Új enzim-katalizált módszerek kifejlesztése és alkalmazása a gyógyszerkutatásban jelentős enantiomertiszta vegyületek előállítására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71938
típus K
Vezető kutató Forró Enikő
magyar cím Új enzim-katalizált módszerek kifejlesztése és alkalmazása a gyógyszerkutatásban jelentős enantiomertiszta vegyületek előállítására
Angol cím Development of new enzymatic strategies to enantiopure compounds important in drug research
magyar kulcsszavak enzim, kinetikus rezolválás, kinetikus dinamikus rezolválás, enantiomer, aminosav, laktám
angol kulcsszavak enzyme, kinetic resolution, kinetic dinamic resolution, enantiomer, amino acid, lactam
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gyógyszerkémia
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Gyógyszerkémiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-09-01
projekt vége 2012-09-30
aktuális összeg (MFt) 19.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A királis gyógyszermolekulák esetében a kívánt biológiai hatás gyakran egyik sztereoizomerben (enantiomerben) van jelen hangsúlyozottabban. Ezért, a gyógyszerkutatás kezdeti fázisában igen nagy jelentősége van a királis vegyület (racemát) minden lehetséges sztereoizomerjének (enantiomerjének) szintézisére és külön-külön történő vizsgálatára.
A korábbi munkákkal, illetve a királis vegyületek, természetes anyagok előállítása iránt mutatott érdeklődéssel összhangban, új enzimes eljárások kidolgozását és alkalmazását tervezzük potenciálisan gyógyhatású vegyületek szintézisénél építőelemekként alkalmazható molekulák (pl. laktámok, aminok, aminosavak) enantiomertiszta formában történő előállítására.
Enantiomerek egyidejű előállítására enzim-katalizált kinetikus eljárásokat tervezünk kidolgozni, ugyanakkor, egyetlen enantiomer célirányos előállítását enatioszelektív szintézis, illetve reakciólépések segítségével (pl. enzim-katalizálta kinetikus dinamikus rezolválása, prokirális vegyület élesztő-mediált redukciója, mezo-vegyület enzim-katalizálta deszimmetrizálása) kívánjuk megvalósítani.
angol összefoglaló
As regards compounds containing a chiral carbon atom, the desired biological effect usually resides in one of the enantiomers. Thus, there is a growing demand for enantiomerically pure biologically active products. In drug research, for instance, it is extremely important to synthetize all of the possible enantiomers of an active chiral compound and to analyse each of them separately.
To fulfil the requirements of modern go-ahead research, new enzymatic strategies and new techniques must be involved in our everyday research. Our aim is to find new, nature-friendly enzymatic routes (through lipase-catalysed kinetic -a maximum yield of 50% enantiopure product is obtainable from an asymmetric acylation, hydrolysis, etc., dynamic kinetic resolution -this theoretically allows the 100% conversion, Baker’s yeast-mediated biotransformations and lipase-catalysed desymmetrizations) to enantiopure compounds that are important from both chemical and pharmacological aspects (e.g. lactams, amines, amino acids).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Hatékony, új és egyszerű direkt és indirekt enzimes módszereket fejlesztettünk és méretnöveltünk enantiomertiszta értékes tetrahidroizokinolin-vázas aminoalkoholok, β- és γ-laktámok és β- és γ-aminosavak szintézisére. Így pl. a zöld kémia törekvéseinek jegyében előállítottuk a gombaellenes hatással bíró ciszpentacint [(1R,2S)-2-amino-1-ciklopentán¬karbonsav] és 8 új analóg és homológ származékát. Megvalósítottuk az antivirális Abacavir és Carbovir értékes intermedierjének, az (1S,4R)-4-aminociklopent-2-én-1-karbonsavnak a szintézisét, az eljárásunk iparjogvédelme megtörtént. Kidolgoztuk az első enzimes utat a 2-es típusú diabetes kezelésére alkalmazott Sitagliptin intermedier (R)-3-amino-4-(2,4,5-trifluor-fenil)butánsav szintézisére. Több direkt enzimes stratégiát is kidolgoztunk és alkalmaztunk sikeresen a daganatos megbetegedések kezelésére használt Taxol oldallánc kulcs-intermedierjének, a (2R,3S)-3-fenilizoszerinnek az előállítására. Új, enzimes eljárást optimalizáltunk a daganatellenes kriszpin A enantiomerek totál szintézisére. Áramlásos kémiai eljárást dolgoztunk ki folyamatos üzemmódban a farmakológiai jelentőséggel bíró kalikotomin és homokalikotomin aminoalkohol intermedierek enzimes rezolválására. Jelen pályázat ideje alatt 39 közlemény jelent meg (ΣIF = 100,699), melyek közül 19 közleményben (ΣIF = 51,348) mondtam köszönetet az OTKA támogatásért. 1 szabadalmunk és 1 könyvfejezetünk szintén megjelent. Jelenleg 3 közlemény, köszönettel az OTKA irányába (2) van elbírálás alatt.
