A szisztémás autoimmun kórképekben szenvedő betegek személyiségjellemzőinek komplex klinikai és egészségpszichológiai megközelítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71754
típus K
Vezető kutató Kiss Enikő Csilla
magyar cím A szisztémás autoimmun kórképekben szenvedő betegek személyiségjellemzőinek komplex klinikai és egészségpszichológiai megközelítése
Angol cím The complex - clinical and health psychological - approach of personality characteristics in the cases of systematic autoimmun diseases
magyar kulcsszavak szisztémás autoimmun kórképek, az egyes betegcsoportok személyiségmintázata, pszichopatológiai jellemzők (depresszió, szorongás), a személyiség pozitív erőforrásai, rezíliencia, mentális képességek
angol kulcsszavak systematic autoimmun diseases, personality characteristics of the special diseases, psychopathological reactions (depression, anxiety), the positive resources of personality, mental capacity
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Pszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Személyiség,- Fejlődés és Klinikai Pszichológia Ta (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Csókási Krisztina
Hargitai Rita
Járai Róbert
Nagy László
Paksi Edit
Szentiványi-Makó Hajnalka
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 11.343
FTE (kutatóév egyenérték) 8.06
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás autoimmun kórképekben (rheumatoid artritisben (RA), szisztémás lupus erythematosusban (SLE), szisztémás sclerosisban (SSC) és antifoszfolipid szindrómában (APS)) szenvedő páciensek komplex klinikai és egészségpszichológiai vizsgálatát tűzi ki célul. Fel kívánjuk tárni az egyes betegcsoportok jellemző személyiségmintázatát: a temperamentum és karaktertényezőket, a pszichopatológiai jellemzőket, a depresszió és szorongás mértékét, valamint a személyiség pozitív erőforrását növelő rezíliencia szerepét. A kapott eredményeket egy dinamikus pszichológiai megközelítésű, integratív személyiségmodellben összegeznénk. A személyiség mellett vizsgáljuk az egyes betegcsoportok esetében a mentális diszfunkcióik mértékét és jellemzőit is.
A kutatás újszerűségét mutatja az is, hogy a kutatás az autoimmun kórképek széles spektrumát vizsgálja (RA, SLE, SSC, APS), nagy elemszámú mintán (betegcsoportonként 150 fő), ami összehasonlító vizsgálatok lefolytatását is lehetővé teszi. Felhasználásra kerülő kérdőívek: TCI, MMPI-2, CES-D, HADS, RS15, Mini Mental State.
Az empirikus kutatás megvalósíthatóságát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Immunológiai és Rheumatológiai Klinikájával kötött szakmai együttműködés garantálja.
A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Személyiség-, Fejlődés- és Klinikai Pszichológiai Tanszékén valósulna meg, mely megfelelő kutatói infrastruktúrával rendelkezik.
A kutatások elméleti eredményei mellett kiemelendő annak gyakorlati hasznosíthatósága: az egészségpszichológia, a klinikai pszichológia mellett az egészségügyi intézmények immunológiai, rheumatológiai, illetve egyéb krónikus betegeket gondozó osztályain dolgozó szakszemélyzet (orvosok, ápolók, szociális munkások) is profitálhat.
angol összefoglaló
The aim of the research is a complex clinical and health psychological approach of patients suffered in different autoimmune diseases (RA, SLE, SSC, APS). We would examine the patterns of personality in the cases of the different diseases: the features of temperament and character, psychopathology, depression, distress and the role of resilience which is a positive defend factor of personality. We summarize our results in a dynamic psychological, integrated personality model. Besides the personality we examine the measure and features of mental dysfunction as well.
The other part of the novelty of the research is that a wider spectrum will be examined of autoimmune diseases in bigger samples (150 elements per groups) which make possible to compare the differences. Applied questionnaires: TCI, MMPI-2, CES-D, HADS, RS15, Mini Mental State.
The feasibility of the research is guaranteed by the cooperation with the Clinic of Immunology and Rheumatology, Medical School, University of Pécs.
The research will be realised at the Department of Personality -, Developmental and Clinical Psychology, University of Pécs, which has a good infrastructure.
