Föld- (és ég-) gömbök 3D-s előállítása (Virtuális Földgömbök Múzeuma és digitális virtuális restaurálás)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
72104
típus K
Vezető kutató Márton Mátyás
magyar cím Föld- (és ég-) gömbök 3D-s előállítása (Virtuális Földgömbök Múzeuma és digitális virtuális restaurálás)
Angol cím 3D production of terrestrial (and celestial) globes (Museum of Virtual Globes and digital virtual restoration)
magyar kulcsszavak földgömb, 3D, virtuálisföldgömb-múzeum, digitális restaurálás
angol kulcsszavak globe, 3D, virtual globe museum, digital virtual restauration
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Ortelius tudományág: Térképészet
Informatika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Alkalmazott informatika
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Tudománytörténet
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gede Mátyás
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2010-04-30
aktuális összeg (MFt) 3.500
FTE (kutatóév egyenérték) 0.54
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A hazai térképtörténeti szakirodalom meglehetősen mostohán kezeli a II. világháborút követő időszak magyar – ezen belül is a Kartográfiai Vállalat – földgömbkészítés-történetét.

Áttekintő publikáció csupán a pályázó nevéhez fűződik, aki a 80-as évek elejétől a földgömbszerkesztés, -tervezés egyik „gazdája” volt a vállalatnál.

Az említett földgömbök nagy része az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában megtalálható ugyan, de gondosan őrzik, védik a portól, mindegyiket külön-külön „kalapdobozban” tárolva. Nincs vitrin ezen gömbök számára, ahol megtekinthetők lennének.

A pályázat célkitűzése kettős:

– Egyrészt egy hazánkban korábban nem alkalmazott technológia kifejlesztésével létrehozható a „Virtuális Földgömbök Múzeuma”, amely föld- és éggömbök „tárolását” és internetes közzétételét hivatott megvalósítani. Ennek révén az első fázisban a Kartográfiai Vállalat által a múlt század második felében elkészített földgömböknek a „kézzel fogható” gömböknél tökéletesebb változata válhat közkinccsé, egy olyan történeti értékű anyag közzététele, amellyel adós a magyar térképtörténet. A gömbi térképtartalom bármely irányba beforgathatóan tanulmányozható, elemezhető, a megfelelő felbontással „reprodukált” színes eredeti gömbök alapján előállított virtuális, 3 D-s modell segítségével;

– Másrészt kidolgozhatóvá válik egy módszer a korábban bármikor kiadott gömbök sérüléseinek „digitális virtuális restaurálására”, azaz koruknál fogva óriási kulturális értékeket képviselő földgömbök kockázatmentes helyreállítása valósítható meg.

A feladat tehát egy műszaki-technológiai részre – egy számítógépes alkalmazás kifejlesztésére –, ezt követően pedig a kifejlesztett alkalmazás felhasználásával történő kulturális értékmentésre és -közvetítésre („Virtuális Földgömbök Múzeuma”), valamint érték-helyreállításra („digitális virtuális restaurálás”) osztható.
angol összefoglaló
Very little information can be found in the Hungarian cartographic literature on the history of making terrestrial globes in Hungary – particularly at the Cartographic Enterprise – after World War II.

The only comprehensive publication on this subject was written by the applicant, who was one of the ''masters'' of compiling and designing terrestrial globes at the enterprise after the 1980s.

The majority of these globes can be found in the Map Room of the National Széchényi Library. They are carefully kept (each in boxes) to save them from dust. However, these globes cannot be seen in display-cases.

The project has two objectives:

– Establishment of a ''Museum of Virtual Globes'' by developing a technology never used before in Hungary. This would ''store'' the terrestrial and celestial globes and would make them available on the Internet. As a result, in the first phase, the improved version of the actual globes made by the Cartographic Enterprise in the second half of the past century would be available for the public. The Hungarian cartography would redeem a long debt by making these products of historical importance public. The spherical map content can be studied and analysed from any direction with the help of a virtual, high-resolution 3D model reproduced after the original colour globes.

– Development of a method for the ''digital virtual restoration'' of the damage on the various globes. Namely, the old globes, which have a great cultural value, can be restored without any risk.

The project is divided into two parts. The first part includes an engineering-technological task (the development of a computer application). The second part includes the safeguarding of cultural values and making them public (''Museum of Virtual Globes'') as well as restoring cultural values (''digital virtual restoration'').