kutatási eredmények (angolul)
New direct and indirect enzymatic strategies have been devised for the preparation of enantiopure aminoalcohols with tetrahydroisoquinoline-skeleton, β- and γ-lactams and β- and γ-amino acids, and some of them have been scaled up. For example, a new, solvent-free method has been developed for the synthesis of the antibacterial cispentacin [(1R,2S)-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid] and 8 new derivatives. A highly efficient enzymatic procedure has been elaborated for the synthesis of the blockbuster drug Abacavir and Carbovir intermediate (1S,4R)-4-aminocyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, the method has been patented. The first enzymatic method has been devised for the synthesis of (R)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, the intermediate for the new antidiabetic drug Sitagliptine. Enzymatic strategies have been reported for the synthesis of (2R,3S)-3-phenylisoserine, a key intermediate of the side-chain of the antitumor product Taxol. A new enzymatic method has been developed for the total synthesis of crispine A enantiomers with antitumor activity. A new enzymatic method in a continuous-flow system was developed for the enzymatic resolution of the intermediate amino alcohols for the synthesis of pharmacologically important calycotomine and homocalycotomine enantiomers. Among a total of 39 articles published during the overall period of this project (ΣIF = 100,699), OTKA has been acknowledged in 19 articles (ΣIF = 51,348). A PCT patent and a book chapter have also been published. Other 3 articles, with thanks to OTKA (2) have been subjected for publication.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71938
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
M. Nonn, L. Kiss, E. Forró, R. Sillanpää, F. Fülöp: Izoxazolin gyűrűvel kondenzált ciszpentacin származékok szintézise, XIVth International onference of chemistry, Kolozsvár - Románia, November 13-15, 2008. pages 69-71., 2008
M. Nonn, L. Kiss, E. Forró, R. Sillanpää, F. Fülöp: Izoxazolin gyűrűvel kondenzált ciszpentacin származékok szintézise,, XIVth International onference of chemistry, Kolozsvár - Románia, November 13-15, 2008. pages 69-71, 2008
B; Kazi, L. Kiss, E. Forró, F. Fülöp: A new strategy for the preparation of orthogonally protected N-heterocyclic β-amino esters, XXIIIrd European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, (ECHC 08) 2008, Antwerp - Belgium, September 9-13, PO 93, 2008
Kiss L., Forró E. Sillanpää, R., Fülöp F.: Új, funkcionalizált ciszpentacin származékok. Potenciális 1,2,3-triazol-karbonukleozid prekurzorok sztereoszelektív szintézise, Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2008, Zalakaros, szeptember 29-30, 2008
L. Kiss, E. Forró, R. Sillanpää, F. Fülöp: Synthesis of functionalized β-amino alcohol stereoisomers with a cyclopentane skeleton. Hydroxylated azidocarbanucleoside precursors, Nucleic Acids Symposium Series 2008, 52, 551-552, 2008
L. Kiss, E. Forró, R. Sillanpää, F. Fülöp: Novel functionalized cispentacin derivatives. Synthesis of 1,2,3-triazole substituted 2-aminocyclopentanecarboxylate stereoisomers, Tetrahedron:Asymmetry, 19, 2856-2860, 2008
T.A. Paál, A. Liljeblad, L.T. Kanerva, E. Forró; F. Fülöp: Lipase-catalysed enantioselective ester hydrolysis for the preparation of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid enantiomers, Tetrahedron:Asymmetry, 19, 2784-2788, 2008
