A brit irodalom a magyar kulturális emlékezetben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71770
típus NK
Vezető kutató Péter Ágnes
magyar cím A brit irodalom a magyar kulturális emlékezetben
Angol cím British Literature in the Hungarian Cultural Memory
magyar kulcsszavak Kulturális emlékezet, a kánon képződés és az angol irodalom magyar recepciójának kölcsönhatása, angol-magyar kulturális kapcsolatok digitális adatbázisa
angol kulcsszavak Cultural memory, interaction of canon formation and the reception of English authors in Hungary, database of intercultural relations
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Filológia
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Irodalom
Kutatóhely Angol-Amerikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csepreghy Henrik
Csizmadia Balázs
Dávidházi Péter
Farkas Ákos
Fejérvári Boldizsár
Ferencz Győző
Friedrich Judit
Gárdos Bálint
Janczer Csikós Dóra
Juhász Katalin
Kállay Géza
Kirchknopf Andrea
Komáromy Zsolt
Mihálka Réka
Paraizs Júlia
Péteri Éva
Ruttkay Veronika
Sarbu Aladár
Timár Andrea
Vince Máté
projekt kezdete 2008-09-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 18.200
FTE (kutatóév egyenérték) 19.93
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Egy új típusú, a brit irodalomnak a magyar kulturális emlékezetben való megjelenéseire épülő brit irodalomtörténet előmunkálataiként a kutatás a brit szerzők magyar irodalomtörténeti és -elméleti jelenlétére/hiányára (a brit irodalom hatása a magyar irodalom és esztétika általános tendenciái, valamint konkrét alkotásai tükrében); az egyes korszakok (hosszú XVIII. sz, XIX. és XX. sz.) kritikai megközelítésére (interpretatív, értékkijelölő kritikai írások vizsgálata: a hazai anglisztika története) és fordítástörténeti, fordítás-kritikai (a brit irodalom magyar fordításokon keresztül) vizsgálatokra terjed ki. A kutatómunka eredményeit a futamidő alatt 2 mini-konferencián: 1. a hosszú XVIII. sz.; 2. Modernizmus), egy nemzetközi konferencián (A brit irodalom Közép-kelet Európa kulturális emlékezetében) és 3 magyar nyelvű kötetben (hosszú XVIII. századi brit esztétika; modernizmus+zárókötet: A brit irodalom a magyar kulturális emlékezetben) és egy angol nyelvű kötetben (a nemzetközi konferencia anyaga) tesszük közzé, elkészítjük a XVIII. századi brit esztétika és Hazlitt válogatott írásainak, valamint Coleridge Biographia Literaria c. művének magyar fordítását, és megteremtjük a magyarországi anglisztikai repertórium digitális adatbázisát. A kutatásban teljes futamidőben 5 vezető kutató, 6 fiatal kutató, 4 kezdő kutató (PhD hallgató) vesz részt; 1 PhD hallgatónak kutatóhelyet teremtünk; a futamidő alatt a kutatásokba további 5 PhD hallgatót vonunk be.
