Research of Celtic cemeteries of the 3rd century B.C. in Hungarian-French cooperation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
70323
Type IN
Principal investigator Szabó, Miklós
Title in Hungarian Kr.e. III. századi kelta temetők kutatása magyar-francia együttműködésben
Title in English Research of Celtic cemeteries of the 3rd century B.C. in Hungarian-French cooperation
Keywords in Hungarian régészet, vaskor, kelták, Északkelet-Magyarország, magyar-francia együttműködés
Keywords in English archaeology, Iron Age, Celts, Northeast-Hungary, Hungarian-French cooperation
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Archeology
Department or equivalent Institute of Archeology (Eötvös Loránd University)
Participants Czajlik, Zoltán
Tankó, Károly
Starting date 2006-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 1.500
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
Pályázatunk célja az NK63218 számú, „Ludas - Varjú-dűlő és Sajópetri - Homoki-Szőlőskertek késővaskori temetőinek régészeti feldolgozása” című 2006-ben indult programunk nemzetközi együttműködési lehetőségeinek támogatása, kiszélesítése a közös kutatómunkához szükséges utazási és szállásköltségek biztosításával, vagyis a folyamatban lévő pályázat 2007-2008-as ütemtervének megfelelő régészeti feldolgozási és dokumentációs szakaszban az utazási és külföldi tartózkodási költségek, napidíjak; valamint a kutatásban résztvevő francia kutatók magyarországi tartózkodási költségeinek fedezése.

A kutatások során elegedhetetlen a személyes kapcsolattartás, a leletek franciországi anyagvizsgálatának elvégzése, a személyes jelenlét az Európai Régészeti Központ által szervezett tudományos konferenciákon, a kiállításokkal kapcsolatos utazások és a kutatók, doktoranduszok valamint az egyetemi hallgatók helyszíni kutatási lehetőségének biztosítása.

A külföldi kutatók számára nélkülözhetetlen nemcsak a leletek, hanem a vonatkozó magyar szakirodalom tanulmányozása is, ami csak Magyarországon oldható meg. Ehhez hasonlóan a kutatás egyes szakaszaiban a magyar kutatók számára is rendkívüli fontossággal bír a francia szakirodalom és a régészeti anyag helyszíni tanulmányozásának lehetősége, amelynek hátterét a Francia Kulturális Minisztérium CNRS nemzeti kutatási programja, a Burgundiai Egyetem és az általuk finanszírozott UMR 5594 kutatóhelyei biztosítanak.
Summary
The principal aim of this research proposal which applies to the Hungarian-French cooperative project: Archaeological processing of the Late Iron Age cemeteries of Ludas – Varjú-dűlő and Sajópetri – Homoki-Szőlőskertek started in 2006 (OTKA funding, NK 63218) is the funding of the travel and accomodation costs during our running project. According to the schedule of the running project NK 63218 the evaluation and documentation period will be in 2007 and 2008. It is crucial to maintain the personal contacts, to conduct the scientific tests in France, to be present at the conferences organised by the European Centre of Archaeology, managing the exhibitions and to ensure the possibility of the on-site examinations for the research personnel, PhD students and university students.
The foreign researchers have a definite need to study the finds and the scientific literature in Hungary. The Hungarian scientists have to study the literature and the finds in France where the background is supported by the French Department of Culture, the CNRS national research programme, the University of Burgundy and the detached units of the UMR 5594 funded by these institutions.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat teljesítése 2007-ben és 2008-ban is az előzetes munkatervnek megfelelően haladt; a magyar kutatók májusban, augusztusban és októberben dolgoztak az Európai Régészeti Központban, illetve vettek részt az éves kutatási értekezleteken. A bibractei kutatásokhoz kapcsolódó publikációk mellett fontos eredmény, hogy Timár Lőrinc 2009-ben sikeresen megvédte a domus háztípus galliai elterjedéséről írott disszertációját. Francia partnereink közül Jean-Paul Guillaumet és Armelle Masse többször kutatott nálunk, ennek is köszönhetően készülhettek el a ludasi monográfia egyes fejezetei.
Results in English
The fulfillment of the project tasks has been achieved according to the preliminary schedule in 2007-2008. The Hungarian researchers have worked at the European Research Centre in May, August and October and they have taken part in the annual research meetings as well. Concerning the publications of the research at Bibracte, it is an important result that Lőrinc Timár has successfully defended his PhD thesis in 2009 which had the title "The spread of the Roman domus type in Gaul". Our French partners Jean-Paul Guillaumet and Armelle Masse have researched at our facilities many times. This proved to be indispensable for the writing of some chapters of the monography about the cemetery of Ludas.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=70323
Decision
Yes

 

List of publications

 
Guichard V; Szabó M; Vitali D: Trésors de femmes. Enquête archéologique sur les femmes celtes du VIe avant au Ier siècle après J.-C., Musée de Bibracte, 20 mai-12 novembre 2006, Saint-Léger-sous-Beuvray, 2006
Guillaumet J-P; Szabó M; Vitali, D: Recherches archéologiques franco-italo-hongroises en Hongrie, Vitali, D: Recherches archéologiques franco-italo-hongroises en Hongrie., Rapport annuel d’activité scientifique 2006 de Bibracte. Centre archéologique européen du Mont B, 2006
Szabó D. - Tankó K.: Présentation du système de gestion de céramique de Sajópetri (Hongrie) / A Sajópetriben feltárt La Tène-kori kerámialeletek feldolgozási rendszere, Ősrégészeti levelek, 8-9: 167-176., 2007
Szabó M: La basilique de Bibracte, Académie des Inscriptions & Belles-Lettres – comptes rendus: 853-875., 2007
Szabó M (dir.): L’habitat de l’époque de La Tène à Sajópetri – Hosszú-dűlő, L'Harmattan, Budapest,, 2007
Szabó M. - Szabó D. - Timár L: La basilique de Bibracte – un témoignage précoce de l’architecture romaine en Gaule, Archäologisches Korrespondenzblatt, 37, 389-408., 2007
Szabó M et al: L’oppidum de Bibracte (Mont Beuvray, France). Bilan de 10 années de recherches (1996-2005), Acta Archaeologica LIX/fasciculus 1: 1-152., 2008
Back »