T.A. Paál, A. Liljeblad, L.T. Kanerva, E. Forró; F. Fülöp: Directed: (R)- or (S)-selective dynamic kinetic enzymatic hydrolysis of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic esters, Eur. J. Org. Chem. 5269-5276, 2008
E. Forró; F. Fülöp: A new enzymatic method for the synthesis of blockbaster drug intermediates -Synthesis of five-membered fused cyclic β-amino acid and β-lactam enantiomers, Eur. J. Org. Chem. 31, 5263-5268, 2008
G. Tasnádi, E. Forró; F. Fülöp: An efficient new enzymatic method for the preparation of β-aryl-β-amino acid enantiomers through enantioselective hydrolysis of b-amino esters in an organic solvent, Tetrahedron: Asymmetry 19, 2072-2077, 2008
M. Fitz, E. Forró,. E. Vigóczki, L. Lázár, F. Fülöp: Lipase-catalysed N-acylation of acyclic β-amino esters, Tetrahedron: Asymmetry 19, 1114-1119, 2008
E. Forró; F. Fülöp: Vapour-assisted enzymatic hydrolysis of β-lactams in solvent-free system, Tetrahedron: Asymmetry 19, 1005-1009, 2008
E. Forró: New gas chromatographic method for the enantioseparation of beta-amino acids by a quick double-derivatization technique, J. Chromatogr. A. 1216, 1025-1029, 2009
K. Huang, D.W. Armstrong, E, Forro, F. Fulop, A. Peter: Separation of enantiomers of β-lactams by GC using cyclodextrin –based chiral stationary phases, Chirality 69, 331-337, 2009
I. Ilisz; R. Berkecz; E. Forró; F. Fülöp; D.W. Armstrong; A. Péter: The role of π-acidic and π-basic chiral stationary phases in the high-performance liquid chromatographic enantioseparation of unusual ß-amino acids, Chirality 21, 339-348, 2009
L. Kiss, M. Nonn, E. Forró, R. Sillanpää, F. Fülöp: Synthesis of novel isoxazoline-fused cispentacin stereoisomers by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides to alicyclic β-amino esters, Tetrahedron Lett. 50, 2605-2608, 2009
A.R.M. Hyyryläinen, J.M.H. Pakarinen, E. Forró, F. Fülöp, P. Vainiotalo: Chiral Differentiation of Some Cyclopentane and Cyclohexane β-Amino Acid Enantiomers Through Ion/Molecule Reactions, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 20, 1235-1241, 2009
G. Tasnádi, E. Forró; F. Fülöp: Burkholderia cepacia lipase as an Excellent Enzyme for the Enantioselective Hydrolysis of β-heteroaryl-substituted β-amino Esters, Tetrahedron: Asymmetry 20, 1771-1777, 2009
E. Forró; F. Fülöp: Resolution process, PCT/WO/2009007759 A1 (15.01.2009), 2009
L. Kiss, E. Forró, F. Fülöp: Synthesis of carbocyclic β-amino acids, in Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry, Vol. 1 (Ed. A. B. Hughes) WILEY-VCH, Weinheim, 2009, pp 367-409, 2009
E. Forró, F. Fülöp: A new enzymatic method for the synthesis of blockbuster drug intermediates - synthesis of five-membered cyclic γ-amino acid and γ-lactam enantiomers, Zing Asymmetric Synthesis Conference Antigua – Barbuda, January 18–21, page 13, 2009
F. Fülöp, F. Miklós, E. Forró: Diexo-3-aminonorbornane-2-carboxylic acid enantiomers are excellent chiral sources for the enantioselective synthesis of heterocycles, Zing Asymmetric Synthesis Conference Antigua – Barbuda, January 18–21, page 28, 2009
G. Tasnádi, E. Forró, F. Fülöp: Lipase PS-catalysed hydrolysis of β-heteroaryl-substituted β-amino esters, 16th European Symposium on Organic Chemistry, Prague - Czech Republic, July 12-16, P2.198, page 549, 2009
