Ember és állat kapcsolata Dél-Dunántúlon a kora bronzkor idején  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
71965
típus PD
Vezető kutató Gál Erika
magyar cím Ember és állat kapcsolata Dél-Dunántúlon a kora bronzkor idején
Angol cím Relationships between people and animals in South Transdanubia during the Early Bronze Age
magyar kulcsszavak régészeti állattan, kora bronzkor
angol kulcsszavak archaeozoology, Early Bronze Age
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 14.016
FTE (kutatóév egyenérték) 2.42
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Posztdoktori ösztöndíjas kutatásom célja, hogy régészeti állattani módszerekkel vizsgáljam a kora bronzkor idejére (Kr. e. 2800/2700–2100 év) eső vadászati és állattartási szokásokat a dél-dunántúli lelőhelyeken feltárt, fel nem dolgozott állatcsont-leletegyüttesek tükrében. Érdemi archaeozoológiai kutatás ezen a területen még nem történt.

Munkám elsősorban két nemzetközi fontosságú lelőhely, Pécs–Nagyárpád és Kaposújlak–Várdomb tízezer darabos nagyságrendű leletanyagára támaszkodik, amelyek 200, ill. 300 régészeti objektumból (közösségi épületek, házak, vermek, tűzhelyek, stb.) kerültek napvilágra. A térben és időben jól behatárolt kontextusból származó állatcsontegyüttesek – amelyekből radiokarbon-keltezésekhez is válogatunk mintákat – mennyiségi és minőségi jellemzői aprólékos, statisztikailag is megbízhatóan értékelhető környezetrajzi- és állathasznosítási vizsgálatokat tesznek lehetővé. A csontleletek azonosításával felépítendő adatbázis részletes szöveges és grafikai elemzése, valamint a legfontosabb leletekről készülő digitális fényképtár nemcsak az eredmények szakszerű archiválását biztosítják, hanem tudományos előadások és kéziratok alapjául szolgálnak.

A várható környezetrégészeti, gazdaság- és kultúrtörténeti eredmények a párhuzamosan zajló, kronológiai és kulturális kapcsolatrendszereket vizsgáló régészeti kutatásokkal karöltve átfogó képet kívánnak nyújtani a Kárpát-medence déli peremére eső, archeozoológiai szempontból lényegében ismeretlen területéről.
angol összefoglaló
The aim of my postdoctoral research is the archaeozoological study of Early Bronze Age (2800/2700–2100 calBC) hunting and animal keeping habits reflected in the animal bone remains found at South-Transdanubian archaeological settlements. Similar main studies were not carried out in this region so far. My work is mainly based on two large assemblages (including over 10,000 animal bones) from internationally significant sites, Pécs–Nagyárpád and Kaposújlak–Várdomb, where 200 and 300 archaeological features (public buildings, houses, pits, stoves, etc.), respectively were uncovered.

The quantitative and qualitative characteristics of remains coming from well defined contexts offer the opportunity for environmental and economical studies and for statistical estimations as well. The sampling of bones for radiocarbon dating is also included in the work. The detailed textual- and graphical analysis of the database built up by the identification of animal bones as well as the digital photo collection taken on the most important finds make possible not only the professional storage of results, but also represent the basis for scientific lectures and articles.