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A célok maradéktalan megvalósítása megtörtént: 1–2.) A http://vgm.elte.hu magyar, angol és német nyelvű honlapunkon – ahol a címlapon szerepel az OTKA-támogatásra vonatkozó utalás is –, egy ingyen letölthető VRML-lejátszó segítségével kezelhetővé válnak a 3D-s virtuálisglóbusz-modellek. Lehetőség van a virtuális glóbuszok Google Earth-ben való megjelenítésére is, ami több összehasonlító elemzést tesz lehetővé (pl. a mai határok összevetését a különböző történelmi korokban készült glóbuszok akkor aktuális határrajzával). 3.) Perczel László 1862-ben elkészült 132 cm átmérőjű kéziratos földgömbjének több mint 900 fényképfelvétel felhasználásával elkészült a mai állapotot rögzítő 3D-s feldolgozása, amely a múzeumban megtekinthető. Több idézett tanulmány is foglalkozik a restaurálási és az újraalkotási folyamattal. 4.) Teljesen új glóbusz múzeumunk Mars-gömbje. Emellett honlapunk második oldaláról több, korábban nem létezett Mars-glóbusz közvetlenül elérhető egy másik honlapon, amelyet Hargitai Henrik kollégánk működtet, aki az általunk kidolgozott módszerrel készítette azokat. További eredmények Az eredeti célkitűzésen messze túlmutató, kulturálisérték-megőrző, és -közvetítő szerepet vállal ma már a múzeum, amelynek szerep juthat az oktatásban is. Előadásainkban, tanulmányainkban ez új szerepkör megismertetését szintén célul tűztük ki. Jelenleg az elérhető glóbuszok száma az egyszázhoz közelít, amelyek meghatározó többségéhez már a leíró adatlapok is elkészültek magyar, kisebb számban német és angol nyelven is.
kutatási eredmények (angolul)
The objectives were all achieved: 1–2. The 3D virtual globe models can be handled with the help of a freely downloadable VRML player – and also without downloading an auxiliary program – on the following Hungarian, English and German language website: http://vgm.elte.hu. It is possible to view the virtual globes on the Google Earth globe. This allows the viewer to analyze the globe, for instance, to compare the present borders with the borders represented on old globes made in various times. The reference to the OTKA support is indicated on the title page of the website. 3. The 3D registration of the present state of László Perczel's manuscript globe was completed by processing more than 900 photographs taken of the globe (made in 1862, diameter 132 cm). The globe can be visited on the webpage. Several cited studies deal with the restoration and recreation of the globe. 4. The Mars globe is a completely new piece in the museum. In addition, several, formerly non-existent Mars globes can be reached by another homepage from the second page of the homepage of the Museum. This homepage is run by a colleague, Henrik Hargitai, who prepared the Mars globes by using the method developed in this project. Further results The museum has now an important role in safeguarding and communicating the cultural heritage, which maybe useful in education too. The presentations and papers on the subject emphasize this additional value of the project. At present, nearly 100 globes can be viewed, and most of them are accompanied by a descriptive sheet in Hungarian, and some of them are available in English and German too.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72104
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gede Mátyás–Márton Mátyás: Globes on the Web – The Technical Background and the First Items of the Virtual Globes Museum, In: Cartography in Central and Eastern Europe – Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. pp. 279–290. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010
Gede Mátyás: The Use of the Nelder–Mead Method in Estimating Projection Parameters for Globe Photographs, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica Vol. 45/I (2010) pp. 17–23, 2010
Márton Mátyás: Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán, Geodézia és Kartográfia, LXII. évf., 2010/4, pp.: 17–21, 2010