E. Forró: Lipase catalysed direct strategies for the preparation of enantiopure β-amino acids, First Scientific Meeting on COST Action CM0803, Foldamers: Building Blocks, Structure and Function; Szeged – Hungary, September 24-26., 2009
A. Péter, Z. Pataj, I. Ilisz, E. Forró, F. Fülöp: HPLC enantioseparation of ß-lactams on AmyCoat and CelluCoat chiral stationary phases, 5th Conference on Separation and Related Techniques by Nordic Separation Science Society; Tallinn – Estonia, August 26-29, 2009
G. Benedek; M. Palkó; E. Wéber; T.A. Martinek; E. Forró; F. Fülöp: Efficient synthesis of 3,4- and 4,5-dihydroxy-2-aminocyclohexanecarboxylic acid enantiomers, Tetrahedron: Asymmetry 20, 2220-2225, 2009
E. Forró: Lipase-catalysed direct strategies for the preparation of enantiopure β-amino acids, First Scientific Meeting on COST Action CM0803, Foldamers: Building Blocks, Structure and Function; Szeged/Hungary, September 24-26, WG1, page 8, 2009
M. Nonn, L. Kiss, E. Forró, F. Fülöp: Regio- and stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides to ethyl cis- or trans-2-aminocyclopent-3-enecarboxylates, First Scientific Meeting on COST Action CM0803, Foldamers: Building Blocks, Structure and Function; Szeged/Hungary, September 24-26, PO, page 31, 2009
L. Schönstein, E. Forró, L. Kiss, F. Fülöp: Enzymatic hydrolysis of hydroxylated alicyclic β-amino acids, First Scientific Meeting on COST Action CM0803, Foldamers: Building Blocks, Structure and Function; Szeged/Hungary, September 24-26, PO, page 32, 2009
G. Benedek, M. Palkó, E. Wéber, T.A. Martinek, E. Forró, F. Fülöp: Efficient syntheses of hydroxy-substituted β-aminocyclohexanecarboxylic acids, First Scientific Meeting on COST Action CM0803, Foldamers: Building Blocks, Structure and Function; Szeged/Hungary, September 24-26, PO, page 33, 2009
B. Kazi, L. Kiss, E. Forró, F. Fülöp: Synthesis of ortogonally protected piperidine and azepane β-amino ester enantiomers, First Scientific Meeting on COST Action CM0803, Foldamers: Building Blocks, Structure and Function; Szeged/Hungary, September 24-26, PO, page 43, 2009
G. Tasnádi, E. Forró, F. Fülöp: An emproved enzymatic method for the preparation of valuable β-arylalkyl-β-amino acid enantiomers, First Scientific Meeting on COST Action CM0803, Foldamers: Building Blocks, Structure and Function; Szeged/Hungary, September 24-26, PO, page 39, 2009
E Forró; L. Schönstein; L. Kiss; A. Vega-Peňaloza; E. Juaristi; F. Fülöp: Direct enzymatic route for the preparation of novel enantiomerically enriched hydroxylated β-amino ester stereoisomers, Molecules 15, 3998-4010, 2010
C.D. Chisholm; F. Fülöp; E. Forró; T.J. Wenzel: Enantiomeric discrimination of cyclic beta-amino acids using (18-crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid as a chiral NMR solvating agent, Tetrahedron: Asymmetry, 21, 2289-2294, 2010
Tasnádi G.; Forró E.: Fülöp F.: β-Aril- és β-heteroaril-szubsztituált β-aminosav enantiomerek enzimatikus úton történő előállítása, Magy. Kém. Foly. 116, 131-135, 2010
Z. Patai; R. Berkecz; I. Ilisz; E. Forró; F. Fülöp; A. Péter: Comparison of separation performances of amilose- and cellulose-based stationary phases in the high-performance liquid chromatographic enantioseparation of stereoisomers, Chirality 22, 120-128, 2010
B. Kazi; L. Kiss; E. Forró; F. Fülöp: Synthesis of orthogonally protected azepane β-amino ester enantiomers, Tetrahedron Lett. 51, 82-85, 2010
