A tértapasztalat esztétikai, történeti és társadalmi koncepciói a 20. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72058
típus NK
Vezető kutató Bacsó Béla
magyar cím A tértapasztalat esztétikai, történeti és társadalmi koncepciói a 20. században
Angol cím Aesthetical, Historical and Social Concepts of Space Experience in the 20th Century
magyar kulcsszavak Térbeliség, téri fordulat, emlékezethelyek, művészeti térreprezentáció, társadalmi tér
angol kulcsszavak Spatiality, spatial turn, places of memoire, representation of place in art, social space
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Esztétika
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Kultúra
Kutatóhely Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bartók Imre
Bereczki Péter
Darida Veronika
Erdosi Péter
Falvay György Dávid
Haas Lídia
Horváth Zsolt Kelemen
Kelemen Pál
Kerekes Amália
Kiss Viktória
Lénárt Tamás
Marsó Paula
Nagy Edina
Olay Csaba
Seregi Tamás
Sohajda Ferenc
Takács Ádám
Teller Katalin
Z. Varga Zoltán
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-02-28
aktuális összeg (MFt) 38.250
FTE (kutatóév egyenérték) 11.44
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja egy interdiszciplináris kutatócsoport létrehozása az ELTE Esztétika, Média és Német Nyelvű Irodalmak tanszékeken dolgozó munkatársak vezetésével és a kutatás tárgyterületén jártas további munkatársak bevonásával. A kutatás az „esztétikai modernségnek” és a kialakulásához vezető feltételeknek olyan vizsgálatát célozza, amely a modern történetiség mibenlétét, valamint annak művészeti és elméleti reflexióit a tér megváltozott tapasztalata felől világítja meg. Jelen vállalkozás kiemelten fontos feladatának tekinti az ilyen irányú, eddig párhuzamosan futó művészetelméleti-filozófiai, történettudományi és kultúratudományi vizsgálatok részleges összehangolását és a köztük folyó párbeszéd intenzívvé tételét.
A projekt keretében fordításköteteket tervezünk, amelyek magyar nyelven hozzáférhetővé teszik a „spatial turn”-höz kapcsolódó nemzetközi kutatási eredményeket. A francia, német, olasz történészek, filozófusok, szociológusok és művészettörténészek monográfiái, válogatáskötetei hozzájárulhatnak a tértapasztalat történeti változásainak módszertanilag megalapozott vizsgálatához. A kutatás részeredményeinek megvitatásához és a fordítások megfelelő színvonalú elkészítéséhez három workshopot rendezünk. Ezeken a különböző kutatási irányokat képviselő munkatársak vezetésével tisztázzuk és harmonizáljuk a módszertani fogalmakat, illetve eljárásokat, felmérjük e fogalmak és az aktuálisan tárgyalandó térkoncepciók magyarországi kutatásban elfoglalt helyét és alkalmazhatóságát.
angol összefoglaló
The goal of the project is to establish an interdisciplinary research group with contribution of the fellows at the departments of Aesthetics, Media and German Literatures, ELTE and with the involvement of experts on the field. The project aims at examining the “aesthetic modernity” and the conditions of its emergence in such a way which would highlight the nature of modern historicality as well as the artistic and theoretical reflections on it from the altered experience of space. The project puts a special emphasis on establishing a dialogue and discussion of researches from the field of Art Theory, Philosophy, History and Cultural Studies.
