Factors and Measurement of Environmantal-Consciousness  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
71685
Type PD
Principal investigator Berényi, László
Title in Hungarian A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik
Title in English Factors and Measurement of Environmantal-Consciousness
Keywords in Hungarian környezeti menedzsment, kultúra, szervezéstan, vezetéselmélet
Keywords in English enviromnemtal management, culture, organisational theory, leadership
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Human resources management
Panel Economics
Department or equivalent Vezetéstudományi Intézet (University of Miskolc)
Starting date 2008-04-01
Closing date 2011-04-30
Funding (in million HUF) 4.554
FTE (full time equivalent) 1.70
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja, hogy doktori kutatásom folytatásaként meghatározzam a környezettudatosság összetevőit, továbbá kidolgozzak egy olyan módszertant, mely lehetővé teszi a környezettudatosság színvonal-alakulásának mérését. Vizsgálataim az egyéni (fogyasztói) sajátosságok irányából közelítik meg a problémát.

A Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézeténél olyan kutatást tervezek, melyben nagymintás kérdőíves és interjú-alapú elemzések mellett hangsúlyt kapnak a kiscsoportos, tréning jellegű megfigyelések. A tréningek keretében a viselkedésformák és azok magyarázó jelenségei hatékonyabban nyomon követhetők.

A környezettudatosság tartalmának tisztázásával a környezeti nevelésben, a vállalti működésben és nemzeti-nemzetközi szinten is megalapozhatók olyan programok, intézkedések, melyek hozzásegítenek a fenntartható fejlődés céljainak megvalósulásához. A mérés bekapcsolása lehetővé teszi az intézkedések hatékonyságának mérését is.

Egyes elemzési feladatokba be kívánok vonni doktoranduszokat és hallgatókat, ezzel szélesítve a kutatás látókörét, illetve lehetőséget adva számukra publikációs megjelenésre.
Summary
Continuing the work of my PhD research the main objective is to define the elements of environmental-consciousness and to build up a method to measure and evaluate the level of this consciousness. The research analyses the problem definitely from individual (consumer) point of view.
At the Institute of Management Science (University of Miskolc) I plan a research that uses the methods of group-work and trainings in addition to questionnaires and interviews. Trainings make the evaluation of the changes in behaviors more efficient.
By cleaning the content of environmental-consciousness it is possible to base national and international programs and actions for education and business to become able to reach a higher level of sustainability. Measuring makes us able to evaluate the efficiency of the actions.
To widen the horizon I plan to collaborate PhD students and gradual students as well. The research give them the possibility to publish and work on the own dissertation.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célul tűzte ki a környezettudatosság fogalmának és összetevőinek definiálását, továbbá azok mérését. Elkészült egy átfogó modell, ami a döntéshozatal szempontjából rendezi e tényezőket, megoldást adva a környezettudatosság átfogó elemzéséhez és befolyásolásához egyaránt. A környezettudatosságot olyan magatartásformaként lehet definiálni, amely az egyén vagy a szervezet felelős és aktív szerepvállalásán alapul a környezeti problémák megoldásával kapcsolatosan. A döntések környezettudatosságát meghatározzák a személyiség, a szakmai és ökológiai ismeretek, a sémák és attitűdök, mint adottságok, illetve befolyásolják szituációs tényezők (észlelés, értékelés, motiváció). A kutatás módszertani eredményei között szerepelnek előadás és gyakorlati anyagok, tréning-program, a www.szervez.uni-miskolc.hu/blaci internetes oldalon közzétett tudástár, illetve egy átfogó kérdőív-kitöltő és elemző rendszer, ami önmagában környezetbarát megoldás az adatgyűjtéshez. A kutatásba félévközi feladat, TDK és szakdolgozat formájában, továbbá hallgatói és doktoranduszi kutató-elemző munkával hagyományteremtő módon sikerült bevonni a hallgatókat. Jelen kutatás mentén sikerült a Vezetéstudományi Intézetnél megerősíteni a környezeti gondolkodást és oktatást.
Results in English
The aim of the research was to clear up the content and elements of environmental consciousness and to establish the measuring possibilities. I prepared my comprehensive model that is based on the characteristics of decision making. The model allows both analysis and development of environmental consciousness. Environmental consciousness is a form of behaviour that is based on the active and responsible individual/corporate actions in connection with solving the environmental (global) problems. The elements of environmental consciousness are personality, factual and ecological knowledge, schemas and attitudes as enablers. The decisions are influenced by perception and motivation as situational factors. Other results of the research are lectures, practices, training-program, knowledge library and a questionnaire system on the ‘www.szervez.uni-miskolc.hu/blaci’ WEB page. This system is a more environmental-friendly way of data collection than paper-based questioning. Students’ and PhD students’ activities are formed as mid-term tasks, student researches, final works. My research confirms the environmental thinking and education of the Institute of Management Science at the University of Miskolc.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71685
Decision
Yes