L. Kiss; E. Forró; R. Sillanpää; F. Fülöp: Synthesis of highly functionalized cyclopentanes as precursors of hydroxylated azidocarbonucleosides, Synthesis-Stuttgart, 153-160, 2010
G. Tasnádi; E. Forró; F. Fülöp: An improved enzymatic method for the preparation of valuable β-arylalkyl-substituted β-amino acid enantiomers, Org. Biomol. Chem. 8, 886-895, 2010
A.R.M. Hyyryläinen; J.M.H. Pakarinen; E. Forró; P. Vainiotalo: Chiral differentiation of some cyclic β-amino acids by kinetic and fixed ligand methods, J. Mass. Spectrom, 45 (2), 198-204, 2010
Z. Pataj; I. Ilisz; E. Forró; A. Aranyi; F. Fülöp; D.W. Armstrong; A. Péter: LC Separation of γ-amino acid enantiomers, Chromatographia 71, 13-19, 2010
L. Kiss; E. Forró; R. Sillanpää; F. Fülöp: Synthesis of conformationally restricted 1,2,3-triazole-substituted ethyl β- and γ-aminocyclopentanecarboxylate stereoisomers. Multifunctionalized alicyclic amino esters, Tetrahedron, 66, 3599-3607, 2010
E. Forró; F. Fülöp: New enzymatic two-step cascade reaction for the preparation of a key intermediate for the taxol side-chain, Eur. J. Org. Chem. 3074-3079, 2010
E. Forró; F. Fülöp: A new enzymatic strategy for the preparation of (2R,3S)-3-phenylisoserine: a key intermediate for the Taxol side-chain, Tetrahedron: Asymmetry 21, 637-639, 2010
G. Fodor; I. Ilisz; J. Szemán; R. Iványi; L. Szente; G. Varga; E. Forró; F. Fülöp; A. Péter: LC Enantioseparation of β-lactam stereoisomers through the use of β-cyclodextrin-based chiral stationary phases, Chromatographia 71, 29-34, 2010
L. Kiss, E. Forró, B. Kazi, F. Fülöp: Synthesis of novel conformationally constrained N-containing cyclic beta-amino acids, XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Technical University Vienna, August 23-27, 2010, PO-52, 2010
K. Németh; E. Varga; R. Iványi; J. Szemán; J. Visy; L. Jicsinszky; L. Szente; E. Forró; F. Fülöp; A. Péter; M. Simonyi: Separation of cis-β-lactam enantiomers by capillary electrophoresis using cyclodextrin derivatives, J. Pharm. Biomed. Anal. 53, 382-388, 2010
M. Palkó; G. Benedek; E. Forró; E. Wéber; M. Hänninen; R. Sillanpää, F. Fülöp: Synthesis of mono- and dihydroxy-substituted 2-amino-cyclooctanecarboxylic acid enantiomers, Tetrahedron: Asymmetry 21, 957-961, 2010
B. Kazi; L. Kiss; E. Forró; I. Mándity; F. Fülöp: Synthesis of conformationally constrained, orthogonally protected 3-azabicyclo[3.2.1]octane β-amino esters, Arkivoc 2010, (ix) 31-39, 2010
Z. Pataj, I. Ilisz, R. Berkecz, E. Forró, F. Fülöp, A. Péter: Comparison of separation performances of amylose- and cellulose-based stationary phases in the high-performance liquid chromatographic enantioseparation of stereoisomers, Procedia Chemistry, 2, 116-119, 2010
Forró E.: Új enzimes stratégiák laktám és aminosav enantiomerek szintézisére, Acta Pharm. Hung. 3, 125-133, 2011
M. Utczás; E. Székely; G. Tasnádi; É. Monek; L. Vida; E. Forró; F. Fülöp; B. Simándi: Kinetic resolution of 4-phenyl-2-azetidinone in supercritical carbon dioxide, J. Supercrit. Fluid, 55, 1019-1022, 2011
L. Kiss; E. Forró; F. Fülöp: Synthesis of regio- and stereoisomers of highly functionalized 1,2,3-triazole-substituted cyclopentanes, Lett. Org. Chem., 8, 220-228, 2011
M. Nonn; L. Kiss; E. Forró; Z. Mucsi; F. Fülöp: Regio- and stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides to cis- or trans-ethyl 2-aminocyclopent-3-enecarboxylates. Synthesis of novel Isoxazoline-fused cyc, Tetrahedron, 67, 4079-4085, 2011