Within the framework of the project we plan to translate and thereby make available the results of international researches concerning the spatial turn. The monographs and collections of the works by French, German and Italian Historians, Philosophers, Sociologists and Art Historians shall contribute to the methodological well based examining of the historical alteration of the experience of space. A further goal is to hold three workshops for the discussion of the results of phases of the ongoing research as well as for the improvement of the translations. At these workshops we clarify and bring into accordance the methodological concepts with the help of experts from different disciplines, and we try to estimate the importance and applicability of these concepts in the Hungarian scientific scene.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében kiadott fordításkötetek és a hozzájuk kapcsolódó, részben nemzetközi résztvevőkkel szervezett workshopok elsődleges szakmai hozama a térfogalom és a tértapasztalat modern történetének beható interdiszciplináris és módszertani vizsgálata volt, amely három súlypont, az esztétikai tér, a történeti tér valamint a társadalmi és kulturális tér koncepciói köré rendeződött. Ezek elemzése során megmutatkozott, hogy az „esztétikai modernség” vizsgálatát a filozófia, esztétika, társadalomtörténet és kultúratudomány területén egyaránt meghatározza, illetve új szempontokkal gazdagítja a „spatial turn” nyomán végbement általános módszertani váltás. A fordítások révén a kutatás hozzáférhetővé tett olyan központi jelentőségű, idegen nyelvű elméleti írásokat, amelyek elősegítik, hogy a hazai humántudományok közös fogalmi eszköztárral, valamint módszertanilag felkészülten tárgyalják és alkalmazzák a térfogalom és tértapasztalat 20. századi változásai nyomán kialakult térkoncepciókat mind a tudományelméletben, mind pedig az egyes humán diszciplínák terén.
kutatási eredmények (angolul)
The key result of the translated works and the related workshops partially organized with participants from abroad was that the research conducted in the framework of the project could deliver an in-depth interdisciplinary and methodological analysis of the modern history of the notion and experience of space. The research was arranged in three main topics: different conceptions of aesthetic space, historical space, and social and cultural space were investigated. Their analysis could confirm, that the methodological shift, which was caused by the “spatial turn”, not only affects the way of how “aesthetic modernity” is being examined in the realms of philosophy, aesthetics, social history and cultural studies, but it also enriches these inquiries by adding new aspects to them. By means of the publication and translation activities, the project made important theoretical texts available for the Hungarian academic community working in the field of the humanities. They enable the scientific discourse to use common concepts and thorough methodological principles when studying and applying spatial conceptions, which developed in course of the modifications of the notion and experience of space in the 20th century, both in theory of science and in different disciplines of the humanities.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72058
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Darida V: Színház-utópiák, Kijárat, Budapest, 2010, 2010
Darida V: Approches phénoménologiques de la representation théâtrale, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken, 2010, 2010