angol összefoglaló
The project focuses on research into the way in which British literature has been incorporated in the Hungarian Cultural Memory. Data will be collected and assessed that might organize the composite structure of a later “Hungarian History of English Literature”. The research covers 3 fields: the influence of British authors on Hungarian literature (reception as ideological and aesthetic appropriation); the response to specific periods (the long18th, the 19th and the 20th centuries) in interpretative and evaluative critical statements (which more or less coincides with the history of English Studies in Hungary); and translation criticism. Our findings will be discussed in two workshops and an international conference, and published in three volumes of essays in Hungarian (1-2: Proceedings of mini-conference (1) on the long 18th century; (2) Modernism;) and one in English (Proceedings of international conference on British literature in the Cultural Memory of East-Central Eurpoe). A selected volume of 18th-c. British literary theory, of Hazlitt and Colerdige’s Biographia Literaria will be translated. A digital data base will be established. 5 senior academics, 6 advanced researchers, 4 junior researchers (PhD students) will participate in the research during the full course; 1 position will be created for a junior researcher. In specific phases of the full course, 5 more PhD students will be invited to participate.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A támogatás két PhD hallgatót juttatott stabil jövedelemhez egyenként másfél éven át, amikor is be tudták fejezni és meg tudták védeni PhD disszertációjukat. 8 fiatal kutatónak tudtuk kifizetni rövid kutatóútra, illetve konferencián való részvételre a költségeit. 2009-ben a projekt témájából konferenciát rendeztünk öt egyetem kutatóinak részvételével, 2010-ben pedig egy nemzetközi konferenciát hívtunk össze a témában kiemelkedő eredményekkel rendelkező meghívott előadóval (Dávidházi Péter az MTA lev. tagja, ELTE; Elinor Shaffer akadémikus, Univesity of London; Prof. Richard Cronin, University of Glasgow; Prof. John Drakakis, University of Stirling; Prof. Ronald Soetaert, University of Ghent; Dr. Alistair Davies, University of Sussex) és 28 további résztvevővel. Mind a két konferenciának megjelent szigorú válogatási és szerkesztési procedúra alapján kialakult anyaga. Szabadon kutatható digitális adatbázist hoztunk létre az angol-magyar kulturális kapcsolatok történetéről az 1800 és 1990 közötti időszakra vonatkozóan. A publikált eredmények recepciótörténetre, fordításelméletre és gyakorlatra, a kulturális emlékezet működésének elméletére és a magyar irodalmi, színházi, könyvkiadói és oktatási gyakorlat történetében való megjelenésére vonatkoznak. A kutatócsoport tagjai egy monográfiát, két konferenciakötetet és a konferenciakötetekben megjelent cikkekkel együtt 39 tanulmányt és 6 fordítást közöltek az OTKA támogatás feltüntetésével a futamidő alatt.
kutatási eredmények (angolul)
Thanks to the OTKA grant, two outstanding PhD students had financial support to complete and defend their dissertations during the 3-year period. The conference and short study visit expenses of 8 young scholars were covered. A conference was held in 2009 with Hungarian participants from five universities, and an international conference was convened in 2010 with five guest lecturers with outstanding results in the field – Péter Dávidházi, corr. Fellow of the Hungarian Academy of Sciences, ELTE; Elinor Shaffer, Fellow of the British Academy, University of London; Prof. Richard Cronin, University of Glasgow; John Drakakis, University of Stirling; Prof. Ronald Soetaert, University of Ghent; and Dr. Alistair Davies, University of Sussex – as well as 28 Hungarian participants. The proceedings of both have been published after a thorough-going process of selection and editing. A digital data pool was created containing about 30.000 items on British–Hungarian cultural interactions between c. 1800 and 1990 freely accessible now for further research. The research team’s publications – 1 monograph, 2 conference proceedings, 39 essays, and 6 translations, all quoting the number of the OTKA project – investigate problems of reception; theory of literary translation and the traditions of translating from English; the mechanism of cultural memory as it can be disclosed in the history of literary appropriation, stage productions, publishing policy and education in Hungary.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71770
