The Collapse and Birth of Linguistic Politeness Systems - Research of Late Nineteenth and Early Twentieth Century Chinese Politeness  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
71628
Type PD
Principal investigator Kádár, Zoltán Dániel
Title in Hungarian A nyelvi udvariassági rendszerek összeomlása és születése - A késő XIX. és a XX. századi kínai nyelvi udvariasság kutatása
Title in English The Collapse and Birth of Linguistic Politeness Systems - Research of Late Nineteenth and Early Twentieth Century Chinese Politeness
Keywords in Hungarian történeti pragmatika; nyelvi udvariasság kutatatás; tiszteleti formulák; kínai; személyes levelek
Keywords in English historical pragmatics; linguistic politeness research; honorific formuale; Chinese; private letters
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Historical linguistics
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Chinese studies
Panel Linguistics
Department or equivalent Research Institute for Linguistics
Starting date 2008-08-01
Closing date 2011-11-30
Funding (in million HUF) 18.768
FTE (full time equivalent) 2.42
state closed project
Summary in Hungarian
A jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja és rekonstruálja a hagyományos kínai udvariassági rendszer összeomlásának, illetve a modern kínai nyelvi udvariasság létrejöttének körülményeit. A hagyományos kínai tiszteleti rendszer összeomlása, illetve az új, nyelvi stratégiákon alapuló udvariassági rendszer megszületése a késő XIX., illetve a kora XX. század során játszódott le a kínai társadalomban végbement nagymérvű változások eredményeképpen. E történeti nyelvészeti/pragmatikai jelenség sajnálatos módon nem kapott kellő tudományos figyelmet, annak ellenére, hogy precedens nélküli jelenségnek mondható: noha a modern történelmi események számos más udvariassági rendszer fejlődését befolyásolták, a hagyományos és modern kínai udvariassági normák közötti törés a kínai udvariasság egyedi sajátossága. E kérdés kutatása egyaránt jelentős a) azon történeti pragmatikai kutatások szempontjából, amelyek az udvariassági rendszerek történeti fejlődésével foglalkoznak, és b) a legújabb (ún. poszt-modern) nyelvi udvariasság kutatás szempontjából. Így a projektum elsődleges célja az, hogy eredményeivel e tudományágak kutatásaihoz járuljon hozzá. Továbbá, mivel a jelen kutatás részben kínai levelekből álló korpuszra épül, a projektum további célja, hogy a kínai levélírás nyelvi sajátosságait feltárja.
Summary
The present research aims to examine and reconstruct the collapse of the traditional Chinese honorific system and the birth of the modern Chinese linguistic politeness. The collapse of the traditional Chinese honorific system, and its replacement with a new system based on linguistic strategies, took place during the late nineteenth and early twentieth centuries as a result of large-scale changes in Chinese society. It is an unprecedented, yet regretfully understudied, historical pragmatic phenomenon: although modern historical events exerted an influence on many other linguistic politeness systems, the explicit break between traditional and modern Chinese politeness norms is a unique occurrence. The study of this issue is pivotal from the perspective of both a) historical pragmatic theories on the diachronic formation of politeness systems, and b) contemporary (or post-modern) politeness research. Therefore, the goal of this project is to contribute to these domains. Furthermore, since the present research is partly based on a historical corpus of Chinese letters, a further aim is to provide insights into the linguistic characteristics of Chinese letter writing.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A jelen kutatás rekonstruálta a hagyományos kínai tiszteleti nyelven alapuló udvariassági normák eltünését és a modern kínai udvariassági normák megszületését. E jelenség a késő 19. század végén, illetve a 20. század elején zajlott le, nagymértékű társadalmi és ideológiai változások hatására. Állitható, hogy e történeti pragmatikai folyamat példátlan: noha a modern törteneti események minden kultúrában befolyásolták a nyelvi udvariasság fejlődését, a történeti és modern kínai udvariassági normák közötti nyílt törés egy igen ritka jelenség. A projektum nem pusztán rekonstruálta a fenti jelenséget, hanem szintén azonosította a valtozások mögötti szociopragmatikai motivácios tényezőket. A kutatás kimutatta, hogy egy pusztán ideológiai/társadalmi magyarázat elégtelen ahhoz, hogy megmagyarázzuk a kínai tiszteleti nyelv eltűnését, mivel e folyamat a kínai tiszetelti nyelv pragmatikai sajátosságaiba volt „belekódolva”. A jelen projektum nagy mennyíségű publikáciot eredményezett, amelyek vezető szakfolyoiratokban, valamint nemzetközi kiadóknál megjelent kötetek formajában kerültek közlésre.