K. Horváth Zs: A függőleges falu: politikai technológia és közösségképződés a pécsi Magasházban, 1977–1989, pp. 155-186 in Havasréti J; K. Horváth Zs (szerk.). A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye. Gondolat, Budapest, 2010, 2010
K. Horváth Zs; Havasréti J: A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye (bevezető), pp. 9-16 in Havasréti J; K. Horváth Zs (szerk.). A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye. Gondolat, Budapest, 2010
Takács Á: A kultúra helye. A Zempléni Múzsa "szellemi alapjairól", Zempléni Múzsa 2010. ősz: 45-52, 2010
K. Horváth Zs: Kelet és Nyugat között. A Munka-kör eszmei Hinterlandja, Korunk 2010. január: 85-91, 2010
K. Horváth Zs: Kívül. Mérei Ferenc és Párizs, a „vad” tartomány, Korunk 2010. február: 78-83, 2010
Kerekes A; Teller K: Periphere Urbanisierung. Massenkonzepte der Unterhaltungskultur in Wien und Budapest in den 1920er Jahren, pp. 69-85 in: Becker, T; Littmann, A; Niedbalski, J. Die tausend Freuden der Metropole. Vergnügungskultur um 1900. transcript, Bielefeld, 2011
Kerekes A; Teller K; Reber, U: Die parzellierte Kriegsausstellung. Debatten über den Prater und seine Schrebergärten um 1919, Kakanien revisited, 2010
Bacsó B: A művész, az anekdota és a mű, Korunk (Kolozsvár) 3: 20-25, 2010
K. Horváth Zs: Városi táj és irodalmi képzelet: adalékok a budapesti Csikágó képéhez, Thomka–symposion. Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére, Kisantal T, Mekis D. J, P. Müller P, Szolláth D (szerk.), Pozsony, Kalligram, 122-130, 2009
K. Horváth Zs: Emlékezet a történelem után. Pierre Nora és a Les Lieux de mémoire: az esettől a modellig, Pierre Nora: Emlékezet és történelem között, Budapest, Napvilág, 377-407, 2009
K. Horváth Zs (szerk.): Pierre Nora, Emlékezet és történelem között, Budapest, Napvilág, 2009
K. Horváth Zs: L’extension du domaine de la vie privée. Ferenc Mérei et le groupe ‘Tribu’ à Budapest, 1950–1956, Histoire@Politique. Politique, culture, société, N° 7, janvier-avril 2009, 2009
K. Horváth Zs: ‘Tériszonyban szenvedünk’. Menekülés Budapesttől: imagináció, topográfia, Nirvánia, Korunk, 2009. október, 81-86, 2009
K. Horváth Zs: A repülőtéren. Budapest, Párizs, New York, Budapest, Korunk, 2009. november, 78-84, 2009
Bartók I: Walter Benjamin és a passzázsok, Café Bábel, 59.szám (Utca), 7-12, 2009
Kelemen P: Gyűjtés, tervezés, építkezés. Az archeológiai metafora a filológiában és az irodalomtörténet-írásban, Kelemen P; Kulcsár-Szabó Z; Simon A; Tverdota Gy (szerk.). Filológia – interpretáció – médiatörténet. Ráció, Budapest, 152-221, 2009
Kerekes A; K. Horváth Zs: Siegfried Kracauer: Két vagy három dolog, amit tudunk róla, Siegfried Kracauer: Detektívregény. Értelmezés – Történelem. A végső dolgok előtt. Kijárat, Budapest, 285-291, 2009
Takács Á: Történelemelmélet és historiográfia. Egy kapcsolat helyrajza, pp. 15-21 in: Czoch G; Klement J; Sonkoly G. Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Atelier, Budapest, 2008
Darida V: "Effet-affect" des tableaux de Poussin, d´apr`es des travaux de Louis Marin, pp. 69-83 in: Escoubas E; Tengelyi L. Affect et affectivité dans la philosophie moderne et la phénoménologie. L`Harmattan, Paris, 2008
Kerekes A: Taktik und Ethik? Die kulturpolitische Publizistik von Béla Balázs in der Wiener Emigration, pp. 89-101 in: Wessely A; Kókai K; Péter Z. Habitus, Identität und die exilierten Dispositionen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008
