Jogszabály és jogélet. Szerződéstani tanulmányok az Imperium Romanumban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71375
típus IN
Vezető kutató Jakab Éva
magyar cím Jogszabály és jogélet. Szerződéstani tanulmányok az Imperium Romanumban
Angol cím Legal rule and legal life: Studies about Contract Law in Imperium Romanum
magyar kulcsszavak római jog, szerződési jog, joggyakorlat, szerződési formulák és okiratok
angol kulcsszavak Roman law, contract law, legal practice, drafts and deads
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Római Jogi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-01-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 1.498
FTE (kutatóév egyenérték) 0.09
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az utóbbi évek szakirodalmában kitapintható egy erőteljesen fejlődő, új kutatási irányzat, amely a mindennapos jogélet, a szerződési gyakorlat, az okiratok és formulák elemzéséből indul ki. A kutatási irányzatnak kedvez, hogy ismereteinket számos új forrás gazdagította (pl. Pompeji, Herculaneumi táblák, a Babatha-archívum, feliratok). Az irányzat erősödését tükrözi, hogy a római jogtudomány egyik legjelentősebb kongresszusa, a Deutscher Rechtshistorikertag 2002-es és 2004-es ülésén a római jogi előadások többsége ezt az irányzatot képviseli (többek között a témavezető előadásai). A kutatási irányzat továbbfejlődésének feltétele a formulák gyűjteményes kiadása.
angol összefoglaló
In the recent years a new, developing tendency is perceptible. It is based on the analysis of every day legal life, contractual practice, and on analysis of formals and charters. Many recent sources (e.g. Tables of Pompei and Herculaneum, the Archives of Babatha) assist the new tendency, and it has more and more prestige among the jurists as well. It is denoted by the fact that in the last two years on one of the most important congress of jurisprudence of Roman law (Deutscher Rechtshistorikertag) most of the presentation represented this scientific school. The further development does assume the publication of selected contract formulas.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás monografikus eredményei: 1. Jakab Éva: Barnabas Brissonius és szerzödési gyakorlat az ókori Rómában (Barnabas Brissonius and Contractual Practice in Ancient Rome), ca. 280 oldal. 2. Jakab Éva: Jogtudomány és jogélet, ca. 258 oldal. 3. Risikomanagement beim Weinkauf. Vertragspraxis im Imperium Romanum, C.H.Beck Verlag, München (2009) X,. 284 oldal. Postán és lemezre rögzítve (CD) postázva az OTKA Iroda címére. A kutatás menete: - Brissonius művének digitális feldolgozása. Latin szöveg publikációja a Tanszék honlapján (www.juris.u-szeged.hu/romai/common/main.php). - A latin szöveg összevetése a modern forráskiadásokkal. - A latin források magyar fordítása. - Kutatások B. Brissonius életéről és koráról. - Jogtörténeti kommentár megírása. - Egy szerződési típushoz (emptio venditio) részletes, új tudományos eredményekre törekvő monografikus feldolgozás is létrejött, német és magyar nyelven is, kb. 50%-os tartalmi átfedéssel (l. „Risikomanagement” és „Jogtudomány és jogélet”). - Előkészületben: német nyelvű szövegkiadás a freiburgi partner, W. Kaiser és intézete közreműködésével. Az első két kézirat „munkapéldány” formájában lezárásra került; publikációs pályázatra lesznek beadva. A publikációs pályázat szokásos átfutási ideje miatt (a legközelebbi elbírálás március 15-én esedékes) a két kötet várhatóan csak 2010 tavaszán tud megjelenni.
kutatási eredmények (angolul)
The main iussues of the research project: 1. Jakab Éva: Barnabas Brissonius és szerzödési gyakorlat az ókori Rómában (Barnabas Brissonius and Contractual Practice in Ancient Rome), ca. 280 pages. 2. Jakab Éva: Jogtudomány és jogélet, ca. 258 pages. 3. Risikomanagement beim Weinkauf. Vertragspraxis im Imperium Romanum, C.H.Beck Verlag, München (2009) X,. 284 pages. Per post sent to the OTKA Office (paper and CD). The research project run as follows: - Digital version of Brissonius' work. The publication of the Latin text on the home page of the Institute (www.juris.u-szeged.hu/romai/common/main.php). - Comparing the Latin text with modern editions. - Translation of the Latin text into Hungarian. - Research about the life and time of Brissonius. - Writing the commentary on legal history. - One single contract type (emptio venditio) was prepared for a detailed scientific monography, in German and Hungarian, with a 50% overlapping content (Risikomanagement and Jurisprudence and legal life). - In preparation: a German version of the book with W. Kaiser from the University of Freiburg i.Br. as co-author. The first two manuscripts are finished as "work in progress"; the application for supporting the publication is in preparation. Expected deadline (because of the usual duration of the pcocedure) spring 2010.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71375
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jakab Éva: Barnabas Brissonius és szerzödési gyakorlat az ókori Rómában, megjelenés alatt (CD postázva az OTKA Irodának), 2009
Jakab Éva: Jogtudomány és jogélet, megjelenés alatt (CD postázva az OTKA Irodának), 2009
Jakab Éva: Jog és humanizmus, Acta Jur. et Pol. Szeged (megjelenés alatt), 2010
Eva Jakab - Wolfgang Ernst: Kaufen nach Römischem Recht. Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen, megjelenés alatt (CD postázva az OTKA Irodának), 2008
Jakab Éva: Risikomanagement bei den naukleroi, Antike — Recht — Geschichte. Fschr. P. Pieler, ed. byn F.-St. Meissel / Ph. Scheibelreiter, Wien, 2009
Jakab Éva: Vertragspraxis und Bankgeschäfte im antiken Puteoli: TPSulp. 48 neu interpretiert, Pistoi dia ten technen. Bankers, Loans and Archives in the Ancient World, Studies in Honour of R. Bogaert, hg. von K. Verboven / K. Vandorpe / V. Chankowski, 321-344,, 2008
Eva Jakab: Risikomanagement beim Weinkauf. Periculum und Praxis im Imperium Romanum, C.H. Beck, München, 2009
vissza »