Az új Hypereidés  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71311
típus IN
Vezető kutató Horváth László
magyar cím Az új Hypereidés
Angol cím The New Hyperides
magyar kulcsszavak palimpsestus, Hypereidés, szövegkiadás előkészítése
angol kulcsszavak Palimsest, Hyperides, preparation of textual edition
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Eötvös József Collegium (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-01-01
projekt vége 2009-04-30
aktuális összeg (MFt) 2.680
FTE (kutatóév egyenérték) 0.42
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A nemzetközi kutatás tárgya az "új" Hypereidés. A nemzetközi kutatócsoport, melyben H.L. és magyar kollégái fontos szerepet játszanak az Archimédés-palimpsestusban fennmaradt két eddig ismeretlen beszéd kiadását tűzi ki célul.
A felfedezés és a tudományos kutatás jelentősége páratlan a klasszikai-filológiában.
Az Archimédés-palimpsestus tulajdonosa 2008-ra a teljes kézirat kiadását tervezi, amely a fényképmásolatok mellett az alsó szövegek átírását és magyarázatát is tartalmazza. A kutatást szervező William Noel 2005-ben a Brit Akadémia bevonását határozta el. E. Handley és P. Easterling a nehezen olvasható öt Hypereidés-levél feldolgozására nemzetközi kerekasztalt hívott össze. A 2006. február 16-án Londonban megrendezett tudományos értekezletre számos ismert kutató mellett Horváth László is meghívást kapott. H.L. folyamatban lévő T/47136 ny. számú OTKA pályázata részben a papiruszokon fennmaradt Hypereidés-szövegek kiadását készíti elő. Az első kerekasztalt 2006. december 13-án egy második követte.
Mint a kutatócsoport vezetője, a Brit Akadémia képviseletében P. Easterling az angol nyelvű fordítás elkészítését Ch. Careyre, a történeti adalékok összegyűjtését P. Rhodesra, a teljes görög szöveg gondozását Horváth Lászlóra bízta.
A munkát szoros együttműködésben kívánjuk folytatni. 2007-ben az Eötvös Collegiumban szeretnénk megrendezni azt a rendezvénysorozatot, melynek részei: "Fényképezés-, és számítástechnika a klasszika-filológia szolgálatában" (szeptember 18); III. Hypereidés-kerekasztal ("Hypereidés visszatér Budára" szeptember 19); "Texts and Traditions" című nemzetközi konferencia (szeptember 20—22). A tudományos értekezletekre, illetve a konferenciára három ország szakértőit hívjuk meg.
2008-ban a Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik lapjain tervezzük megjelentetni a görög szöveget és annak magyarázatait. Az editio princeps kiadása 2008-ban is szoros együttműködést feltételez, melynek keretében külföldi tanulmányutakat tervezünk.

Ilyen mennyiségű ismeretlen görög szöveg kiadása világméretű szenzációt jelent. A Hypereidés-beszédek nemcsak irodalomtörténeti és rétorikai, hanem számos történeti érdekességet is tartalmaznak. Feltárásuk jelentősen árnyalhatja a Kr.e. IV. század Athén kül-, és belpolitikájáról alkotott képünket. A kutatásban H.L. és a magyar kutatócsoport részvétele, miként azt P. Easterling egyéb dokumentumok rovatban olvasható levele is alátámasztja, meghatározó.
angol összefoglaló
The project focuses on the ’new’ Hyperides. The international research, which L. H. and his colleagues have joined, aims to publish the two unknown speeches in the Archimedes Palimpsest.
The new find and the subsequent scientific research is unprecedented in the history of Classical Studies.
To make advances in the transcription of the five Hyperides-leaves E. Handley and P. Easterling organised an round-table discussion on 16 Febr 2006 L. Horváth was also invited. A part of L. Horváth’s current OTKA project (OTKA T/47136) is a preparation for the publication of Hyperides-texts on papyri. The discussion was repeated on 13 Dec 2006.
As the representative of the BA P. Easterling entrusted the task of the English translation to Chr. Carey. The collection of the historical data to Peter Rhodes, while László Horváth was given the task of editing the Greek text.
In 2007 after inspecting the manuscript we will invite the colleagues involved in the project to Budapest. The plan is to organise a sequence of events at Eötvös Collegium on the following areas: the contribution of image-enhancing and computer technology to classical studies (18 Sept), the third round-table discussion on Hyperides (’Hyperides returns to Buda’ 19 Sept) and an international conference (’Texts and Traditions’ 20-22 Sept). The participants will be joined by experts from three other countries.
In 2008 we publish the Greek text and the commentaries in ZPE. It requires a close co-operation, including visits abroad, of the scholars involved.
