Critical edition of the Babits's translation of Dante's Divine Comedy and Dante's poetry  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
71554
Type PD
Principal investigator Mátyus, Norbert
Title in Hungarian Babits Dante-fordításának kritikai kiadása és Dante életműve
Title in English Critical edition of the Babits's translation of Dante's Divine Comedy and Dante's poetry
Keywords in Hungarian Babits, Dante, textológia, kritikai kiadás, monográfia
Keywords in English Babits, Dante, textual philology, critical edition, monograph
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Philology
Panel Literature
Department or equivalent Olasz Tanszék (Pázmány Péter Catholic University)
Starting date 2008-04-01
Closing date 2012-02-29
Funding (in million HUF) 4.431
FTE (full time equivalent) 2.47
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat két fő célt tűz maga elé. Egyrészt Babits Mihály Isteni színjáték fordításának kritikai kiadását kívánja létrehozni, másrészt, e munkával párhuzamosan, Dante munkásságáról tervez egy tudományos, ugyanakkor didaktikai célokra is hasznosítható, az életrajzra és az életmű minden darabjára kiterjedő monografiát.
Lévén eddig még senki nem végezte el Babits Dante-fordításának textológiai vizsgálatát, s a szövegnek kritikai kiadása sincs, miként a babitsi életmű egyetlen fordításának sincs még kritikai szövege, így a kutatási terv első célkitűzése újdonságnak tekinthető.
S noha Dante életművéről több tanulmány és monografikus kötet látott napvilágot a közelmúltban is, ám ezek mindegyike a költő és elméletíró egyes műveire, életművének egyik vetületére, vagy utóéletére koncentrált, így Babits 1930-as, inkább népszerűsítő, mint tudományos kismonográfiája óta nincs rendszerező, a tudomány mai felvetéseit és megoldási kísérleteit magyar nyelven ismertető munka.
Summary
The principal aim of this project is to publish a critical edition including a transcription, an extensive apparatus criticus and explanatory comments on Babits's translation of Dante's Divine Comedy.
As yet nobody has ventured to prepare the critical edition of Babits’s translation, and nobody has conducted a detailed analysis of philological aspects of the text: consequently the entirety of the project can be considered a scientific novelty.
The second target of the project is to prepare a new Hungarian monograph about Dante's poetry. Recently, Hungary has seen a great deal of development in research on Dante’s work as well as in Dante’s reception, but the last Hungarian monograph on Dante was written in the year 1930 by Babits. Therefore it seems particularly important to create a new monograph that presents the main directions of research and Dante interpretation.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat két fő célt tűzött maga elé. Egyrészt Babits Mihály Isteni színjáték fordításának kritikai kiadását kívánta létrehozni, másrészt, e munkával párhuzamosan, Dante munkásságáról tervezett egy tudományos, ugyanakkor didaktikai célokra is hasznosítható, az életrajzra és az életmű minden darabjára kiterjedő monografikus tanulmánykötetet. E két alapcélkitűzés mellett azonban azt is vállaltam, hogy a kutatás folyamán elért eredményekről tanulmányok formájában tájékoztatom a tudományos közvéleményt. Minden kitűzött cél megvalósult, amennyiben szerkesztésemben megjelent a Dante középkorban című tanulmánykötet, valamint folyamatosan frissülő jegyzetapparátussal felkerült a világhálóra Babits Isteni színjáték fordításának kritikai kiadása: www.dantealighieri.hu.
Results in English
The principal aim of this project was to publish a critical edition including a transcription, an extensive apparatus criticus and explanatory comments on Babits's translation of Dante's Divine Comedy. The second target of the project was to prepare a new Hungarian monograph about Dante's poetry. Besides of these objectives, I undertook to inform the academic public about the results of the research. All these objectives were achieved in so far as the study-book ”Dante in the Middle Ages” were published under my editorship, and the critical edition of Babits's translation of Dante's Divine Comedy were posted on the internet with continually extending explanatory notes: www.dantealighieri.hu.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71554
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mátyus Norbert: Dante Isteni színjátéka. Ford. Babits Mihály, www.dantealighieri.hu, 2012
Mátyus Norbert: Dante a középkorban, Bp., Balassi Kiadó, 2009
Mátyus Norbert: Babits Dante-fordításának kéziratáról, Közelítések…, Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján, szerk. Nédli Balázs, Pienták Attila, Sipos Lajos, Szombathely, Savaria Univ. Press, 284-300, 2009
Mátyus Norbert: Errori e/o interpretazione nella traduzione dantesca di Mihály Babits., Leggere Dante oggi, szerk. Vígh Éva, Aracne, Roma., 2010
Mátyus Norbert: Babits Pokol-fordításának kéziratáról, Somogyi J., A. Nuzzo (szerk.) In memoriam Hajnóczi Gábor, Pilisccsaba, PPKE, 2008
Mátyus Norbert: Bevezetés és utószó az Isteni színjáték olvasásához, Dante Alighieri: Isteni színjáték. Válogatás. Hangoskönyv. Budapest, Kossuth Kiadó - Mojzer Kiadó, 2011
Mátyus Norbert: A budapesti Dante, Budapesti könyvszemle. 20 (2008) pp. 211–215., 2008
Mátyus Norbert: L'edizione fotografica del Codice dantesco di Budapest, Dante füzetek, 3(2008), 92-109., 2008
Mátyus Norbert: Az örök Dante, Magyar Tudomány 173(2012), 117-120., 2012
Back »