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince: Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Budapest, L’Harmattan, 2011
Kirchknopf Andrea: Post-Victorian narratives of the Crystal Palace: The case of Peter Carey’s Oscar and Lucinda, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan, 393–407., 2011
Komáromy Zsolt: Befogadás és kulturális emlékezet: a magyar Wordsworth-ről, Frank Tibor, Károly Krisztina (szerk.) 125 éves az angol szak (megjelenés előtt), 2012
Péter Ágnes: Milton in the Hungarian cultural memory, Ittzés G. and Péti M. (eds.) Milton Through the Centuries (megjelenés előtt), 2012
Gellért Marcell: A szerepek valósága - Portrévázlat Füst Milánról Shakespeare tükrében, Frank T., Károly K.: 125 éves az angol szak az ELTÉ-n (megjelenés előtt), 2012
Gárdos Bálint: „Politikai esztétika” (előszó William Hazlitt „Coriolanus” című írásához), Liget január. pp. 58–59, 2011
Gárdos Bálint: „A társalgás változó művészete” (Az esszé műfajának átalakulása az angol romantikában).”, Jelenkor december, pp. 1298–1312, 2009
Timár Andrea: „Addictions without Drugs: Coleridge’s Writings in the Light of Walter Benjamin.”, Critical Engagements, 2.2 Autumn/Winter . 210-231, 2008
Timár Andrea: „Irodalomelmélet és/vagy kultúrakutatás: szöveg, politika és etika az angolszász angoltanszékeken – áttekintés”, Határmunkálatok a tudományban és a publikus tudományfelfogás Szerk. Kutrovátz G. Láng B, Zemplén, G. Budapest: L’Harmattan, 2009
Komáromy Zsolt: Figures of Memory – From the Muses to 18th-Century British Aesthetics., Bucknell University Press, 2011
Tóth Réka: Bontakozó titkok: Babits Mihály és az angol-amerikai detektívregény, Idegen költők – Örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben. Szerk. Gárdos Bálint, Péter Ágnes, Ruttkay Veronika, Timár Andrea, Vince Máté. Budapest., 2010
Dávidházi Péter: „Can these bones live?”: „The Waste Land”, Ezekiel and Hungarian Poetry, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan. 87–122., 2011
Kállay Géza: A stain of blood as cultural transmission: Lady Macbeth and János Arany’s Goodwife Agnes, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan. 135–146., 2011
Ruttkay Veronika: In other tongues: „Tam O’Shanter” and translatability, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan. 163-178, 2011
Péteri Éva: „Older than the rocks”: On Lajos Gulácsy’s Lady Playing on an ancient Instrument and Dante Gabriel Rossetti’s La Ghirlandata and Lady Lilith, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan. 179-190., 2011
Maráczi Géza: Cs. Szabó on Dickens: A case study of a „Western Hungarian” perspective, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan., 2011
Czigányik Zsolt: Readers’ responsibility: Literature and censorship in the Kádár Era in Hungary, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan. 223-234., 2011
Pikli Natália: Teenagers in focus – Classic / popular Shakespeare? A case study of present-day Hungarian Reception, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan. 235–258., 2011
Vince Máté: ’The one single story falls into 1956 pieces’: Pap & Térey’s Kazamaták and the memories of the Revolution, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan., 2011
Komáromy Zsolt: Memory and ’The Pleasures of Imagination’: Problems in eighteenth- century aesthetics demonstrated by Akenside’s poem, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan. 353-364, 2011
Timár Andrea: The poetics and the politics of memory in the Romantic period, Confrontations and Interactions. Essays on Cultural Memory. Ed. Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince. Budapest: L’Harmattan. 365–382., 2011
Péter Ágnes: W. B. Yeats Burke-értelmezése: identitás és kulturális emlékezet, Horkay Hörcher Ferenc és Szilágyi Márton (szerk.): Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás.Budapest: Ráció Kiadó, 2011
Gárdos Bálint: A fenséges kerülése az angol romantika esszéistáinál, Horkay Hörcher Ferenc és Szilágyi Márton (szerk.): Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás.Budapest: Ráció Kiadó. 128–150., 2011
Péter Ágnes: Az Erő vonzásában. W. B. Yeats és Szabó Lőrinc: két párhuzamos esettanulmány., Masát András (szerk.): Irodalmi szövegek és politikai szerepek. A Hamsun-jelenség. Budapest: Gondolat, 137–151., 2011
Dávidházi Péter: „Van-e balzsam Gileádban?” Egy Poe-fordítás százéves vitájához., Ritka művészet. Írások Péter Ágnes tiszteletére. ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, 295–309., 2011