Results in English
This research has reconstructed the collapse of the historical Chinese honorifics-based politeness norms and the birth of the modern Chinese norms of linguistic politeness. The phenomenon studied took place during the late 19th and early 20th centuries as a result of large-scale socio-structural and ideological changes in Chinese society. It is an unprecedented historical pragmatic phenomenon: although modern historical events exerted an influence on the norms of linguistic politeness across cultures, the explicit break between historical and modern Chinese politeness norms is arguably rare occurrence. This project has not only reconstructed the above phenomenon but it has also mapped the socio-pragmatic motivating factors behind these changes. As two-fold intra-cultural and inter-cultural research has illustrated, a merely ideological/social view is insufficient to explain the disappearance of Chinese honorifics – the collapse of the Chinese system of honorifics was a natural process ‘encoded’ in the pragmatic properties of Chinese honorific system. The project has resulted in a large amount of publications in high impact journals and volumes with leading international publishers.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71628
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kádár, D. Z.: Model Letters in Late Imperial China: 60 Selected Epistles from ‘Letters of Snow Swan Retreat', Lincom GmbH, München/Newcastle, 240+iii p., 2009
Kádár, D. Z.: Questions on discursive politeness research – A research report, Website of the Linguistic Politeness Research Group (Sheffield Hallam University), 2009
Kádár, D. Z.: Historical Chinese Letter Writing, Continuum, London/New York, p. 256, 2010
Culpeper, J, and Kádár, D. Z.: Jonathan Culpeper: Historical (Im)politeness, Bern, Peter Lang, 300 pp., 2010
Kádár, D. Z.: Exploring the historical Chinese denigration/elevation phenomenon, pp. 119-147 in Culpeper J.; Kádár D. Z. Historical (Im)politeness. Peter Lang, Bern., 2010
Pan Y./Kádár, D. Z.: Politeness in Historical and Contemporary Chinese, Continuum, London/New York, p. 250, 2010
Bargiela-Chiappini, F. / Kádár, D. Z.: Politeness across Cultures, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 274 pp., 2010
Kádár, D. Z.: Gaku Kanwa - A Ryukyuan Source of Late Imperial Vernacular Chinese, Newcastle, SCP Press, ca. 135 p., 2011
Kádár, D. Z./Yuling Pan: Politeness in China, Politeness in East Asia, eds. Dániel Z. Kádár & Sara Mills, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 125–146., 2011
Kádár, D. Z.: Postscript, Linguistic Politeness Research Group: Politeness Now!, Berlin and New York, Mouton de Gruyter, pp. 247–264., 2011
Mills, S. / Kádár, D. Z.: Culture and politeness, D. Z. Kádár and S. Mills (eds.) Politeness in East Asia, Cambridge, Cambridge University press, 2010
Pan, Y. / Kádár, D. Z.: Contemporary vs. historical Chinese politeness, Journal of Pragmatics, 43(6): 1528-1539., 2011
Kádár, D. Z. / Sara Mills: Politeness in East Asia: An introduction’, D. Z. Kádár and S. Mills (eds.) Politeness in East Asia, Cambridge, Cambridge University Press, 1-17., 2011
Kádár, D. Z. / Bargiela-Chiappini, F.: Introduction: Politeness research in and across cultures, F. Bargiela-Chiappini and D. Z. Kádár (eds.) Politeness across Cultures, Basinbstoke, Palgrave Macmillan, , pp. 1–14., 2011
Kádár, D. Z.:: A graphic-semiotic analysis of the Chinese multimodal elevation and denigration, US-China Foreign Language 9(2): 77-88., 2011
Kádár, D. Z.: On the positive formation of Chinese group identity, Y. Pan and D. Z. Kádár(eds.) Chinese Discourse and Interaction, London, Equinox, 2012
Kádár, D. Z.: Historical Chinese politeness and rhetoric. A case study of epistolary refusals, Journal of Politeness Research 8(1): 93-110., 2012
Pan, Y. / Kádár, D. Z.: Chinese Discourse and Interaction, London, Equinox, 2012
Back »