OTKA-Élet és Tudomány publication  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
71728
Type PUB-I
Principal investigator Gózon, Ákos
Title in Hungarian OTKA-Élet és Tudomány publikációs pályázat
Title in English OTKA-Élet és Tudomány publication
Keywords in Hungarian ismeretterjesztés, kutatás
Keywords in English science communication, research
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Acoustics
Panel Publications Panel
Department or equivalent Society for Dissemination of Scientific Knowledge
Starting date 2008-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 0.565
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) és az Élet és Tudomány közösen pályázatot hirdet tudományos kutatóknak ismeretterjesztő írások publikálására.
A felhívás szövege az alábbi, amely az Élet és Tudomány 2007. július 6-i számában jelent meg:

Kedves Olvasónk!

Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos, hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen kutatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen eredmény várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető, hogy az adófizetők és képviselőik megbecsüljék a kutatómunkát. Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) lapunkkal közösen

PÁLYÁZATOT HIRDET TUDOMÁNYOS KUTATÓKNAK.

Olyan ismeretterjesztő írásokat várunk a kutatóktól, amelyekben közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és annak tudományos vagy gyakorlati hasznosításának lehetőségét.

A pályadíjak:

I. díj: 100 000 forint
II. díj: 75 000 forint
III. díj: 50 000 forint

A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. A díjban részesült és a nem díjazott, de lözlésre érdemesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány folyamatosan megjelenteti.
A pályázat jeligés;a pályázó zárt, jeligével ellátott borítékban mellékelje nevét, lakáscímét (telefonszámát, e-mail címét), anyja nevét és OTKA kutatási pályázatának nyilvántartási számát is.
A legföljebb 200 gépelt sor (8-10 000 karakter) terjedelmű cikket egy kéziratos példányban, valamint mágneslemezen vagy CD-n is, illusztrációval ellátva kérjük.
A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztőségébe (1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.) vagy levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk.

A pályázatok feladási határideje: 2007. október 15.

A díjátadásra 2007. november 20-án 10 órakor kerül sor a Magyar Tudomány Hetei rendezvénysorozat keretében az OTKA székházában.

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Élet és Tudomány Szerkesztősége

A beküldött pályaanyagokat egy ötfős zsűribizottság fogja értékelni.
Summary
The OTKA and the Élet és Tudomány periodical calls a tender for researchers so the wider public will get informed about the current researches, which are financed by the state, and thus by the tax-payers.
The researchers should introduce their own research, its methods, aims and results in a popular way.
The articles will be considered by a jury.
The awards will be the following:
1. prize 100 000 HUF
2. prize 75 000 HUF
3. prize 50 000 HUF

The jury has the right of withholding and dividing of the awards. The best articles will be published in the Élet és Tudomány.
The articled shouldn't exceed 10 000 caracters.
The deadline is 15th October 2007. The award ceremony will be held on 20th November 2007.
Back »