Kerekes A: „Vergängliche Ewigkeit“. Figuren der Zeitlosigkeit und Gegenwärtigkeit in Béla Balázs’ Menschenbildern der 1920er Jahre, pp. 101-111 in: Szabó J; Gyurácz A. Marionetten und Automaten. Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, Szeged, 2008
K. Horváth Zs; Takács Á: A 2005. évi zavargások és a francia média: tanulságok a közvélemény, a szabályozás és a társadalomtudomány szempontjából, AKTI, Budapest, pp. 35, 2008
K. Horváth Zs: Mozgalom és Epochenwollen. A mindennapi avantgárd fotográfiai emlékezete: Dobos Gábor, pp. 230-248 in: Havasréti J; Szijártó Zs. Reflexió(k) vagy "mélyfúrások". A kultúrakutatás változatai a "kulturális fordulat" után. Gondolat, Budapest, 2008
K. Horváth Zs: A munkáskalokagathia pillanata. Költészet, társadalomkritika és a munkáskultúra egysége: Justus Pál és a Munka-kör, Café Babel 56: 151-163, 2008
K. Horváth Zs: The Redistribution of the Memory of Socialism: Identity Formations of the Survivors in Hungary after 1989, pp. 247-273 in: Apor P; Sariskova O. Past for the Eyes: East-European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. CEU Press, New York - Budapest, 2008
Bacsó B: Hans-Georg Gadamer Arisztotelész olvasata, Jelenkor 51: 958-964, 2008
K. Horváth Zs: Les silhouettes de l'action sociale invisible. Production d'idéologie et pratiques autobiographiques au cas d'un recrutement dans l'entreprise Masped (1948-1949), pp. 295-322 in: Czoch G; Klement J; Sonkoly G. Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Atelier, Budapest, 2008
Teller K: Versprachlichte Kopfgeburten. Der Fall Moosbrugger in Musils Der Mann ohne Eigenschaften, http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/KTeller1.pdf, 2008
Bacsó B: Hegel és Heidegger a tapasztalatról, Világosság 49: 75-81, 2008
Bacsó B: "Das lebendige ist schön". Bemerkungen zu Hegels Kunstauffassung, Estetika. The Central European Journal of Aesthetics 45: 55-63, 2008
Bacsó B: Vázlat a gyűlöletről (Max Scheler), pp. 11-20 in: Laczkó S; Dékány A. Lábjegyzetek Platónhoz. A gyűlölet. Pro Philosophia Alapítvány - MFT, Budapest, 2008
Olay Cs: Arendt und Broch: Roman und Moderne, pp. 305-318 in: Kiss E; Lützeler, P. M; Rácz G. Hermann Brochs literatische Freundschaften. Stauffenburg, Tübingen, 2008
Olay Cs: Az ítélőerő Arendt gondolkodásában, pp. 307-317 in: Balogh L; Bíró-Kaszás É. Fogódzó nélkül. Hannah Arendt olvasókönyv. Kalligram, Pozsony, 2008
Olay Cs: Les sans-État et les droits de l’homme, VERBUM. ANALECTA NEOLATINA 10: 7-13, 2008
Olay Cs: Gadamers hermeneutische Kunstauffassung, ESTETIKA. The Central European Journal of Aesthetics 45: 129-155, 2008
Falvay D: Szent Erzsébet, Szent Vilma és a magyar király-toposz Itáliában, Aetas 23: 64-76, 2008
Falvay D: Il mito del re ungherese nella letteratura religiosa del Quattrocento, Nuova Corvina: Rivista di Italianistica 20: 54-62, 2008
Darida V: Írás-töredékek (Maurice Blanchot, avagy a befejezetlenség esztétikája), Alföld 59: 89-90, 2008
Darida V: Levin/Lévinas, pp. 251-258 in: Bokody P; Szegedi N; Kenéz L. Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafizikája. L´Harmattan, Budapest, 2008
Nagy E: A Lipcse-jelenség, pp. 6-14 in: A Lipcse-jelenség. Kiállítási katalógus. Műcsarnok, Budapest, 2008
Nagy E: „Sind es Erdbeeren oder Kunst?“, pp. 43-57 in: Nyílt forráskódok. Műcsarnok, Budapest, 2008
Nagy E: „Mi van a függönyön túl?“ (Beszélgetés Tilo Schulz képzőművésszel), Balkon 15: 15-20, 2008
Nagy E: „Berlini cikkcakk“ („When things cast no shadow” – Berlin-Biennále, 2008 04. 05 – 06. 15.), Artmagazin 3: 43-48, 2008
Nagy E: „Magukért beszélő tények“ (Arend és Brigitte Oetker magángyűjteménye, GfZK, Leipzig), Artmagazin 4: 76-84, 2008
