Phylogeny, ecology and pathogenic behavior of novel Phytophthora taxa  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
71349
Type IN
Principal investigator Bakonyi, József
Title in Hungarian Új Phytophthora taxonok filogenetikája, ökológiája és patogenitása
Title in English Phylogeny, ecology and pathogenic behavior of novel Phytophthora taxa
Keywords in Hungarian ökológia, filogenetika, fitoftóra, erdei ökoszisztéma
Keywords in English Ecology, Phylogeny, Phytophthora, semi-natural ecosystem
Discipline
Crop protection (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute, HAS
Participants Bakonyi, József
Érsek, Tibor
Érsek, Tibor
Nagy, Zoltán
Starting date 2007-01-01
Closing date 2010-12-31
Funding (in million HUF) 3.883
FTE (full time equivalent) 5.52
state closed project
Summary in Hungarian
A gombaszerű, de az algákkal rokon növénykórokozó fitoftórák súlyos gazdasági és környezeti károkat okoznak világszerte. Az utóbbi évtizedben az addig ismert mintegy 60 mellé több mint egy tucat formálisan leírt, illetve formális leírásra váró új Phytophthora taxont azonosítottak, elsősorban európai erdőkben és természetes ökoszisztémákban. Közülük több is szerepet játszik az erdőpusztulásként ismert összetett ökológiai jelenségben, de vannak a szerves anyagok lebontásában résztvevő fajok is. Munkacsoportunk szintén azonosított erdei ökoszisztémákban fitoftórákat, többek között az éger Európában tapasztalt pusztulását okozó P. alnit, és bükkön a P. citricolát. E pályázat tárgya azonban két olyan új fitoftóra, amelyeket szintén égeresek talajából tenyésztettünk ki, és az előzetes morfológiai és molekuláris genetikai adatok alapján nem azonosítható egyetlen ismert fajjal sem. Mindemellett felvetődik a kérdés: károsítják-e egyáltalán az égert és esetleg egyéb erdei növényfajokat, hiszen sem a gazdanövénykörük, sem pedig az ökológiai szerepük nem ismert még. Ezért a pályázat fő célja a kérdéses új fitoftórák rendszertani helyzetének megállapítása és gazdanövénykörük, ill. ökológiai szerepük vizsgálata. Ehhez mindenekelőtt szükség van a patogének élőhelyének felmérésére és minél több tenyészetük begyűjtésére és jellemzésére. E fitoftórák filogenetikai státusának tisztázására nemrégiben alakítottunk ki együttműködést a pályázatban megnevezett külföldi kutatóval, akinek ismert, valamint formálisan még le nem írt fitoftóra fajokról gazdag szekvencia-adatbank van a birtokában. Az együttműködés így minden bizonnyal nagymértékben segítené céljaink elérését.
Summary
Phytophthora species are serious plant pathogens. These fungus-like micro-organisms closely linking to algae cause severe economical and environmental losses throughout the world. In addition to the list of the previously known 60 some species, more than a dozen formally or informally described novel Phytophthora taxa have been recorded during the past decade, mainly in European forests and natural ecosystems. Of these, several species play a role in the complex ecological phenomenon known as forest decline, but there are species acting in the breakdown of plant litter and detritus too. Our research group has also identified Phytophthoras in forests, e. g. P. alni, the causal agent of alder decline in Europe and P. citricola on beech. However, the subjects of the present proposal are two novel Phytophthoras that were collected from soil of alder forest in 2002. These isolates could not be ascribed to any known Phytophthora species on the basis of preliminary morphological and molecular genetic data. Whether or not they play a role in the decline of alder and other plant species in sylviculture, it is to be elucidated. Therefore, the major goal of this proposal is to clarify the taxonomical status and the host-range and ecological role of these unknown Phytophthoras taxa. We will collect and study a large number of isolates and survey the ecological niche they occupy. Furthermore, we have recently established a co-operation with a foreign scientist employed by a Swiss university, who possess a wide-range of published and unpublished sequence data of the genus Phytophthora; analyses of aligned sequences may thus reveal the phylogenetic status of our unknown isolates. Convincingly, this co-operation would greatly help achieve our goals.
Back »