Besides the theoretical results of the research the practical usefulness is outstanding as well: the clinical and health psychologists, the medical staff of the rheumatologic, immunologic clinics (doctors, nurses, social workers) make use of them.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk célja a szisztémás autoimmun kórképekben szenvedő betegek (RA, SLE, SSc) személyiség-jellemzőinek komplex klinikai és egészségpszichológiai vizsgálata volt. Módszertani eszközök: Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI), Kórházi Szorongás és Depresszió Kérdőív (HADS), Depresszió kérdőív (CES-D), Rezíliencia skála (CD-RISC), MMPI-2, Mini Mentál Teszt. A kérdőíveket három autoimmun betegcsoporttal (SLE, RA, SSC), egy normál- és egy mozgásszervi kontrollcsoporttal vettük fel, összesen 522 fővel. A kutatás eredményeképpen leírtuk az egyes betegcsoportok specifikus személyiségmintázatait. Jellemzően az autoimmun betegcsoportokban a temperamentum adottságokat (magasabb Ártalomkerülés) a karakterfaktorok (ld. Önirányítottság) kevésbé képesek visszaszabályozni. A betegcsoportok esetében ennek következtében magasabb vulnerabilitás állapítható meg, miközben a Rezíliencia értéke alacsonyabb. A depresszió és szorongás értéke szignifikánsan magasabb az egészséges kontrollcsoporténál, az MMPI-2 segítségével további pszichopatológiai jellemzőket tártunk fel.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our scientific research is a complex clinical and health psychological approach of patients suffered in different systemic autoimmune diseases (SLE, RA, SSc). Measures: Temperament and Character Inventory (TCI), Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), MMPI-2 and Mini Mental State. The subjects come from a general sample, patients with systemic autoimmune disorders (SLE, RA, SSc), and a chronic non-autoimmune locomotor disordered sample (N=522). As a result we described the specific personality patterns of the systemic autoimmune disordered sample. We got higher scores in Harm Avoidance and less in Self-Directedness, what shows that the character factor can’t equilibrate the temperament factor’s extremity. We found higher vulnerability in the disordered sample while the score of resilience was significantly less. In the same time the anxiety and depression were higher. More psychopathologic features were described by the MMPI-2.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71754
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gyöngyösiné Kiss Enikő, Czirják László, Hargitai Rita, Nagy László, Paksi Edit: Ego-control and ego-resiliency in systemic autoimmune disorders, In: HORIZONS of PSYCHOLOGY, Official Journal of the Slovenian Psychological Association, Volume 17. Suppl. p. 8., 2008
Hargitai Rita, Czirják László, Gyöngyösiné Kiss Enikő, Nagy László, Paksi Edit: Anxiety and depression in patients with autoimmune disorders, In: HORIZONS of PSYCHOLOGY, Official Journal of the Slovenian Psychological Association, Volume 17. Suppl. p. 9., 2008
Nagy László, Czirják László, Gyöngyösiné Kiss Enikő, Hargitai Rita, Paksi Edit: Psychopathological symptoms in patients with autoimmune disorders, In: HORIZONS of PSYCHOLOGY, Official Journal of the Slovenian Psychological Association, Volume 17. Suppl. p. 8-9, 2008
Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Gyöngyösiné Kiss Enikő, Nagy László, Paksi Edit, Czirják László: Temperament and character in scleroderma and lupus erythematosus, In: HORIZONS of PSYCHOLOGY, Official Journal of the Slovenian Psychological Association, Volume 17. Suppl. p. 9., 2008
Csókási K., Hargitai R., Járai R., Nagy L., Czirják L., Gyöngyösiné Kiss E.: Temperament and character features in patients with autoimmune disorders, In: PANMINERVA MEDICA, Vol. 51, Suppl. 1 to No. 3. p. 27., 2009
Nagy, L., Hargitai, R., Csókási, K., Gyöngyösiné Kiss, E., Czirják, L.: Measuring depression in patients with autoimmune disorders, In: PANMINERVA MEDICA, Vol. 51, Suppl. 1 to No. 3. p. 80., 2009
Gyöngyösiné Kiss, E., Csókási, K., Czirják, L., Hargitai, R., Járai, R., Nagy, L.: Relationship of resilience to personality temperament and character factors in systemic autoimmune disorders (SLE, RA, SSc), Coping and Resilience International Conference, Dubrovnik/Cavtat, Croatia, October 03-06. p. 48., 2009
Gyöngyösiné Kiss, E.: Rezíliencia az autoimmun megbetegedésekben, Előadás a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézete Nyílt Napján, 2009. november 7., 2009
Gyöngyösiné Kiss E., Nagy László: Personality typology in traditional and modern temperament theories., Elektronikus publikáció, www.pszichologia.pte.hu, 2009
Gyöngyösiné Kiss, E.: Rheumatoid arthritises, SLE-s, szisztémás sclerosisos betegek pszichológiai jellemzője, Előadás a VIII. Pécsi Reumatológus Rezidens és Szakorvosjelölt Fórumon, Pécs, 2010. március 26., 2010
