Koronaéter alapú királis állófázisok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71910
típus PD
Vezető kutató Tóth Tünde
magyar cím Koronaéter alapú királis állófázisok
Angol cím Crown ether based chiral stationary phases
magyar kulcsszavak királis koronaéterek, enantiomer felismerés, királis állófázis, enantiomer elválasztás
angol kulcsszavak chiral crown ethers, enantiomeric recognition, CSP, enantiomeric separation
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Makromolekuláris kémia
Analitikai kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Spektrokémia
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szerves Kémia és Technológia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
projekt kezdete 2008-05-01
projekt vége 2012-05-31
aktuális összeg (MFt) 9.900
FTE (kutatóév egyenérték) 2.94
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Ismeretes, hogy a királis biogén aminok, aminosavak és származékaik enantiomerjeinek jelentősen eltérő fiziológiai hatása lehet, ezért különösen a gyógyszer-, növényvédőszer- és élelmiszeriparban bír nagy jelentőséggel ezen élettani szempontból fontos vegyületek enantiomerjeinek elválasztása, ill. az enantiomerek arányának pontos meghatározása. Az erre alkalmas módszerek közül a koronaéter alapú királis állófázisokon végzett folyadékkromatográfia bizonyult eddig a leghatékonyabbnak és legpontosabbnak. A jelen pályázatban leírt kutatás célja, hogy a kereskedelemből könnyen beszerezhető és viszonylag olcsó alapanyagokból kiindulva olyan piridin, ill. akridin egységet tartalmazó enantiomertiszta koronaéter származékokat állítsunk elő, amelyek kovalens kötésekkel könnyen HPLC minőségű szilikagélhez köthetők. Az így kapott királis állófázisok várhatóan nagy hatékonysággal választják el a fent említett vegyületek enantiomerjeit. A szintetikus munkába legalább egy Ph. D. hallgató és jó néhány TDK munkát végző diák bevonását tervezem. A királis állófázisok vizsgálatát belföldi kooperáció keretében tervezem. Az eredményeket a tématerület legrangosabb nemzetközi folyóirataiban (legalább 6 folyóiratcikk), ill. nívós konferenciákon (legalább 8 előadás, ill. poszter) tervezem bemutatni.
angol összefoglaló
It is known that the enantiomers of chiral biogen amines, amino acids and their derivatives can have very different physiological effects. Therefore, efficient methods for their enantiomeric separation and determination of their enantiomeric compositions are essential, especially in pharmaceutical, plant-protecting and food industries. Among the various methods available, liquid chromatography on crown ether-based chiral stationary phases has been proved to be the most efficient and precise means for these purposes. The aim of the research outlined in this project is to synthetize such enantiopure pyridino- and acridino-crown ether derivatives from commercially avilable and relatively cheap starting materials which can easily be attached covalently to spherical HPLC quality silica gel. The chiral stationary phases so obtained are expected to separate the enantiomers of the above mentioned compounds with great efficiency. At least one Ph. D. student and several student researchers are planned to be participate in the synthetic work. The testing of the new chiral stationary phases is intended to be in cooperation with Hungarian researhers. I plan to publish our results in the highest-ranking international journals of the field (at least 6 papers) and also at prestigious conferences (at least 8 talks and posters, respectively).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A gyógyszer-, a növényvédőszer-, élelmiszer- és illatszeriparban nagy jelentőségűek a királis aminok, aminosavak és származékaik enantiomerjeinek elválasztása, mely enantioszelektív komplexképzésük következtében megvalósítható koronaéter alapú királis állófázisokon végzett folyadékkromatográfia módszerével is. A kutatás eredményeként előállítottunk több, piridin, illetve akridin egységet tartalmazó, enantiomertiszta 18-korona-6-éter származékot, melyeket megfelelő oldalkarral elláttunk és ezeket HPLC minőségű szilikagélhez kötve királis állófázishoz jutottunk. Az így kapott királis állófázisok segítségével hatékonyan és nagy szelektivitással választottunk el racém protonált primer aminokat, aminosavakat és azok származékait.
kutatási eredmények (angolul)
The enantioseparation of chiral protonated primary amines, amino acids and their derivatives is a very important task for pharmaceutical, plant protecting, food and perfume industries. This task can also be accomplished by high-performance liquid chromatography (HPLC) using enantiopure crown ether-based chiral stationary phases (CSPs). As results of our research we prepared several enantiopure 18-crown-6 ethers containing a pyridine or an acridine subunit. We introduced suitable linkers to the crown ethers and the latter derivatives were attached to HPLC quality silica gel by covalent bonds to obtain the CSPs. The CSPs so obtained separated the enantiomers of racemic protonated primary amines, amino acids and their derivatives with great efficiency and high selectivity.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71910
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Huszthy P; Farkas V; Tóth T; Székely Gy; Hollósi M: Synthesis and preliminary studies on novel enantiopure crown ethers containing an alkyl diarylphosphinate or a proton-ionizable diarylphosphinic acid unit, Tetrahedron, 64, 10107-10115, 2008
Tóth T; Huszthy P: Synthesis of Enantiopure Pyridino-18-crown-6 ethers Containing Alkylamino and Aralkylamino Moieties at Position 4 of the Pyridine Ring, 14th International Conference on Chemistry, November 13-15, 2008, Cluj (Romania), 2008
