Gyenge kölcsönhatások karbonilezési reakciók során  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
69353
típus IN
Vezető kutató Kégl Tamás
magyar cím Gyenge kölcsönhatások karbonilezési reakciók során
Angol cím Weak bonds in carbonylation reactions
magyar kulcsszavak DFT, MCQDPT, karbonilezés
angol kulcsszavak DFT, MCQDPT, carbonylation
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nemzetközi együttműködési bizottság
Kutatóhely TTK Szerves Kémia Szintézis és Katalízis (Pannon Egyetem)
projekt kezdete 2006-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.717
FTE (kutatóév egyenérték) 1.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kobalt-katalizált hidroformilezés reakciósebessége csökkenthető látszólag inert gáz (nemesgázok, széndioxid, dinitrogén) hozzáadásával. Az effektus a hozzáadott komponens kompetitív koordinálódásával magyarázható, melynek során a katalitikusan aktív komplex koncentrációja csökken.
A projekt során egyes, katalitikus szempontból jelentősebb komplexek és a hozzáadott gáz komponensek koordinálódásának vizsgálatát végezzük el sűrűségfunkcionál és multireferenciás módszerek alkalmazásával. A munka legfontosabb célja a katalitikus reakciók szelektivitásának növelése, így az alaprendszerekhez képest jobb szelektivitással kecsegtető esetekben katalitikus kísérleteket is tervezünk.
angol összefoglaló
The rate of cobalt-catalyzed hydroformylation of olefins can be significantly reduced by the addition of a seemingly inert gas component (such as noble gases, carbon-dioxide or dinitrogen) to the reaction mixture. The retarding effect can be explained by competitive coordination of the inert gas component e.g. the xenon to the catalytically active species.
The joint work will focus on weakly coordinating ligands bound to transition metal complexes of catalytic importance. The adducts will be examined by density functional and multireference calculations in order to find cases when the selectivity of the reactions can be improved. Catalytic work based on the most promising theoretical results is also planned.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretein belül olyan gyenge kölcsönhatásokat vizsgáltam elméleti kémiai módszerekkel, melyek szabályozni képesek egyes homogénkatalitikus reakciók aktivitását és szelektivitását. Az intramolekuláris kölcsönhatások fontos szerepet játszhatnak a kobalt-katalizált keténképződési reakció egyes koordinative telítetlen intermedierjeinek stabilizálásában. Ismert, hogy látszólag inert gázok hozzáadásával egyes homogénkatalitikus reakciók sebessége csökkenthető. A kobalt-katalizált hidroformilezési reakció egyes közti termékeibe történő dinitrogén-beépülés tanulmányozása arra enged minket következtetni, hogy a nitrogén gáz alkalmazása növelheti az egyenesláncú aldehid képződésének arányát. NBO (természetes kötőpálya) módszerrel vizsgáltam egyes dinitrogén komplexek elektronszerkezetét és a dinitrogén ligandum donor-akceptor sajátságait.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project weak interactions governing the activity and selectivity of homogeneous catalytic reactions were investigated within the framework of ab initio and density functional theory. Intramolecular weak interactions play an important role in stabilizing the coordinative unsaturated intermediates of the cobalt-catalyzed ketene formation reactions. It was known before that seemingly inert additional gases may decrease the rate of catalytic reactions. Studying the dinitrogen incorporation into the possible intermediates of the cobalt-catalyzed hydroformylation reaction we can predict a change in regioselectivity in favor of the branched aldehyde by the addition of nitrogen gas. The electronic structure of some dinitrogen containing complexes and the donor-acceptor abilities of the dinitrogen ligand were examined by means of the Natural Bond Orbital methodology.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=69353
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kégl T; Ungváry F: Internal carbon monoxide exchange and CO dissociation in cobalt carbonyl carbene complexes. A density functional study, J. Organomet. Chem. 692: 1825-1833, 2007
Fördős E; Ungvári N; Kégl T; Párkányi L; Szalontai G; Ungváry F: Structure of Co2(CO)6(dppm) and Co2(CO)5(CHCO2Et)(dppm) (dppm = Ph2PCH2PPh2) and exchange reaction with 13CO: An experimental and computational study, Inorg. Chim. Acta, nyomdában, doi:10.1016/j.ica.2007.09.037, 2008
vissza »