CSA material science and engineering databases  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
70734
Type LI
Principal investigator Burmeister, Erzsébet
Title in Hungarian CSA anyagtudományi és műszaki adatbázisok
Title in English CSA material science and engineering databases
Keywords in Hungarian anyagtudomány, műszaki tudományok
Keywords in English material science, engineering
Discipline
Material Science and Technology (engineering and metallurgy) (Council of Physical Sciences)50 %
Electronic Devices and Technologies (Council of Physical Sciences)25 %
Metallurgy (Council of Physical Sciences)25 %
Panel Library Database Committee
Department or equivalent Könyvtár, Levéltár, Múzeum (University of Miskolc)
Starting date 2007-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 11.870
FTE (full time equivalent) 0.05
state closed project
Summary in Hungarian
A három adatbázis együttese lefedi a műszaki tudományok többségét:
aeronautika, ötvözetek, biológiai anyagok, öntészet, kerámiák, kommunikáció és hálózatok, kompozit anyagok, számítógépes alkalmazások, szerkezeti anyagok, korrozió, adatbázis rendszerek, döntéstámogató rendszerek, földrengés mérnöki tudományai, elektronika, anyagtudomány, környezettan, üveg, műszaki mechanika, kohászat, fémek és alkalmazásaik, meteorológia, klíma és óceán, navigáció, nemvas fémek, optikai and akusztikai technollógia, környezetszennyezés, környzetmérnöki tudományok, polimerek, robotok és automatika, félvezetők, űrbiológia, acélok, szupravezetők, felületkezelés, telekommunikáció, közlekedésmérnöki tudományok, hegesztés
Summary
The three databases cover a majority of the engineering sciences:

Aeronautics, Alloys, Astronautics, Biomaterials, Casting and molding, Ceramics, Civil engineering, Communications and networks, Composites, Computer applications, Construction materials, Corrosion, Database information systems, Decision support systems, Earthquake engineering, Electronics, Engineered materials, Environmental engineering, Glass, Intermetallics, Mechanical engineering, Metallurgy, Metals and their applications, Meteorology, climatology and oceanography, Navigation, Nonferrous metals, Optical and acoustic technology, Pollution, waste and water engineering, Polymers, Robotics and, Automation, Semiconductors, Space biology, Steels, Superconductors, Surface finishing, Telecommunications, Transportation engineering, Welding
Back »