 

List of publications

 
Berényi L: Környezetmenedzsment, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 300p., 2009
Berényi L: A környezettudatosság fejlesztésének alapjai, Vezetéstudomány, XL. évf. 2009. 10. sz. 44-54. p., 2009
Berényi L: A környezettudatosság kutatása – új megközelítésben, Magyar Minőség 2008/4: 22-29.p., 2008
Berényi L: A környezettudatos viselkedés átfogó modellje, GVV Gazdálkodás Verseny Vezetés 2010/1: 52-60.p., 2010
Berényi L: Environmental Attitudes in Hungary, Business Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol 7. No. 2.: 3-14.p., 2010
Berényi L: Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság?, Magyar Minőség, 18. évf. 2009. 12. sz. 8-18. p., 2009
Berényi L: Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? 2. rész., Magyar Minőség, 19. évf. 2010. 1. sz. 10-20. p, 2010
Borodavko B: Életminőség és munkahelyi vonatkozásai, Magyar Minőség, 2010/4: 36-41.p., 2010
Berényi L, Réthi G, Illés B: A környezettudatosság hátterében - Környezeti attitűdök az OTKA PD71685 kutatás eredményeinek tükrében, Magyar Minőség 2011/5: 63-71.p., 2011
Berényi L: Personality Behind Environmental-Consciousness, pp. 275-281 in:XXIII. microCAD International Scientific Conference, Miskolc, University of Miskolc, 2009
Baracsi M: Stresszel vagy nélküle, avagy a munkahelyi teljesítmény titka, TDK dolgozat, 2009
Berényi L: Hogyan kezdjünk a környezeti menedzsment kiépítéséhez? 1. rész. ISO 14001 és EMAS., Magyar Minőség 2008/11: 35-42.p., 2008
Berényi L: Hogyan kezdjünk a környezeti menedzsment kiépítéséhez? 2. rész. – Alternatív lehetőségek., Magyar Minőség 2008/12: 39-44.p., 2008
Baracsi M; Dóri G: Az emberi döntéshozatal sajátosságai és annak gazdasági következményei, TDK dolgozat, 2009
Berényi L: A környezettudatos viselkedés átfogó modellje, Vezetési ismeretek II. Jubileumi kiadvány. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. 14-23.p., 2009
Berényi L: Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság?, „Innováció az egyetemi képzésben és kutatásban.” Jubileumi Tudományos Konferencia. Balatonvilágos, 2009. augusztus 27-29., 2009
Berényi L: A környezettudatos viselkedés átfogó modellje, pp. 58-62. in: The 15th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Proceedings, Szeged, MTA Akadémia Bizottság Kémiai Szakbizottsága, 2008
Bodoravko B: Életminőség befolyásoló tényezői és mérésének lehetőségei, TDK dolgozat, Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet, 52.p., 2009
Berényi L: Level of environmental knowledge and attitudes, pp.337-340. in: The 16th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Proceedings, Szeged, MTA Akadémia Bizottság Kémiai Szakbizottsága, 2009
Réthi G: Kulturális környezet - környezeti kultúra, pp. 131-137 in:XXIV. MicroCAD International Scientific Conference, Miskolc, University of Miskolc, 2010. március 18-19., 2010
Berényi L: Környezettudatosság az irodában, pp. 17-23 in:XXIV. MicroCAD International Scientific Conference, Miskolc, University of Miskolc, 2010. március 18-19., 2010
Kertész Á.: A Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola környezeti nevelési programjának bemutatása és értékelése, Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet Könyvtára, szakdolgozat, 2010
Szopkó Cs: Fenntarthat fejlődés és környezeti nevelés kapcsolatának vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet, szakdolgozat, 2010
Berényi L: Környezetbarát iroda értékelés a Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézeténél, Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet, szakdolgozat, 2010
Kása R: Belcslés - általános matematikai neuron modell, pp. 221-227 in:XXIV. MicroCAD International Scientific Conference, Miskolc, University of Miskolc, 2010. március 18-19., 2010
Back »