Takács Á: Konstitúció és institúció, pp. 77-88 in: Kenéz A; Rónay A. A dolgok (és a szavak). L'Harmattan, Budapest, 2008
Erdősi P: A magyarság antik hagyományai. Észrevételek a nemzeti kultúra és az ókori örökség viszonyáról Kardos Tibor 1942-es esszéje kapcsán, pp. 195-204 in: Czoch G; Klement J; Sonkoly G. Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Atelier, Budapest, 2008
Erdősi P: Uralkodók, sajtmesterek és történetírók. Egy Szamosközy-hely előzménye, pp. 173-185 in: Etényi N; Horn I. Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. L’Harmattan – TETE, Budapest, 2008
Bacsó B: Kirekesztés, száműzetés, továbbélés: Kolnai Aurélról, Alföld 60:(6) 85-93, 2009
Bacsó B: Hans-Georg Gadamer Arisztotelész olvasata, Nyírő M. (szerk.): Hans-Georg Gadamer - egy 20. századi humanista. Paris ; Budapest: L'Harmattan, 118-129, 2009
Bacsó B: Az elmélet elmélete: Filozófiai és művészetelméleti írások, Budapest: Kijárat Kiadó, 2009
Bacsó B: Fenomén és nyelv kérdéséhez (Husserl és Derrida), Varga P.A. és Zuh D. (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások. Paris, Budapest: L'Harmattan, 131-142, 2009
Györffy M; Kelemen P: Kertész und die Seinigen, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009
Kelemen P; Kulcsár-Szabó Z; Simon A; Tverdota Gy (szerk.): Filológia – interpretáció – médiatörténet, Ráció, Budapest, 2009
Kelemen P; Kulcsár-Szabó Z; Simon A; Tverdota Gy: Előszó, Kelemen P; Kulcsár-Szabó Z; Simon A; Tverdota Gy (szerk.). Filológia – interpretáció – médiatörténet. Ráció, Budapest, 9-12, 2009
Kelemen P; Teller K: G Figal: Tárgyiság. A hermeneutikai a filozófiában, Kijárat, Budapest, 2009
Kerekes A; Teller K: "... die Masse besitzt nicht nur Phantasie, sondern auch Gedächtnis..." Massenpolitik auf den Unterhaltungsarealen von Wien und Budapest in der Zwischenkriegszeit, Csúri, K; Orosz, M; Szendi, Z (szerk.): Feste Massen – Massenfeste. Frankfurt/M.: Lang, 32-51, 2009
Kerekes A; Teller K: "...a tömegnek nemcsak fantáziája van, hanem emlékezete is..." Tömegpolitika a bécsi és a budapesti szabadidős tereken a két világháború között, Csúri, K; Orosz, M; Szendi, Z (szerk.): Tömegek és ünnepek. A nyilvánosság rítusai a közép-európai modernségben. Budapest: Gondolat, 38-59, 2009
Kiss V; Marsó P: Jean-Jacques Rousseau és az önelbeszélés lehetősége, Alföld LI: 2009. június, 79-84, 2009
Bartók I: Paul Celan. A sérült élet poétikája, Budapest, L'Harmattan, 2009
K. Horváth Zs: Szerb Antal, Szerb János és a Drang nach Westen, Korunk, 2009. augusztus, 86-91, 2009
K. Horváth Zs: Emlékezet mint a tudásszociológia tárgya. Bevezető gondolatok, Szociológiai Szemle, 2009, 4. sz., 3-6, 2009
K. Horváth Zs: A valóság metapolitikája. Kognitív realizmus a magyar társadalom-kutatásban: szociográfia és dokumentumfilm, BBS 50 – A Balázs Béla Stúdió 50 éve, Gelencsér G (szerk.), Budapest, Műcsarnok – Balázs Béla Stúdió, 2009, 275-286, 2009
K. Horváth Zs: Háború: a hátunkban érzett tekintet. Optikai és politikai közelség problémája Robert Capánál, Robert Capa: Így készül a történelem – History in the Making, Páldi Lívia (szerk.), Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 20-36, 2009
K. Horváth Zs: War: the Eyes on our backs. The Question of Optical and Political Proximity in Robert Capa’s Oeuvre, Robert Capa: Így készül a történelem – History in the Making, Páldi Lívia (szerk.), Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 37-54, 2009
