bFcRn transzgenikus juh előállítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71293
típus IN
Vezető kutató Kacskovics Imre
magyar cím bFcRn transzgenikus juh előállítása
Angol cím Generation of the bFcRn transgenic sheep
magyar kulcsszavak transzgenikus, juh, immunglobulin, IgG
angol kulcsszavak transgenic, sheep, immunoglobulin, IgG
megadott besorolás
Immunológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Állatorvos-tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Sejtgenetika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Immunológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.500
FTE (kutatóév egyenérték) 0.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az FcRn fontos szerepet játszik a maternális IgG transzportban, de szabályozza az IgG és az albumin homeosztázist is. Legújabb vizsgálataink eredményei bovin FcRn transzgenikus egerekben (melyeket Bősze Zsuzsannával, MBK, Gödöllő, közösen hoztunk létre), arra utalnak, hogy a bFcRn overexpressziója csökkenti az IgG lebomlását, illetve jelentősen növeli az immunizálást követő antigén-specifikus IgG szintet. Egy másik bFcRn transzgenikus egér modell (kollaboráció keretében állítottuk elő Li Ning professzorral, China Agricultural University, Beijing), amely a tejmirigyben fejezi ki ezt a receptort a laktáció idején, azt mutatta, hogy a bFcRn magakadályozza az IgG tejbe irányuló szekrécióját. Bár az emlősök alapvető immun-folyamatai jelentős hasonlóságot mutatnak, a maternális immuntranszport vonatkozásában jelentősek a különbségek. E kérdések tisztázására Bruce Whitelaw (Roslin Institute, UK) professzorral olyan transzgenikus juhot tervezünk előállítani, amely a nagymértékben homológ bovin FcRn-t expresszálja. Együttműködésünk során a mi munkacsoportunk a bFcRn konstruckiót (promoter és cDNS) állítja elő, míg ezt Whitelaw professzor munkacsoportja egy lentivirus vektorba illeszti, majd a vírust juh zigótákba injektálja. A transzgenikus juhokban közösen tervezzük elemezni az IgG katabolizmusát, az immunválaszra adott antigén specifikus IgG szintet, valamint későbbi fázisban a kolosztrumba/tejbe szekretálódó IgG mennyiségét.
angol összefoglaló
The FcRn plays a crucial role in the maternal IgG transport, and it also regulates the IgG and albumin homeostasis. Recent results in bovine FcRn transgenic mice, that we generated together with Zsuzsanna Bősze (ABC, Gödöllő), indicated that overexpression of this receptor reduced IgG catabolism and significantly increased the level of antigen-specific IgG upon immunization. Another bFcRn transgenic mouse that overexpressed this receptor in the mammary gland during lactation (created together with Li Ning, China Agricultural University, Beijing), showed that bFcRn prevents IgG secretion into milk. Although, there are homologous mechanisms regarding the basic immune functions among mammalians, we also know that they differ greatly regarding their maternal IgG transport. In order to clarify this situation, together with Bruce Whitelaw (Roslin Institute, UK) we decided to generate a transgenic sheep that overexpress the highly homologous bovine FcRn. Kacskovics and his team will make the bFcRn construct, that is composed of a segment of the promoter and the cDNA. Whitelaw and his team will clone this construct into a lentiviral vector and inject it into sheep zygotes. Transgenic animals will be identified after birth and studies including analysis of the IgG catabolism, measurements of antigen-specific antibody level upon immunization, and studies on the IgG secretion into colostrums/milk in a later phase are intended to be tested, as a collaborative effort.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkacsoportunk (ELTE, Immunológiai Tsz) a szarvasmarha neonatalis Fc receptor (bFcRn) szerepét vizsgálja az IgG homeosztázisban (maternális immuntranszport, katabolizmus, humorális immunválasz). Jelen pályázatunk célja az volt, hogy a bFcRn túltermelés hatását a kiskérődző juhban is ellenőrizzük, ill. a kérődzőkre jellemző kérdésekben – tőgy IgG szekréció – pontosítsuk. Terveink szerint egy kollaborációs együttműködés keretében a Roslin Intézettel közösen az ún. lentivírus transzgenezis (tg) révén bFcRn-t túltermelő juhokat hozzunk létre és ezeket az állatokat elemezzük. Az ELTE munkacsoportja ebben a kutatásban vállalta és sikerrel végrehajtotta, hogy a bFcRn promoteréből és cDNS-ből egy olyan konstrukciót készít, amelyet a Roslin Intézetben lentivírusba illeszthetnek. Továbbá, hazai együttműködésben sikerült ebből egy lentivírust is előállítani, amellyel a konstrukciót sikeresen validáltuk (RT-PCR, Western blot). Előállítottunk továbbá olyan ovalbumin specifikus juh szérumot, amellyel a későbbiekben a tg juhok in vivo vizsgálatát tervezzük végrehajtani. A Roslin Intézet munkatársai szintén sikeresen állítottak elő lentivírust az általunk létrehozott konstrikcióból, azt in vitro vizsgálatok során tesztelték, majd bFcRn tg egereket hoztak létre. A konstrukcióval 2008 év elején juh zigótákat fertőztek, de sajnos ezek nem voltak sikeresek. A juh szaporodásának szezonális viszonyai miatt a munkát 2009-ben folytatjuk.
kutatási eredmények (angolul)
Our group (Dept.Immunology, ELTE) analyze the role of the bovine neonatal Fc receptor (bFcRn) in IgG homeostasis (maternal immune transport, catabolism, humoral immune response). The aim of the current application was to investigate the effect of the bFcRn overexpression in the sheep as small ruminant, especially in ruminant specific functions, such as the IgG secretion in the mammary gland. In order to achieve these goals we intended to generate and analyze transgenic sheep using lentivirus technology that overexpress the bFcRn in a collaborative effort with The Roslin Institute. Our group at ELTE was required and successfully performed to generate a construct composed of the bFcRn promoter and cDNA segments that could be used to create a lentiviral vector at The Roslin Institute. In addition, together with a Hungarian company, we created a lentiviral vector from this construct which we successfully validated (RT-PCR, Western blot). We also generated ovalbumin specific sheep antiserum which can be used later to in vivo analyze the tg sheep. Our colleagues at The Roslin Institute have successfully used our construct to create their own lentiviral vector, which they tested in vitro and generated bFcRn tg mice. They also attempted to create tg sheep by infecting sheep zygotes with these lentiviruses, however these attempts were not successful. Due to the seasonality of the sheep reproduction, we will continue this work in 2009.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71293
döntés eredménye
igen
vissza »