M. Utczás; E. Székely; E. Forró; F. Fülöp; B. Simándi: Enzymatic resolution of trans-2-cyanocyclohexanol in supercritical carbon dioxide, Tetrahedron Lett. 52, 3916-3918, 2011
E. Forró; L. Schönstein; F. Fülöp: Total synthesis of crispine A enantiomers through a Burkholderia cepacia-catalysed kinetic resolution, Tetrahedron: Asymmetry. 22, 1255-1260, 2011
Schönstein L., Forró E., Fülöp F.: Kriszpin enantiomerek enzimes szintézise, MTA Alkaloidkémiai munkabizottsága ülése, Balatonalmádi, május 16-17, 2011
Forró E.: Új enzimes stratégiák laktám és aminosav enantiomerek szintézisére, MTA Doktori Előadás, MTA Könyvtára, Budapest, június 27, 2011
Kiss L, Forró E, Fülöp F.: Stereoselective synthesis of novel highly functionalized β-aminocyclohexane-carboxylic acids, Twelfth Tetrahedron Symposium. Challenges in Organic and Bioorganic Chemistry, 21-24th June Sitges, Spain, 2011
Schönstein L, Forró E, Kiss L, Peñaloza A.V, Juaristi E, Fülöp F.: Direct enzymatic route for the preparation of novel enantiomerically enriched hydroxylated β-amino ester stereoisomers, Foldamers: Synthesis and Structure of Functional Materials, 7-9th April, Barcelona, 2011
Kiss L, Forró E, Fülöp F.: Selective synthesis of fluorinated cyclic β-amino acids, 12th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins, August 1-5, Beijing, China, 2011
Schönstein L., Forró E,, Fülöp, F.: Total synthesis of crispine A enantiomers through a Burkholderia cepacia lipase-catalysed kinetic resolution, XIVth Conference on Heterocycles in Bio-organic Chemistry, September 7-8, Brno, Czech Republic, 2011
L. Kiss; E. Forró; S. Fustero; F. Fülöp: Selective synthesis of novel fluorinated alicyclic β-amino ester stereoisomers, Eur. J. Org. Chem. 4993-5001, 2011
L. Kiss; E. Forró; S. Fustero; F. Fülöp: Stereo- and regioselective fluorination of alicyclic β-amino acids, Org. Biomol. Chem. 9, 6528-6534, 2011
Schönstein L., Forró E., Fülöp F.: Kalikotomin és homokalikotomin enzimes rezolválása áramlásos kémiai módszerrel, MTA Alkaloidkémiai és Flavonoidkémiai Munkabizottsága ülése, Balatonalmádi, 2012. május 14-15., 2012
L. Kiss; M. Cherepanova; E. Forró; F. Fülöp: A novel access to functionalized cispentacins from norbornene β-amino acids, Chem. Eur J. submitted for publication, 2012
L. Kiss; E. Forró; F. Fülöp: Selective syntheses of novel highly functionalized aminocyclohexanecarboxylic acids, Tetrahedron 68, 4438-4443, 2012
E. Forró; F. Fülöp: Recent lipase-catalysed hydrolytic approaches to pharmacologically important β- and γ-amino acid enantiomers, Curr. Med. Chem. submitted for publication., 2012
L. Kiss, E. Forró, S. Fustero, F. Fülöp: Selective synthesis of fluorinated β-aminocyclohexanecarboxylates, 13th Annual Florida Heterocyclic and Synthetic IUPAC-Sponsored Conference March 4th - 7th, 2012 Gainesville, Florida, USA, 2012
L. Schönstein; E. Forró; F. Fülöp: Continuous-flow enzymatic strategy for the acylation of aminoalcohols with remote stereogenic centre. Synthesis of calycotomine enantiomers, Eur. J. Org. Chem. submitted for publication, 2012
L. Kiss, M. Nonn, E. Forró, S. Fustero, F. Fülöp: Synthesis of fluorinated β-aminocyclohexane-carboxylate stereo- and regioisomers, COST Meeting Foldamers 2012. 30th August - 2nd September 2012, University of Regensburg, Germany, 2012
vissza »