K. Horváth Zs: Les malades de la mémoire? Régime de violence et contretemps d’après-guerre, Mémoire, contremémoire, pratique historique, ÁTakács (szerk.), Budapest, Equinox, 42-57, 2009
K. Horváth Zs: Das uralte Orchester der menschlichen Stimme. Politikum, Musik und Kollektivität in der Tätigkeit des Chors von Piroska Szalmás (1930–1940), Feste Massen–Massenfeste. Ritualisierte Öffentlichkeiten im mittelosteuropäischen Raum, 1867–1939, K Csúri, M Orosz, Z Szendi (szerk.), Frankfurt/M.: Lang, 81-92, 2009
K. Horváth Zs: Az emberi hang ősi orkesztere. Politikum, zene és kollektivitás a Szalmás-kórus működésében (1930–1940), Tömegek és ünnepek: a nyilvánosság rítusai a közép-európai modernségben, Csúri K, Orosz M, Szendi Z (szerk.), Budapest, Gondolat, 92-102, 2009
K. Horváth Zs: Lehetséges-e szinoptikus biográfia, s ha nem, hogyan?, A felhalmozás míve: történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére, Budapest, Századvég, 88-99, 2009
Nagy E: Volt egyszer egy Amerika... Edward Hopper und die zeitgenössische Kunst, Balkon, 2009. február, 22-26, 2009
Nagy E: Quadratisch, praktisch, gut...Thomas Ruff képeiről, Artmagazin, 2009. március, 17-19, 2009
Nagy E: Quo vadis Vergilius? Menny és pokol – Műcsarnok, Új Művészet, 2009. június, 8-12, 2009
Nagy E: Árulkodó nyomok. Kontroll – kortárs izraeli művészet, Balkon, 2009. szeptember, 35-37, 2009
Nagy E; Hock B: Hazai pálya: mindenki mindenkivel, Műút, 2009. április, 2009
Marsó P: Rousseau költői emlékműve – a Saint Pierre-sziget, Jelenkor, 52. évf. 3. sz., 334-341, 2009
Darida V: A fenséges és a rejtőzködő jelenlét, Budapest, L‘Harmattan, 2009
Darida V: Művészettapasztalatok (fenomenológiai megközelítések), Budapest, L‘Harmattan, 2009
Darida V: A láthatatlan festészete – Michel Henry Kandinszkij-értelmezése, Kellék, 36. sz., 93-101, 2009
Darida V: Le théâtre de Valère Novarina, Sepsi E (szerk.): Le théâtre et le sacré – autour de l’oeuvre de Valère Novarina, Budapest, Ráció, 98-105, 2009
Darida V: Le théâtre contemporain – Un défi pour se perd?, Le même et l’autre. Identité et différence. Actes du XXXI. Congrès de l’ASPLF, Budapest, Vrin, 2009
Seregi T: Expozíció, Kisantal T (szerk.): Thomka-szimpózium. Kijárat, Budapest, 2009
Bacsó B: Kép és szenvedély. Rubens: A haldokló Seneca, Alföld 61: 106-114, 2010
Bacsó B: Delacroix "Szabadság" képéhez, Híd LXXIV: 81-88, 2010
Bacsó B: "Herkules válaszúton". Akarat és döntés, Jelenkor 53: 1245-1250, 2010
Bascó B: "Das Ego ist also keine Realität", Existentia 19: 99-110, 2009
Bacsó B: Regényen túl és innen. Lukács és Kracauer "regényelméletei", Literatura XXXVI: 139-145, 2010
Bartók I: Rilke. Ornamentika és halál, L'Harmattan, Budapest, 2011
Bartók I: Paul Celan és a születés nyelve, Pannonhalmi Szemle XVIII/2, 2010
K. Horváth Zs.: This Side of Paradise. A társadalmi képzelet kronotoposzai a Mézga családban, Korunk, szeptember: 72-80, 2010
K. Horváth Zs: Ex occidente lux: occidentalizmus az 1970-es évek magyar társadalmi képzeletében, Korunk 2010. július: 96-101, 2010
K. Horváth Zs: A gyűlölet múzeuma: Spions, 1977–1978, Korall 39: 119-144, 2010
K. Horváth Zs: Az eltávolodott tekintet: a tanú és a történész, Holmi 2010. január: 133-139, 2010
K. Horváth Zs: Le culte politique des morts à l’époque de Kádár. Le Panthéon du mouvement ouvrier à Budapest, pp. 180-186 in Kányádi A. (dir.). Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d’un panthéon variable. Institut d’études slaves, Paris, 2010
K. Horváth Zs: Das vertikale Dorf: politische Technologie und Gemeinschafts-bildung im Hochhaus von Pécs, 1977-1989, pp. 196-233 in N. Kovács T. (Hg.). Die Halb-Vergangenheit. Städtische Räume und urbane Lebenswelten vor und nach der Wende, Lukas, Berlin, 2010, 2010