Márton Mátyás–Gercsák Gábor: Virtual Globes Museum. 3D Models for Safeguarding, Communicating and Teaching Cultural Heritage, Ģeomātika/Geomatics, (11), 2009/6, pp.: 75–79 – ISSN 1407-7345, Riga, Latvia, 2009
Márton Mátyás: Lettány Ferenc és glóbuszai, Geodézia és Kartográfia, LXI. évf., 2009/5, pp.: 22–26, 2009
Gede Mátyás: Publishing Globes on the Internet, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica Vol. 44/I (2009) pp. 141–148, 2009
Márton Mátyás–Gercsák Gábor: Virtual Globes Museum. 3D Models for Safeguarding, Communicating and Teaching Cultural Heritage, In: The World's Geo-Spatial Solutions: Conference Proceedings, 24th Int. Cartographic Conf., 2009, Santiago, Chile, 2009.11.15-2009.11.21., pp. 1-9. Paper 25_3., 2009
Márton Mátyás: A Virtuális Glóbuszok Múzeuma – Interneten elérhető szemléltetőeszköz, In: Pajtókné Tari I., Tóth A. (szerk.): Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. EKF, Eger, pp. 396-404, 2009
Márton Mátyás: Kogutowicz’s Globes in the Virtual Globes Museum, Budapest – The Kolozsvár Connection, In: Csiki B.–Bartos-Elekes Zs. [Ed.]: Descriptio Transylvaniae. Int.l Conf. on Hist. of Cartography and Geogr., Cluj-Napoca, pp.: 169–176, 2009
Márton Mátyás–Gede Mátyás–Zentai László: Föld- (és ég-) gömbök 3D-s előállítása (Virtuális Földgömbök Múzeuma és digitális virtuális restaurálás), Geodézia és Kartográfia, LX. évf., 2008/1–2, pp.: 36–42, 2008
Márton Mátyás: Egy elfeledett magyar csoda: Perczel László földgömbje – az első „világtérképmű”?, Geodézia és Kartográfia, LX. évf., 2008/3, pp.: 9–16, 2008
Márton Mátyás–Gede Mátyás–Zentai László: Glóbuszok 3D-s előállítása, Térinformatika-Online, 2008. május 7. http://terinformatika-online.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=46, 2008
Márton Mátyás: Megnyílt a Virtuális Glóbuszok Múzeuma, Térinformatika-Online, 2008. május 9. http://terinformatika-online.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=46, 2008
Márton Mátyás: Virtuelles Globen-Museum in Ungarn, Kartographische Nachrichten, 58. Jahrgang – Oktober 2008, Heft 5, pp.: 266–267, 2008
Márton Mátyás: Elekes Ferenc és glóbuszai – Egy hazánkban eddig ismeretlen Elekes-földgömb Bécsben, Geodézia és Kartográfia, LX. évf., 2008/10, pp.: 10–15, 2008
Márton Mátyás: Kogutowicz Manó glóbuszai, Geodézia és Kartográfia, LX. évf., 2008/12, pp.: 7–16, 2008
Gede Mátyás–Márton Mátyás: Globes on the Web – The Technical Background and the First Items of the Virtual Globes Museum, ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe 2009, Wien, Austria, 2009.02.16-17., 2009
Márton Mátyás–Gede Mátyás: A Virtuális Glóbuszok Múzeuma az oktatás, az ismeretterjesztés és a kulturálisérték-mentés eszköze, HUNGEO 2008 – Magyar Földtudományi Világtalálkozó, Budapest, 2008. augusztus 20–24., p. 67, 2008
Gede Mátyás–Márton Mátyás: 3D-s glóbuszok az Interneten (A Virtuális Glóbuszok Múzeuma és a virtuális glóbuszrestaurálás) (Poszter), HUNGEO 2008 – Magyar Földtudományi Világtalálkozó, Budapest, 2008. augusztus 20–24., p. 75–76, 2008
Gede Mátyás–Márton Mátyás–Plihál Katalin: 3D production of terrestrial (and celestial) globes (Museum of Virtual Globes and digital virtual restoration), Geophysical Research Abtracts, Vol. 10, 2008 / EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13-18 April 2008, 2008
Gede Mátyás: Glóbuszok publikálása az Interneten, Geodézia és Kartográfia, 2008/4. pp. 35–36, 2008
Gede Mátyás–Márton Mátyás: Virtual Globes Museum – Poster and conference paper, European Geosciences Union General Assembly, Wien, 2008. április 13-18., 2008
Márton Mátyás: A Virtuális Glóbuszok Múzeuma, Természet Világa, 2008, 2. különszám, pp.: 74–79, 2008
Márton Mátyás–Gede Mátyás–Plihál Katalin: Térhatású föld- és éggömbök a képernyőn. A Virtuális Földgömbök Múzeuma első darabjai, A Földgömb, XXVI. évf., 2008/2 (március–április), pp.: 72–75, 2008

 

Projekt eseményei

 
2010-10-07 09:25:22
Résztvevők változása
vissza »