Farkas V; Huszthy P; Tóth T; Székely Gy; Vass E; Hollósi M: Conformational variability around tetrahedral phosphorous centre: ECD studies on new chiral crown ether compounds, 20th International Symposium on Chirality, 6-9 July, 2008, Geneva, Switzerland, 2008
Székely Gy; Huszthy P; Tóth T: Diarilfoszfinsav deprotonálható egységet tartalmazó új koronaéterek előállítása, MTA Terpenoidkémiai és Elemorganikus Munkabizottsági Ülés, Budapest, 2008. szeptember 19, 2008
Huszthy P; Tóth T: Koronaéter típusú királis gazdamolekulák enantiomer-felismerő képessége, Magyar Tudomány, 796-801, 2009
Kupai J; Huszthy P; Székely K; Tóth T: A piridingyűrű 4-es helyzetében szubsztituált új enantiomertiszta piridino-18-korona-6 éterek szintézise, Oláh György Doktori Iskola, VI. Doktoráns Konferenciája, Budapest, 2009. február, 2009
Székely Gy; Huszthy P; Tóth T: Foszforatomot tartalmazó koronaéterek szintézise, MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2009. május 20-22., 2009
Kupai J; Huszthy P; Székely K; Tóth T: A piridingyűrű 4-es helyzetében szubsztituált új enantiomertiszta piridino-18-korona-6 éterek szintézise, MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2009. május 20-22, 2009
Tóth T; Székely Gy; Huszthy P: Foszfinsav egységet tartalmazó enantiomertiszta pszeudo-18-korona-6 és pszeudo-21-korona-7 ligandumok szintézise, XV. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Marosvásárhely, 2009. november, 2009
Kupai J; Huszthy P; Székely K; Tóth T: A piridingyűrű 4-es helyzetében szubsztituált új enantiomertiszta piridino-18-korona-6 éterek szintézise, XV. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Marosvásárhely, 2009. november, 2009
Székely Gy; Farkas V; Párkányi L; Tóth T; Hollósi M; Huszthy P: Crystal structures of crown ethers containing an alkyl diarylphosphinate or a diarylphosphinic acid unit, Struct. Chem. 21, 277-282., 2010
Kupai J; Huszthy P; Székely K; Tóth T; Ilisz I; Iványi R; Pataj Z; Szatmári I; Fülöp F; Péter A: Piridino-18-korona-6 éter alapú szenzor- és szelektormolekulák előállítása és vizsgálata, MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2010
Tóth T; Huszthy P; Kertész J; Kormos A: Synthesis of new acridino- 18-crown-6 ether containing a methyl group at position 9 of the acridine ring, 5th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry, Nara, Japan, 2010
Kupai J; Huszthy P; Székely K; Tóth K: Synthesis of new enantiopure pyridino- 18-crown-6 ether derivatives, 5th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry, Nara, Japan, 2010
Tóth T; Székely Gy; Huszthy P: Foszfinsav egységet tartalmazó új deprotonálható makrociklusok szintézise, MKE Vegyészkonferencia és 53. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Hajdúszoboszló, 2010
Kupai J; Huszthy P; Székely K; Tóth T: Synthesis of new enantiopure pyridino-18-crown-6 ethers containing different substituents at position 4 of the pyridine ring for enantiomeric recognition studies, 12th Belgian Organic synthesis Symposium, Namur, Belgium, 2010
Kupai J; Huszthy P; Székely K; Tóth T; Katz M: A piridingyűrű 4-es helyzetében hidroximetil-, formil- és karboxilcsoporttal szubsztituált új enantiomertiszta piridino-18-korona-6 éterek szintézise, XVI. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, 2010
Tóth T; Huszthy P; Kertész J; Kormos A: Synthesis of new acridino-18-crown-6 ethers containing formyl and carboxyl groups at position 9 of the acridine, Women Chemists and Innovation in the Visegrad Countries, Keszthely, 2010
Kupai J; Huszthy P; Székely K; Tóth T; Párkányi L: Synthesis of new enantiopure dimethyl- and diisobuthyl-substituted pyridino-18-crown-6 ethers containing a halogen atom or a methoxy group at position 4 of the pyridine.., Arkivoc, 77-93, 2011
Németh T; Tóth T; Huszthy P: Akridin egységet tartalmazó enantiomertiszta királis koronaéterek szintézise, XXXIV. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2011. november 2-4., 2011
Kupai J; Huszthy P; Katz M; Tóth T: Synthesis of new enantiopure dimethyl-substituted pyridino-18-crown-6 ethers containing a hydroxymethyl, a formyl, or a carboxyl group at position 4 of the pyridine ring for enantiomeric recognition studies, ARKIVOC V: 134-145., 2012
Székely Gy; Csordás B; Farkas V; Kupai J; Pogány P; Sánta Zs; Szakács Z; Tóth T; Hollósi M; Nyitrai J; Huszthy P: Synthesis and Preliminary Structural and Binding Characterization of New Enantiopure Crown Ethers Containing an Alkyl Diarylphosphinate or a Proton-Ionizable Diarylphosphinic Acid Unit, EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3396-3407, 2012
Kupai J; Lévai S; Antal K; Balogh GT; Tóth T; Huszthy P: Preparation of a pyridino-crown ether–based new chiral stationary phases and preliminary studies on their enantiomer separating ability for chiral protonated primary aralkylamines, TETRAHEDRON-ASYMMETRY 23: 415-427, 2012, 2012
Németh T; Tóth T; Huszthy P: Synthesis of new enantiopure acridino-18-crown-6 ethers, 7th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry, 29 January-2 February, 2012, Dunedin, New Zealand, 2012
Kupai J; Lévai S; Antal K; Katz M; Tóth T; Balogh Gy. T., Huszthy P: Piridin egységet tartalmazó 18-korona-6-éterek előállítása és alkalmazásuk, MTA Heterociklusos és Elemorganikus Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2012. június 6-8., 2012
Németh T; Tóth T; Huszthy P: Akridin egységet tartalmazó enantiomertiszta koronaéterek szintézise enantiomer-felismerés tanulmányozása céljából, MTA Heterociklusos és Elemorganikus Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2012. június 6-8., 2012
vissza »