The publication of such an amount of unknown Greek texts is a unique project of universal proportions. The Hyperides-speeches provide several interesting data, not only in the field of literary studies, but of ancient history as well. As it is pointed out by P. Easterling in her letter attached to this document, L. H. and his Hungarian colleagues have made an important contribution to the project.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat célja az új Hypereidés-szövegekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködés erősítése, a közös tudományos munka feltételeinek biztosítása volt. Elért eredményeinket három csoportba rendezhetjük. 1. Nemzetközi jelentőségű szövegkiadásokat és tanulmányokat készítettünk, és jelentős számú tudományos előadást tartottunk rangos hazai és külföldi konferenciákon, eszmecseréken. A szoros szakmai együttműködés számos további lehetőséget nyitott meg elsősorban a szövegkritikai kutatások területén. A témavezető irányítása mellett a kutatócsoport tagjai osztrák, német és angol kutatóhelyeken papiruszok, középkori kódexek kiadására kaptak lehetőséget. 2. Nagyszabású nemzetközi konferenciákat rendeztünk: "The Archimedes Palimpsest Colloquium — Texts, Traditions and Technology: The Archimedes Palimpsest and its New Texts, with other studies from the Ancient and Mediavel World" (Eötvös József Collegium, 2007. szeptember 18—22); Was ich bin, und was ich habe, dank' ich dir, mein Collegium. Classical Studies and Textual Criticism Colloquium in Memory of István Borzsák (Eötvös Collegium, Budapest 20-25 April 2009). 3. Nemzetközi jelentőségű szakmai műhelymunka alapjait raktuk le azzal is, hogy a kiadásra előkészített görög és latin szövegek gondozására — interdiszciplináris összefogással — új szövegszerkesztőt, a HypereiDoc fantázianevű editort fejlesztjük.
kutatási eredmények (angolul)
The OTKA project aimed to reinforce the co-operation of the international team working on the new Hyperides texts and to provide the means for the research. We can classify our results as follows: 1. We have published internationally acknowledged text editions and papers and we have given several presentations at important national and international conferences and colloquia. The close co-operation has led to numerous further possibilities primarily in the field of textual criticism. Papyri and medieval codices have been offered for edition in Austrian, German and English research centres for the members of the research group working with the supervisor’s assistance. 2. We have organized important international conferences: "The Archimedes Palimpsest Colloquium -- Texts, Traditions and Technology: The Archimedes Palimpsest and its New Texts, with other studies from the Ancient and Medieval World" (Eötvös József Collegium, 18--22 September 2007); Was ich bin, und was ich habe, dank' ich dir, mein Collegium. Classical Studies and Textual Criticism Colloquium in Memory of István Borzsák (Eötvös Collegium, Budapest 20-25 April 2009). 3. We have laid the foundations of an internationally noted team work by developing -- with interdisciplinary co-operation -- a new text editor, the HypereiDoc for editing Greek and Latin texts already prepared for publication.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71311
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth László: Néhány új irodalmi papirusz, Ant Tan 52, 137-150, 2008
Horváth László: Bértollnok, agyafúrt kereskedő, és ami a legfőbb, egyiptomi, Közösség, kultúra, identitás. Szerk. Pap Levente- Tapodi Zsuzsa. Kolozsvár, 2008, 19-39., 2008
Ötvös Zsuzsanna: The Latin of the Inscriptions in Narbonensis: Some Phonetic Characteristics, AAntHung 49, 95-105., 2009
Ötvös Zsuzsanna: Guarino Veronese latin nyelvtana (Regulae). Kiadta Vadász Géza. Alba Civitas Történeti Alapítvány, Székesfehérvár, 2007. 172 l. [Recenzió], AntTan 52, 456-459, 2008
Ötvös Zsuzsanna: Kutatási beszámoló az ÖNB Suppl. Gr. 45 jelzetű humanista vocabulariumról, AntTan 52, 245-253., 2008
Ötvös Zsuzsanna: A Renaissance Vocabularium by Janus Pannonius? (ÖNB Suppl. Gr. 45), AAntHung 48, 237-246, 2008
Carey et alii.. Horváth László, Mészáros Tamás: Fragments of Hyperides’ Against Diondas from the Archimedes Palimpsest, ZPE 165 1-19, 2008
Horváth László: Note to Hyperides In Timandrum, AAHung 48, 121-123, 2008
Horváth László: Die Leidengeschichte des Heiligen Pamun. Bemerkungen zu P. Oxy. 4759, ZPE 165, 209-211., 2008
Horváth László: Dating Hyperides' Against Diondas, ZPE 166, 27—34., 2008
Horváth László: Review on P. Oxy. Vol. LXX., The Classical Review 58.2, 408-409., 2008
Horvath László: Addenda ad Hyperides' Against Diondas, ZPE 166, 35-36, 2008
Mészáros Tamás: Some Thoughts on the Fragments of Antiphon, Acta Ant. Hung. 48, 193-200., 2008
Mészáros Tamás: Egy gyilkosság története, Közösség, kultúra, identitás. Szerk. Pap Levente- Tapodi Zsuzsa. Kolozsvár, 2008, 57-67., 2008
Ötvös Zsuzsa: A Renaissance Vocabularium by Janus Pannonius? (ÖNB Suppl. Gr. 45), Acta Ant. Hung. 48, 237-246., 2008
Ötvös Zsuzsa: Kutatási beszámoló az ÖNB Suppl. Gr. 45 jelzetű humanista vocabulariumról, AntTan 52, 245-253., 2008
vissza »