Maráczi Géza: Shelter for the Translator in Dickens’s City. Victorian fiction in the Hungary of the 1950s., Ritka művészet. Írások Péter Ágnes tiszteletére. ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, 318–324., 2011
Pikli Natáia: Elfelejtve/megidézve. A shakespeare-i vesszőparipa (hobby-horse) a kulturális emlékezet tükrében, Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, Timár Andrea (szerk.) Ritka művészet. Írások Péter Ágnes tiszteletére. ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, 261–377., 2011
Timár Andrea: Cultural Memory – en absence. Ágota Kristóf’s The Notebook, Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, Timár Andrea (szerk.) Ritka művészet. Írások Péter Ágnes tiszteletére. ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, 341–351., 2011
Tóth Réka: „Könyörgés Pope után”: Egy Kazinczy-szöveg eredetijének nyomában, Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, Timár Andrea (szerk.) Ritka művészet. Írások Péter Ágnes tiszteletére. ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék. 278–286., 2011
Péter Ágnes: Elective Affinities. The Journal Nyugat and Hungarian Cultural Memory, The Hungarian Quarterly Winter, 2010
Gárdos Bálint: William Hazlitt: "A filozófia lelke.", Liget. augusztus, 30-37, 2009
Gárdos Bálint: William Hazlitt: "Előszó az Erzsébet-kor irodalmáról szóló előadásokhoz.", Liget . október, 59-70., 2009
Gárdos Bálint: William Hazlitt: "A folyóirat-esszék íróiról.", Jelenkor. december, 1284-1297, 2009
Gárdos Bálint: William Hazlitt: "A velencei kalmár.", Liget január, 47-51, 2010
Gárdos Bálint: William Hazlitt: "Lear.", Liget február, 47-53, 2010
Gárdos Bálint: William Hazlitt: "Coriolanus.", Liget január, 59-63., 2011
Gárdos Bálint: Alulnézet (előszó William Hazlitt "A velencei kalmár" c. írásához, Liget, január,, 2010
Gárdos Bálint: „A reneszánsz mint ősrobbanás”, Liget október 53-58, 2009
Gárdos Bálint: William Hazlitt. A velencei kalmár, Liget, 2010 január, 2010
Gárdos Bálint: William Hazlitt. Lear, Liget, 2010 február, 2010
Pikli Natália: Feleselő szavak és asszonyok: a shrew az angol és a magyar kulturális emlékezetben, Gárdos B, Péter Á, Ruttkay V, Timár A, Vince M (szerk.)Idegen költők -- Örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben.L'Harmattan, 2010
Maráczi Géza: "A legkitűnőbb genre-író": Dickens hatása az életkép műfajára és a magyar irodalmi újságírás kezdetei, Gárdos B, Péter Á, Ruttkay V, Timár A, Vince M (szerk.)Idegen költők -- Örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben.L'Harmattan, 2010
Péteri Éva: A viktoriánus kulurális örökség Gulácsy Lajos művészetében, Gárdos B, Péter Á, Ruttkay V, Timár A, Vince M (szerk.)Idegen költők -- Örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben.L'Harmattan, 2010
Farkas Ákos: Fehérek között egy másik európai, Gárdos B, Péter Á, Ruttkay V, Timár A, Vince M (szerk.)Idegen költők -- Örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben.L'Harmattan, 2010
Paraizs Júlia: "Sándor ezért még hálás lesz nekem a túlvilágon", Gárdos B, Péter Á, Ruttkay V, Timár A, Vince M (szerk.)Idegen költők -- Örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben.L'Harmattan, 2010
Péter Ágnes: Milton a XX. század első felének magyar kulturális emlékezetében, Gárdos B, Péter Á, Ruttkay V, Timár A, Vince M (szerk.)Idegen költők -- Örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben.L'Harmattan, 2010
Gárdos Bálint, Péter Ágnes, Ruttkay Veronika, Timár Andrea, Vince Máté (szerk.): Idegen költők -- Örök barátaink. Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben., L'Harmattan, 2010
Gárdos Bálint: Hazlitt and the Common Pursuit, The Hazlitt Review 3 (2010), 2010
Gárdos Bálint: The Avoidance of the Sublime in the English Romantic Essay, Andrew C. Rouse, Gertrud Szamosi and Gabriella Vöő (szerk.): CrosSections. Volume 2: Selected Papers in literature and culture from the 9th HUSSE Conference, 2010
Péter Ágnes: W. B. Yeats and History. A Case Study in Intercultural Memory, Andrew C. Rouse, Gertrud Szamosi and Gabriella Vöő (szerk.): CrosSections. Volume 2: Selected Papers in literature and culture from the 9th HUSSE Conference, 2010
Gárdos Bálint: Alulnézet (előszó William Hazlitt "A velencei kalmár" c. írásához), Liget, 2010 január, 2010
Gárdos Bálint: A leglegebb (Előszó William Hazlitt "Lear" c. írásához), Liget, 2010 február, 2010
Pikli Natália: ACCROSS CULTURES. Shakespeare and the carnoivalesque shrew, European Journal of English Studies. Vol. 14, No. 3, December, 2010
vissza »