The paleoenvironmetal, economic and cultural-historical results to be expected, together with the parallel completed archaeological research targeting the chronological and cultural relationships, shall widely illustrate the region on the southern edge of the Carpathian Basin, yet completely unknown from an archaeozoological point of view.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A két nemrég feltárt dél-dunántúli lelőhely, Kaposújlak–Várdomb (2002) és Paks–Gyapa (2008) kora bronzkori állatcsontegyüttesének vizsgálatát követően megállapítható, hogy a Somogyvár–Vinkovci kultúrához sorolt Kaposújlak–Várdomb (valószínűleg erődített magaslati) település erdős-mocsaras, de legelőket is magába foglaló környezetben helyezkedett el. Az előbbire a vadászott fajok, a vaddisznó és sertés gyakorisága, valamint a jelentős mennyiségű gímszarvasagancs, utóbbira a kis- és nagykérődzőkön alapuló állattartás utal. A szarvasmarhát, juhot és kecskét főleg kifejlett korukban, a sertést inkább fiatalon vágták le. Kaposújlak–Várdombra jellemző az intenzíven művelt csont- és agancsmegmunkálás (a fémművesség mellett). Ezzel szemben a Makó/Somogyvár–Vinkovci kultúrkörhöz tartozó Paks–Gyapa erdős-sztyeppi környezetben fekvő nyíltszíni település lehetett. Itt leggyakrabban őstulokra vadásztak, az erdős és mocsaras élőhelyet kedvelő fajok lényegesen kisebb arányban vannak jelen a leletegyüttesben. A szarvasmarhacsontok aránya (61,78%) szinte kétszerese az előbbi lelőhelyen észleltnél (34,08%). A kérődzők másodlagos hasznosításán túlmenően a sertéseket is kifejlett korukban vágták le, ami a sertéshús nagyobb értékére, ill. az állomány fokozottabb ellenőrzésére utal. Paks–Gyapán agancsgyűjtés alig történt, a csont- és agancsmegmunkálás minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt szegényesebb volt. Ezt megerősíti az a régészeti megfigyelés, hogy fémművességnek nem volt nyoma.
kutatási eredmények (angolul)
As a result of the identification of Early Bronze Age animal remains from two recently opened sites in South-Transdanubia, the palaeo-environmental conditions and strategies concerning animal husbandry, hunting and gathering could be hypothesized. It is likely that the Somogyvár–Vinkovci culture site of Kaposújlak–Várdomb (2002) was located in a forest-marshy environment that also included pastures, according to the hunted species and frequency of red deer antler, wild boar and pig remains, as well as the animal husbandry based on small and large ruminants. Cattle, sheep and goat were killed in maturity, while mostly young pigs were slaughtered. In addition to metal industry, the developed bone- and antler industry was also characteristic of this site. Contrary, the Makó/Somogyvár–Vinkovci culture site of Paks–Gyapa (2008) was most probably located in forest-steppe environment. Aurochs seems to have been the most frequently hunted species, while animals living in the forest and marshland were less frequent. Cattle remains contributed two times more (61,78%) to the assemblage as at Kaposújlak–Várdomb (34,08%). In addition to the secondary exploitation of ruminants, pigs were also slaughtered at maturity. This would point to the bigger value of pig meat, and the control of stock. Only a few antlers were found here, while antler- and bone manufacture was rather scarce both from a qualitative and quantitative point of view. Evidence of metal industry was not found at this site.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=71965
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gál Erika: Ember és állat kapcsolata a kora bronzkor idején a Kaposújlak-Várdomb lelőhelyen talált állatcsontleletek tükrében, Őskoros Kutatók 6. Összejövetele Kőszeg, 2009. március 19-21., 2009
Gál Erika: Prehistoric antler- and bone tools from Kaposújlak-Várdomb (South-Western Hungary), 7th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group. Wrocław (Poland), 7th-11th September 2009, 2009
Gál Erika: Relationships between people and animals during the Early Bronze Age: Preliminary results on the animal bone remains from Kaposújlak–Várdomb (South Transdanubia, Hungary), In: G. Ilon (ed.) Őskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete. Kőszeg, 2009. március 19-21. MÓMOSZ VI. Pp. 47-63, 2009
Gál Erika: Differences in the exploitation of Cervids at the Early Bronze Age site of Kaposújlak-Várdomb., 11th ICAZ Conference, Paris, 23rd-28th August 2010., 2010
Gál Erika – Kulcsár Gabriella: Változások a bronzkor kezdetén – A dél-dunántúli gazdálkodás jellege az állatcsont leletek alapján, Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ. 2010. október 6-8., 2010
Gál Erika - Kulcsár Gabriella: Változások a bronzkor kezdetén – A dél-dunántúli gazdálkodás jellege az állatcsont leletek alapján, In: A. Kreiter, Á. Pető and B. Tugya (eds), Környezet – Ember – Kultúra (közlésre elfogadva), 2011
Gál Erika: Prehistoric antler- and bone tools from Kaposújlak–Várdomb (South-Western Hungary) with special regard to the Early Bronze Age implements, In: J. Baron (ed.), Proceedings of the 7th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group, Wrocław, 7th-11th September 2009. Wrocław (közlésre elfogadva), 2011
Gál Erika: Evidence for the differentiate exploitation of Cervids at the Early Bronze Age site of Kaposújlak–Várdomb (South Transdanubia, Hungary)., Anthropozoologica (elfogadott kézirat)., 2011
Gál Erika: Pathological conditions identified in an Early Bronze Age animal bone assemblage from Southern Hungary., In: T. Antikas and R. Thomas (eds), Proceedings of the ICAZ APWG Conference. Katerini, April 2010. Lockwood Press (közlésre elfogadva)., 2012
vissza »