Gyöngyösiné Kiss Enikő, Schnellbach Zsófia: Szöveggyűjtemény a lelki ellenállóképesség (rezíliencia) kutatásáról, Elektronikus szöveggyűjtemény. http//: pszichologia.pte.hu, 2010
Gyöngyösiné Kiss Enikő: Rezíliencia autoimmun szisztémás kórképekben szenvedő betegeknél, A PTE ÁOK Pszichiátriai Intézete és a BTK Pszichológiai Intézete klinikai szakpszichológus szinten tartó konferenciája elektronikusan írott tananyaga, CD-ROM., 2010
Paksi Edit: Az egészségpszichológiai szemlélet megszületése és fő irányelvei, Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk). (2010): Egészség Rehabilitációs Füzetek I. A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja. Kaposvár, 2010
Csókási Krisztina, Czirják László, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László, Gyöngyösiné Kiss Enikő: Szisztémás autoimmun betegségben szenvedők temperamentum- és karakterjellemzői, XIX. Országos Pszichológiai Nagygyűlés, Pécs, 2010. május 27-29. Absztrakt-kötet, p. 104., 2010
Gyöngyösiné Kiss Enikő, Csókási Krisztina, Czirják László, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László: Szisztémás autoimmun betegcsoportok személyiségjellemzői és a rezíliencia, XIX. Országos Pszichológiai Nagygyűlés, Pécs, 2010. május 27-29. Absztrakt-kötet, p. 104-105., 2010
Nagy László, Csókási Krisztina, Czirják László, Hargitai Rita, Járai Róbert, Gyöngyösiné Kiss Enikő: Szisztémás autoimmun kórképekben szenvedő betegek személyiségének vizsgálata MMPI-2 kérdőívvel, XIX. Országos Pszichológiai Nagygyűlés, Pécs, 2010. május 27-29. Absztrakt-kötet, p. 105., 2010
Járai Róbert, Csókási Krisztina, Czirják László, Hargitai Rita, Nagy László, Gyöngyösiné Kiss Enikő: A reziliencia kérdőív 10 itemes változatának bemutatása magyar mintán, XIX. Országos Pszichológiai Nagygyűlés, Pécs, 2010. május 27-29. Absztrakt-kötet, p. 105., 2010
Gyöngyösiné Kiss Enikő, Csókási Krisztina, Czirják László, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László: Resilience in Systemic Autoimmune Disorders (SLE, RA, SSc), REVIEW OF PSYCHOLOGY 17:(2) p. 157., 2010
Járai R, Csókási K, Hargitai R, Nagy L, Czirják L, Gyöngyösiné Kiss E.: Validity Analyses of Different Factor Solutions of the Hungarian CD-RISC Resilience Scale, REVIEW OF PSYCHOLOGY 17:(2) p. 148., 2010
Nagy László, Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Járai Róbert, Gyöngyösiné Kiss Enikő: Measuring Psychopathology with the MMPI-2 in Patients with Autoimmune Disorders, REVIEW OF PSYCHOLOGY 17:(2) p. 156. (2010), 2010
Csókási Krisztina, Czirják László, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László, Gyöngyösiné Kiss Enikő: Personality in Autoimmune Diseases: Temperament and Character, REVIEW OF PSYCHOLOGY 17:(2) p. 157., 2010
Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla: A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja. (Egészség Rehabilitációs Füzetek; Könyvsorozat 1.), Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség., 2010
Csókási K., Hargitai R., Nagy L., Czirják L., Gy. Kiss E.: Personality and somatic health status in autoimmune diseases., PSYCHOLOGY & Health. 26. (sup2) p 257., 2011
Gy. Kiss Enikő: A poszttraumás növekedés modelljei., In: Péley B., Nagy L.: A PTE AOK Pszichiátriai Intézete és a BTK Pszichológiai Intézete klinikai szakpszichológus szinten tartó konferenciája és elektronikus tananyaga, 2011
Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla: A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában. (Egészség Rehabilitációs Füzetek; Könyvsorozat 2.), Budapest, Oriold és Társai Kiadó., 2012
Gy. Kiss Enikő: A személyiség pozitív erőforrásai, In: Gy. Kiss E., Polyák L. (szerk): A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában (Egészség Rehabilitációs Füzetek 2). Budapest, Oriold és Társa., 2012
Csókási Krisztina: Rehabilitációs lehetőségek rheumatitis arthritisben szenvedő betegeknél., In: Gy. Kiss E, Polyák L. (szerk): A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában (Egészség Rehab. Füzetek, 2), Budapest, Oriold és Társa Kiadó, 2012
Gy. Kiss Enikő: Személyiség és megküzdés szisztémás autoimmun kórképekben szenvedő betegeknél, In: "Test és Lélek" - határterületek a neuropszichológiában és pszichoterápiában. Konferencia, Pécs, 2012. 03.09. -03.10., 2012
Gy. Kiss E., Csókási K., Hargitai R., Káplár M., Nagy L., Czirják L.: Resilience and Personality, In: Lia Di Blas, Andrea Carnaghi, Donatella Ferrante, Valentina Piccoli (szerk). 16th European Conf. on Personality Psychology, Trieste, 2012
Gy. Kiss E., Csókási K., Hargitai R., Káplár M., Nagy L., Czirják L.: Resilience and protector factors of personality, PSYCHOLOGY & HEALTH 27: (sup)., 2012
Gy. Kiss Enikő: The Role of Belief Function in Clinical Health Psychology., SZONDIANA, 2012
Csókási K., Hargitai R., Czirják L., Nagy L., Gy. Kiss Enikő: A szisztémás autoimmun kórképekben (SLE RA, SSc) szenvedő betegek vizsgálata MMPI-2-vel., Psychiatria Hungarica, 2012

 

Projekt eseményei

 
2009-09-24 08:56:33
Résztvevők változása
vissza »