History of secondary school teacher education  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
71756
Type PUB-K
Principal investigator Ladányi, Andor
Title in Hungarian A középiskolai tanárképzés története
Title in English History of secondary school teacher education
Keywords in Hungarian tanárképzés, középiskola
Keywords in English teacher education, secondary school
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Modern history
Panel Publications Panel
Department or equivalent Hungarian Institute for Educational Research and Development
Starting date 2008-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 0.473
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A középiskolai tanárképzés a felsőoktatás kiemelkedő fontosságú területe, e képzés színvonala, hatékonysága jelentős mértékben befolyásolja a közoktatás fejlődését is. E képzés történetének részletes feldolgozására eddig nem került sor, az ezzel kapcsolatos nagyfokú tájékozatlanság kihatott az oktatáspolitika alakulására, de ez megmutatkozott egyes újabb neveléstörténeti munkákban, disszertációkban is. Az elkészült munka hozzájárulhat a múlt jobb megismeréséhez és mind az oktatáspolitika, mind az egyetemi oktatók számára a történelmi tanulságok figyelembevételével a tanárképzés fejlődésének előmozdításához.

A könyv fő tematikus súlypontjai:
- A tanárképzés előzményei a 18-19. században;
- A tanárképzés szervezeti kereteinek kialakulása az 1860-1870-es években;
- A tanárképzés rendszerének problémái és az azok megoldására irányuló törekvések;
- Az Eötvös Kollégium létrehozása és a középiskolai tanárképző intézet új szervezeti szabályzata;
- Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság reformtervei, intézkedései;
- A középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről szóló, 1924. évi törvény megalkotása és végrehajtása;
- Az 1930-as évek reformmunkálatai és azok kudarca;
- Viták 1946-ban és 1947-ben a pedagógusképzés átalakításáról;
- Az 1948-1949. évi egyetemi reform és a tanárképzés;
- A tanárképzés színvonalának csökkenését előidéző intézkedések az 1950-es évek első felében;
- A középiskolai tanárképzés színvonalának emelésére irányuló intézkedések 1956 után;
- A tanárképzés alakulása az 1960-as években;
- Viták a tanárképzés rendszeréről az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején: modellvariánsok, az egységes tanárképzés kérdése és a ''pécsi modell'';
- Az 1990-es években az egységesen egyetemi szintű, 5 éves tanárképzésre való áttérés kormányzati célkitűzése és megvalósításának elodázása, az ún. bölcsészkari modell értékelése;
- A tanárképzés a többciklusú képzés rendszerében, az ezzel kapcsolatos problémák.
Summary
Training of secondary school teachers is a field of higher education that has outstanding importance, with its quality and efficacy substantially influencing secondary school education. A detailed elaboration of the history of this field of education has not been performed yet, and the considerable ignorance regarding this topic affected the course of educational policy and was also reflected in some recent works on educational history. The completed book could contribute to a better understanding of the past and, with taking historical conclusions into account both by educational policy and university teachers, to the advancement of teacher training.

The main thematic focuses of the book are:

- Antecendents of teacher education in the 18-19th century;
- Development of the organisational framework of teacher education in the 1860-70s;
- Problems of the structure of teacher education and efforts to their solution;
- Establishment of Eötvös College and the new rules of organisation of the institute of secondary school teacher training;
- Reform plans and measures of the 1918 revolution and the Hungarian Soviet Republic;
- The 1924 law on education and qualification of secondary school teachers;
- Reform efforts and their failure in the 1930s;
- Disputes in 1946-47 on the transformation of teacher education;
- The 1948-49 university reform;
- Measures causing a decrease in the quality of teacher education in the early 1950s;
- Measures aiming at raising the quality of secondary school teacher training after 1956;
- Teacher education in the 1960s;
- Disputes on the system of teacher education in the late ‘70s and early ‘80s: model variants and the issue of uniform teacher training;
- The governmental aim of moving to a 5-year teacher education of uniformly university level and the postponement of its realisation; evaluation of the so-called “Faculty of Arts model”;
- Teacher education in the system of multi-cycle training, and related problems
Back »