K. Horváth Zs: Emlékezet a történelem után. Pierre Nora és a Les Lieux de mémoire: az esettől a modellig, pp. 377-407 in Nora P. Emlékezet és történelem között, Napvilág, Budapest, 2010,, 2010
Kelemen P: Das „Philologisch-Unbewußte“. Über das Sammeln und das Archäologische in der Philologie, pp. 45-103 in: Kelemen P; Kulcsár Szabó E; Tamás Á (Hg.). Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten. Winter, Heidelberg, 2011, 2011
Kelemen P; Kulcsár Szabó E; Tamás Á: Vorwort. Philologie als Kultur und Technik, pp. 9-17 in: Kelemen P; Kulcsár Szabó E; Tamás Á (Hg.). Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten. Winter, Heidelberg, 2011, 2011
Déri B; Kelemen P; Krupp J; Tamás Á: Előszó, pp. 9-19 in: Déri B; Kelemen P; Krupp J; Tamás Á (szerk.). A filológia filozófiája. 2/1. Szöveg – variáns – kommentár. Ráció, Budapest, 2010, 2010
Kelemen P; Kulcsár Szabó E; Tamás Á (Hg.): Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, Winter, Heidelberg, 2011, 2011
Déri B; Kelemen P; Krupp J; Tamás Á (szerk.): A filológia filozófiája. 2/1. Szöveg – variáns – kommentár, Ráció, Budapest, 2010, 2010
Darida V: Le sublime et la présence cachée, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken, 2011, 2011
Nagy E: Mérlegen a valóság? – A 6. Berlin Biennale, Balkon 2010. június: 8-12, 2010
Nagy E: Fű, tükör, árnyék – mesterség és természet: Olafur Eliasson, Innen Stadt Außen, Balkon 2010. július-augusztus: 39-42, 2010
Takács Á: Totalitarianism as an Atmosphere. Morality and Mentality in Hungary under the Kádár regime, Divinatio, vol. 31, 2010 Spring-Summer: 113-123, 2010
Takács Á: "Szubjektív tárgyiság". Husserl fenomenológiai elmélete a test megalapozó szerepéről, Magyar Filozófiai Szemle 2010/2: 51-63, 2010
Marsó P: Leçon de courage; désir d’être et passion imaginaire chez Rousseau, Verbum Analecta Neolatina 2010: 185-195, 2010
Marsó P: Nosztalgia és nem honvágy. A Minden megvan kapcsán, Alföld 2010: 70-74, 2010
Lénárt T: A szó-kép probléma és a technikai médiumok: Fotográfia és irodalom, Alföld 2010/5: 97-107, 2010
Lénárt T: Két különös fogalomhasználatról: Az „emlékezet“ Szilárd Leó, s az „esztétika“ Neumann János tanulmányaiban, pp. 550-558 in Bónus T; Eisemann Gy; Lőrincz Cs; Szirák P (szerk.). A hermeneutika vonzásában: Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára, Ráció, Budapest, 2010, 2010
Lénárt T: Master Frenhofer and the „deep green dimness“: The figure of ekhprasis in texts by Honoré de Balzac and Péter Nádas, pp. 159-169 in Keserü K; Szegedy-Maszák Zs (szerk.). Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe, Eötvös UP, Budapest, 2010, 2010
Olay Cs (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára, L’Harmattan, Budapest, 2010, 2010
Olay Cs: Művészet és hermeneutika Gadamernél, pp. 245-270 in Olay Cs (szerk.). Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L’Harmattan, Budapest, 2010, 2010
Seregi T: Az intencionalitásról, Helikon 2010/3: 597-617, 2010
Olay Cs: Jaspers und Gadamer über Kommunikation und Dialog, Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft 2011, 2011
Kelemen P: Varázshely és rendkívüli állapot, Partitúra 3: 105-148, 2008
Kelemen P: Kertész Imre kéziratai, Partitúra 1: 109-129, 2008
Kelemen P: Rukopisi Imre Kertésza, Kolo 3-4: 541-563, 2008

 

Projekt eseményei

 
2010-09-02 11:50:47
Résztvevők változása
2009-06-04 08:22:44
Résztvevők változása
2008-10-31 14:08:00
Résztvevők változása
vissza »